G Master

Insinöörien haastattelu

Sonyn insinöörit keskustelevat G Master -objektiivikonseptista, joka sai alkunsa teknisestä innovaatiosta ja tinkimättömästä optisesta suunnittelusta.

G Master -visio

G Master -objektiiveilla, joiden taustalla ovat uusi brändi ja selkeä visio tulevaisuuden kameroista, pyritään takaamaan huippuluokan resoluutio ja boke-sumennus 

Tuotesuunnittelu

Akira Shiraishi

Akira Shiraishi

Shiraishi:

Vuonna 2013, kun α7-sarja julkaistiin, kokosimme valikoiman, jossa priorisoitiin pienen koon ja tehokkaan suorituskyvyn perusteella F4-zoom-objektiiveja and suhteellisen pienen kiinteän polttovälin objektiiveja. Tältä pohjalta monet asiakkaat toivoivat F2,8-zoom-objektiiveja ja kiinteän polttovälin F1,4-objektiiveja.

Muutamassa vuodessa kameran rungot olivat jo kehittyneet α7R-mallin 36,4 miljoonasta pikselistä α7R II -mallin 42,4 miljoonaan pikseliin, ja rungoissa oli viisiakselinen kuvanvakautus.

Kuvakennotekniikka kehittyy jatkuvasti, ja uskomme, että korkean resoluution ja objektiivin boke-sumennuksen merkitys kasvaa yleisesti. Otimme tämän huomioon kehittäessämme suuren aukon F2,8-zoom-objektiiveja ja kiinteän polttovälin F1,4-objektiiveja ja julkaisimme uuden brändin, jonka tuotteissa on panostettu korkeaan resoluutioon ja boke-sumennukseen.

Sony tuntee kuvakennojen tulevaisuuden, ja tämä objektiivi vastaa jatkuvasti kehittyvien kameroiden tarpeisiin 

Uuden G Master -brändin alaisuuteen kuuluu kolme tuotetta: FE 24–70 mm F2,8 GM -vakio-zoom-objektiivi, jolla saavutetaan kiinteän polttovälin objektiiviluokan tarkkuus kaikilla polttoväleillä, FE 85 mm F1,4 GM -muotokuvaobjektiivi, jonka laadukas boke-sumennus alkaa tarkimmasta kohdasta ja päättyy taustalle, ja FE 70–200 mm F2,8 GM OSS -teleobjektiivi, joka takaa teleobjektiivikuvien tarkkuuden ja muotokuvien kauniin boke-sumennuksen.

Näissä objektiiveissa on käytetty useita innovatiivisia tekniikoita, kuten vastikään kehitettyjä äärimmäisen asfäärisiä XA-linssielementtejä. Sony on kuvakennojen johtava valmistaja, ja sillä on selkeä visio tulevaisuuden kennojen kehityksestä. G Master -sarjan tehtävänä on mielestäni ennakoida tätä kehitystä ja tarjota objektiiveja, jotka ovat käyttökelpoisia tulevaisuudessakin.

G Master -objektiivi

Ensiluokkaiset asfääriset linssit

Masanori Kishi
G Masterin luominen ei olisi onnistunut ilman tätä avainelementtiä

Deputy General Manager – objektiivien mekaanisen suunnittelun osasto

Masanori Kishi

Kishi:

G Master -sarjan kehittämisessä käytettiin äärimmäisen asfääristä XA-linssielementtiä, jonka pintatarkkuus on 0,01 mikronia. Asfääristen linssielementtien valmistaminen on erittäin vaikeaa, ja pintatarkkuuden nostaminen mahdollisimman suureksi oli meille haasteellista.

Tekniikan kehitysvaiheessa teimme itse asiassa yhteistyötä Sony Global Manufacturing & Operations Corporationin tuotantolaitoksen insinöörien kanssa Aichin prefektuurissa Japanissa, missä asfäärisiä linssielementtejä valmistetaan. Kun olimme perehtyneet valmistuksen jokaiseen vaiheeseen tarkasti, esittelimme uuden prosessin.

Uskon, että tuottamamme XA-linssielementit ovat maailman laadukkaimpia. Tämä on Sonyn oman ainutlaatuisen tekniikan ja tuotantolaitoksen kanssa tehdyn tiiviin yhteistyön ansiota.

Perinteisen objektiivin pintatarkkuus
PERINTEISEN OBJEKTIIVIN PINTATARKKUUS
XA-objektiivin pintatarkkuus
XA-OBJEKTIIVIN PINTATARKKUUS (0,01 MIKRONIA)
Äärimmäisen asfäärinen linssielementti

Äärimmäisen asfäärinen XA-linssielementti maksimoi muiden linssielementtien suorituskyvyn, ja yhdessä ne takaavat korkean resoluution ja luonnollisen boke-sumennuksen.

Objektiivien suunnittelussa kaikille linssielementeille ei anneta samaa teholuokkaa ja herkkyyttä, vaan kullekin linssielementille määritetään oma roolinsa. Koska G Master -objektiiveissa on pintatarkkuudeltaan suuri XA-linssielementti, voimme tarjota esimerkiksi herkkyyteen ja poikkeamien korjaukseen liittyviä ominaisuuksia, ja näin objektiivi takaa aiempaa korkeamman resoluution. 

G Master -sarja tuottaa tarkan kuvan keskeltä reunoille ja erittäin luonnollisen boke-sumennuksen, ja uskon, että tämä on XA-linssielementtien 0,01 mikronin pintatarkkuuden ansiota. Voin liioittelematta sanoa, että G Master -sarjan luominen ei olisi ollut mahdollista ilman XA-linssielementtien kehittämistä.

Korkea resoluutio ja boke-sumennus

Tehokkaampien vastakkaisten elementtiyhdistelmien luominen 50 linjaparin taajuudella millimetriä kohden (MTF Baseline)

Masanori Kishi

Kishi:

Koska korkea resoluutio ja kaunis boke-sumennus ovat luontaisesti ristiriidassa toistensa kanssa, niiden yhdistäminen laadukkaaksi kokonaisuudeksi on vaikeaa. Resoluutiota silmällä pitäen valitsimme suunnittelun perustaksi kaikkien aikojen haastavimman MTF-standardin1, jonka tilataajuus on 50 linjaparia/mm.

Suurempi tilataajuus tarkoittaa, että objektiivi voi jäljitellä paremmin kontrastin hienovaraisia muutoksia. Saavutimme tämän poistamalla jo suunnitteluvaiheessa useat optiset poikkeamat, kuten väri- ja kuvauspoikkeamat. Kuvan nurkissa näkyvät poikkeamat saatiin poistettua vähitellen useiden simulointien ansiosta. 

Korkeampi tilataajuus ei tietenkään takaa objektiivin laadukkuutta, koska kuvattavan kohteen tallennukseen vaikuttavat myös useat alhaisemman taajuuden komponentit. Perimmäinen tavoite pitäisi olla kuva, joka näyttää hyvältä, joten suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon sekä alhaiset että korkeat taajuudet.

Koska parannamme resoluutiota, meidän on objektiivin suunnitteluvaiheessa pidettävä jatkuvasti silmällä boke-sumennusta. Boke-simuloinnin avulla varmistimme, että MTF-suorituskyvyn parantaminen ei vaikuttanut boke-sumennukseen epäsuotuisasti. 

Objektiivin boke-sumennus on erittäin monimutkainen ominaisuus, ja sen tyyppi vaihtelee etu- ja takaosan sumennuksesta lyhyen ja pitkän etäisyyden sumennukseen. Koska boke-sumennuksen tyyppi vaihtelee myös polttovälin mukaan, sumennusta ei voi arvioida pelkän simuloinnin avulla. . 

Boke-simuloinneista saatavat tiedot on siksi yhdistettävä taidokkaasti hyödyntäen Sonyn kokemusta ja tietotaitoa. Näin pystymme kehittämään boke-tehosteita, jotka ovat asiakkaittemme mieleen.

Boke-sumennuksen simulointikuvat

Boke-sumennuksen simulointikuvat

11-lamellinen pyöreä aukko

Shiraishi:

Optisessa muotoilussa on useita boke-sumennukseen vaikuttavia elementtejä, mutta niiden poistaminen kokonaan optisessa suunnitteluvaiheessa on hankalaa. Lopputuotteissa on väkisinkin yksilöllisiä eroja, joten G Master -sarjan objektiivit tarkistetaan valmistuksen aikana yksitellen. Ennen toimitusta tehtävillä säädöillä varmistetaan, että objektiivit tuottavat ihanteellisen boke-sumennuksen. 

Nämä säädöt edellyttävät muun muassa uusien säätölaitteiden rakentamista ja säätömekanismin lisäämistä objektiiviin. Tässä vaiheessa tarvittavien mekanismien on kuitenkin oltava valmiina etukäteen. Boke-sumennuksen säädöillä voimme tarjota asiakkaillemme huippuluokan objektiiveja, ja mielestäni tämänlainen asenne on tärkeä osa G Master ‑ajattelutapaa.    

Ensimmäistä kertaa α-sarjan FE 85 mm F1,4 GM- ja FE 70–200 mm F2,8 GM OSS ‑objektiiveissa on 11-lamellinen pyöreä aukko. Sen kehitys sai alkunsa tarpeesta säilyttää boke-sumennus pyöreänä myös mahdollisimman suurilla aukkoasetuksilla. Koska lamelleja on enemmän, halkaisijaltaan erittäin suuret aukkoyksiköt voidaan muotoilla pienemmiksi.

Objektiivien ihanteellinen boke-sumennus varmistetaan säätämällä niitä yksitellen valmistuksen aikana

Boke-sumennus 11-lamellisella aukolla

Boke-sumennus 11-lamellisella aukolla

Boke-sumennus 7-lamellisella aukolla

Boke-sumennus 7-lamellisella aukolla

Innovatiivinen mekanismi

Optinen muotoilu takaa optimaalisen tarkkuuden ja boke-sumennuksen, joita testataan Sonyn liikutintekniikalla. 

Rengasmainen yliäänimoottori (SSM) ja lineaarinen moottori

Kishi:

Vaikka korkea resoluutio ja boke-sumennus onnistuttaisiin yhdistämään tasapainoisesti ja saavutettaisiin mahdollisimman hyvä suorituskyky, se ei pääse oikeuksiinsa ilman tarkkaa tarkennusta. Tästä syystä panostimme myös huippuluokan tarkennukseen. Objektiivin maksimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi kehitimme optisten suunnittelijoiden avustuksella G Master -sarjaan uskomattomat tarkennusominaisuudet Sonyn omaa tekniikkaa edustavien, innovatiivisten liikuttimien ja kunkin objektiivin ominaisuuksien mukaan optimoitujen mekanismien avulla. 

FE 70–200 mm F2,8 GM OSS -objektiivissa tarkennusryhmä on jaettu yhden ryhmän sijasta kahteen erilliseen, painoa tasaavaan tarkennusryhmään. Kun tarkennusryhmät yhdistetään itsenäisiin liikuttimiin ja niitä hallitaan erikseen, objektiivin tarkennus on tasaisempi niin valokuvissa kuin videoissakin. Kahteen osaan jaettu tarkennusryhmä luo lisäksi kelluvan rakenteen, jonka avulla voidaan korjata erilaisia poikkeamia kaikilla kuvausetäisyyksillä. Täysin itsenäisesti hallittavan kelluvan rakenteen ansiosta voit säätää yksitellen kunkin linssielementin paikan optimaaliseksi, mikä ei olisi mahdollista perinteisen kelluvan rakenteen kohdalla. Näin voit hyödyntää objektiivien luontaisen suorituskyvyn parhaalla mahdollisella tavalla.

1. Rengasmainen yliäänimoottori (SSM)     2. Lineaarinen moottori

Innovatiivinen liikutintekniikka mahdollistaa täysin erilaisen kuvaustyylin

FE 85 mm F1,4 GM- ja FE 70–200 mm F2,8 GM OSS -malleissa on uuden sukupolven rengasmainen yliäänimoottorijärjestelmä (SSM), joka optimoi A-tyypin objektiivien yliäänimoottorijärjestelmät kontrastin automaattitarkennusta varten peilittömissä, vaihdettavan objektiivin kameroissa. Objektiivit, joissa käytetään kontrastin automaattitarkennusta, vaativat tarkennettaessa pienen vastavedon eli pehmeän kiertoliikkeen.

Rengasmainen yliäänimoottorijärjestelmä (SSM) pyörii pehmeämmin kuulalaakerien ansiosta. FE 85 mm F1,4 GM -objektiivissa on kaksi asentoanturia, jotka hallitsevat objektiivin tarkennusta. Erinomainen rengasmainen yliäänimoottorijärjestelmä, kaksi asentoanturia ja edistyksellinen vetoalgoritmi mahdollistavat objektiivin sijainnin hallitsemisen yhden mikronin tarkkuudella, jolloin automaattitarkennus on huippuluokkaa.

Rengasmainen yliäänimoottorijärjestelmä (SSM)
Masanori Kishi

Kishi:

Toivon todella, että ihmiset kokeilevat FE 85 mm F1,4 GM -objektiivin ja α7-sarjan yhdistelmällä Eye AF -toimintoa, joka tarkentaa kuvattavan kohteen silmiin. Vasta silloin he tajuavat, kuinka hyvät tarkennusominaisuudet objektiivissa on. Pienen syväterävyyden vuoksi perinteisten 85 mm:n F1,4-objektiivien automaattitarkennuksella on ollut hankalaa tarkentaa kuvattavan kohteen silmiin. 

Monet ammattilaiset käyttävätkin 85 mm:n F1,4-objektiiveissa manuaalista tarkennusta, joten mielestäni on hienoa, että onnistuimme saavuttamaan saman tarkennustason myös automaattitarkennuksella. Vaikka 85 mm:n F1,4-objektiivissa on pieni syväterävyys, tarkkuus riittää siihen, että valokuvaajat voivat tarkentaa käyttötarkoituksen mukaan pupillin lisäksi myös silmäluomiin, pupillin pintaan tai heijastukseen. 

Objektiivien innovatiivisen liikutintekniikan ansiosta saavutimme tämän tarkkuustason. Uskon, että tämä johtaa täysin erilaiseen kuvaustapaan, koska aiemmin valokuvaajien oli keskityttävä tarkkaan tarkennukseen, mutta nyt he voivat vapaasti vaihtaa kuvakulmaa ja antaa kohteen liikkua ja pitää tarkennuksen pupilleissa.

Akira Shiraishi

Viesti Akira Shiraishilta

Pidän erityisesti FE 85 mm F1,4 GM -objektiiveista. Kymmenen vuotta sitten minua haastateltiin A-tyypin 85 mm:n F1,4-objektiiveista: α-sarjan objektiiveista juuri 85 mm:n F1,4 on eräänlainen ikoni ja siinä on erityisiä teknisiä ominaisuuksia. Mielestäni se on malliesimerkki α-sarjan objektiiveista.

Kun loin tämän uuden 85 mm:n F1,4-objektiivin, halusin tehdä siitä paremman kuin kaikista sen edeltäjistä. Onnistuimme tässä erinomaisesti, ja toivon, että muutkin ovat samaa mieltä FE 85 mm:n F1,4 GM -objektiivista. Asiakkailta saamamme F4-sarjaa koskevan palautteen perusteella pystyimme parantamaan G Master -sarjan kahden muun objektiivin, FE 24–70 mm F2,8 GM:n ja FE 70–200 mm F2,8 GM OSS:n, suorituskykyä. Toivonkin, että asiakkaat, joilla on tällä hetkellä käytössään F4-sarja, kokeilisivat uusia F2,8-malleja.

Viesti Masanori Kishiltä

Uuden G Master -brändin poikkeuksellisten objektiivien kohdalla me kehittäjät pyrimme nostamaan tasoa jatkuvasti ja lisäämään objektiiveihin mahdollisimman paljon ominaisuuksia ja takaamaan huippuluokan käytettävyyden ilman kompromisseja. α7-sarjan julkaisun jälkeen olemme saaneet paljon arvokasta palautetta ammattikäyttäjiltä.    

Ennen kuin tuotteet tuotiin markkinoille, vastasimme käyttäjiltä saatuun palautteeseen käymällä huolellisesti läpi kaikki käytettävyyteen, suorituskykyyn ja muihin ominaisuuksiin liittyvät yksityiskohdat. Olemme kehittäneet objektiiveja, joita voin vahvasti suositella, ja olenkin tyytyväinen nähdessäni ihmisten käyttävän niitä ja nauttivan valokuvauksesta. Toivon, että uuden G Master -sarjan ennennäkemätön korkean resoluution ja kauniin boke-sumennuksen yhdistelmä miellyttää myös käyttäjiä.

Masanori Kishi