Jos onnistuit päivittämään Blu-ray-soittimen "Verkkopäivityksellä", tämän toimenpiteen käyttö on tarpeeton.

Soveltuvat mallit:

 • BDP-S350
 • BDP-S550
 • BDP-S5000ES

Jos tämä ei ole BD-soitinmallisi, napsauta tätä valitaksesi oikean mallin.

Varoitus:

 • Tämä apuohjelma on tarkoitettu vain Euroopassa myytäviin Blu-ray-soittimiin. Kaikkia malleja ei ole julkaistu myyntiin kaikissa maissa.
 • Lue päivitysohjeet huolellisesti. Jos ohjeita ei noudateta, asennus voi keskeytyä ja soitin saattaa jumiutua tai se voidaan joutua huoltamaan.
 • Älä katkaise soittimesta virtaa tai irrota sitä verkkovirrasta. Jos virta katkaistaan laiteohjelmistopäivityksen asennuksen aikana, soitin saattaa jumiutua tai häiriö voi aiheuttaa huoltotarpeen.
 • Blu-ray-soittimesi nollataan tehtaan oletusasetuksiin. Päivityksen asennuksen jälkeen soitin on määritettävä uudelleen.
 • Kirjoita laiteohjelmistopäivitys käyttämättömälle kirjoitettavalle CD-R-levylle. Soitin ei välttämättä lue oikein likaista tai naarmuista levyä.
 • Tietokoneen suositeltu käyttöjärjestelmä, joka lataa laiteohjelmistopäivityksen:
  • Mac OS X 10.6.3 on suositeltava.
 • Tarvitset tietokoneen, jossa on kirjoittava CD-asema.

Tarkista soittimen laiteohjelmistoversio:

 • Kytke television virta päälle, ja varmista, että se on viritetty tuloihin, joihin Blu-ray-soitin on liitetty.
 • Käynnistä Blu-ray Disc™ -soitin.
 • Jos soitin aloittaa levyn toiston, paina STOP [Seis] -painiketta ja odota, kunnes televisioon tulee sininen Sony Blu-ray Disc™ -näyttö, ennen kuin jatkat.
 • Korosta kaukosäätimen nuolinäppäimillä "xross media bar™" (XMB™) -mediapalkissa "Setup" [Asetus] > "System Settings" [Järjestelmäasetukset] ja paina sitten ENTER-painiketta.
 • Korosta kaukosäätimen nuolinäppäimillä "System Information" [Järjestelmätiedot] ja paina sitten ENTER-painiketta.
 • Blu-ray-soittimen parhaillaan asennettuna oleva laiteohjelmisto näytetään TV-ruudussa seuraavasti:

  SOFTWARE VERSION [Ohjelmistoversio] XX.X.024

  Jos versionumero on 024 tai uudempi, tätä laiteohjelmistopäivitystä ei ole tarpeen asentaa.


Download procedure :

 1. Download the UPDATA_07x024M.ZIP file to a temporary or download directory (please note this directory for reference), and extract the Zip file.

 2. Go to the directory where the file was downloaded and verify that the size of the UPDATA_07x024M.ZIP is 49.6MB (52,019,653 bytes).

 3. Please extract the file. The extracted file will be named UPDATA_07x024.ISO

 4. Right-click the UPDATA_07x024.ISO file, and in the appearing menu select [GET INFO]

 5. In the UPDATA_07x024.ISO information screen verify that the size listed is "49.6 MB (52,060,160 bytes)".  Enlarge image


 6. Please create the firmware upgrade disc as follows:
  1. Open the Disk Utility program of your computer. (This program is located under Applications > Utilities > Disk Utility)

  2. Drag and drop UPDATA_07x024.ISO file from the location where the file was downloaded (temporary or download directory) to the left pane of the Disk Utility window.  3. Insert an empty CD-R in the computer into the computer.

  4. Select UPDATA_07x024.ISO and click the [BURN] icon. In the appearing window click the option [BURN].

   Note: You can select also choose to Verify the burned data by the clicking the disclosure triangle and selecting the [verify Burned data] checkbox in the window that appears.  5. The process starts, and the file will be written into the CD.

  6. When the message "burned successfully" is displayed, [Click OK] and the disc will be ejected.

Important notes:

 • Make sure that the disc is finalized.
 • Make sure the disc creation was correctly done without any error. In case of doubt, recreate a new upgrade disc.
 • Do not create the upgrade disc using another process than the one described above.

Laiteohjelmistopäivitys:

 • Varoitus:  - Älä katkaise soittimen virtaa tai irrota virtajohtoa pistorasiasta päivitysprosessin aikana. Muussa tapauksessa soitin voi vahingoittua tai sen toiminta voi estyä, ja sen toimintakuntoon palauttaminen edellyttää huoltoon viemistä.

  - Älä paina painikkeita ilman eri kehotusta, ennen kuin päivitys on valmis. Muussa tapauksessa soitin voi vahingoittua tai sen toiminta voi estyä, ja sen toimintakuntoon palauttaminen edellyttää huoltoon viemistä.
 • Ennen kuin aloitat:
 1. Kytke TV-vastaanottimen virta päälle, ja varmista, että se on viritetty tuloihin, joihin Blu-ray Disc -soitin on liitetty.

 2. Käynnistä Blu-ray Disc -soitin.

 3. Aseta päivityslevy soittimeen ja sulje levyasema.

 • Päivityksen suorittaminen:
 1. Kun levy on ladattu, viesti, Perform version update? [Suorita versiopäivitys?] tulee näkyviin TV-vastaanottimessa.

 2. Valitse kaukosäätimellä "OK", ja paina sitten ENTER-painiketta.

 3. Päivitys käynnistyy ja "VUP"-ilmoitus tulee näkyviin soittimen etupaneelin näyttöön. (TV-ruutu muuttuu mustaksi.)

 4. Näytön etupaneeliin tulee useita viestejä.

 5. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun "FINISH" [Valmis] -ilmoitus tulee näkyviin soittimen etupaneelin näyttöön.
  Älä käytä laitetta tai sammuta virtaa ennen kuin tämä viesti tulee näkyviin. Jos teet niin, soitin saattaa jumiutua ja vaatia huoltoa.

 6. Poista päivityslevy soittimesta.

 7. Käynnistä BD-soitin ja suorita EASY SETUP [Helppo asennus] näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

 8. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on 024, laiteohjelmistopäivitys onnistui.

Päivityslevymenetelmään liittyviä mahdollisia ongelmiaPäivityslevyä ei voi poistaa

Jos päivityslevy ei poistu, vaikka näytössä on "FINISH" [Valmis] -ilmoitus, toimi seuraavasti.

 1. Sammuta soitin ja irrota virtajohto.
 2. Liitä virtajohto uudelleen pitämällä soittimen "Open/Close" [Avaa/Sulje] -painiketta painettuna.
 3. Pidä soittimen "Open/Close" [Avaa/Sulje] -painiketta painettuna, kunnes levykelkka avautuu.
 4. Poista levy
  Huomaa, että kaukosäätimen "Open/Close" [Avaa/Sulje] -painikkeen painaminen ei toimi. Blu-ray-soittimen "Open/Close" [Avaa/Sulje] -painiketta on painettava.


"SYS ERR" tai "VUP NG" näkyy soittimen etupaneelinäytössä.

 1. Pidä "POWER" [VIRTA] -painiketta painettuna useita sekunteja, kunnes laitteen virta sammuu.
 2. Jatka laiteohjelmiston päivitystä painamalla "POWER" [VIRTA] -painiketta uudelleen.
 3. Jos ongelma ei poistu uudelleenpäivityksellä, poista päivityslevy soittimesta ja poista päivitystiedostot tietokoneelta.
 4. Lataa päivitys uudelleen ja tee kaikki yllä kuvatut toimenpiteet uudelleen luodaksesi uuden päivityslevyn ja asenna laiteohjelmistopäivitys.
 5. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys Sonyyn.


"VUP" ei näy soittimen etupaneelin näytössä, kun päivityslevy on asetettu sisään.

Poista päivityslevy soittimesta ja poista päivitystiedostot tietokoneelta. Lataa päivitys uudelleen ja tee kaikki yllä kuvatut toimenpiteet uudelleen luodaksesi uuden päivityslevyn ja asenna laiteohjelmistopäivitys.Virta katkaistiin päivityksen aikana.

Käynnistä soitin uudelleen pitämällä päivityslevy levykelkassa. Päivityksen tulisi käynnistyä uudelleen automaattisesti.Päivityssivustosta lataamaani UPDATA_07X024M.ZIP-päivitystiedostoa ei voi purkaa.

Lataus on saattanut epäonnistua. Poista ladattu tiedosto ja lataa päivitystiedosto uudelleen.Laiteohjelmistopäivitys ei valmistu oltuaan käynnissä yli 30 minuuttia.

Ota yhteys Sonyyn.