Miksi värinhallintaa tarvitaan?

 1. Ihmiset havaitsevat värejä. Silmät (ja mieli) hahmottavat spektristä tietoa, jota käytetään värien aistimisen perustana. Värit, kuten vihreä, oranssi tai keltainen, ovat vain nimiä - ne eivät kuvaa esineeseen heijastuvan valon spektrikomponentteja.

  Siksi tarvitaan eräänlainen värikieli kuvaamaan tiettyjä ihmissilmän tarkastelun ulkopuolella olevia värin spektrikomponentteja (esimerkiksitaivaansininen, syvänsininen, merensininen tai haaleansininen). Tarvitaan kieli, jolla voidaan kuvata kaikkia ihmissilmän havaittavissa olevia värejä tietokoneella.

  Kielen nimi on Lab, jossa L tarkoittaa vaaleutta (lightness) ja a ja b tarkoittavat värikomponentteja. Lab-kielellä voidaan kuvata väriä erittäin tarkkaan. Tutustumme Lab-kieleen tarkemmin myöhemmin.

  Jokainen kuvantamislaite käsittelee väriä eri tavalla, joten jokaisen laitteen ominaisvärin kuvaamiseen tarvitaan tietty standardi. Sen ansiosta tarkkoja väritietoja voidaan siirtää laitteesta toiseen koko työnkulun sisällä.

  Digitaalikamerat, näytöt ja mustesuihkutulostimet ovat ehkäpä tunnetuimpia digitaalisen kuvantamisen työnkulussa käytettäviä laitteita. Mutta tiesitkö, että työnkulun oleellisin osa on ohjelmisto?

 2. Mitä on värinhallinta?

  Värinhallinnalla kuvataan tietokoneen koko järjestelmää, jota käytetään laitteiston ja ohjelmiston väliseen tarkkaan väriviestintään. Sitä käytetään digitaalikamerasi tulo-ominaisuuksien kuvaamiseen, näyttösi kuvan esittämisen hallintaan tai näytössä näkyvän kuvan tarkkaan tulostukseen. Sitä tarvitaan myös kuvien siirtämiseksi ohjelmistosta toiseen ilman värivirheitä.

  Värinhallintaa voidaan käyttää sekä Microsoft Windows- että Apple Mac OS X -järjestelmissä. Sen käyttömahdollisuudet monipuolistuvat aina uuden käyttöjärjestelmäversion myötä.

  Värinhallinnasta on hyvä selventää muutama seikka, jotta sitä on helpompi ymmärtää.

  Profiili

  Profiilia voidaan verrata pieneen merkkiin, joka on jokaisen kuvan ja kuvantamislaitteen välissä. Nämä merkit kuvaavat tiettyä väriä RGB:ssä (Red, Green ja Blue) ja tietyssä värinhallintakielessä. Tällä tavoin tietokone ja ohjelmisto tietävät, mitä todellisen maailman värejä (Lab-kielessä) tarkoitetaan digitaalikuvan RGB-arvoilla.

  Lisäksi profiilit saattavat sisältää CMYK-arvoja RGB-arvojen sijaan (esim. offset-tulostus). Keskitymme tässä tekstissä pelkästään RGB-työnkulkuun, joten emme käsittele CMYK-väriavaruuksia tämän enempää.

  Väriavaruus

  Jokaisella kameratyypillä on värien havaitsemistapa, aivan kuten jokaisella näyttötyypillä on oma värien toistotapa. Lisäksi tulostimilla on oma tulostusvärisarjansa, jotka vaihtelevat tyypin, väriaineen ja paperin mukaan. Tätä värisarjaa kutsutaan väriavaruudeksi. Väriavaruus kuvaa kaikkia värejä, joita voidaan käsitellä kuvantamislaitteella.

  Yleisin väriavaruus on sRGB. Se kuvaa keskimääräistä väriavaruutta, jonka perusnäyttö voi toistaa. Useimmat digitaalikamerat voivat tallentaa sRGB-väriavaruudessa ja useimmat tulostimet voivat tulostaa kuvia oikein sRGB:ssä. On olemassa myös suurempia väriavaruuksia, kuten ProPhoto RGB, Adobe RGB 1998 ja Wide Gamut RGB.

  Näitä väriavaruuksia käytetään erittäin hyvää laatua vaativissa tilanteissa. sRGB on kuitenkin oikea valinta useimpiin tarkoituksiin.

  Kuva 1: vertailussa sRGB (sisällä, värillinen) ja Adobe RGB (ulkona, lankamalli)

  Profiileja voidaan upottaa kuviin, mikä on välttämätöntä kuvantamissovellusten väriviestinnässä. Ilman upotettua profiilia sovellus ei tiedä, mitä todellisia värejä tiedosto sisältää, sillä paljaat RGB-numerot eivät liity Lab-arvoihin.

  Sonyn Alpha-kameroilla voidaan kuvata sRGB- tai Adobe RGB -tilassa. Jos olet asettanut kamerasi tallennustilaksi Adobe RGB:n, se näkyy selvästi kameran näytössä. Lisäksi Adobe RGB -tilassa tallennetut kuvat voidaan tunnistaa tiedostonimen alussa olevasta _-merkistä (esimerkki: kuva1234.jpg --> sRGB; _kuva1234.jpg --> AdobeRGB). Jos olet epävarma, mikä väriavaruus on käytössä kuvaushetkellä, voit tarkistaa sen EXIF-tiedoista.

  Värinhallinta Sony Image Data Converter SR -ohjelmassa (IDC SR)

  Sinun tarvitsee valita vain muutama asetus saadaksesi hyvän värinhallinnan työnkulun. Valitse asetukset valikossa ja avaa värinhallinnan valintaikkuna. Voit valita käytettävän väriavaruuden yläosassa: Jos valintasi on sRGB, Adobe RGB tai Wide Gamut RGB, IDC SR julkaisee käsitellyt kuvat aina halutussa väriavaruudessa. Jos kameran asetukset on valittu, IDC SR valitsee kamerassa asetetun käytettävän avaruuden, joka voi olla sRGB tai Adobe RGB.

  Käytettävän avaruuden alla näet näyttösi väriasetukset. Valinta vaikuttaa voimakkaasti kuvien esitystapaan IDC SR:ssä, joten pidä sitä silmällä ja tarkista ajoittain, että asetukset ovat edelleen kunnossa. Jos järjestelmääsi ei ole asennettu tiettyä näyttöprofiilia, valitse sRGB.

  Jos näytössä on toimitettaessa yleinen näyttöprofiili, asenna tämä profiili käyttöjärjestelmääsi ja valitse se myöhemmin toisessa näyttöprofiilissa.

  Ammattilaistason työnkulussa näyttöä (ja tulostinta) on kalibroitava. Värinhallintavalikon näyttöprofiiliosiossa voidaan valita myös kolmannen osapuolen värinhallintaratkaisuilla luotuja yksittäisiä näyttöprofiileja.

  Jos kalibrointi tehdään oikein ja tuloksena oleva profiili valitaan valikossa, Image Data Converter -ohjelmassa saavutetaan erittäin luotettava värientoistolaatu.

  Värien näyttäminen oikein erilaisessa kuvantamisohjelmassa

  Jos haluat käyttää kolmannen osapuolen valmistamaa toista kuvantamisohjelmaa, varmista, että kyseisen kuvantamisohjelman värinhallinta-asetukset vastaavat Image Data Converter -ohjelman asetuksia, jotta värit toistuvat oikein!