Tietoja tästä latauksesta

Kiitämme sinua luottamuksestasi Sonyn tuotteisiin.

Sony on aina kiinnostunut laadusta ja asiakkaiden tyytyväisyydestä. Tästä syystä DSLR-A700-kameraa varten onkin tarjolla laiteohjelmistopäivitys. Katso ohjeet laiteohjelmistopäivityksen lataamiseen ja asentamiseen tämän asiakirjan kohdasta "Lataus ja asennus".
Tärkeää: Jos laiteohjelmistopäivitystä ei voida suorittaa, ota yhteys Sonyyn. Kun kamera on päivitetty, alusta tallennusväline tai poista päivitystiedosto (DSCA700.app) tallennusvälineeltä.Parannukset ja ratkaistut ongelmat

 • Lisätty mahdollisuus valita automaattinen haarukointi (yksittäinen & jatkuva), jossa otetaan 3 kuvaa 2 valotusarvon askelin
 • Lisätty mahdollisuus kytkeä suurten ISO-herkkyyksien kohinanvaimennustoiminto pois käytöstä
 • Parannettu kuvanlaatu suurilla ISO-herkkyyksillä
 • Parannettu automaattinen valkotasapaino ja D-Range Optimizer
 • Entistä luotettavampi tiedonsiirto kameran rungon ja pystykahvan välillä

Sopivat mallit

 • DSLR-A700/A700P/A700K/A700Z/A700H

Sopivat laiteohjelmistoversiot

 • Ver.1, Ver.2, Ver.3

Laiteohjelmiston version määrittäminen 1. Siirrä virtakytkin ON-asentoon.
 2. Paina MENU-painiketta.
 3. Paina DISP (Näytä) -painiketta, kun valikko on näkyvissä.
 4. Laiteohjelmistoversio näkyy nestekidenäytön ikkunassa.
 5. Poistu painamalla monivalitsimen keskustaa.

Huomaa: jos laiteohjelmiston versio on jo "Ver.4", päivitystä ei tarvitse suorittaa.

Tietokone- ja laitteistovaatimukset 1. Käytössäsi on oltava tietokone, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:

   1. Windows® Vista Home Basic / Home Premium / Ultimate / Business / Enterprise (*)
   2. Windows® XP Home Edition/Professional (*)
   3. Windows® 2000 Professional
   4. Mac OS X (v10.1.3-v10.5)


   5. (*) 64-bittistä ja aloitusversiota ei tueta.

    Huomaa:Kameran ja tietokoneen välillä ei voi olla USB-yhteyttä Windows 98/98 Second Edition / Millennium Edition -käyttöjärjestelmissä. Tämän takia tietokoneessa pitäisi olla korttipaikka tai kortinlukija, joka soveltuu tallennusvälineelle.

  • USB-liitäntä.
  • Korttipaikka, joka on yhteensopiva käytettävän tallennusvälineen kanssa.
  • Vähintään 5 Mt vapaata kiintolevytilaa.
  • Vähintään 32 Mt RAM-muistia.
 2. Verkkolaite

  Varmista laiteohjelmistopäivitystä suorittaessasi, että NP-FM500H-akku on täyteen ladattu tai että käytät AC-VQ900AM-verkkolaitetta/-laturia.

 3. Tallennusväline

  Jokin näistä tallennusvälineistä tarvitaan:

  • Memory Stick Duo / Memory Stick PRO Duo* ja vähintään 16 Mt tallennustilaa
   *Tässä osiossa käytetään "Memory Stick Duo" -nimitystä.
  • Vähintään 16 Mt:n CF-kortti (CompactFlash)
  • Microdrive
  • Huomaa: tallennusväline pitää alustaa ensin kameran kanssa. Varmuuskopioi tiedot ennen alustamista, sillä kaikki tiedot (mukaan luettuna suojatut kuvat) poistetaan alustamisen aikana eikä niitä voi palauttaa.

 4. USB-johto

  Käytä kameran mukana tulevaa alkuperäistä USB-johtoa. Päivittämisen onnistumista ei voida taata, jos käytetään jotakin muuta kuin alkuperäistä USB-johtoa.

  Huomaa: USB-johtoa tarvitaan vain, jos käytetään tietokonetta, jossa ei ole tallennuslaitteen kanssa yhteensopivaa korttipaikkaa.

 • Vaihe 1 - Lataa laiteohjelmistopäivitys tietokoneelle.
  • Varmista, että mitään muita ohjelmia ei ole käynnissä kuin Internet-selain.
  • Sinun täytyy hyväksyä sivun lopussa oleva loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus. Kun olet lukenut sopimuksen, napsauta "Accept" (Hyväksy). Näkyviin tulee ikkuna.
  • Napsauta käyttöjärjestelmääsi vastaavaa "Download it" (Lataa) -linkkiä.
  • Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).

 • Vaihe 2 - Pura ladattu tiedosto.Pura tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä. Käyttöjärjestelmäsi mukaan tiedosto saattaa purkautua automaattisesti latauksen jälkeen.

  Seuraava tiedosto luodaan: DSCA700.app [tiedoston koko: 4 719 092 tavua]*

  (*) Käyttöjärjestelmän asetuksista riippuen tiedoston tunniste ei välttämättä näy.

 • Vaihe 3 - Kopioi päivitetty tiedosto tallennusvälineelle (Memory Stick Duo -kortti / CF-kortti / Microdrive).
  • Valmistele tallennusväline (Memory Stick Duo / CF-kortti / Microdrive) päivitystä varten ja alusta se kamerassa.
   Huomautuksia:

   • Jos et alusta tallennusvälinettä, laiteohjelmistopäivitys ei ehkä käynnisty.
   • Huomaa, että kaikki tiedot, mukaan lukien suojatut kuvat, poistetaan alustuksen aikana eikä niitä voida palauttaa.   Tallennusvälineen alustaminen:

   1. Siirrä virtakytkin ON-asentoon.
   2. Paina MENU-painiketta ja tarkista asetusvalikossa 2, että muistikortin tyyppi on sama, jota aiot käyttää päivityksessä (Memory Stick Duo / CF-kortti / Microdrive).
   3. Valitse toistovalikossa 1 "Format" (Alusta) monivalitsimella ja paina sitten monivalitsimen keskipainiketta.
   4. Näyttöön tulee vahvistusikkuna. Valitse monivalitsimella OK ja paina monivalitsimen keskustaa.
   5. Kun alustus on valmis, sulje valikko painamalla MENU-painiketta.


  • Jos tietokoneessasi on Memory Stick Duo -kortin, CF-kortin tai Microdrive-kortin kanssa yhteensopiva muistipaikka:

   • Aseta kameralla alustettu tallennusväline tietokoneen korttipaikkaan.
   • Kopioi päivitystiedosto (DSCA700.app) tallennusvälineen päähakemistoon.

    Huomaa: tallennusväline pitää alustaa ensin kameran kanssa. Varmuuskopioi tiedot ennen alustamista, sillä kaikki tiedot (mukaan luettuna suojatut kuvat) poistetaan alustamisen aikana eikä niitä voi palauttaa.


  • Jos tietokoneessasi ei ole Memory Stick Duo -kortin, CF-kortin tai Microdrive-kortin kanssa yhteensopivaa muistipaikkaa:

   • Aseta alustettu tallennusväline kameraan (varmista, että tallennusväline alustetaan kameralla - ei tietokoneella).
   • Aseta täyteen ladattu akku (NP-FM500H) kameraan tai liitä verkkolaite kameraan.
   • Siirrä virtakytkin ON-asentoon.
   • Avaa tallennusvalikko painamalla MENU-painiketta.
   • Valitse asetusvalikon sivu 2 monivalitsimella ja tarkista, että USB-yhteydeksi on asetettu "Massamuisti".   • Jos näin ei ole, muuta se Massamuistiksi seuraavalla tavalla.

    • Valitse monivalitsimella USB-yhteys.
    • Paina monivalitsimen keskustaa.
    • Valitse monivalitsimella "Massamuisti" ja paina monivalitsimen keskustaa.

   • Sulje valikko painamalla MENU-painiketta.
   • Kytke kamera tietokoneeseen kameran mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
   • Kopioi päivitystiedosto "DSCA700.app" kameraan asetetun tallennusvälineen juurikansioon.
   • Kun tiedostot on kopioitu, irrota USB-kaapeli.

 • Vaihe 4 - Päivitä kameran laiteohjelmisto.Tärkeää: Suorittaessasi laiteohjelmiston päivitystä käytä täyteen ladattua NP-FM500H-akkua tai AC-VQ900AM-verkkolaitetta/-laturia (myydään erikseen).
  Älä irrota akkua tai verkkolaitetta laiteohjelmiston päivityksen aikana, sillä kamera saattaa vahingoittua pysyvästi.

  1. Siirrä virtapainike ON-asentoon ja valitse päivityksessä käytettävän muistikortin tyyppi (Memory Stick Duo / CF-kortti / Microdrive). Siirrä virtapainike sitten OFF-asentoon.
  2. Laita päivitystiedoston sisältävä tallennusväline kameraan. Paina MENU-painiketta ja pidä se pohjassa samalla kun siirrät virtakytkimen ON-asentoon.  3. Näyttöön tulee vahvistusikkuna.   Jos vahvistusikkuna ei ilmesty nestekidenäyttöön:

   • Jos tallennusvälinettä ei ole alustettu, laiteohjelmistopäivitys ei ehkä käynnisty.
   • Varmista, että päivitystiedosto (DSCA700.APP) on tallennusvälineen juurikansiossa.


  4. Korosta "OK" monivalitsimella ja vahvista painamalla monivalitsimen keskustaa. Jos valitset "Ei", toiminto peruuntuu.
  5. Päivitys aloitetaan.  6. Kun päivitys on suoritettu, näyttöön tulee viesti, jossa ilmoitetaan, että päivitys on suoritettu ja että kamera käynnistyy automaattisesti uudelleen noin viiden sekunnin kuluttua.  7. Kun kamera on käynnistetty uudelleen, siirrä virtakytkin OFF-asentoon ja poista tallennusväline.


 • Vaihe 5 - Tarkista laiteohjelmistoversio.  • Siirrä virtakytkin ON-asentoon.
  • Paina MENU-painiketta. Nestekidenäyttö siirtyy valikkotilaan.
  • Paina DISP (Näytä) -painiketta.
  • Laiteohjelmistoversio tulee nestekidenäyttöön. Tarkista, että näytössä oleva versio on "Ver.4".  • Sulje versionumeronäyttö painamalla monivalitsimen keskustaa.

   Tärkeää: Jos laiteohjelmistopäivitystä ei voida suorittaa, ota yhteys Sonyyn. Kun kamera on päivitetty, alusta tallennusväline tai poista päivitystiedosto (DSCA700.app) tallennusvälineeltä.