Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:
 • SRS-X99

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset edellisen päivityksen jälkeen

 • TÄRKEÄÄ: Tämä laiteohjelmistopäivitys on tehtävä, jotta Spotify-musiikkipalvelua voidaan edelleen käyttää.
  Se parantaa toimintojen vakautta toistettaessa musiikkitiedostoja paikallisessa verkossa.

Aiemmat hyödyt ja parannukset

 • Parantaa toimintavakautta, kun musiikin jakelupalvelua käytetään Internetin kautta.
 • Äänisisällön Google Cast -tuki:
  • Googlen monihuonetoiminnon tuki on nyt lisätty.
 • toimintaan ja vakauteen liittyvät parannuksia.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Laiteohjelmiston päivitys versioon 1.60.2994

Tiedoston versio

 • 1.60.2994

Julkaisupäivämäärä

 • 31-08-2017

Valmisteleminen

Tarkista laiteohjelmistoversio

Tarvitseeko minun ladata se? Tämä päivitysohjelma ei ole välttämätön, jos henkilökohtaisen audiojärjestelmäsi laiteohjelmaversio on jo 1.60.XXXX.
Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa mikä laiteohjelmaversio sinulla on:

 1. Liitä laite tietokoneeseen LAN-kaapelilla (ei mukana).
 2. Liitä virtajohto (mukana) verkkolaitteeseen (mukana). Paina (päällä/valmiustila) -painiketta ja kytke virta päälle.

  Odota, kunnes LINK-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa vaaleanpunaisena
 3. Näytä Sony Network Device Setting [Sony-verkkolaiteasetus] tietokoneella.
  1. Käynnistä selain
  2. Kirjoita osoiteriville seuraava URL: http://169.254.1.1

 1. Valitse kieli kohdasta Language Setup [Kieliasetukset], jos se tulee näkyviin
 2. "X.XX.X.XX" on versio kohdassa System Software Version [Järjestelmän ohjelmistoversio] Device Details [Laitetiedot] -valikossa

Voit päivittää SRS-X99-järjestelmän laiteohjelmiston helposti jommallakummalla seuraavista tavoista:

EdellytyksetMiksi käyttää tätä menetelmää?
Internet/verkko
***SUOSITUS***
 • Ethernet-kaapeli tai langaton reititin SRS-X99:n yhdistämiseksi Internetiin
 • Tällä varmistetaan, että SRS-X99 on yhdistetty:
  • toimivaan Internet-yhteyteen
Tämä tapa on suositeltava, koska se on helpoin ja nopein tapa laiteohjelmiston päivittämiseen.
USB-tallennuslaite
 • Tietokone
 • USB-tallennuslaite
Päivitä laiteohjelmisto tällä tavalla, jos Internet-yhteyttä ei ole.

Asenna

SRS-X99-järjestelmän päivittäminen Internetin kautta

Tämä päivitystapa on suositeltavin, koska se on yksinkertaisin. Se kestää tavallisesti 3-10 minuuttia.
Huomaa: Et voi päivittää uusimpaan ohjelmistoon, jos laitetta EI ole yhdistetty internetiin (verkkoon).

Asenna päivitys

 1. Muodosta internet-yhteys (verkko).
  Huomaa: Kun kaiutin on liitetty tietokoneeseen suoraan LAN-kaapelilla versiotarkistusta varten, irrota LAN-kaapeli ja liitä se uudelleen tukiasemaan.
 2. Jos kaiuttimen virta on kytkettynä, paina (virta/valmiustila) -painiketta ja katkaise kaiuttimesta virta.
 3. Kytke virta painamalla (virta/valmiustila) -painiketta.
 4. Odota, kunnes LINK-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa oranssina tai vaaleanpunaisena. Kun ohjelmistopäivityksiä on saatavilla, UPDATE-painike syttyy palamaan.Huomaa: UPDATE [Päivitys] -painike ei pala, kun ohjelmisto on uusin versio.
 5. Napauta ja pidä valittuna UPDATE [Päivitys] -painiketta, kunnes kuulet piippauksia. Kun ohjelmistopäivitys alkaa, UPDATE [Päivitys] -painike alkaa vilkkua.Huomaa: Kaiutin ei ole toiminnallinen päivityksen aikana

 6. Vilkkuva (väli ja tila) UPDATE [Päivitys] -painike muuttuu päivityksen aikana.
 7. UPDATE [Päivitys] -painike sammutetaan ja kaiutin vaihtuu valmiustilaan tai BLUETOOTH/Verkko-valmiustilaan automaattisesti, kun päivitys on päättynyt.
 8. Tarkista versio noudattamalla vaiheita, jotka on kuvattu kohdassa laiteohjelmistoversion tarkistaminen. Päivitys on nyt valmis.

Mahdollinen ongelma päivityksen aikana

Päivityksen aikana merkkivalo vilkkuu punaisena ja UPDATE-painikkeen valo oranssina.

Ohjelmistopäivitys on epäonnistunut. Tämän jälkeen laitetta tai sen toimintoja ei voi käyttää virtapainiketta lukuun ottamatta. Tarkista kaiuttimen tila noudattamalla seuraavia ohjeita ja suorita ohjelmistopäivitys käyttämällä USB-muistitikkua.

 1. Katkaise kaiuttimen virta napauttamalla ja pitämällä painettuna -painiketta.
 2. Kytke kaiuttimen virta napauttamalla -painiketta.
 3. Odota noin kolme minuuttia (tai kunnes verkkoyhteys on muodostettu) ja tarkista sitten kaiuttimen UPDATE-painikkeen tila.

UPDATE-painikkeen valo palaa edelleen oranssina.

Ohjelmistopäivitys on epäonnistunut. Voit suorittaa henkilökohtaisen audiojärjestelmän laiteohjelmistopäivityksen USB-muistitikun kautta menetelmän A mukaan. Toimi seuraavassa linkissä olevien ohjeiden mukaan:

Katkaise kaiuttimen virta, kun -merkkivalo vilkkuu punaisena ja UPDATE-painike vilkkuu oranssina.

Ohjelmistopäivitys on epäonnistunut. Voit suorittaa henkilökohtaisen audiojärjestelmän laiteohjelmistopäivityksen USB-muistitikun kautta menetelmän B mukaan. Toimi seuraavassa linkissä olevien ohjeiden mukaan:

Huomautus:

 • Pidä kaiutin liitettynä virtalähteeseen ja verkkoon päivityksen aikana.
 • ÄLÄ irrota verkkolaitetta, ennen kuin päivitys on päättynyt.
 • ÄLÄ sammuta laitetta päivityksen aikana.
 • Päivitys kestää tavallisesti noin 3–10 minuuttia. Se voi kestää kauemmin verkkoympäristöstä riippuen.

Päivitys USB-muistilaitteen ja tietokoneen kautta

Päivitykseen on suositeltavaa käyttää Internetiä, jos mahdollista. Muussa tapauksessa voit käyttää tätä tapaa. Lataa päivitys tietokoneeseen, siirrä se USB-muistilaitteeseen ja sitten SRS-X99-järjestelmään.

Laiteohjelmistopäivityksen valmistelut

Varmista ennen laiteohjelmiston lataamista, että tietokoneessa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä ja että sinulla on vaatimukset täyttävä USB-muistitikku:

Tuetut käyttöjärjestelmät

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7, Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS X (10.4) tai uudempi
Huomautus: Jos käytät Windows® 8.1:aa, käytä sitä työpöytätilassa. Toimivuutta ei taata kaikissa tietokoneissa, joihin on asennettu yhteensopiva käyttöjärjestelmä.

Tallennusväline

 • USB-muistitikun kapasiteetin on oltava yli 256 Mt.
Huomautus: Kaikkien muistitikkujen toimintaa ei taata.

Henkilökohtaisen audiojärjestelmän laiteohjelmistopäivitys USB-muistitikun kautta – menetelmä A

Huomautus:Ohjelmistopäivityksen suorittamisen jälkeen ei enää voi palata edelliseen ohjelmistoversioon.

Laiteohjelmiston lataaminen:

 1. Sulje tätä sivua lukuun ottamatta kaikki muut ikkunat ja ohjelmat.
 2. Lue tällä sivulla olevat käyttöehdot ja hyväksy ne valitsemalla valintaruutu.
 3. Lataa laiteohjelmistopäivitys. Tiedoston SRSX99V1602994.zip154 MB (161,896,517 bytes) lataus alkaa.
 4. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle.
  Huomautus: Jos käytät Windows 10- tai Windows 8.1 -käyttöjärjestelmää, päivitystiedosto saatetaan tallentaa automaattisesti Lataukset-kansioon. Napsauta Työpöytä-ruutua Aloitus-näytössä ja hae ladattu tiedosto Lataukset-kansiosta Windowsin resurssienhallinnalla.

Huomautus: Tämä päivitystiedosto on tarkoitettu vain mallille SRS-X99. Sitä ei voi käyttää minkään muun henkilökohtaisen audiojärjestelmän kanssa.

Ladatun tiedoston valmisteleminen:

 • Windows
  1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ladattua tiedostoa SRSX99V1602994.zip.
  2. Valitse Pura kaikki.
  3. Valitse näyttöön avautuvasta Pakattujen kansioiden purkaminen -ikkunasta Pura.
  4. Kansio SRSX99V1602994 on nyt auki tietokoneen työpöydällä.
  5. UPDATE-kansiossa on neljä tiedostoa: LUTE01-FW.BIN, LUTE01-FW.ID, LUTE01-FW_MB.BIN ja LUTE01-FW_MB.ID.
 • Mac OS
  1. Kaksoisosoita tallennettua tiedostoa SRSX99V1602994.zip.
  2. Tietokoneen työpöydälle luodaan kansio SRSX99V1602994.

Huomautus: Käytettävän käyttöjärjestelmän mukaan tiedosto saatetaan purkaa automaattisesti, kun se on ladattu tietokoneelle. Tiedostoa ei ehkä kaikissa käyttöjärjestelmissä voi purkaa edellä kuvatulla tavalla. Käytä tällöin purkamistyökalua.

Kopioi päivitystiedostot USB-muistitikulle:

 1. Aseta alustettu (formatoitu) USB-muistitikku tietokoneen USB-paikkaan.
 2. Kopioi tietokoneella oleva UPDATE-kansio USB-muistitikulle.
 3. Katso alla olevaa kaaviota:

Päivitä audiojärjestelmä USB-muistitikun kautta:

 1. Liitä verkkolaite (sisältyy toimitukseen) kaiuttimen DC IN 18 V -liitäntään.
 2. Liitä verkkolaitteen virtajohto kunnolla pistorasiaan. Työnnä kaiuttimen takana oleva NETWORK OFF/ON -kytkin ON-asentoon.
 3. Paina (päällä/valmiustila) -painiketta ja kytke virta päälle.
 4. Odota, kunnes LINK-merkkivalo alkaa vilkkua hitaammin noin 4 minuutin kuluttua.
 5. Paina AUDIO IN -painiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta pitkään.
 6. UPDATE-painikkeen valo syttyy merkkiäänten toistamisen jälkeen. Huomautus: Jos olet yhteydessä verkkoon, UPDATE-painikkeen valo voi jo palaa oranssina. Suorita myös tässä tapauksessa tällä sivulla kuvatut vaiheet ja odota, kunnes kuulet merkkiäänen.
 7. Kun UPDATE-painike palaa, liitä USB-muistitikku kaiuttimen takana olevaan DC-OUT ONLY (USB)-liitäntään.
 8. Kun ohjelmistopäivitys alkaa, UPDATE-painike alkaa vilkkua.
  Huomautus: Kaiutin ei toimi päivityksen aikana.
 9. Vilkkuva (väli ja tila) UPDATE-painike muuttuu päivityksen aikana.
 10. UPDATE-painike sammuu ja kaiutin siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai BLUETOOTH-tilaan / verkon valmiustilaan, kun päivitys on päättynyt.
 11. Tarkista versio noudattamalla vaiheita, jotka on kuvattu kohdassa laiteohjelmistoversion tarkistaminen. Päivitys on nyt valmis.

Huomautus:

 • Pidä kaiutin liitettynä virtalähteeseen ja verkkoon päivityksen aikana.
 • ÄLÄ irrota verkkolaitetta, ennen kuin päivitys on päättynyt.
 • ÄLÄ sammuta laitetta päivityksen aikana.
 • Päivitys kestää tavallisesti noin 10 minuuttia.

Henkilökohtaisen audiojärjestelmän laiteohjelmistopäivitys USB-muistitikun kautta – menetelmä B

Jos -merkkivalo vilkkuu punaisena ja päivityspainike vilkkuu oranssina, ohjelmistopäivitys on epäonnistunut.
Sinun on ladattava laiteohjelmistopäivitys tietokoneeseen, tallennettava se USB-muistitikulle ja ladattava se kaiuttimeen.
Toimi alla olevien ohjeiden mukaan:Huomautus:Ohjelmistopäivityksen suorittamisen jälkeen ei enää voi palata edelliseen ohjelmistoversioon.

Laiteohjelmiston lataaminen:

 1. Sulje tätä sivua lukuun ottamatta kaikki muut ikkunat ja ohjelmat.
 2. Lue tällä sivulla olevat käyttöehdot ja hyväksy ne valitsemalla valintaruutu.
 3. Lataa laiteohjelmistopäivitys. Tiedoston SRSX99V1602994.zip154 MB (161,896,517 bytes) lataus alkaa.
 4. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle.
  Huomautus: Jos käytät Windows 10- tai Windows 8.1 -käyttöjärjestelmää, päivitystiedosto saatetaan tallentaa automaattisesti Lataukset-kansioon. Napsauta Työpöytä-ruutua Aloitus-näytössä ja hae ladattu tiedosto Lataukset-kansiosta Windowsin resurssienhallinnalla.

Huomautus: Tämä päivitystiedosto on tarkoitettu vain mallille SRS-X99. Sitä ei voi käyttää minkään muun henkilökohtaisen audiojärjestelmän kanssa.

Ladatun tiedoston valmisteleminen:

 • Windows
  1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ladattua tiedostoa SRSX99V1602994.zip.
  2. Valitse Pura kaikki.
  3. Valitse näyttöön avautuvasta Pakattujen kansioiden purkaminen -ikkunasta Pura.
  4. Työpöydälle ilmestyy Update-kansio, joka sisältää seuraavat tiedostot: LUTE01-FW.BIN, LUTE01-FW.ID, LUTE01-FW_MB.BIN ja LUTE01-FW_MB.ID.
 • Mac OS
  1. Kaksoisosoita tallennettua tiedostoa SRSX99V1602994.zip.
  2. Työpöydälle ilmestyy Update-kansio, joka sisältää seuraavat tiedostot: LUTE01-FW.BIN, LUTE01-FW.ID, LUTE01-FW_MB.BIN ja LUTE01-FW_MB.

Huomautus: Edellä mainittuja käyttöjärjestelmiä käytettäessä ladattu tiedosto voidaan purkaa automaattisesti, mutta jos et pysty purkamaan tiedostoja toimimalla näiden ohjeiden mukaan, sinun on mahdollisesti käytettävä erillistä purkausohjelmistoa.

Kopioi päivitystiedostot USB-muistitikulle:

 1. Aseta muistitikku tietokoneen USB-liitäntään.
 2. Vedä Update-kansio työpöydältä muistitikulle.
 3. Katso alla olevaa kaaviota:

Päivitä audiojärjestelmä USB-muistitikun kautta:

 1. Liitä kaiutin toimitukseen sisältyvän verkkolaitteen avulla pistorasiaan.
 2. Siirrä kaiuttimen takana oleva verkkokytkin ON-asentoon.
 3. Katkaise kaiuttimen virta, kun -merkkivalo vilkkuu punaisena ja päivityspainike vilkkuu oranssina.
 4. Liitä päivitystiedostot sisältävä muistitikku kaiuttimen DC-OUT ONLY (USB)-liitäntään.
 5. Kytke kaiuttimen virta.
 6. Huomautus: Suorita vaiheet 3–5 3 minuutin kuluessa.
 7. Laiteohjelmiston lataus kaiuttimeen alkaa, kun päivityspainike alkaa vilkkua.
  Huomautus: Kaiutinta ei voi käyttää latauksen aikana.
 8. Latauksen edistyessä merkkivalot alkavat vilkkua yhä hitaammin ja lakkaavat sitten päivityksen päätyttyä vilkkumasta.
 9. Kaiutin siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai Bluetooth-tilaan / verkon valmiustilaan, kun lataus on päättynyt.
 10. Tarkista langattoman kaiuttimen SRS-X99 ohjelmistoversion tarkistustoiminnolla, että päivitys on suoritettu. Laiteohjelmistoversion tarkistaminen. Päivitys on nyt valmis.