AX700-projektiin osallistuneiden mietteitä

Uusi Handycam®
-lippulaivamalli

ammattilaisille ja harrastajille.

Tutustu insinööreihimme

Sonyn ammattivideokamerat ovat olleet jo kauan TV- ja elokuvastudioiden suosiossa. Nyt markkinoille tuotava FDR-AX700 on kuluttajamalli, jossa yhdistyvät Sonyn edistykselliset videokameratekniikat ja asiantuntemus. Miksi Sony tuo kuluttajamarkkinoille uuden tehokkaan Handycam®-mallin, jota voidaan pitää lähes ammattilaistasoisena? Kysyimme kolmelta kehitystiimin jäseneltä heidän ajatuksiaan ja tavoitteitaan.

Junichiro
Junichiro Tamagawa 

Product Planning

Nobuhiro
Nobuhiro Onouchi 

Product Design (Project Leader)

Hitoshi
Hitoshi Ueda

Software (AF) Technology

Konsepti

Toiminnallisuus ja suunnittelu mahdollistavat laadukkaan videokuvauksen, joka vakuuttaa ammattilaiset ja täyttää harrastajien tarpeet.

Miten AX700-mallista kehitettiin näin edistyksellinen?
AX700

Junichiro Tamagawa
Product Planning

Viime aikoina 4K-televisiot ovat kasvattaneet suosiotaan, ja videoeditointiohjelmistojen käyttö on yleistynyt muuttaen merkittävästi videokuvausympäristöä. Videokuvauksen harrastajat vaativat laitteilta lähes ammattimallien veroista tehokkuutta ja helppokäyttöisyyttä. Ammattilaisten ja harrastajien välinen raja onkin hämärtymässä. Aiemmin Sony valmisti kuluttajamarkkinoille ja ammattikäyttöön tv- ja elokuvatuotantoon selkeästi erillisiä kameroita. Nykyään molemmat käyttäjäryhmät valitsevat kuvaustuotteet kohderyhmistä välittämättä. Esimerkiksi kuluttajille suunnatun α-sarjan tehokkaat vaihdettavien objektiivien kamerat ovat saavuttaneet suosiota elokuvantekijöiden parissa. Sony esittelee nyt kolme videokameramallia: XDCAM PXW-Z90 (jäljempänä Z90), NXCAM HXR-NX80 (jäljempänä NX80) ja Handycam® FDR-AX700 (jäljempänä AX700). Ne vastaavat sekä ammattilaisten että harrastajien videokuvaustarpeisiin.

Z90- ja NX80-mallit on suunnattu ammattikäyttöön ja AX700-malli on suunnattu kuluttajakäyttöön ja luokiteltu Handycam®-sarjaan. Käytännössä kamerat ovat kuin sisaruksia, ja niiden kuvanlaatu on lähes samantasoinen. Mallien eroista voidaan mainita, että Z90- ja NX80-malleissa on kätevät kahvat matalalta kuvaamista ja helppoa liikuttamista varten sekä ammattikäytössä vaadittavat XLR-liitännät. Lisäksi Z90-mallissa on liitin, joka tukee ammattikäytössä käytettävää, televisioalalla suosittua XAVC-muotoa.

Mitä tavoiteltiin kehitettäessä AX700-mallia Handycam®-valikoimaan?
Junichiro Tamagawa

Junichiro Tamagawa
Product Planning

Vuonna 2014 markkinoille tullut FDR-AX100-malli (AX100) oli edellinen Handycam®-lippulaivamalli. Se sai kiitosta 4K-videokuvauksesta ja erittäin laadukkaista kuvausominaisuuksista, joissa tarkat kuvat ikään kuin muuntuvat upeiksi videoiksi. Nyt AX700-malli pistää paremmaksi. Siinä yhdistyvät laadukas suorituskyky ja uudet käytettävyysominaisuudet. Kun intohimoiset harrastajat perehtyvät videokuvaukseen yhä perusteellisemmin, he haluavat nauttia kuvauksesta yhä enemmän ja hyödyntää aiempaa yksityiskohtaisempia asetusten muutoksia. Lisäksi ammattilaiset, jotka käyttävät Handycam®-kameroita kuvaustyökaluina, haluavat todelliseen ammattikäyttöön sopivia toimintoja. Olemme ottaneet nämä tarpeet ja pyynnöt huomioon AX700-mallissa.

Nobuhiro Onouchi
Product Design (Project Leader) 

Kokosimme AX700-mallin kehittämistä varten yhteisen tiimin sekä kuluttaja- että ammattivideokameroiden kehitystiimien jäsenistä. Tällaista lähestymistapaa käytettiin nyt ensimmäisen kerran. Tavoitteena oli ammattilaatuinen videokamera, joten mietimme, millainen olisi ihanteellinen tiimi. Päädyimme valitsemaan johtoon ammattivideokameroiden suunnittelijoita ja hyödynsimme kuluttajavideokameratiimiin tietotaitoa uuden kameran kehittämisen haasteissa.

Nobuhiro Onouchi
Millaisia erityisvaatimuksia AX700-malli täyttää?
4K

Junichiro Tamagawa
Product Planning 

AX100-mallin käyttäjät pyysivät eniten automaattitarkennusominaisuutta, ja sen kehittämiseen panostettiinkin huomattavasti AX700-mallin suunnittelussa. Suuren 1.0-tyyppisen kuvatunnistimen ja 4K-tallennusominaisuuden ansiosta kamera tallentaa videoihin syväterävyyttä, mutta toiminto vaatii erittäin tarkan tarkennuksen. Vaikka kohde vaikuttaa olevan tarkka kuvauksen aikana, käyttäjät voivat joskus pettyä katsellessaan kuvamateriaalia suuressa näytössä tai 4K-televisiossa havaitessaan, että kohteen tarkennus ei vastaa odotuksia. Kameran on tarkennettava tarkasti koko ajan ja oikeaan aikaan, koska kohtaukset ovat ainutlaatuisia. Tämä voi kuulostaa perustoiminnolta, mutta meidän on varmistettava, että asiakkaamme voivat kuvata ongelmitta kohteita milloin tahansa ainutlaatuisen kuvausmahdollisuuden ilmetessä. Tämä oli tärkein tavoitteemme ja syy, miksi keskityimme automaattitarkennuksen kehittämiseen.

Onko AX700 perinyt muita olennaisia ominaisuuksia ammattilaisten videokameroista?

Nobuhiro Onouchi
Product Design (Project Leader)

Ammattikäyttäjille on tärkeää, että kameran käsittely on helppoa. Merkittävimmät erot Handycam®-mallien välillä ovat valikkorakenteessa ja valikkojen toiminnassa. AX700 mahdollistaa entistä yksityiskohtaisemmat asetusmuutokset, ja kiinnitimme erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen. Paransimme elektronisen OLED-etsimen (EVF) ja LCD-näyttöpaneelin tarkkuutta, mikä vähentää silmien rasitusta kuvia tarkasteltaessa, ja lisäsimme jo ennakkoon AX700-malliin huippulaatuisia laitteita, joita käytetään Sonyn ammattivideokameroissa. AX700-mallia kehitettäessä tutkimme lisäksi kahvan muotoa vakaamman kuvauksen varmistamiseksi ja tavoittelimme ammattimallien kestävyyttä vaativissa olosuhteissa.

OLED-etsin, LCD
Tekniikka

α-sarjan vaihdettavien objektiivien kameroissa toimivaksi todettu automaattitarkennusnopeus pääsee nyt näyttämään todellisen potentiaalinsa videokuvauksen alalla.

Kertoisitko lisää AX700-mallin automaattitarkennuksesta ja siihen kiinnitetystä huomiosta kehitysvaiheessa?
Hitoshi Ueda

Hitoshi Ueda
Software (AF) Technology

Handycam®-videokameroissa ja AX700-mallissa on nyt ensimmäistä kertaa käytössä nopea hybridiautomaattitarkennusjärjestelmä, joka on tullut tutuksi Sonyn α-sarjan vaihdettavien objektiivien ja digitaalisten Cybershot-kompaktikameroiden yhteydessä. Uusi vaiheentunnistukseen perustuva automaattitarkennus yhdistettynä perinteiseen kontrastiin perustuvaan automaattitarkennukseen takaa tehokkaan, erittäin nopean, tarkan ja luotettavan seurannan. Lisäksi kameran käyttöä helpottaa LCD-näytössä vihreässä automaattitarkennuskehyksessä näytettävä tarkennuskohta.

Junichiro Tamagawa
Product Planning

Valokuvauksen yhteydessä automaattitarkennuksessa on tärkeää se, kuinka nopeasti ja tarkasti kamera tarkentaa haluttuun kohteeseen. Kuitenkin videokuvauksessa epätarkka kuva muutetaan tarkaksi videokuvaksi. Tässä tapauksessa nopea tarkennus ei välttämättä takaa laadukasta videokuvaa. Videokuvauksessa käytetään usein tarkoituksella hidasta ja sulavaa tarkennusta vaikuttavaa lopputulosta varten. Joissain tapauksissa videokuvauksessa tarvitaan nopeaa ja tarkkaa automaattitarkennusta, mutta sulava tarkennusliike ja sen laadukas vaikutelma ovat myös olennaisen tärkeitä.

Hitoshi Ueda
Software (AF) Technology

Automaattitarkennustekniikka takaa nopean, luonnollisen ja sujuvan liikkeen. Käytössä on kuvatunnistin ja vaiheentunnistukseen perustuva automaattitarkennus sekä uusi algoritmi, joka on kehitetty erityisesti videokuvausta varten. Miten kamera siirtyy kuvattavasta tarkennuspisteestä seuraavaan kohteeseen? Vaiheentunnistusautomaattitarkennus ennakoi seuraavan kuvauskohteen, ja kamera suorittaa takaisinlaskennan sopivasta nopeudesta, jolla saadaan sujuvasti tarkennettua videokuvaa. AX700-mallissa onkin valittavissa 7 tarkennusnopeutta.

Mainitsit luotettavan ja laadukkaan automaattitarkennuksen. Voitko kertoa tästä lisää?
Automaattitarkennus

Hitoshi Ueda
Software (AF) Technology

Luotettava kohteen seuranta on takuulla yksi AX700-mallin myyntivalteista. Sen 273 pisteen vaiheentunnistukseen perustuva automaattitarkennus tarjoaa noin 84 prosentin automaattitarkennusalueen koko kuva-alalla. Kutakin pistettä hyödynnetään laskettaessa tarkennuskohteen tarkennusaluetta. Tämä jälkeen järjestelmä yhdistää kunkin automaattitarkennuspisteen tiedot ja tunnistaa käyttäjän tarkennuskohteen. Lisäksi se tunnistaa kohteen koon sekä liikkeen ja jatkaa sen luotettavaa seurantaa.

Luotettavaa seurantaa ei aina tarvita. Jos kameran käyttäjän eteen tulee yllättävä tilanne, jossa vaikka lapsi juoksee kuvaan maisemaa kuvattaessa, kuvaaja voikin haluta siirtää tarkennuksen nopeasti lapseen. Luotettavaa seurantaa ei myöskään tarvita tilanteessa, jossa kameran suuntausta vaihdetaan nopeasti. Tällöin tarkennetusta kohteesta on nopeasti siirryttävä toiseen. AX700-mallissa onkin käytössä automaattitarkennuksen kohteenvaihtoherkkyyden alue. Käyttäjällä on valittavissa viisi eri herkkyystasoa välillä RESPONSIVE (Herkkä) – LOCKED ON (Lukittu). Lisäksi kamerassa on viisi automaattitarkennuksen syvyysskaala-asetusta välillä WIDE (Laaja) - NARROW (Kapea). Erittäin mukautettavien ominaisuuksien ansiosta käyttäjä voi tallentaa juuri haluamiaan kuvia.

Uudella algoritmilla on myös tärkeä rooli kohteen vaihtamisen arvioinnissa. Erilaisten asetusten mukautusvaihtoehtojen kehittäminen vaati erinomaisia hienosäätötaitoja. Olen Sonyn kehitystiimin jäsenenä saanut tästä runsaasti kokemusta. Uudessa kamerassa yhdistyvät mielestäni tarvittavat ominaisuudet, ja siinä hyödynnetään myös ideoita ajalta, jolloin vastasin vaihetunnistusta hyödyntävän automaattitarkennuksen kehittämisestä α-sarjan vaihdettavien objektiivien kameroita varten. Halusin antaa käyttäjille mahdollisuuden kuvata erityyppisiä videoita erilaisilla asetuskuvioilla, ja tutkin monia eri kuvioita ennen kuin sain haluamiani tuloksia.

AX700-malli sopii siis useisiin kuvaustilanteisiin ja vastaa erilaisiin kuvaustarpeisiin. Miten haluaisit asiakkaiden kokeilevan tätä kameraa?
Hitoshi Ueda

Hitoshi Ueda
Software (AF) Technology

Esimerkiksi Japanissa monet kuvaavat junia, mutta niitä ei kulje koko ajan. Kun kuvausmahdollisuudet ovat rajallisia, on vaikeaa saada tarkkoja kuvia manuaalisella tarkennuksella, ja kuvattaessa 4K-videoita junista se on erityisen hankalaa. Tarvitaan edistyksellisiä tarkennustekniikoita. AX700:n tarjoama nopea hybridiautomaattitarkennus toimii tehokkaasti näissä tilanteissa. Luotettava automaattitarkennusasetus taas parantaa kuvanlaatua kuvattaessa videoita esimerkiksi ruuhkaisilla paikoilla, joissa on paljon monimutkaista liikettä.

Laite

Sonyn vahvuutena on, että yhtiö kehittää kaikki tärkeimmät laitteet itse.

Nopea hybridiautomaattitarkennus takaa selkeän tarkennuksen parasta mahdollista 4K-laatua varten. Kertoisitko, mitkä ovat 4K-videoiden parhaat myyntivaltit?
Nobuhiro Onouchi

Nobuhiro Onouchi
Product Design (Project Leader)

AX700-mallissa on 1.0-tyypin pinorakenteinen Exmor RS™ CMOS -kuvatunnistin. Sen kerroksittainen (pinottu) piirirakenne mahdollistaa signaalien ja pikselien nopean käsittelyn eri kerroksissa ja tietojen sujuvan luvun. Tämä parantaa kuvanlaatua ja vähentää rolling shutter -vääristymää.

Exmor RS CMOS -tunnistimeen yhdistetty nopea BIONZ X -kuvaprosessori takaa luonnolliset sävyt ja yksityiskohdat. ZEISS® Vario Sonnar T* -objektiivin ja Sonyn oman ohuen, edistyksellisen asfäärisen (AA) linssitekniikan ansiosta koko kuva-ala toistetaan laadukkaasti, ja Sonyn kehittämän algoritmin avulla videokuvista saadaan poikkeuksellisen hienoja. AX700-mallin peruspilarit – kuvatunnistin, kuvaprosessori, objektiiviyksikkö ja algoritmi – pohjautuvat Sonyn suurimpaan voimavaraan eli yrityksen omaan edistykselliseen kehitystyöhön.

Junichiro Tamagawa
Product Planning

Exmor RS CMOS -kennoon yhdistetty nopea BIONZ X -kuvaprosessori takaa luonnolliset sävyt ja rakenteet. ZEISS® Vario Sonnar T* -objektiivin ja Sonyn oman ohuen, edistyneen asfäärisen (AA) objektiivitekniikan ansiosta koko kuva-ala toistetaan laadukkaasti, ja Sonyn kehittämän algoritmin avulla videokuvista saadaan poikkeuksellisen laadukkaita. AX700-mallin peruspilarit – kuvatunnistin, kuvaprosessori, objektiiviyksikkö ja algoritmi – pohjautuvat Sonyn suurimpaan voimavaraan eli yrityksen omaan edistykselliseen kehitystyöhön.

BIONZ X
Onko 4K HDR (jäljempänä HDR) nyt otettu käyttöön 4K-videoiden suosion maksimoimiseksi?
HDR

Junichiro Tamagawa
Product Planning

Monet voivat ensinnäkin ihmetellä, mitä HDR on. Yksinkertaistettuna se tuottaa kuvia, jotka ovat ihmisen näköaistin kannalta luonnollisempia. Perinteisiin televisoihin verrattuna tekniikka toistaa hienovaraisten sävyerojen laajemman dynaamisen alueen. Upea kuva ei koostu pelkästään erinomaisesta kuvan tarkkuudesta. Tutkimme HDR:ää tavoitellessamme täyteläistä värikirjoa ja väritoistoa, ideaalista sävyntoistoa kuvan kirkkaista alueista varjoisiin alueisiin ja yleisesti kuvia, joita ihmiset pitävät kauniina.

HDR-videoiden katseluun tarvitaan yhteensopiva TV, ja 4K HDR-yhteensopivien televisioiden saatavuus paranee nopeasti. Kysyntään vastaamiseksi päätimme luoda videokuvausympäristön, jossa voidaan kuvata HDR-videoita ja nauttia niiden kuvanlaadusta välittömästi televisiossa ilman monimutkaista editointia. Sony on luonut HDR-yhteensopivia ammattivideokameroita, ja niissä käytettävää erikoistekniikkaa on hyödynnetty myös AX700:ssa. Ammattikameran kehitystiimin jäsenet liittyivätkin AX700-tiimiin ja jakoivat arvokasta asiantuntemustaan. Toivomme, että AX700:n käyttäjät nauttivat kuvaamiensa 4K HDR -videoiden katselusta Sonyn BRAVIA TV:stä ja pääsevät ihailemaan niitä suurelta ruudulta. Huomautus: HDR-videoiden katselua varten AX700-kamera voidaan liittää HDR (HLG) -yhteensopivaan Sony-televisioon USB-kaapelilla. Käytettäessä HDMI-kaapelia tarvitaan lisäasetus televisioon.

4K HDR-yhteensopiva
Käytettävyys

Kameralta toivottiin käytännöllisiä valikkoja ja lisävarusteita, joiden avulla käyttäjät voivat valita ja käyttää asetuksia nopeasti.

Sonyn kamerat tarjoavat huippulaatuista kuvaa ja erilaisia kuvausmahdollisuuksia. Millä muilla tavoilla Sony auttaa käyttäjiä kuvaamaan entistä upeampia videoita?
Junichiro Tamagawa

Junichiro Tamagawa
Product Planning

Videoita voidaan nykyään kuvata monin tavoin. Mutta koska AX700 on videokamera, sen tulee toimia parhaalla mahdollisella tavalla videokuvauksessa. Tavoitteenamme oli tehdä AX700-mallista kaikkien helppokäyttöisin vaihtoehto, koska uskomme, että Sonyn asiakkaat odottavat sitä meiltä.

Nobuhiro Onouchi
Product Design (Project Leader)

Pyrimme luomaan luontevan käyttötuntuman, josta voivat nauttia. AX700-mallin suunnittelun tavoitteena oli kamera, jolla asiakkaat voivat kuvata haluamiaan videoita helposti. Kameraan sisällytettiin oivaltavia ominaisuuksia, kuten tasapainotus, jonka käyttäjät huomaavat kuvatessaan. Lisäksi painikkeiden painaminen ja valikkojen käyttäminen on helppoa. AX700 on hieman suurempi kuin AX100-malli, joten kameran kahva on ammattivideokameroiden tapaan suurempi ja kameran käyttö on näin ollen helpompaa. Kamerasta saa tukevan otteen, ja esimerkiksi zoomausnopeuden tarkka säätäminen onnistuu. Lisäksi objektiivin zoom-renkaasta saa hyvän otteen tarkkaa käyttöä varten. Toivottavasti käyttäjät huomaavat tämän pienen yksityiskohdan.

Junichiro Tamagawa
Product Planning

Vaikka kuluttajat yleensä vertailevat teknisiä tietoja huolellisesti valitessaan tällaisia tuotteita, kiinnitimme huomiota niiden lisäksi siihen, miltä tuotteen käyttäminen tuntuu. Haluamme, että käyttäjät voivat kuvata videoita mukavasti ja että he voivat keskittyä kuvaamiseen. Esimerkiksi EVF:n ja LCD-näytön tarkkuutta on parannettu, joten kohteen tarkennuksen tarkistaminen, asetusten muuttaminen ja kuvaaminen on helpompaa. Kerroimme myös edellä, että vihreät neliöt osoittavat vaiheentunnistukseen perustuvan automaattitarkennuksen tarkennusalueen. Koska vihreät neliöt ovat kuitenkin suoraan halutun tarkennuskohdan päällä, ne voivat olla häiritseviä vilkkuessaan ja liikkuessaan kuvauskohteen ympärillä. Keskustelimmekin useita kertoja neliöiden määrästä, koosta ja väristä sekä ohjelmistotiimin jäsenten että suunnittelijoiden kanssa ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Nobuhiro Onouchi
Product Design (Project Leader)

Ääriviivatoiminto, joka näyttää tarkennusalueen manuaalista tarkennusta käytettäessä, on entistä tarkempi. Manuaalista tarkennusta voidaan nyt käyttää halutulla tarkkuudella jopa 4K HD -videoita kuvattaessa, sillä järjestelmää kehitettiin edelleen näyttämään selkeästi kameran tarkennusalue. Olemme varmoja, että asiakkaat ovat tähän ominaisuuteen tyytyväisiä. Se perustuu EVF:n ja LCD-näytön parannettuun tarkkuuteen.

AX700-malliin on lisätty runsaasti asiakkaiden odottamia, ammattivideokameroissa käytettäviä ominaisuuksia, kuten EVF ja LCD-näyttö. Uskon, että niiden tuoma teho lisää AX700-mallin vetovoimaa.

Junichiro Tamagawa
Product Planning

AX100-mallista saadun palautteen perusteella varmistimme, että AX700-mallissa on runsaasti videokuvaukseen sopivia käytännöllisiä ominaisuuksia, kuten suuri zoom-painike ja paikka kahdelle SD-kortille. 

Käyttöliittymän valikossa on monta mainitsemisen arvoista seikkaa, eikö?
valikko

Nobuhiro Onouchi
Product Design (Project Leader)

Valikkokohteiden määrää on lisätty huomattavasti, mutta jos valikosta tulee liian monimutkainen, ”kehityksessä” ei ole mieltä. Olemmekin sijoittaneet kameran runkoon kuusi määritettävää painiketta, joiden avulla käyttäjä voi nopeasti siirtyä haluamiinsa toimintoihin. Painikkeisiin voidaan määrittää usein käytettäviä valikkokohteita yli 40 toiminnon joukosta.

Jos yhteen painikkeeseen on määritetty Direct Menu (Suora valikko), käyttäjä voi ohjata ja säätää esimerkiksi aukon arvoa, ISO-herkkyyttä ja valotusaikaa ristipainikkeella. Lisäksi asetusmuutokset voidaan tehdä oikealla kädellä, joten vasen käsi jää vapaaksi muita toimintoja varten.

Hitoshi Ueda
Software (AF) Technology

Kun ulkokuvauskohteessa on liian kirkasta LCD-näytön käyttöön, suosittelen käyttämään elektronista etsintä ja ristipainiketta, jotka toimivat hienosti yhdessä.

Junichiro Tamagawa
Product Planning

Toisena videokameran etuna on, että vaikka valikkoikkuna näkyy LCD-näytössä, se ei peitä koko näyttöä. Monet ammattikäyttäjät eivät pidä siitä, että ominaisuudet peittävät kameran kuvanäkymän. Näin ollen käyttöliittymässä on otettu huomioon käyttäjät, joilla on kokemusta ammattikameroiden käytöstä.

Viestitoiminnot

Kiehtovia videoita voidaan tehdä lukemattomilla tavoilla. Toivomme, että AX700 herättää mahdollisimman monen kuvaajan mielenkiinnon.

Kertoisitko, miten kuvaustoiminnot Slow & Quick Motion (Hidastus ja nopeutus) ja Super Slow Motion (Superhidastus) laajentavat videokuvausmahdollisuuksia?
Smooth Slow -tallennus

Junichiro Tamagawa
Product Planning

Useiden erilaisten videokuvaustapojen lisäksi AX700 tarjoaa kaksi erikoistilaa ”ajan” ilmentämiseen. Exmor RX CMOS -kennon ansiosta AX700-mallissa on käytettävissä superhidastustila, jossa kamera tallentaa videota 960 kuvan sekuntinopeudella. Näin ollen videoita voidaan kuvata jopa 40-kertaisella hidastuksella. Vielä muutama vuosi sitten tämä oli mahdollista vain kalliissa ammattivideokameroissa. Toinen erikoistila on hidastus ja nopeutus, jossa käyttäjä voi valita kuvataajuuden välillä 120–1 kuvaa sekunnissa. Koska televisiossa käytetään usein hidastustekniikka, monet tuntevat sen. Lisäksi nopeutettu kuvaus yhdistää aikavälein kuvattuja valokuvasarjoja ja luo videokuvaa, joka vaikuttaa etenevän nopeasti. Kamera tallentaa mielenkiintoisia hetkiä jokaiseen kuvaan. Toivottavasti käyttäjät pitävät tästä tehosteesta.

Olen kuullut, että AX700-mallin kohderyhmää ovat yksittäisten segmenttien sijaan videokuvauksesta todella innostuneet käyttäjät. Toivon, että he saavat tietoa tästä uudesta mallista.
Junichiro Tamagawa

Junichiro Tamagawa
Product Planning

Viime aikoina ammattilaisten lisäksi muut käyttäjät ovat löytäneet videokuvauksen ja nauttivat inspiroivien videoiden tekemisestä. Nyt he voivat julkaista teoksensa sosiaalisen median kautta maailmanlaajuisesti. Uskon, että tällaisten videoiden tekijät – mukaan luettuna käyttäjät, jotka aikovat kuvata videoita AX700-kameralla – suhtautuvat kuvaukseen ja teoksiinsa intohimoisesti. Siksi haluan yhä kehittää tuotteita, joissa otetaan huomioon näiden innostuneiden käyttäjien tarpeet. Jakakaa ja näyttäkää AX700-kameralla kuvatut työnne kaikille. Odotan innolla näkeväni videoita, joissa hyödynnetään upeita automaattitarkennustehosteita. 

Hitoshi Ueda
Software (AF) Technology 

Tällä kertaa minulla oli monia haasteita nopean hybridiautomaattitarkennuksen kehittämisessä, ja olen tyytyväinen, että lisäsimme AX700-malliin monia teknisiä etuja ja laajalti suositeltuja toimintoja. AX700 jatkaa Handycam®-videokameroiden sarjaa ja antaa käyttäjille mahdollisuuden kuvata helposti upeita videoita muuttamatta oletusasetuksia. Kameran suurin etu on kuitenkin muokattavuus, joka vastaa erilaisia tarpeita ammattivideokameroiden tapaan ja laajentaa kuvausmahdollisuuksia. Haluan, että käyttäjät hyödyntävät kaikin tavoin joustavia asetuksia erilaisissa kuvaustilanteissa. Uskon, että mitä enemmän kameraa käyttää, sitä enemmän siitä pitää.

Hitoshi Ueda
Nobuhiro Onouchi

Nobuhiro Onouchi
Product Design (Project Leader)

AX700-mallissa hyödynnetään merkittäviä kamerainnovaatioita Handycam®-lippulaivamalliin kuuluvalla tavalla. AX700 on suunniteltu huolella tallentamaan sekä ammattilaisten että harrastajien visiot. Toivon, että mahdolliset käyttäjät tutkivat sitä monipuolisesti ja kokeilevat eri ominaisuuksia sen todellisen suorituskyvyn löytämiseksi. AX700 tallentaa pehmeämpää ja upeampaa liikkuvaa kuvaa kuin käyttäjät uskaltavat toivoa.