Artikkelin tunniste : 00192248 / Viimeksi muokattu : 22.01.2018

Television ohjelmaoppaasta on kadonnut kanavia

Tässä artikkelissa sovellettavat tuotteet ja luokat

Kanavan nimen vaihtuessa myös kanavan numero saattaa vaihtua. Tällaisessa tapauksessa palauta kanavan numero seuraavien ohjeiden mukaan.

Jos Sony Editor -ohjelmisto on käytössä: (vain Saksa)

 1. Siirrä kanavaluettelo USB-tallennusvälineeseen.

  1. Liitä USB-tallennusväline televisioon.
  2. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta.
  3. Valitse Settings (Asetukset).
  4. Valitse Channel set up (Kanavien määritys) TV-luokassa.
  5. Valitse Digital set up (Digitaalinen määritys).
  6. Valitse Technical setup (Tekninen määritys).
  7. Valitse Programme List Transfer (Ohjelmaluettelon siirto).
  8. Valitse Export (Vie).
 2. Palauta kanavan numero Sony Editor -ohjelmiston avulla:

  1. Liitä käyttämäsi USB-tallennusväline tietokoneeseen.
  2. Avaa kanavaluettelo Sony Editor -ohjelmistossa.
  3. Etsi vastaava kanavan nimi luettelosta ja palauta kanavan alkuperäinen numero.
 3. Siirrä kanavaluettelo televisioon:

  1. Liitä käyttämäsi USB-tallennusväline takaisin televisioon.
  2. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta.
  3. Valitse Settings (Asetukset).
  4. Valitse Channel set up (Kanavien määritys) TV-luokassa.
  5. Valitse Digital set up (Digitaalinen määritys).
  6. Valitse Technical setup (Tekninen määritys).
  7. Valitse Programme List Transfer (Ohjelmaluettelon siirto).
  8. Valitse Import (Tuo).

Jos Sony Editor ei ole käytössä:

Etsi vastaava kanavan nimi ja palauta kanavan alkuperäinen numero seuraavasti:

 • Digitaalinen/kaapeli

  1. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta.
  2. Valitse Settings (Asetukset).
  3. Valitse Channel set up (Kanavien määritys) TV-luokassa.
  4. Valitse Digital set up (Digitaalinen määritys).
  5. Valitse Digital Tuning (Digitaalinen viritys).
  6. Valitse Program List edit (Ohjelmaluettelon muokkaus).
  7. Etsi vastaava kanavan nimi painalla kauko-ohjaimen [↓] (alanuoli)- tai [↑] (ylänuoli) -painiketta.
  8. Valitse vastaava kanavan nimi ja paina kauko-ohjaimen [→] (nuoli oikealle) -painiketta. Kanavan nimi korostuu valkoisella ja siirtyy oikealle puolelle.
  9. Siirry edelliseen tai seuraavaan kanavan numeroon painamalla kauko-ohjaimen [↓] (alanuoli)- tai [↑] (ylänuoli) -painiketta.
 • Satelliitti
  Vain vaiheet 5 ja 6 poikkeavat yllä olevista digitaali/kaapeliohjeista.
  Vaiheet 5 ja 6:

5.  Valitse Satellite setup (Satelliittimääritys).
6.  Valitse Satellite Programme List edit (Satelliittiohjelmaluettelon muokkaus).