Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:
 • NWZ-Z1040
 • NWZ-Z1050
 • NWZ-Z1060

Tietoja tästä latauksesta

Päivitys on helppoa, ja uusimmilla laiteohjelmistoversioilla saat vielä enemmän irti Walkman-soittimesta. Lue huolellisesti seuraavat ohjeet:

 • Nimi: NWZ-Z1040/Z1050/Z1060-mallien laiteohjelmistopäivitys uusimpaan versioon 2.04
 • Julkaisupäivämäärä: 29-10-2014
 • Pitääkö se ladata?:Tämä päivitysapuohjelma ei ole tarpeellinen, jos Walkman-soittimeesi on jo päivitetty laiteohjelmistoversio 2.04 automaattisella laiteohjelmistopäivityksellä.
  Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa mikä laitteistoversio sinulla on:
  1. Napauta aloitusvalikon Menu [Valikko] -painiketta.
  2. Napauta Settings (or [System settings])[Asetukset] ja About device [Tietoja laitteesta].


  Vahvista mallinumero ja versionumero. Versionumerosta riippuen, katso taulukko "Lataa ja asenna" -luvusta ja lataa päivitystä varten oikea tiedosto.

 • Edut ja parannukset:
  • Parantaa MediaGo-palvelusta siirrettyjen soittolistojen toistoa
  • Muita toiminnallisia parannuksia. Edellisten päivitysten toiminnalliset parannukset, jotka sisältyvät myös versioon 2.04:
   • Android 4.0 (huomaa, että osa aiemmin laitteeseen ladatuista ja asennetuista sovelluksista eivät ehkä ole yhteensopivia tämän Android-version kanssa. Tarkista yhteensopivuus ennen päivityksen suorittamista. takaisinpäin päivittäminen edelliseen laiteohjelmistoversioon ei ole mahdollista)
   • FLAC-koodekki on tuettu
   • Akkukesto on pidempi
   • Äänitehostetoimintoja on parannettu
   • [Music player] -sovellusta on parannettu (esimerkiksi soittolistan luomistoiminto on lisätty)
   • [Music Unlimited] -sovellus on lisätty
   • [Walkman Classics] -sovellus on lisätty
   • Media-soittimien toimintavakauden parantaminen
   • Parannettu verkkotoimivuus
 • Rajoitukset:
  • Tämä päivitysapuohjelma ei ole tarpeellinen, jos Walkman-soittimeesi on jo päivitetty laiteohjelmistoversioon 2.04 automaattisella laiteohjelmistopäivityksellä

Järjestelmävaatimukset

 • Käyttöjärjestelmät
  • Windows 8.1
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
  • Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 tai uudempi)
  • Windows 7 Business (Service Pack 1 tai uudempi)
  • Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 tai uudempi)
  • Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 tai uudempi)
  • Windows 7 Starter (Service Pack 1 tai uudempi)
  • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 tai uudempi)
  • Windows Vista Business (Service Pack 2 tai uudempi)
  • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 tai uudempi)
  • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 tai uudempi)
 • Laitteistovaatimukset
  • Keskusyksikkö
   • 1 GHz:n suoritin
  • Muisti
   • Vähintään 1 Gt (32-bittinen versio) tai vähintään 2 Gt (64-bittinen versio)

Lataa

Ennen päivitystä
 • Laitteessa on oltava päivitystä varten vapaata tilaa noin 310 Mt. Tarkista koko noudattamalla seuraavia ohjeita.
 1. Napauta aloitusvalikon Menu [Valikko] -painiketta
 2. Napauta Settings [Asetukset] ja sitten Storage [Tallennustila].
  Vahvista "USB storage" [USB-tallennustila] -kohdan "Available space" [Käytettävissä oleva tila]
 • Siirrä kaikki laitteen kappaleet ja tiedot etukäteen tietokoneeseen, sillä laitteeseen jäävät kappaleet ja tiedot voidaan menettää päivityksen yhteydessä.
  Emme ota vastuuta tämän päivityksen yhteydessä vahingoittuneista kappaleista tai tiedoista
 • Tarkista ettei tilarivillä näy ilmoitusta vapaan tilan vähiin käymisestä varoittavaa kuvaketta. Jos sisäisen tallennustilan vapaa tila on alle 10 % (noin 100 Mt), järjestelmä ei pysty käynnistymään uudelleen, tai asetuksia ja sovellustietoja ei ehkä peritä oikein
 • Itse asentamasi sovellukset eivät ehkä ole enää käytettävissä tämän päivityksen käyttöönoton jälkeen
 • Päivityksen jälkeen [DLNA]-sovellus ei enää toista toiseen DLNA-sertifioituun laitteeseen tallennettua WMA Pro -sisältöä
 • Äänitehosteasetukset (kuten Equalizer (taajuuskorjain) tai Clear Stereo (kirkas stereo)) nollataan. Aseta ne päivityksen jälkeen uudelleen
 • Päivityksen jälkeen äänenvoimakkuus voi olla asetettu aiempaa kovemmalle, kun Bluetooth-laite liitetään
 • Muuta Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuus päivityksen jälkeen Walkmanin äänenvoimakkuuspainikkeella. Bluetooth-laitteen on tuettava AVRCP (Audio Visual Remote Control Profile) VOLUME UP/DOWN -profiilia.
  Jos Bluetooth-laite ei tue AVRCP VOLUME UP/DOWN, tee muutos Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuuspainikkeella.

Laiteohjelmiston päivitysohjelman lataaminen:
 1. Laitteen versionumeron tarkistaminen.
  • Napauta [Menu] [Valikko] -painiketta aloitusnäytön ollessa näkyvissä, napauta sitten [Settings] [Asetukset]
  • Napauta SYSTEM [Järjestelmä] -valikossa About Device [Tietoja laitteesta]
  • Selaa alaspäin kohtaan [Build number] [Versionumero]
 2. Liitä laite tietokoneeseen USB:n avulla seuraavalla tavalla:
  • Napauta [Menu] [Valikko] -painiketta aloitusnäytön ollessa näkyvissä, napauta sitten [Settings] [Asetukset] - [Storage] [Tallennustila] ja napauta sitten [USB auto connection] [Automaattinen USB-yhteys] ja poista valinta siitä
  • Liitä Walkman tietokoneeseen USB-liitännällä, napauta Walkmanin näytössä [Turn on USB Storage] [Kytke USB-tallennustila päälle] (*1) ja napauta [OK]. (*1) Jos [Turn on USB Storage] [Kytke USB-tallennustila päälle] (*1) ei tule näkyviin, pyyhkäise tilariviä ja napauta ilmoituspaneelissa [USB connected] [USB yhdistetty] ja napauta [Turn on USB storage] [Kytke USB-tallennus päälle] - [OK]

Asenna

Kun tiedosto on ladattu, voit asentaa laiteohjelmistopäivityksen version 2.04 malleille NWZ-Z1040/ Z1050/ Z1060.

 1. Lopeta kaikki tietokoneen käynnissä olevat ohjelmistot
 2. Kaksoisnapsauta tallennettua NWZ-Z1000_V2_04_0xxx.exe-tiedostoa ja toimi näytön ohjeiden mukaan.
  • Älä irrota laitetta tietokoneesta päivityksen aikana
  • Päivityksen aikana USB-liitäntää hallitaan automaattisesti ja kaukosäätimen USB-liitännän merkkivalo on sammuksissa. Myös viesti "USB disconnect" [Irrota USB] voi tulla näkyviin joissakin tietokoneissa
 3. Kun viesti päivityksen valmistumisesta tulee näkyviin, napsauta Finish [Lopeta] -painiketta
Después de la actualización

Tarkista päivitysohjelman asentamisen jälkeen versio seuraavan Mallin ja laiteohjelmiston version tarkistaminen -ohjeen mukaisesti. Päivitysohjelman asennus on onnistunut, jos näytössä näkyy 2.04.