Käyttömaan säädökset ja muut tiedot

Lue maasi säädöksiin liittyvistä tiedoista, jotka koskevat Sony-tuotteita.

Energiatehokkuus

Tietoa ulkoisten teholähteiden ekologisesta suunnittelusta:

”Tässä ilmoitetusta linkistä on saatavilla tietoa ekologisen suunnittelun vaatimuksista, joita asetetaan ulkoisille teholähteille seuraavan asetuksen mukaisesti: KOMISSION ASETUS (EU) 2019/1782 annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta ulkoisille teholähteille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla ja komission asetuksen (EY) N:o 278/2009 kumoamisesta, liite II, kohta 2(b). Linkistä voit hakea tietoa ulkoisesta virtalähteestä sen mallin nimen mukaan:

EU:n energiamerkinnän tulkitseminen

Energiamerkinnät ovat aakkosilla kuvattuja luokituksia: A++ tarkoittaa pienintä energiankulutusta ja F suurinta. EU-direktiivin 1062/2010 mukaan kaikissa myymälöissä ja Internetissä myytävissä tuotteissa on oltava energiamerkintä. Tämä on tällä hetkellä käytössä oleva energiamerkintä. Euroopan komissio muokkaa energiatehokkuusluokkien rajoja ajoittain.

Energiatehokkuus

Energiankulutus vuodessa (XYZ kWh) perustuu 4 tuntia päivässä vuoden jokaisena päivänä käytössä olevan television virrankulutukseen. Television käyttötapa vaikuttaa todelliseen virrankulutukseen.

Sony on sitoutunut kehittämään ja valmistamaan tuotteita, jotka ovat vuosi vuodelta edeltäjiään energiatehokkaampia. Suurimmalla osalla televisioistamme onkin energialuokitus väliltä A++ – A eikä yhdenkään luokitus ole pienempi kuin B.

Kierrätys

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE), akkujätteen ja pakkausjätteen hävittäminen

Sähkö- ja elektroniikkatuotteita, akkuja ja pakkauksia ei saa käsitellä kotitalousjätteenä, vaan ne on kierrätettävä erillisen keräysjärjestelmän kautta. Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja akuissa on tästä kertova tunnus, jossa on rasti roskasäiliön päällä. Tietyissä akuissa tämän tunnuksen yhteydessä käytetään lyijyn kemiallista tunnusta (Pb), jos akussa on yli 0,004 prosenttia lyijyä.

Varmistamalla, että tuotteet, akut, paristot ja pakkaukset hävitetään asianmukaisesti, autat estämään haitalliset seuraukset, joita virheellisestä jätteiden käsittelystä voi aiheutua ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Joissakin maissa myös käyttöohjeet ja CD-/DVD-levyt on mahdollista kierrättää. Näiden materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.

Lisätietoja tuotteiden, akkujen, paristojen ja pakkausten kierrättämisestä saat paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen, akun tai pariston. Jos tuotteessa on turvallisuuteen, suorituskykyyn tai tietosuojaan liittyvistä syistä oltava pysyvästi liitetty, sisäänrakennettu akku, sen saa vaihtaa vain koulutettu huoltohenkilökunta.

Varmista akkujen, paristojen ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asianmukainen käsittely viemällä ne käyttöikänsä lopussa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Katso käyttöohjeesta, miten paristot ja akut irrotetaan laitteesta turvallisesti. Irrota paristot tai akut ja vie ne käytettyjen paristojen ja akkujen kierrätyspisteeseen.

Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi (WEEE)

Älä koskaan laita elektroniikkaa kotitalousjätteiden sekaan; se on kierrätettävä erikseen.

Akkudirektiivi

Älä koskaan laita akkuja kotitalousjätteiden sekaan; ne on kierrätettävä erikseen.

REACH

Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset

Sen lisäksi että rajoitamme omilla toimillamme haitallisten aineiden käyttöä, Euroopan unionin asetuksessa 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals eli REACH) vaaditaan Euroopan unionissa toimivia yrityksiä, mukaan lukien Sonya, noudattamaan useita laillisia velvoitteita. Meidän on esimerkiksi tiedotettava asiakkaille REACH-asetuksen ns. kandidaattilistassa mainittujen erityistä huolta aiheuttavien aineiden (Substances of Very High Concern eli SVHC) käytöstä tuotteissamme.