Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:
 • Objektiivi: SEL85F14GM
 • Huomautuksia: Tämä objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitys on saatavilla E-tyypin kameroille.
  • Joitakin malleja ei voi päivittää tällä päivityksellä. (malliluettelo)
  • Kun kuvaat PXW-FS7M2-kameralla, noudata PXW-FS7M2-käyttöoppaan ohjeita.

Tietoja tästä latauksesta

Edut ja parannukset

 • ILCE-9-kameralla voi kuvata yhtäjaksoisesti enintään 20 kuvaa sekunnissa ilman tummennusta.
 • Se myös tehostaa automaattitarkennusta

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • SEL85F14GM-objektiivin järjestelmäohjelmiston (laiteohjelmisto) päivitys, Ver.02 (Windows)

Tiedoston versio

 • 02

Tiedoston koko

 • 4.37 Mt (4 586 672 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 25/05/2017

Valmisteleminen

Tarkista objektiivin järjestelmäohjelmiston versio

Tarkista objektiivin järjestelmäohjelmiston versio toimimalla alla olevien ohjeiden mukaan.

 • Objektiivin järjestelmäohjelmiston versio [Ver.01] pitäisi päivittää.
 • Jos objektiivin järjestelmäohjelmiston versio on [Ver.02], päivitystä ei tarvita.

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko) → Setup (Asennus) → Version (Versio).
 2. Objektiivin järjestelmäohjelmiston versio näytetään alla olevan kuvan mukaisesti.


 3. Jos käytät QX-sarjan mallia, käynnistä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma tietokoneessa ja tarkista objektiivin järjestelmäohjelmiston versio suorittamalla päivitys.

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

Objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva yleisimmin käytettyjen Microsoft Windows -versioiden kanssa:

 • Windows 10®
 • Windows 8.1®
 • Windows 7® SP1

Tietokonelaitteisto

Objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:

 • Kiintolevytila: vähintään 200 Mt
 • RAM-muisti: vähintään 512 Mt
  Huomautus: Sulje kaikki muut ohjelmistosovellukset ennen objektiivin järjestelmäohjelmiston päivittämistä.
 • Muut vaihdettavalla objektiivilla varustettuun α-kameraan tarkoitetut tuotteet
  • Kameran virtalähde: Täyteen ladattu akku tai verkkolaite (myydään erikseen)

   Huomautus: Päivitys voidaan suorittaa vain, kun jäljellä oleva akun varaus on vähintään (kolme tolppaa). On suositeltavaa käyttää täyteen ladattua akkua tai verkkolaitetta (myydään erikseen). Irrota pystykahva objektiivin järjestelmäohjelmiston päivityksen ajaksi.
  • Kameran toimitukseen kuuluva USB-kaapeli
   Huomautus: Päivitystoiminnon toimivuutta ei taata muilla USB-kaapeleilla.
 • Muut kameraan tarkoitetut tuotteet – lähetystoiminta ja tuotanto
  • Kameran virtalähde: laitteen oma verkkolaite
  • USB-kaapeli

Lataa

Tärkeitä huomautuksia:

 • Tämä objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitys voidaan suorittaa vain silloin, kun objektiivi on kiinnitetty kameraan. Objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitystä ei voi suorittaa toisella kameralla.
 • Kiinnitä objektiivi kameraan ennen objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen suorittamista. Varmista, että kameran virta on katkaistu.
 • Käytä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivittämiseen täyteen ladattua akkua tai verkkolaitetta (myydään erikseen) (vaihdettavalla objektiivilla varustettua α-kameraa varten)
 • Kun suoritat objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen, käytä laitteen omaa verkkolaitetta. (kameraa – lähetystoimintaa ja tuotantoa varten)
 • Älä irrota akkua päivityksen aikana. Muuten kamerasta voi äkillisen virrankatkaisun vuoksi tulla käyttökelvoton.
 • Irrota muistikortti kamerasta ennakkoon.
 • Estä tietokonetta siirtymästä lepotilaan. Jos tietokone siirtyy lepotilaan ja päivitys keskeytyy, suorita koko päivitysprosessi alusta.

Lataa objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma seuraavasti:

 1. Varmista, että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojana.
 2. Lue vastuuvapautuslauseke ja hyväksy käyttöehdot valitsemalla valintaruutu. Napsauta sitten Download (Lataa) -painiketta.
 3. [Update_SEL85F14GMV2D.exe]-tiedoston lataaminen alkaa.
 4. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).

  Windows 8.1:n ja Windows 10:n käyttäjät:

  Internet Explorerin oletusasetuksissa päivitystiedosto tallennetaan [Downloads] (Lataukset) -kansioon. Napsauta [Desktop] (Työpöytä) -ruutua Aloitus-näytössä ja hae ladattu tiedosto [Downloads] (Lataukset) -kansiosta Windowsin resurssienhallinnalla.

Asenna

Kun tiedosto on ladattu, voit asentaa objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen Ver.02 mallille SEL85F14GM.

Vaihe 1: käynnistä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma

 1. Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
 2. Käynnistä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma kaksoisnapsauttamalla [Update_SEL85F14GMV2D.exe]-tiedostoa.


  Näyttöön tulee objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelman ikkuna.

 3. Kytke kameraan virta. Jos kameran virta on jo kytketty, katkaise virta ja kytke se uudelleen.
  Valitse kamerassa Lens System Software Updaterin ohjeiden mukaisesti [Menu] (Valikko) → [Setup] (Asennus)→ [USB Connection] (USB-yhteys) ja tarkista, onko [Mass Storage] (Massamuisti) -asetus valittu. (Jos käytät QX-sarjaa, tämä vaihe ei ole tarpeen). Jos tilaksi on valittu jokin muu kuin [Mass Storage] (Massamuisti), valitse [Mass Storage] (Massamuisti).

 4. Irrota muistikortti kamerasta ennakkoon. Liitä kamera toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla tietokoneeseen.
  Jos tietokoneen näyttöön ilmestyy virheilmoitus, toimi seuraavien ohjeiden mukaan.
  - Irrota USB-kaapeli kamerasta ja liitä USB-kaapeli takaisin.
  - Jos tietokoneessa on toinen USB-liitäntä, liitä USB-kaapeli toiseen USB-liitäntään.
 5. Vahvista, että -kuvake näkyy tehtäväpalkissa tietokoneen näytön oikeassa alakulmassa.
  Huomautus: Jos -kuvaketta ei näy tehtäväpalkissa, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 6. Valitse objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelmassa Next (Seuraava). Tietokoneen näyttöön avautuu objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelman ikkuna, kun taas ja kameran näyttöön tulee viesti ”Follow computer instructions.” (Toimi tietokoneen ohjeiden mukaan.).
  Tietokone:

  Kamera:

  Huomautus: Älä tämän jälkeen sammuta kameraa, ennen kuin objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitys on valmis.
  Kameramallin mukaan näytön vaihtuminen voi kestää muutaman minuutin.

 7. Vianmääritys:
  • Jos näyttöön tulee viesti ”The update is not available for your model.” (Päivitys ei ole saatavilla omaan malliisi.), tarkista, vastaako asennettava järjestelmäohjelmistotiedosto kameraan kiinnitettyä objektiivia.
   Jos käynnissä on oikea objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma, sulje päivitysohjelma, irrota USB-kaapeli, sammuta kamera ja palaa vaiheeseen 1 ”Käynnistä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma”.
  • Jos näyttöön tulee viesti ”Could not find camera with the lens for this update mounted." (Kameraa, johon on liitetty tätä päivitystä vastaava objektiivi, ei löydy.), tarkista, että onko kamera mainittu ”Mallit, joita ilmoitus koskee” -osassa ja että onko kamera liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla.
 8. Valitse objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelmassa Next (Seuraava). Nykyinen versio ja päivityksen jälkeinen versio tulevat näkyviin näyttöön vasempaan alareunaan. Jos nykyinen objektiivin järjestelmäohjelmiston versio on .02 tai uudempi, päivitystä ei tarvita. Katkaise tässä tapauksessa USB-yhteys ja valitse Finish (Lopeta), sammuta kamera, irrota akku ja/tai verkkolaite, aseta akku takaisin paikalleen tai yhdistä verkkolaite uudelleen ja käynnistä kamera.

  Päivitys vaaditaan.  Päivitystä ei vaadita. 9. Varmista, että [Current version] (Nykyinen versio) on .01. Valitse [Next] (Seuraava). Tiedot siirretään kameraan (noin 5 sekuntia).
  Huomautus: Älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.
 10. Tiedonsiirron päättymisen jälkeen näkyviin tulee seuraava näyttö:


  Valitse Finish (Valmis).
 11. Päivitysprosessi käynnistyy, ja kamerassa näkyvät edistymispalkit (noin 30 sekuntia).
 12. Päivitysprosessi on päättynyt, kun kamerassa näkyy viesti ”Lens update complete.” (Objektiivin päivitys on suoritettu.).
  Jos käytät QX-sarjan mallia, päivitysprosessi on päättynyt, kun QX-sarjan näyttö katoaa.
 13. Napsauta -kuvaketta tehtävärivin oikeassa alakulmassa tietokoneen näytössä, kun haluat pysäyttää USB-yhteyden.
  Huomautus: Jos -kuvaketta ei näy tehtäväpalkissa, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 14. Irrota USB-kaapeli.
  Huomautus: Kun päivitys on suoritettu, sammuta kamera, irrota akku ja/tai verkkolaite, aseta akku takaisin paikalleen tai yhdistä verkkolaite uudelleen ja käynnistä kamera.

Vaihe 2: varmista, että objektiivin järjestelmäohjelmiston versio on Ver.02

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko) → Setup (Asennus) → Version (Versio).
 2. Objektiivin järjestelmäohjelmiston versio näytetään alla olevan kuvan mukaisesti.