Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • NW-WM1AM2
 • NW-WM1ZM2

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Tarjoaa tietoturvapäivityksen (Settings (Asetukset) -valikon tietoturvataso on päivätty elokuussa 2023)
TÄRKEÄÄ:
 • Yhteyden vakauden parantamiseksi sekä Music Center for PC -ohjelmisto että Walkman-laiteohjelmisto on päivitettävä uusimpaan versioon. Jos jompaakumpaa ei ole päivitetty uusimpaan versioon, on mahdollista, että Music Center for PC -ohjelmisto ja Walkman-laite eivät yhdisty oikein.
 • Walkman-laitteen päivämäärä ja aika tulee määrittää oikein, sillä muuten päivitysilmoitusta ei välttämättä näy. Jos ne eivät ole oikein, aseta päivämäärä ja aika manuaalisesti.

Aiemmat hyödyt ja parannukset

Tarkastele aiempia hyötyjä ja parannuksia

Tiedoston tiedot

Tiedoston versio

 • Versio 1.07.00

Tiedoston koko

 • NW-WM1AM2: 1 068 Mt (1 120 609 232 tavua)
 • NW-WM1ZM2: 1 068 Mt (1 120 865 008 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 31-08-2023

Valmistelut

Tarkista laiteohjelmistoversio

Jos Walkman-laitteen ohjelmisto on jo päivitetty versioon 1.07.00, tätä päivitystä ei tarvitse tehdä.

 1. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin.
 2. Valitse Settings (Asetukset) → About device (Tietoja laitteesta).
 3. Mallin nimi ja ohjelmistoversio ovat kohdissa Device name (Laitteen nimi) ja Build number (Koontiversion numero).

Ennen päivitystä

 • Muodosta verkkoyhteys päivityksen ajaksi.
 • Päivityksen jälkeen laiteohjelmistoa ei voi palauttaa aikaisempaan versioon.
 • Siirrä kaikki Walkman-laitteen tiedot tietokoneeseen, sillä laitteeseen jäävät tiedot voidaan menettää päivityksen aikana.
 • Emme pysty takaamaan, että kappaleet ja tiedot eivät vahingoitu tätä päivitystä suoritettaessa.
 • Päivitettäessä Walkman-laitteessa on oltava vapaata tilaa noin 2 Gt. Varmista, että laitteessa on tarpeeksi vapaata tilaa.
 • Jos sisäänrakennetun flash-muistin tila ei riitä, lisää vapaata tilaa siirtämällä kaikki tarpeettomat tiedot tietokoneeseen.
 • Varmista, että Walkman-laitteen akun lataus on yli 60 % ja että se on lataustilassa.
 • Varmista tiedoston asennuksen aikana, että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojana tai käyttäjänä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
 • Käyttäjät ovat vastuussa tiedonsiirtokuluista.

Tärkeä huomautus

Asiakkaille, jotka käyttävät Music Center for PC -ohjelmistoa:

 • Paranna yhteyden vakautta päivittämällä sekä Music Center for PC että Walkman-laiteohjelmisto uusimpaan versioon.
 • Jos jompaakumpaa EI ole päivitetty uusimpaan versioon, ne eivät välttämättä ole yhdistettävissä.

Jos päivämäärää ja aikaa ei ole määritetty oikein Walkman-laitteessa, päivitysilmoitusta ei välttämättä näy. Tarkista, että päivämäärä ja aika on määritetty oikein. Jos päivämäärä ja aika eivät ole oikein, määritä ne manuaalisesti.

Päivämäärän ja ajan määrittäminen

 1. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin.
 2. Napauta Clock (Kello) -kuvaketta, jolloin päivämäärä ja aika tulevat näyttöön.
  Huomautus: Jos päivämäärä ja aika ovat oikein, Walkman näkyy päivitysilmoituksessa eikä sinun tarvitse tehdä seuraavia toimenpiteitä.
 3. Palaa takaisin aloitusnäyttöön napauttamalla näytön alareunan painiketta (siirtymispalkin Home [Aloitus] -painike).
 4. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin.
 5. Napauta valikkokohtia seuraavassa järjestyksessä: Settings (Asetukset) → System (Järjestelmä) → Date & time (Päivämäärä ja aika).
 6. Jos Use network-provided time (Käytä verkon tarjoamaa aikaa) -asetus on ON (Käytössä) -tilassa, valitse Use network-provided time (Käytä verkon tarjoamaa aikaa). Tällöin Set date (Aseta päivämäärä) ja Set time (Aseta aika) näkyvät selvästi kohdan Use network-provided time (Käytä verkon tarjoamaa aikaa) alapuolella.
 7. Valitse Set date (Aseta päivämäärä) ja korjaa päivämäärä, jos se on väärä. Palaa sitten Date & time (Päivämäärä ja aika) -näyttöön valitsemalla OK.
 8. Valitse Set time (Aseta aika) ja korjaa aika, jos se on väärä. Palaa sitten Date & time (Päivämäärä ja aika) -näyttöön valitsemalla OK.
 9. Napauta Use network-provided time (Käytä verkon tarjoamaa aikaa) -kohtaa, jolloin toiminto siirtyy ON (Käytössä) -tilaan.

Lataa ja asenna

Vaihe 1: Asenna päivitys

Päivitä Wi-Fi:n kautta (langaton LAN-verkko)

Päivitä Music Center for PC -ohjelmiston avulla

Vaihe 2: Tarkista, että päivitys onnistui

Varmista päivityksen jälkeen seuraavien vaiheiden mukaisesti, että uuden version asentaminen onnistui.

 1. Pyyhkäise Walkman-laitteen aloitusnäytössä ylöspäin.
 2. Valitse Settings (Asetukset) → About device (Tietoja laitteesta). Ohjelmistoversio näkyy kohdassa Build number (Koontiversion numero).
 3. Jos Build number (Koontiversion numero) on 1.07.00, päivitys onnistui.