Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:
 • HDR-AS15

Tietoja tästä latauksesta

 • Nimi:Laiteohjelmistopäivitys Ver.3.00 malleille HDR-AS15 (Windows)
 • Julkaisupäivämäärä:24/06/2013
 • Edut ja parannukset
  • Voit älykaukosäädintoiminnon aikana vaihtaa kopiotilaan/kauko-ohjaustilaan älypuhelin toiminnolla.
  • Seuraavat valikkokohdat ja oletusasetukset on muutettu:
   • [SEND] [Lähetä] on valittu. Voit liittää kameran Wi-Fillä vain kuvaustilassa.
   • Oletusasetus [A.OFF] (automaattinen virran sammutus) on muutettu asetuksesta [60sec] [60 s] asetukseen [10sec] [10 s].
   • Oletusasetus [RMOTE] (kaukosäädin) on muutettu asetuksesta [ON] [Päällä] asetukseen [OFF] [Pois].

  Katso käyttöoppaasta miten käytät uusia toimintoja.

  Huomaa: Päivitä "PlayMemories Mobile"-ohjelmisto uusimpaan versioon (Ver. 3.00 tai uudempi), ennen kuin käynnistät älykauko-ohjaustoiminnon.

  Seuraavat edellisen päivitysohjelman (Ver.2.00) edut ja parannukset sisältyvät versioon 3.00.

  • Progressive Scan (PS) -tallennustila (1920x1080/60p)
   Käytettävissä tasaisen kuvan kuvaamisen nopeasti liikkuvassa näkymässä korkean ruutunopeuden kuvauksella
  • WATER [VESI] -näkymän valinta
   Aseta "Water mode" [Vesitila] soveliaalle vedenalaiselle White Balance (WB)-asetukselle
  • BEEP [ÄÄNIMERKKI] pois -asetus
   • Sekä tallennus että äänenasetus käytössä.
   • Tallennus käytössä, äänenasetus pois.
   • Sekä tallennus että äänenasetus pois.

  Katso käyttöoppaasta miten käytät näitä toimintoja.

  Näytä lisenssiluettelo.

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

SonicStagen uusin versio on yhteensopiva yleisimmin käytettyjen Microsoft Windows -versioiden kanssa:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
  Huomautuksia:
  * Starter-versio ei ole tuettu.

Tietokonelaitteisto

Uusin laiteohjelmistoversio on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:
 • Kiintolevytila: 200 Mt tai enemmän
 • RAM-muisti: 512 Mt tai enemmän
  Huomaa: Sulje kaikki muut ohjelmistosovellukset ennen laiteohjelmiston päivittämistä.
 • Kameran virtalähde
  • Täysin ladattu ladattava akku NP-BX1 tai NP-FG1
   Huomaa: Päivitys voidaan suorittaa vain, kun jäljellä oleva akkutaso on (kolme tolppaa) tai enemmän. Suosittelemme käyttämään täyteen ladattua akkua.
 • Kameran toimitukseen kuuluva USB-kaapeli

  Huomaa: Päivitystoiminnon toimivuutta ei taata muilla USB-kaapeleilla

Lataa

Tärkeitä huomautuksia:

 • Käytä laiteohjelmistopäivitystä suorittaessasi täyteen ladattua akkua NP-BX1 tai NP-FG1.
 • Älä irrota akkua päivityksen aikana. Muuten kamerasta voi äkillisen virrankatkaisun vuoksi tulla käyttökelvoton.
 • Irrota muistikortti ennakkoon kamerasta.

Laiteohjelmiston päivitysohjelman lataaminen:

 1. Varmista, että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojana.
 2. Lue sivun alalaidasta vastuuvapauslauseke ja hyväksy ehdot napsauttamalla valintaruutua. Napsauta sitten Download [Lataa] -painiketta.
 3. [Update_CAMAS15V300.exe]-tiedoston lataaminen alkaa.
 4. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).

  Windows 8 -käyttäjät:

  Internet Explorerin oletusasetuksissa päivitystiedosto tallennetaan [Ladatut tiedostot] -kansioon. Napsauta [Työpöytä]-ruutua Aloitus-näytössä ja hae ladattu tiedosto [Lataukset]-kansiosta Windowsin resurssienhallinnalla.

Asenna

Kun tiedosto on ladattu, voit asentaa laiteohjelmistopäivityksen Ver.3.00 malleille HDR-AS15.

Vaihe 1: Käynnistä laiteohjelmistopäivitys.

 1. Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
 2. Käynnistä laiteohjelmistopäivitys kaksoisnapsauttamalla [Update_CAMAS15V300.exe]-tiedostoa.


  Laiteohjelmiston päivitysikkuna tulee näkyviin.

 3. Irrota muistikortti ennakkoon kamerasta. Liitä kamera tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.
  Huomaa: USB Mode [USB-tila] tulee näkyviin kameran nestekidenäytössä.

  Jos tietokone ei löydä kameraa, viesti " Could not find the camera for this update." [Päivitystä varten ei löydetty kameraa] tulee näkyviin. Kokeile seuraava, jos näin tapahtuu.
  - Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
  - Jos tietokoneessa on useita USB-liitäntöjä, kokeile toista liitäntää. Tietokoneen takana voi olla USB-liitäntöjä.


  Joskus kameran ollessa liitettynä tietokoneeseen USB-kaapelilla, tietokoneen näyttöön saattaa tulla näkyviin tulee viesti, joka pyytää uudelleenkäynnistämään tietokoneen. Irrota silloin akku kamerasta, käynnistä tietokone uudelleen ja noudata toimenpiteitä alkaen kohdasta "2. Käynnistä laiteohjelmistopäivitys".
 4. Varmista, että "Poista laite turvallisesti" -kuvake näkyy tehtäväpalkissa tietokoneen näytön oikeassa alakulmassa.
 5. Kun olet varmistanut edellä olevan, napsauta laiteohjelmiston päivitysikkunassa Next [Seuraava] -painiketta. Kuva 1 tulee näkyviin laiteohjelmiston päivitysikkunaan ja kuva 2 kameran nestekidenäyttöön.

  Huomaa: Tämän jälkeen älä sammuta kameraa, ennen kuin laiteohjelmistopäivitys on valmis.

  Kuva 1Kuva 2

 6. Kun olet vahvistanut näytöt kuvissa 1 ja 2, napsauta Next [Seuraava] -painiketta. Nykyinen versio ja päivityksen jälkeinen versio tulevat näkyviin näyttöön vasempaan alareunaan. (Kuva 3)
 7. Kun olet vahvistanut, että Current Version [Nykyinen versio] on Ver.2.00 tai vanhempi, napsauta Next [Seuraava] -painiketta.
  Jos näyttö kuvassa 4 tulee näkyviin, päivitystä ei tarvita. Katkaise viestin mukaisesti USB-yhteys ja napsauta Finish [Valmis] -painiketta. Sammuta kamera, irrota akku, aseta akku takaisin ja käynnistä kamera.

  Kuva 3 Päivitys vaaditaan.

  Kuva 4 Päivitystä ei vaadita.

 8. Katkaise USB-yhteys napsauttamalla "Poista laite turvallisesti" -kuvaketta tehtäväpalkissa tietokoneen näytön oikeassa alakulmassa kuten neuvotaan kuvassa 5.
  Huomaa: Pidä tietokoneen USB-kaapeli liitettynä vielä USB-yhteyden katkaisemisen jälkeen edellisessä toimenpiteessä.
  Kuva 5

 9. Nollaa kamera painamalla [ENTER]-painiketta.

  Huomaa: Näyttö sammuu, kun [ENTER]-painiketta painetaan. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
 10. Napsauta laiteohjelmiston päivitysikkunassa Next [Seuraava] -painiketta (Kuva 5).
 11. Nollauksen jälkeen kameran yhteyden uudelleen muodostaminen on vahvistettu ja kuvan 6 näyttö tulee näkyviin.
 12. Käynnistä päivitys napsauttamalla Run [Suorita] -painiketta. Tilapalkki näkyy näytössä päivityksen ajan (noin 10 minuuttia).
  Huomaa: Älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.
  Kuva 6

 13. Kun päivitys on valmis, kuvan 7 näyttö tulee näkyviin. Napsauta Finish [Valmis], ja irrota USB-kaapeli.
  Kuva 7

 14. Sammuta kamera, irrota akku, aseta akku takaisin ja käynnistä kamera.

Vaihe 2: Tarkista, että kameran laiteohjelmistoversio on Ver.3.00.

 1. Paina NEXT [SEURAAVA] -painiketta ja näytä [SETUP] [ASETUS], paina sitten ENTER-painiketta.
 2. Avaa [PLAY] painamalla NEXT [SEURAAVA] -painiketta. Jos [PLAY] tulee näkyviin, laiteohjelmistoversio on Ver.3.00.