Music Center for PC

  Kappaleen toistotilan vaihtaminen (uudelleentoisto/satunnaistoisto)

  Toistotila voidaan vaihtaa. (Uudelleentoisto/satunnaistoisto)

  Uudelleentoisto

  Toista yhtä kappaletta tai kaikkia sisältöluettelossa näkyviä kappaleita toistuvasti.

  Satunnaistoisto

  Toista sisältöluettelossa näkyviä kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.

  Voit vaihtaa satunnaistoisto- ja normaalitoistotilan välillä ja vaihtaa uudelleentoistotilan tyypin napsauttamalla (satunnaistoistotila) tai (uudelleentoistotila) toistuvasti toistotoiminnoissa (A).

  • Sekoita:
   Toista näytössä olevassa sisältöluettelossa näkyviä kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.
  • Toista yksi kappale:
   Toista seuraavaa kappaletta toistuvasti. Jos tähän tilaan vaihdetaan kappaleen toiston aikana, kappaletta toistetaan toistuvasti.
  • Toista kaikki:
   Toista kaikkia näytössä olevassa sisältöluettelossa näkyviä kappaleita toistuvasti. Jos kohteessa [Oma kirjasto] näytetään albumeita, valitun albumin kappaleita toistetaan toistuvasti.

  Vihje

  Jos haluat käyttää satunnaissoittoa vain valitussa albumissa tai soittolistassa, määritä asetukset seuraavasti.

  1. Napsauta vasemmassa yläkulmassa (Valikko) ja valitse [Työkalut]-valikosta [Asetukset].
  2. Valitse [Valittu alue] kohdassa [Kappaleen toisto].