Tietoja tästä latauksesta

Tietoja tästä päivityksestä (02/12/2010)

Kiitämme luottamuksestasi Sony-tuotteisiin.

Sony on aina kiinnostunut laadusta ja asiakkaiden tyytyväisyydestä. Tästä syystä DSLR-A850 / DSLR-A900 -kameraa varten onkin tarjolla laiteohjelmistopäivitys.

Tärkeää:

Jos laiteohjelmistopäivitystä ei voida suorittaa, ota yhteys Sonyyn.

Kun kamera on päivitetty, alusta tallennusväline tai poista päivitystiedosto (DSCA850.APP tai DSCA900.APP) tallennusvälineeltä.

Laiteohjelmistoversion määrittäminen

 1. Siirrä virtakytkin ON-asentoon.
 2. Paina MENU [Valikko] -painiketta.
 3. Paina DISP [Näytä] -painiketta, kun valikko on näkyvissä.
 4. Laiteohjelmistoversio näkyy nestekidenäytön ikkunassa.
 5. Poistu painamalla monivalitsimen keskustaa.
Huomaa: jos laiteohjelmiston versio on jo "Ver.2.00", päivitystä ei tarvitse suorittaa.

Soveltuvat mallit

 • DSLR-A850 / DSLR-A900 ja laiteohjelmistoversio 1.00

Parannukset

Tämä apuohjelma päivittää DSLR-A850 / DSLR-A900 -laiteohjelmiston versioksi 2.00 ja tarjoaa seuraavat edut:

 • [Release w/o Lens] [Vapauta ilman objektiivia] -asetus on lisätty omien asetusten valikkoon 2

  Voit vapauttaa sulkimen vaikka kameraan ei ole asennettu objektiivia (P/A/S/M- ja Auto-tila).

 • Valotuksen kompensaation aluetta on laajennettu

  Valotuksen kompensaation aluetta on laajennettu ±5 EV:hen (ennen päivitystä: ±3 EV).

 • Haarukointikuvaukseen on lisätty valotusvaiheen lisäasetus

  Seuraava asetus on lisätty jatkuvaan haarukointikuvaukseen ja yhden haarukoinnin kuvaukseen:
  Valotushaarukointi voidaan nyt asettaa 3 EV:n lisäyksin ja kamera kuvaa kolme kuvaa ([3,0 EV- +3,0 EV]). (Ennen päivitystä: enintään 2,0 EV).

 • AF-toimintoa on parannettu

  Automaattisen tarkennuksen nopeutta on parannettu. Parannus on huomattavin teleobjektiivia käytettäessä. Vaikutus riippuu kuitenkin kuvausolosuhteista.

Järjestelmävaatimukset

 • Tietokonelaitteisto
  • USB-portti tai korttipaikka, joka on yhteensopiva käytettävän tallennusvälineen kanssa.
  • Vähintään 5 Mt vapaata kiintolevytilaa.
  • Vähintään 32 Mt RAM-muistia.

 • Kameran virtalähde
  • Varmista laiteohjelmistopäivitystä suorittaessasi, että NP-FM500H-akku on täyteen ladattu tai että käytät AC-PW10AM-verkkolaitetta/-laturia (myydään erikseen).

 • USB-johto
  • Kameran toimitukseen kuuluva USB-kaapeli
   (jos tietokoneessa ei ole tallennusvälineelle sopivaa korttipaikkaa)

   Huomaa: toimintaa ei taata, jos käytetään muuta kuin mukana toimitettua kaapelia.

 • Tallennusväline
  • Jokin näistä tallennusvälineistä tarvitaan:
   • Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/Memory Stick PRO-HG Duo* jonka kapasiteetti on vähintään 16 Mt.
    * Tässä osiossa käytetään "Memory Stick Duo" -nimitystä.
   • Vähintään 16 Mt:n CF-kortti (CompactFlash)
   Huomaa: tallennusväline pitää alustaa ensin kameran kanssa. Varmuuskopioi tiedot ennen alustamista, sillä kaikki tiedot (myös suojatut kuvat) poistetaan alustamisen aikana eikä niitä voi palauttaa.

Asenna

 • Vaihe 1 - Lataa ohjelmistopäivitys tietokoneelle  • Varmista, että käynnissä ei ole mitään muita ohjelmia kuin internet-selain.
  • Sinun täytyy hyväksyä sivun lopussa oleva loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus. Luettuasi sopimuksen napsauta "Olen lukenut vastuuvapauslausekkeen ja hyväksyn sen ehdot." -valintaruutua kamerasi mallia ja käyttöjärjestelmääsi vastaavalta latausalueelta.
  • Napsauta nuolta näytön oikeassa reunassa.
  • Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).

 • Vaihe 2 - Pura ladattu tiedosto.  Pura tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä. Käyttöjärjestelmäsi mukaan tiedosto saattaa purkautua automaattisesti latauksen jälkeen.

  Seuraava tiedosto luodaan: "DSCA850.APP"* [tiedostokoko: 6 895 968 tavua] tai "DSCA900.APP"* [tiedostokoko: 6 893 472 tavua] ladatusta tiedostosta riippuen.
  (*) Käyttöjärjestelmän asetuksista riippuen tiedoston tunniste ei välttämättä näy.


 • Vaihe 3 - Kopioi päivitetty tiedosto tallennusvälineelle (Memory Stick Duo -kortti / CF-kortti).  • Valmistele tallennusväline (Memory Stick Duo / CF-kortti) päivitystä varten ja alusta se kamerassa.

   Huomautuksia:
   • Jos et alusta tallennusvälinettä, laiteohjelmistopäivitys ei ehkä käynnisty.
   • Huomaa, että kaikki tiedot, mukaan lukien suojatut kuvat, poistetaan alustuksen aikana eikä niitä voida palauttaa.

   Tallennusvälineen alustaminen:

   1. Siirrä virtakytkin ON-asentoon.
   2. Paina MENU-painiketta ja tarkista asetusvalikossa 2, että muistikortin tyyppi on sama, jota aiot käyttää päivityksessä (Memory Stick Duo / CF-kortti).
   3. Valitse toistovalikossa 1 "Format" (Alusta) monivalitsimella ja paina sitten monivalitsimen keskipainiketta.
   4. Näyttöön tulee vahvistusikkuna. Valitse monivalitsimella [OK] ja paina monivalitsimen keskustaa.
   5. Kun alustus on valmis, sulje valikko painamalla MENU-painiketta.

  • Jos tietokoneessasi on Memory Stick Duo -kortin tai CF-kortin kanssa yhteensopiva muistipaikka:

   • Aseta kameralla alustettu tallennusväline tietokoneen korttipaikkaan.
   • Kopioi päivitystiedosto "DSCA850.APP" tai "DSCA900.APP" (kameran mallin mukaan) tallennusvälineen juurihakemistoon.

    Huomaa: tallennusväline pitää alustaa ensin kameran kanssa. Varmuuskopioi tiedot ennen alustamista sillä kaikki tiedot poistetaan (myös suojatut kuvat) alustuksen aikana eikä niitä voi palauttaa.

  • Jos tietokoneessasi ei ole Memory Stick Duo -kortin tai CF-kortin kanssa yhteensopivaa muistipaikkaa:

   • Aseta alustettu tallennusväline kameraan (varmista, että tallennusväline alustetaan kameralla - ei tietokoneella).
   • Aseta täyteen ladattu akku (NP-FM500H) kameraan tai liitä verkkolaite kameraan.
   • Siirrä virtakytkin ON-asentoon.
   • Avaa tallennusvalikko painamalla MENU-painiketta.
   • Valitse asetusvalikon sivu 2 monivalitsimella ja tarkista, että USB-yhteydeksi on asetettu "Massamuisti".   • Jos näin ei ole, muuta se Massamuistiksi seuraavalla tavalla:

    • Valitse monivalitsimella USB-yhteys.
    • Paina monivalitsimen keskustaa.
    • Valitse monivalitsimella "Massamuisti" ja paina monivalitsimen keskustaa.

   • Sulje valikko painamalla MENU-painiketta.
   • Kytke kamera tietokoneeseen kameran mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
   • Kopioi päivitystiedosto "DSCA850.APP" tai "DSCA900.APP" (kameran mallin mukaan) kameraan asetetun tallennusvälineen juurihakemistoon.
   • Kun tiedostot on kopioitu, irrota USB-kaapeli.

 • Vaihe 4 - Päivitä kameran laiteohjelmisto.  Tärkeää:
  • Suorittaessasi laiteohjelmiston päivitystä käytä täyteen ladattua NP-FM500H-akkua tai AC-PW10AM-verkkolaitetta/-laturia (myydään erikseen).
  • Älä irrota akkua tai verkkolaitetta laiteohjelmiston päivityksen aikana, sillä kamera saattaa vahingoittua pysyvästi.


  1. Siirrä virtapainike ON-asentoon ja valitse päivityksessä käytettävän muistikortin tyyppi (Memory Stick Duo / CF-kortti). Siirrä virtapainike sitten OFF-asentoon.
  2. Laita päivitystiedoston sisältävä tallennusväline kameraan. Paina MENU-painiketta ja pidä se pohjassa samalla, kun siirrät virtakytkimen ON-asentoon.  3. Näyttöön tulee vahvistusikkuna.   Jos vahvistusikkuna ei ilmesty nestekidenäyttöön:

   1. Jos tallennusvälinettä ei ole alustettu, laiteohjelmistopäivitys ei ehkä käynnisty.
   2. Varmista, että päivitystiedosto (DSCA700.APP) on tallennusvälineen juurikansiossa.

  4. Korosta "OK" monivalitsimella ja vahvista painamalla monivalitsimen keskustaa. Jos valitset "Ei", toiminto peruuntuu.


  5. Päivitys aloitetaan.  6. Kun päivitys on suoritettu, näyttöön tulee viesti, jossa ilmoitetaan, että päivitys on suoritettu ja että kamera käynnistyy automaattisesti uudelleen noin kymmenen sekunnin kuluttua.

   Odota kameran uudeleenkäynnistymistä.  7. Kun kamera on käynnistetty uudelleen, siirrä virtakytkin OFF-asentoon ja poista tallennusväline.


 • Vaihe 5 - Tarkista laiteohjelmistoversio.  1. Siirrä virtakytkin ON-asentoon.
  2. Paina MENU [Valikko] -painiketta.
  3. Paina DISP [Näytä] -painiketta, kun valikko on näkyvissä.
  4. Laiteohjelmistoversio näkyy nestekidenäytön ikkunassa.
  5. Poistu painamalla monivalitsimen keskustaa.
  Tärkeää:
  • Jos laiteohjelmistopäivitystä ei voida suorittaa, ota yhteys Sonyyn.
  • Kun kamera on päivitetty, alusta tallennusväline tai poista päivitystiedosto (DSCA850.APP tai DSCA900.APP) tallennusvälineeltä.
 • Vaihe 6 - Lataa uusien käytettävissä olevien toimintojen ja niiden käyttöä koskevat käyttöoppaat.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • DSLRA850v20.exe