Artikkelin tunniste : 00147031 / Viimeksi muokattu : 28.08.2023Tulosta

Mistä löydän TV:n ohjelmistoversion, laitetunnuksen, mallinimen tai sarjanumeron?

  TV:n järjestelmätietojen sijainti

  TV:n järjestelmätietojen (esim. ohjelmistoversio, laitetunnus, mallinimi tai sarjanumero) tarkasteleminen TV:n valikon kautta vaihtelee TV-mallin mukaan. Katso lisätietoja valitsemalla TV:n tyyppi.


  Android TV ja Google TV

  Jos kauko-ohjaimessa on HELP-painike

  1. Paina kauko-ohjaimen HELP-painiketta.
  2. Seuraavat vaiheet määräytyvät TV:n valikkovaihtoehtojen mukaan:
   • Valitse System information (Järjestelmätiedot) joko Status & Diagnostics (Tila ja diagnostiikka)- tai Troubleshooting and system information (Vianetsintä ja järjestelmätiedot) -ryhmässä.
   • Valitse Contact & Support (Yhteystiedot ja tuki).
   • W8- ja X7-sarja: Mallin nimi näkyy näytön vasemmassa alareunassa.

   Näyttö vaihtelee TV-mallin mukaan. Seuraavassa on esimerkkejä.
   Järjestelmätiedot valikkonäytössä
   Järjestelmätietonäyttö

  Jos TV-kauko-ohjaimessa ei ole HELP-painiketta

  1. Avaa Settings (Asetukset) -näyttö. Settings (Asetukset) -valikon käyttö
  2. Seuraavat vaiheet määräytyvät TV:n valikkovaihtoehtojen mukaan:
   • Valitse Settings (Asetukset) Help and Feedback (Ohje ja palaute) Help (Ohje) Status & Diagnostics (Tila ja diagnostiikka) System information (Järjestelmätiedot).
   • Valitse Apps (Sovellukset) → Help (Ohje) System information (Järjestelmätiedot) joko Status & Diagnostics (Tila ja diagnostiikka)- tai Troubleshooting and system information (Vianetsintä ja järjestelmätiedot) -ryhmässä.
   • Valitse Help (Ohje) System information (Järjestelmätiedot) Troubleshooting and system information (Vianetsintä ja järjestelmätiedot) -ryhmässä.
   • Valitse Settings (Asetukset) BRAVIA Settings (BRAVIA-asetukset) Customer Support (Asiakastuki) → Contact & Support (Yhteystiedot ja tuki).

  Muu kuin Android TV tai Google TV

  Vuonna 2015 ja myöhemmin julkaistut TV:t

  1. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta.
  2. Valitse Settings (Asetukset).
  3. Valitse System Settings (Järjestelmäasetukset) tai Product Support (Tuotetuki).
  4. Valitse Customer Support (Asiakastuki) tai System Information (Järjestelmätiedot).
  5. Valitse Product Information (Tuotetiedot).
   Tuotetiedot
   Näyttö vaihtelee TV-mallin mukaan.

  Vuonna 2014 julkaistut TV:t

  1. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta.
  2. Valitse (?) Help (Ohje).
  3. Valitse Customer Support (Asiakastuki).
  4. Valitse System Information (Järjestelmätiedot).
   System Information
   Näyttö vaihtelee TV-mallin mukaan.

  Vuonna 2013 ja aiemmin julkaistut TV:t

  1. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta.
  2. Valitse Settings (Asetukset).
  3. Valitse Product Support (Tuotetuki) tai Set-up (Määritys).
  4. Valitse System Information (Järjestelmätiedot) tai Product Information (Tuotetiedot).
   Tuotetiedot ja järjestelmätiedot
   Näyttö vaihtelee TV-mallin mukaan.

  Liittyvät artikkelit