Innovatiivista sähkönjakelua kaikille

Sony Computer Science Laboratories, Inc. (Sony CSL) pyrkii löytämään innovatiivisempia tapoja hyödyntää uusiutuvia energialähteitä ja siten auttaa yhteisöjä ympäri maailman.

Mitä ovat avoimet energiajärjestelmät?

Uusiutuvan energian tarve kasvaa jatkuvasti. Avoimet järjestelmät jakavat energian yhteisössä automaattisesti yksittäisten kotitalouksien ja laitosten tarpeen perusteella. Ne myös pitävät huolta uusiutuvien energianlähteiden vaihtelevista tuotantomääristä.

Tavalliset sähköjärjestelmät
Tavalliset sähköjärjestelmät
Avoimet energiajärjestelmät
Avoimet energiajärjestelmät

Yhteisön hallitsemaa energiaa

Sähköä tuotetaan tavallisesti keskitetysti ja jaetaan sitten pitkienkin matkojen päähän asuinrakennuksiin ja toimistotiloihin siirtolinjoja pitkin. Avoimessa energiajärjestelmässä jakelu tapahtuu hajautetusti, ja uusiutuvien energianlähteiden tuottama sähkövirta varastoituu akkuihin. Sitten järjestelmä jakaa energian verkossa olevien paikallisten kuluttajien kesken.

Uusiutuva energiaa jakautuu tehokkaasti kuluttajien kesken
Uusiutuva energiaa jakautuu tehokkaasti kuluttajien kesken

Koti- ja liiketalouksien käyttöön tarkoitettu energia tuotetaan paikallisesti ja jaetaan tehokkaasti vertaisverkossa. Tasavirtapohjainen avoin energiajärjestelmä (Direct current-based Open Energy System, DCOES) hyödyntää tasavirtaa, jonka aurinkopaneelit tuottavat, akut varastoivat ja vertaisverkko jakaa kuluttajille.

Riippumattomammat ja luotettavammat sähköjärjestelmät

Avoin energiajärjestelmä edistää uusiutuvan energian tuottamista autonomisen sähkönjakelun kautta. Koska järjestelmä toimii erillään perinteisestä sähköverkosta, siitä on hyötyä paikoissa, joissa luotettavaa jakeluverkkoa ei ole tai sähkökatkoksia tapahtuu usein.

Riippumattomammat ja luotettavammat sähköjärjestelmät
Tasavirtapohjaisen avoimen energiajärjestelmän käyttöönotto

Okinawa Institute of Science and Technology (OIST) -yliopiston tiedekunta-asunnoissa on käytössä tasavirtapohjainen avoin energiajärjestelmä (Direct current-based Open Energy System, DCOES). Sony CSL on esitellyt itsenäistä sähkönjakelua 12/2014 lähtien.

Yoshiichi Tokuda
Sähköä ihmisille

Yoshiichi Tokuda

Sony CSL

Uusien kestävien energiajärjestelmien (Open Energy Systems, OES) tutkimus- ja kehitystyö alkoi vuonna 2010 projektilla, jossa järjestettiin jalkapallon MM-kisojen otteluiden avoimia katselutilaisuuksia ilman sähköä eläville ihmisille. Ghanan pohjoisosissa yli 10 sähköverkon ulottumattomissa olevaa yhteisöä pääsi seuraamaan Etelä-Afrikassa järjestettyjen MM-kisojen otteluita aurinkoenergian voimalla.
Jatkamme tasavirtapohjaisen itsenäisen sähkönjakelutekniikan kehitystyötä Okinawassa. Teknologian avulla paikallisista uusiutuvista energialähteistä valmistettua sähköä voidaan jakaa ja käyttää tehokkaasti alueilla, joilla ei ole suuria voimalaitoksia tai edes sähkönjakeluverkkoa.
Sähkön tuottaminen ihmisille ympäristöystävällisillä järjestelmillä uusiutuvista lähteistä on osa sellaista tulevaisuutta, jota Sony CSL haluaa olla luomassa.

Sony Computer Science Laboratories, Inc.

Haluamme käyttää tutkimuksemme tuloksia yhteiseen hyvään ja edistää positiivista muutosta ihmisten elämässä. Meitä innostaa teknologia ja liiketoiminta, jotka turvaavat paremman tulevaisuuden kaikille.

Sony CSL

Lisätietoja Sonyn teknologiasta