Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia Blu-ray Disc -soitinmalleja:

 • BDP-S770

Tietoja tästä latauksesta

Päivitys on helppoa ja uusimmilla laiteohjelmistoversioilla saat vielä enemmän irti Blu-ray-soittimesta.

 • Nimi: Blu-ray-soittimen laiteohjelmistopäivitys versiolle M04.R.789
 • Julkaisupäivämäärä: 24/12/2014
 • Edut ja parannukset:
  • Paranna salauksen suojausta
 • Rajoitukset: käytettävissä vain Euroopassa myydyissä Blu-ray-soittimissa. Kaikkia malleja ei ole julkaistu myyntiin kaikissa maissa.

Laiteohjelmistosi voi jo olla ajan tasalla varsinkin, jos sinulla on uusi Blu-ray-soitinmalli. Jos versionumero on M04.R.789 tai uudempi, et tarvitse päivitystä.

Jollet ole varma, on helppo tarkistaa mikä laitteistoversio sinulla on:

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty vastaanottamaan signaalia tulosta, johon Blu-ray-soitin on liitetty. Eli jos soitin on liitetty HDMI 2-liitäntään, valitse tuloksi HDMI 2.
 2. Käynnistä Blu-ray-soitin. Jos se alkaa toistaa levyä, paina STOP-painiketta ja odota, kunnes näet XrossMediaBar (XMB™) -valikon.
 3. Korosta XrossMediaBarTM-valikossa Setup > System Settings [Asetukset ja järjestelmäasetukset] ja valitse sitten kaukosäätimen nuolinäppäimillä ENTER.
 4. Korosta Quick Start Mode [Pikakäynnistystila] ja varmista, että se on asetettu tilaan OFF. Päivitys ei ehkä onnistu, jos "ON"-tila on valittu.
 5. Korosta System Information [Järjestelmätiedot] ja valitse ENTER.
 6. TV:n kuvaruudulla näkyvä laiteohjelmiston versionumero näyttää tältä:
  "Software Version M04.R.789 " - jos versionumero on M04.R.789 tai korkeampi, sinulla on jo uusin laiteohjelmistoversio.

On 2 helppoa tapaa päivittää Blu-ray-soittimen laiteohjelmisto:

Sonyn kodin audio ja video: Laiteohjelmistojen lataus  

Verkkopäivitys on yksinkertainen toimenpide, joten on suositeltavaa käyttää sitä integroidun Blu-ray-soittimen laiteohjelmistopäivitykseen.

 • Lue kaikki tiedot huolellisesti ennen minkään tiedoston lataamista ja asennusta. Jos ohjeita ei noudateta, soitin saattaa jumiutua tai häiriö voi aiheuttaa huoltotarpeen.
 • Tämä apuohjelma on tarkoitettu vain Euroopassa myytäviin Blu-ray-soittimiin. Kaikkia malleja ei ole julkaistu myyntiin kaikissa maissa.
 • Tämän päivitysmenetelmän käyttämiseksi on välttämätöntä, että soitin on liitetty oikein toimivaan internet-yhteyteen.
 • Laiteohjelmiston päivityksen suorittamiseksi on välttämätöntä liittää soitin oikein yhteensopivaan TV-vastaanottimeen.
 • Laiteohjelmiston päivitys kestää tavallisesti noin 15-30 minuuttia järjestelmän määritysten ja verkkoyhteyden mukaan.

Ohjeet:

 • Ennen kuin aloitat:
 1. Kytke TV-vastaanottimen virta päälle, ja varmista, että se on viritetty tuloihin, joihin Blu-ray Disc -soitin on liitetty.
 2. Liitä Blu-ray Disc -soittimen lähiverkkopääte Ethernet-kaapelilla internet-lähteeseen.
 3. Käynnistä Blu-ray Disc -soitin.
 4. Jos soittimen sisällä on levy, poista se.
 • Päivityksen suorittaminen:
 1. Valitse kaukosäätimen nuolinäppäimillä xross media bar® -valikossa Setup - Network Update [Asetus - Verkkopäivitys] ja paina sitten ENTER-painiketta.
 2. TV:ssä näkyy viesti "Perform version update?" [Suorita versiopäivitys?].
 3. Valitse OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 4. Lataus käynnistyy ja latausikkuna on näkyvissä TV-vastaanottimessa.
 5. Latauksen aikana TV-vastaanottimessa ja soittimen etupaneelin näytössä näkyy viesti "DL */9".Huomaa: "*" muutokset "0" - "9" ilmaisevat latauksen edistymistä.
 6. Kun lataus on päättynyt päivitys käynnistyy ja soittimen etupaneelin näytölle tulee näkyviin teksti "VUP".
 7. Kun päivitystä asennetaan, viesti "VUP */9" on näkyvissä soittimen etupaneelin näytössä.Huomaa: "*" muutokset "0" - "9" ilmaisevat päivityksen edistymistä.
 8. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun "FINISH" [Valmis] -ilmoitus tulee näkyviin soittimen etupaneelin näyttöön.VAROITUS Älä käytä soitinta tai sammuta virtaa ennen kuin tämä viesti tulee näkyviin. Muussa tapauksessa Blu-ray Disc -soitin saattaa jumiutua tai häiriö voi aiheuttaa huoltotarpeen.
 9. Blu-ray Disc -soitin sammutetaan automaattisesti.
 10. Käynnistä Blu-ray Disc -soitin.
 11. Tarkista nykyinen laiteohjeversio ja varmista, että päivityksen asennus on onnistunut.Huomaa: Jos versionumeron kolme viimeistä numeroa ovat 789, laiteohjelmiston päivitys onnistui.

Verkkopäivitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia"SYS ERR" tai "VUP NG" näkyy soittimen etupaneelinäytössä.

 1. Pidä "POWER" [VIRTA] -painiketta painettuna useita sekunteja, kunnes laitteen virta sammuu.
 2. Kytke Blu-ray Disc -soittimen virta päälle.
 3. Suorita verkkopäivitys uudelleen.
 4. Jos vika uusiutuu uudelleenpäivityksen jälkeen, ota yhteys Sonyyn.


Suoritettaessa verkkopäivitystä TV-ruudussa näkyy ilmoitus "Connection status cannot be confirmed" [Yhteyden tilaa ei voi vahvistaa] etkä voi päivittää laiteohjelmistoa.

Ongelma voi johtua verkkoyhteydestä. Varmista, että Blu-ray Disc -soittimen verkkoasetukset ovat oikein.

 1. Tarkista onko lähiverkkokaapeli liitetty liitäntään.
 2. Tarkista verkkoasetus ja onko Blu-ray Disc -soittimella oma IP-osoite. Jos käytät välityspalvelinta, näppäile käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite "Proxy Server" [Välityspalvelin] -kenttään välityspalvelimen nimen asemesta.
 3. Suorita verkkopäivitys uudelleen.


Virta katkaistiin päivityksen aikana.

Käynnistä soitin uudelleen. Suorita sitten verkkopäivitys uudelleen.Kun soittimen virta kytketään päälle päivityksen jälkeen "WELCOME" [Tervetuloa]- tai "WAIT" [Odota] -viesti pysyy jatkuvasti näkyvissä etupaneelinäytössä.

Ota yhteys Sonyyn.Ohjelmistopäivitys (ei lataus) ei valmistu oltuaan käynnissä yli 30 minuuttia.

Ota yhteys Sonyyn.

Tallentavan CD-R-levyn käyttö