ODOTA - lue Tarvittavat tiedostot -kohta alta, ennen kuin lataat tämän tiedoston.

Vaadittavat lataukset

Ellei toisin mainita, alla mainittu tiedosto on asennettava ENNEN tiedostoa Järjestelmäohjelmisto Ver.2.00 mallille DSC-RX100M3 (Mac), jotta se toimii oikein. Jos luettelossa on useita tarvittavia tiedostoja, asenna ne tällä sivulla mainitussa järjestyksessä.

Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:
 • DSC-RX100M3

Tietoja tästä latauksesta

Edut ja parannukset edellisen päivityksen jälkeen

 • Parantaa käytettävyyttä vedenalaisen kotelon MPK-URX100A kanssa:
  1. Lisää valkotasapainoasetuksiin Underwater Auto (Autom. vedenalaistila) -asetuksen.
  2. Lisää Flash Off (Salama pois) -tilan, kun salamayksikkö on yläasennossa.
 • Parantaa kameran yleistä vakautta.

Aiemmat hyödyt ja parannukset

 • Parantaa virran päällekytkentäaikaa, kun "Smart Remote Control" -sovellusta käytetään.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Järjestelmäohjelmisto Ver.2.00 mallille DSC-RX100M3 (Mac)

Tiedoston versio

 • 2.00

Tiedoston koko

 • 210.5 Mt (210 522 893 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 30/03/2017

Valmisteleminen

Tarkista järjestelmäohjelmiston versio

Tarkista järjestelmän ohjelmistoversio seuraavien ohjeiden mukaan. Jos järjestelmän ohjelmistoversio on Ver.2.00, päivitystä ei tarvita.

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko) --> Setup subpage 6 (Asennuksen alisivu 6) --> Version (Versio).
 2. Järjestelmäohjelmiston versio näytetään alla olevan kuvan mukaisesti.


Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

Järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien Mac-versioiden kanssa:

 • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Tärkeää:
  käytettäessä macOS 10.13 - 10.15 -versiota varmista, että "DriverLoader_1015" on asennettu ennen kuin päivität ohjelmiston.

  Tärkeää:
  käytettäessä macOS 11 – 12 -versiota varmista, että "System Software Update Helper" on asennettu ennen kuin päivität ohjelmiston.

Tietokonelaitteisto

Järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:

 • Kiintolevytila: vähintään 600 Mt
 • RAM-muisti: vähintään 512 Mt
  Huomautus: Sulje kaikki muut sovellusohjelmistot ennen järjestelmäohjelmiston päivittämistä.

Muu laitteisto

 • Kameran virtalähde
  Täyteen ladattu ladattava akku NP-BX1

  Huomautus: Päivitys voidaan suorittaa vain silloin, kun jäljellä oleva akkutaso on (kolme tolppaa) tai enemmän.
  Suosittelemme käyttämään täyteen ladattua akkua.

 • Kameran toimitukseen kuuluva USB-kaapeli
  Huomautus: Päivitystoiminnon toimivuutta ei taata muilla USB-kaapeleilla.

Lataa

Tärkeä huomautus

 • Sulje kaikki muut sovellusohjelmistot ennen järjestelmäohjelmiston päivittämistä.
 • Käytä järjestelmän ohjelmistopäivityksen suorittamiseen täyteen ladattua ladattavaa akkua NP-BX1.
 • Älä irrota akkua tai verkkolaitetta päivityksen aikana. Muuten kamerasta voi äkillisen virrankatkaisun vuoksi tulla käyttökelvoton.
 • Irrota muistikortti kamerasta ennakkoon.
 • Järjestelmän ohjelmistopäivitys kestää noin 15 minuuttia, joten varmista, ettei tietokoneesi siirry lepotilaan sen aikana. Jos tietokone siirtyy lepotilaan ja päivitys keskeytyy, suorita koko päivitysprosessi alusta.
 • Älä liitä kameraa muihin laitteisiin kuin tietokoneeseen.

Päivityksen lataaminen

 1. Varmista, että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojana.
 2. Napsauta Download [Lataa] -painiketta, kun olet lukenut vastuuvapauslausekkeen.
 3. [Update_DSCRX100M3V200.dmg]-tiedoston lataaminen alkaa.
 4. Tallenna tiedosto tietokoneelle.

Asenna

Vaihe 1: Käynnistä päivitysohjelma

 1. Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
 2. Kaksoisosoita lataamaasi [Update_DSCRX100M3V200.dmg]-tiedostoa. - Älä liitä kameraa tässä vaiheessa.
 3. [Update_DSCRX100M3V200] avataan.
 4. Kaksoisnapsauta kuvaketta.
 5. Ytimen laajennuksen lataamista varten viesti pyytää antamaan sovellukselle luvan tehdä muutoksia. Näppäile järjestelmänvalvojan tilin salasana. 6. System Software Updater käynnistyy. 7. Kytke kameraan virta.
 8. Valitse System Software Updater -ikkunassa näkyvien ohjeiden mukaan kamerassa Menu (Valikko) --> Setup subpage 3 (Asennuksen alisivu 3) --> USB Connection (USB-yhteys) ja varmista, että valittuna on Mass Storage (Massamuisti).
  Jos valittuna on jokin muu tila kuin Mass Storage (Massamuisti), valitse Mass Storage (Massamuisti). 9. Liitä kamera tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.
  Huomautus: Jos tietokone ei löydä kameraa, tietokoneen näyttöön tulee viesti ”Could not find the camera for this update” (Päivitystä varten ei löydetty kameraa). Toimi tällöin seuraavasti:
  1. Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
  2. Jos tietokoneessa on useita USB-liitäntöjä, kokeile toista liitäntää.

  Joskus kameran ollessa liitettynä tietokoneeseen USB-kaapelilla tietokoneen näyttöön saattaa tulla viesti, jossa tietokone pyydetään käynnistämään uudelleen. Irrota silloin akku tai verkkolaite kamerasta, käynnistä tietokone uudelleen ja noudata toimenpiteitä alkaen kohdasta 2. Käynnistä System Software Updater.

 10. Valitse kameran LCD-näytön tarkistamisen jälkeen Next (Seuraava). Nykyinen versio ja päivityksen jälkeinen versio tulevat näkyviin näyttöön vasempaan alareunaan. Huomautus: Jos järjestelmän nykyinen ohjelmistoversio on 2.00 tai uudempi, päivitystä ei tarvita. Katkaise tässä tapauksessa USB-yhteys ja valitse Finish (Lopeta), sammuta kamera, irrota akku ja/tai verkkolaite, aseta akku takaisin paikalleen tai yhdistä verkkolaite uudelleen ja käynnistä kamera.
 11. Kun olet varmistanut, että nykyinen versio on 1.20 tai vanhempi, valitse Next (Seuraava).
 12. Kameran asetukset palautetaan automaattisesti.

  Esiin tulee alla oleva näyttö.

  Huomautus: Latauskuvake ei ehkä näy kaikissa käyttöjärjestelmäversioissa.
 13. Käynnistä päivitys
  Asetusten automaattisen palautuksen jälkeen esiin tulee seuraava näyttö, ja päivitys käynnistyy. Tilapalkki näkyy näytössä päivityksen ajan (noin 15 minuuttia).
  Huomautus: Älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.
 14. Suorita päivitys
  Päivityksen jälkeen alla oleva näyttö avautuu. Kamera käynnistyy automaattisesti uudelleen. Käynnistyminen voi kestää muutaman minuutin. Odota, kunnes kameran LCD-näyttöön avautuu sama näyttö kuin juuri ennen ohjelmistopäivitystä. Kun näyttö avautuu, paina [Finish] (Valmis) -painiketta ja irrota USB-kaapeli.


  Huomautus: Jos uudelleenkäynnistyksen jälkeen näyttöön tulee tietojen palauttamista koskeva varoitus, odota, kunnes varoitus katoaa näytöstä. Ongelmia ei ole.

Vaihe 2: Varmista, että laitteen järjestelmän ohjelmistoversio on Ver.2.00.

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko) --> Setup subpage 6 (Asennuksen alisivu 6) --> Version (Versio).
 2. Järjestelmäohjelmiston versio näytetään alla olevan kuvan mukaisesti.