Ohje

  Käyttämällä Wi-Fi-verkkoa

  Etukäteisvalmistelut

  • Tarkista, että audiolaite on Music Center -yhteensopiva.
    Yhteensopivat mallit
  • Yhdistä Wi-Fi-verkkoon älypuhelimella, johon on asennettu Music Center.
   Lisätietoja on Wi-Fi-verkkoon yhdistämisestä on annettu langattoman reitittimen käyttöohjeissa.
   Merkitse muistiin Wi-Fi-verkon nimi (SSID) ja langattoman reitittimen salasana mahdollista tulevaa käyttöä varten.
  • Ota käyttöön älypuhelimen sijainti ja Bluetooth-asetukset.
  • Saat selville, tukevatko laitteet NFC-toimintoa, kun luet kunkin laitteen käyttöohjeet.
  • Jos äänilaitteen ja älypuhelimen välille on muodostettu BLUETOOTH-yhteys, katkaise BLUETOOTH-yhteys älypuhelimelta.

  Yhteyden periaate

  1. Muodosta yhteys älypuhelimen ja äänilaitteen välille BLUETOOTH-yhteyden avulla
  2. Yhdistä audiolaite Wi-Fi-verkkoon
   Huomautus

   Vaikka yhdistetään Wi-Fi-verkolla, tarvitaan BLUETOOTH-yhteys.
   Jos haluat yhdistää äänilaitteesi Wi-Fi-verkkoon käyttämällä Music Centeriä, tee tarvittavat Wi-Fi-verkon asetukset BLUETOOTH-yhteyden kautta.

   Jos käytät iOS 13.0 -laitetta tai uudempaa, salli Bluetooth-yhteys iPhonen kohdasta [Asetukset] - [Music Center].

   Jos käytät iOS 14.0 -laitetta tai uudempaa, salli paikallisverkon käyttö iPhonen kohdasta [Asetukset] - [Music Center].

  Yhteyden muodostaminen

  • Android-laitteet

   Muodosta ensin BLUETOOTH-yhteys.

   Käynnistä Music Center, napauta lisää laite ja valitse [Yhdistä manuaalisesti Bluetooth-asetusten kautta].

   Aseta audiolaite BLUETOOTH-laiteparin muodostustilaan.
   (Katso lisätietoja audiolaitteen paritustoiminnosta laitteen käyttöohjeista.)

   Muodosta BLUETOOTH-yhteys toimimalla Music Center -näytön ohjeiden mukaan ja valitse äänilaite älypuhelimen Bluetooth-asetusvalikosta.

   Yhdistä seuraavaksi Wi-Fi-verkkoon.

   Jos vaaditaan salasana, anna muistiin kirjoittamasi salasana.

   Äänilaitteen kytkeminen Wi-Fi-verkkoon katkaisee Music Center -sovelluksen BLUETOOTH-yhteyden. Tämän jälkeen näyttö vaihtuu seuraavaksi.

   Jos BLUETOOTH-yhteys äänilaitteeseen ja toiseen laitteeseen (kuten älypuhelimeen) on muodostettu, katkaise kaikki muut BLUETOOTH-yhteydet sitä laitetta lukuun ottamatta, johon yhteys halutaan muodostaa.

   Käynnistä Music Center, valitse äänilaite, johon yhteys halutaan muodostaa, ja toimi Music Centerin näytön mukaan.

   Jos vaaditaan salasana, anna muistiin kirjoittamasi salasana.

   Kun yhteys on muodostettu, näyttö vaihtuu seuraavasti.

   Muodosta ensin BLUETOOTH-yhteys.

   Ota käyttöön älypuhelimen NFC-asetus.

   Käynnistä Music Center, napauta lisää laite ja valitse [Yhdistä NFC:llä].

   BLUETOOTH-yhteys muodostetaan koskettamalla älypuhelimen NFC -merkkiä äänilaitteen NFC -merkkiin.

   Yhdistä seuraavaksi Wi-Fi-verkkoon.

   Jos vaaditaan salasana, anna muistiin kirjoittamasi salasana.

   Äänilaitteen kytkeminen Wi-Fi-verkkoon katkaisee Music Center -sovelluksen BLUETOOTH-yhteyden. Tämän jälkeen näyttö vaihtuu seuraavaksi.

  • iOS-laitteet (iPhone / iPad / iPod Touch)

   Muodosta ensin BLUETOOTH-yhteys.

   Käynnistä Music Center, napauta lisää laite ja toimi näytölle tulevien ohjeiden mukaan.

   Huomautus
   Jos BLUETOOTH-yhteys toiseen äänilaitteeseen on jo muodostettu, katkaise kyseisen äänilaitteen BLUETOOTH-yhteys iPhonen asetusnäytöltä.

   Aseta audiolaite BLUETOOTH-laiteparin muodostustilaan.
   (Katso lisätietoja audiolaitteen paritustoiminnosta laitteen käyttöohjeista.)

   Valitse iPhone-laitteen asetusnäytöltä [Bluetooth] ja äänilaite.

   Käynnistä iPhonen Music Center uudelleen ja muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon.

   Jos vaaditaan salasana, anna muistiin kirjoittamasi salasana.

   Kun yhteys on muodostettu, seuraava näyttö tulee näkyviin.

   Jos BLUETOOTH-yhteys äänilaitteeseen ja toiseen laitteeseen (kuten iPhoneen) on muodostettu, katkaise kaikki muut BLUETOOTH-yhteydet sitä laitetta lukuun ottamatta, johon yhteys halutaan muodostaa.

   Käynnistä Music Center, valitse äänilaite, johon yhteys halutaan muodostaa, ja toimi Music Centerin näytön mukaan.

   Jos vaaditaan salasana, anna muistiin kirjoittamasi salasana.

   Kun yhteys on muodostettu, näyttö vaihtuu seuraavasti.