Artikkelin tunniste : 00234531 / Viimeksi muokattu : 19.10.2021

[360] Sovellusten optimointi (360 Reality Audio)

   

  Kun suoritat [Optimize apps] (Optimoi sovellukset) -toiminnon, korviesi muodon analyysissa kerättyä tietoa käytetään 360 Reality Audio -äänen kanssa yhteensopivissa sovelluksissa. 

  Attention: Ennen kuin voit suorittaa Optimize apps (Optimoi sovellukset) -toiminnon, sinun täytyy analysoida korviesi muoto. 
  Lisätietoja löytyy täältä Korviesi muodon analysoiminen (360 Reality Audio)

  Sovellusten optimointi

  1. Käynnistä Headphones Connect -sovellus ja muodosta yhteys Bluetooth-kuulokkeisiin.
  2. Valitse 360 Reality Audio Setup (360 Reality Audion määritys) Optimize apps (Optimoi sovellukset) OPTIMIZE (OPTIMOI).

    
  3. Kun näytölle ilmestyy viesti [360 Reality Audio is only available from these music server apps] (360 Reality Audio on saatavilla vain näillä musiikkipalvelusovelluksilla) , valitse haluamasi sovellus.
  4. Lue viesti ja valitse joko [LAUNCH TO OPTIMIZE] (KÄYNNISTÄ JA OPTIMOI) tai [INSTALL AND OPTIMIZE] (ASENNA JA OPTIMOI).

  Kun näytölle ilmestyy viesti [OPTIMIZE COMPLETE] (OPTIMOINTI VALMIS), Optimize apps (Optimoi sovellukset) -toiminto on suoritettu.