Music Center for PC

  Äänenlaadun säätäminen valitsemalla taajuuskorjaimen esiasetus

  Kun toistat kappaletta, jonka äänenlaatua haluat säätää, napsauta (Taajuuskorjain) (A) ja kytke toiminto päälle asettamalla kytkin asentoon [Päällä].

  Tuo taajuuskorjaimen esiasetusluettelo esiin valitsemalla avattava valikko (B). Valitse sitten haluamasi esiasetus luettelosta. Parhaillaan toistettavan kappaleen äänenlaatua säädetään.

  Säätämättömään äänenlaatuasetukseen palaaminen

  Aseta [Taajuuskorjain]-kytkin asentoon [Pois päältä].

  Vihje