Tietoja tästä latauksesta

Kiitämme sinua luottamuksestasi Sonyn tuotteisiin.

Sony on aina kiinnostunut laadusta ja asiakkaiden tyytyväisyydestä. Tästä syystä DSLR-A230 -kameroihin on tarjolla laiteohjelmistopäivitys. Katso ohjeet laiteohjelmistopäivityksen lataamiseen ja asentamiseen tämän asiakirjan kohdasta "Lataus ja asennus".

Kun olet lukenut laiteohjelmistotiedot, aloita kameramalliasi vastaavan laiteohjelmiston lataaminen napsauttamalla Hyväksyn-painiketta.

Tietoja tästä latauksesta

Julkaisupäivämäärä
 • 05/11/2009
Sopivat mallit
 • DSLR-A230
Sopivat laiteohjelmistoversiot
 • Versio 1.00
Parannuksia edellisiin laiteohjelmistoversioihin

Kun [mittaustilaksi] on asetettu [keskipainotettu] tai [piste], valotus lukitaan, kun tarkennus on vahvistettu. (kuvattaessa automaattisella tarkennuksella).

Valmisteleminen

Tarkista laiteohjelmistoversio alla olevien ohjeiden mukaan:

Jos laiteohjelmistoversio on jo 1.10, laiteohjelmistoa ei tarvitse päivittää.

 1. Kytke kameraan virta
 2. Avaa valikko painamalla MENU-painiketta
 3. Valitse asetusvalikon välilehti 3 käyttämällä ohjauspainikkeen vaakapainikkeita
 4. Valitse Versio painamalla ohjauspainikkeen alapainiketta 5. Paina ohjauspainikkeen keskustaa
 6. Laiteohjelmistoversio näkyy nestekidenäytössä 7. Sulje versionäyttö painamalla ohjauspainikkeen keskustaa

Järjestelmävaatimukset

 • Mac OS® X (v10.1.3 - v10.5)

  Tietokoneessa pitäisi olla korttipaikka tai kortinlukija, joka soveltuu tallennusvälineelle.
 • Kameran virtalähde
  Täyteen ladattu akku NP-FH50 tai verkkolaite AC-PW10AM (myydään erikseen)
  Päivitys voidaan suorittaa vain, kun akun virran taso on vähintään kolme akun kuvaketta. Suosittelemme, että käytät riittävää akkua tai AC-PW10AM-verkkolaitetta (myydään erikseen).
 • Kameran mukana toimitettava USB-kaapeli
  Kaapeli tarvitaan, jos tietokoneessa ei ole tallennusvälineeseen sopivaa korttipaikkaa.

  Toimivuutta ei voida taata, jos käytetään yleisesti saatavissa olevaa USB-kaapelia.
 • Tallennusväline
  Tarvitset jonkin seuraavista tallennusvälineistä: Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD Memory Card tai SDHC Memory Card

  Alusta kameran tallennusväline etukäteen. Varmuuskopioi tallennusvälineen tiedot ennen tallennusvälineen alustamista. 

Asenna

 • Vaihe 1 - Lataa laiteohjelmistopäivitys tietokoneeseen  • Varmista, että mitään muita ohjelmia ei ole käynnissä kuin Internet-selain.
  • Sinun täytyy hyväksyä sivun lopussa oleva loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus. Kun olet lukenut sopimuksen, napsauta "Accept" (Hyväksy). Näkyviin tulee ikkuna.
  • Napsauta käyttöjärjestelmääsi vastaavaa "Download it" (Lataa) -linkkiä.
  • Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).

 • Vaihe 2 - Pura ladattu tiedosto.  Pura tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä. Käyttöjärjestelmästä riippuen tiedosto saatetaan purkaa automaattisesti latauksen jälkeen.  DSLR-A230-päivitystiedoston nimi on DSCA230V110.zip, ja DSLR-A330-päivitystiedoston nimi on DSCA330V110.zip.

  Purkamisen jälkeen luodaan seuraava tiedosto:
  (*) Liite (*.APP) ei välttämättä näy tietokoneen mukaan.
  (*) Tiedostoa ei tarvitse avata, koska se on kameran laiteohjelmisto.
 • Vaihe 3 - Kopioi päivitetty tiedosto tallennusvälineeseen (Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / SD Memory Card / SDHC Memory Card)  • Valmista tallennusväline (Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / SD Memory Card / SDHC Memory Card) päivityksen käyttöön.
   Alusta kameran tallennusväline.

   Huomautuksia:

   • Jollet alusta tallennusvälinettä, laiteohjelmistopäivitys ei ehkä käynnisty.
   • Huomaa, että kaikki tiedot, mukaan lukien suojatut kuvat, poistetaan alustuksen aikana eikä niitä voida palauttaa.

   Tallennusvälineen alustaminen:

   1. Katkaise kameran virta ja aseta valmistettu tallennusväline kameraan. Varmista, että muistikortin kytkin on asetettavan tallennusvälineen puolella.   2. Siirrä virtakytkin ON-asentoon.
   3. Avaa valikko painamalla MENU-painiketta, valitse toistovalikko 1 käyttämällä ohjauspainikkeita.
   4. Valitse toistovalikossa 1 "Format" (Alusta) monivalitsimella ja paina sitten monivalitsimen keskipainiketta.
   5. Näyttöön tulee vahvistusikkuna. Valitse monivalitsimella [OK] ja paina monivalitsimen keskustaa.
   6. Kun alustus on valmis, sulje valikko painamalla MENU-painiketta.

  • Kopioi päivitetty tiedosto tallennusvälineeseen
   Kopioi päivitetty tiedosto (DSCAxxx.APP) alustettuun tallennusvälineeseen (Memory Stick Pro Duo / SD Memory Card).
  • Jos tietokoneessa on tallennusvälineeseen sopiva korttipaikka.

   • Aseta kameralla alustettu tallennusväline tietokoneen korttipaikkaan.
   • Kopioi purettu päivitystiedosto (DSCAxxx.APP) tallennusvälineen päähakemistoon.

    Huomautus: tallennusväline pitää alustaa ensin kameran kanssa. Varmuuskopioi tiedot ennen alustamista, sillä kaikki tiedot (mukaan luettuna suojatut kuvat) poistetaan alustamisen aikana eikä niitä voi palauttaa.

   • Jos tietokoneessasi ei ole Memory Stick Duo -kortin kanssa yhteensopivaa muistipaikkaa:

    Tarkista USB-kaapeli ennen tiedoston kopiointia.
    • Aseta akku kameraan (tai liitä verkkolaite AC-PW10AM)
    • Aseta alustettu tallennusväline kameraan (varmista, että tallennusväline alustetaan kameralla - ei tietokoneella).
    • Siirrä virtakytkin ON-asentoon.
    • Avaa asetusvalikon välilehti 3 painamalla MENU-painiketta käyttämällä ohjauspainiketta.
    • Tarkista, että USB-yhteydeksi on asetettu Massamuisti.    • Liitä kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.    • Valitse purettu päivitystiedosto (DSCAxxx.APP) ja kopioi tiedosto tietokoneesta kameran tallennusvälineen päähakemistoon.

    • Kun tiedoston kopiointi on valmis, poista USB-yhteys.
 • Vaihe 4 - Päivitä kameran laiteohjelmisto.  Tärkeää: Suorittaessasi laiteohjelmiston päivitystä käytä täyteen ladattua NP-FH50-akkua tai AC-PW10AM-verkkolaitetta (myydään erikseen).
  Älä irrota akkua tai verkkolaitetta laiteohjelmiston päivityksen aikana, sillä kamera saattaa vahingoittua pysyvästi.

  1. Katkaise kameran virta ja aseta valmistettu tallennusväline kameraan. Varmista, että muistikortin kytkin on asetettavan tallennusvälineen puolella.  2. Paina MENU-painiketta ja siirrä virtakytkin ON-asentoon samalla, kun painat MENU-painiketta.

  3. Kun näkyviin tulee seuraava vahvistusikkuna, valitse OK ohjauspainikkeella ja vahvista valinta painamalla ohjauspainikkeen keskustaa.   Jos vahvistusikkuna ei ilmesty nestekidenäyttöön:

   • Jos tallennusvälinettä ei ole alustettu, laiteohjelmistopäivitys ei ehkä käynnisty.
   • Varmista, että päivitystiedosto (DSCAxxx.app) on tallennusvälineen päähakemistossa.
  4. Päivitys alkaa ja näyttöön tulee seuraava ikkuna.  5. Älä kytke videokameraa pois päältä laiteohjelmistopäivityksen aikana. (Päivittäminen kestää noin 30 sekuntia)
  6. Kun laiteohjelmistopäivitys on valmis, näyttöön tulee seuraava ikkuna. Kamera käynnistyy uudelleen automaattisesti noin 10 sekunnin kuluttua, joten odota kameran käynnistymistä.  7. Kun kamera on käynnistynyt uudelleen, katkaise virta kamerasta ja poista tallennusväline. Tarkista seuraavaksi, että kameran laiteohjelmistoversio on päivitetty oikein.
 • Vaihe 5 - Tarkista laiteohjelmistoversio.
  1. Kytke kameraan virta
  2. Avaa valikko painamalla MENU-painiketta
  3. Valitse asetusvalikon välilehti 3 käyttämällä ohjauspainikkeen vaakapainikkeita
  4. Valitse Versio painamalla ohjauspainikkeen alapainiketta  5. Paina ohjauspainikkeen keskustaa
  6. Laiteohjelmistoversio näkyy nestekidenäytössä: Varmista, että näkyvä versio on "Ver.1.10"  7. Sulje versionäyttö painamalla ohjauspainikkeen keskustaa

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • DSCA230V110.zip