OBJEKTIIVIEN PERUSTIEDOT

Polttoväli, katselukulma ja perspektiivi
Polttoväli

Polttoväli

Polttoväli, tai zoomien kohdalla polttovälialue, on usein tärkein kriteeri tietynlaiseen kuvaamiseen sopivan objektiivin valinnassa. Objektiivin polttoväli määrittää kaksi erittäin tärkeää ominaisuutta valokuvaajien kannalta: suurennuskyvyn ja katselukulman.

Pitkä polttoväli tarkoittaa parempaa suurennuskykyä ja päinvastoin. Lyhyen polttovälin laajakulmaobjektiiveissa on heikko suurennuskyky eli kuvaajan on fyysisesti päästävä keskikokoisen kohteen lähelle, jotta kuva täyttyy. Kuvaan mahtuu kuitenkin suuria kohteita ilman, että niitä täytyy kuvata kaukaa. Pitkän polttovälin teleobjektiiveissa on hyvä suurennuskyky, joten kuvan voi täyttää kohteilla, jotka ovat kauempana kamerasta.

[1] Objektiivin toissijainen optinen piste [2] Polttoväli [3] Katselukulma (mitattu viistosti) [4] Polttotaso (kuvakennon taso)

Polttovälin tekninen määritelmä

- Tekninen selitys -

Objektiivin polttovälillä tarkoitetaan objektiivin toissijaisen optisen pisteen ja takimmaisen tarkennuspisteen välistä etäisyyttä, kun tarkennus on asetettu äärettömäksi. Toissijainen optinen piste on yksi kuudesta peruspisteestä, joita käytetään viitepisteinä optisessa objektiivissa (etu- ja takatarkennuspisteet, ensi- ja toissijaiset solmupisteet). Yhdistelmäobjektiivissa toissijaiselle optiselle pisteelle ei ole ennalta määritettyä sijaintia – se voi sijaita objektiivin rungon sisällä tai ulkopuolella objektiivin mallista riippuen – joten objektiivin polttovälin mittaaminen tarkasti on vaikeaa.

Polttoväli ja katselukulma

Katselukulma kuvastaa sitä, kuinka suuri osa kuvattavasta alueesta mahtuu kameran kennolle. Teknisemmin ilmaistuna katselukulma on kennolle tallentuneen kohteen kulmittainen laajuus, joka mitataan viistosti. On tärkeää muistaa, että katselukulma määräytyy sekä objektiivin polttovälin että kameran kennon muodon mukaan, joten objektiivien katselukulma on erilainen 35 mm:n täyden koon kennon kameroissa ja APS-C-kameroissa. Eri objektiiveilla, joiden polttoväli on sama, on aina sama katselukulma, kun käytössä on samankokoiset kennot.

Polttovälin ja katselukulman vertailu havainnollistaa tätä suhdetta 35 mm:n täyden kennokoon ja APS-C-muodon kameroissa.

* Polttoväli: ( ): vastaava polttoväli käytettäessä vaihdettavan objektiivin digikameroita, joissa on 35 mm:n täyden koon kennot

Perspektiivi

Kuvattaessa pitkällä polttovälillä kuvan etu- ja taka-alalla olevat kohteet näyttävät usein lopullisessa kuvassa olevan lähellä toisiaan. Tätä ilmiötä kutsutaan myös teleobjektiivipakkaukseksi, vaikka syy ei ole itse objektiivissa. Teleobjektiivia käytettäessä kuvaajan on oltava kauempana kuvattavista kohteista. Suhteessa kameran ja etu- ja taka-alalla olevien kohteiden väliseen etäisyyteen kohteet ovat lähempänä toisiaan. Toisin sanoen, koska etu- ja taka-alan kohteet ovat huomattavan etäisyyden päässä kamerasta, niiden suhteellinen koko lopullisessa kuvassa vastaa paremmin todellisuutta. Kuvattaessa laajakulmaobjektiivilla kuvaajan on tavallisesti päästävä etualalla olevan kohteen lähelle, jolloin se on kuvassa suhteellisen suuri. Tämän vuoksi kauempana olevat kohteet näyttävät siihen verrattuna pienemmiltä. Perspektiivi syntyy siis kuvaajan ja kuvattavan kohteen välisestä etäisyydestä.

Kuva, polttoväli 24 mm

24 mm:n polttoväli, 84 asteen katselukulma

Kuva, polttoväli 300 mm

300 mm:n polttoväli, 8 asteen katselukulma