Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:
 • SRS-X9
 • SRS-X7

Tietoja tästä latauksesta

 • Julkaisupäivämäärä:31-08-2017
 • Tarvitseeko minun ladata se?Tämä päivitysohjelma ei ole välttämätön, jos henkilökohtaisen audiojärjestelmäsi laiteohjelmaversio on jo 2.13.2.09 (SRS-X7) / 2.13.2.10 (SRS-X9).
  Jollet ole varma, voit helpostitarkistaa mikä laiteohjelmaversiosinulla on:
  1. Liitä laite tietokoneeseen LAN-kaapelilla (ei mukana).
   Huomaa:Varmista, että NETWORK OFF/ON [Verkko päälle/pois] -kytkin laitteen takana on asetettu ON-asentoon.
  2. Liitä virtajohto (mukana) verkkolaitteeseen (mukana). Paina(päällä/valmiustila) -painiketta ja kytke virta päälle.
   Odota kunnes LINK-merkkivalo lopettaa vilkkumisen ja palaa oranssina.
  3. NäytäSony Network Device Setting[Sony-verkkolaiteasetus] tietokoneella.
   1. Käynnistä selain
   2. Kirjoita osoiteriville seuraava URL: http://169.254.1.1
  1. Valitse kieli kohdastaLanguage Setup[Kieliasetukset], jos se tulee näkyviin
  2. "X.XX.X.XX" on versio kohdassaSystem Software Version[Järjestelmän ohjelmistoversio]Device Details[Laitetiedot] -valikossa
 • Edut ja parannukset:
  • TÄRKEÄÄ: Tämä laiteohjelmistopäivitys on tehtävä, jotta Spotify-musiikkipalvelua voidaan edelleen käyttää.

Lataa

Ohjelmistopäivitys tapahtuu internetin kautta (verkko). Tarkista seuraavat asiat.
Huomaa: Et voi päivittää uusimpaan ohjelmistoon, jos laitetta EI ole yhdistetty internetiin (verkkoon).

 1. Muodosta internet-yhteys (verkko).
  Huomaa: Kun kaiutin on liitetty tietokoneeseen suoraan LAN-kaapelilla versiotarkistusta varten, irrota LAN-kaapeli ja liitä se uudelleen tukiasemaan.
 2. Kun kaiutin käynnistyy, paina (päällä/valmiustila) -painiketta ja kytke se pois
 3. Paina (päällä/valmiustila) -painiketta ja kytke virta päälle.
 4. Odota kunnes LINK-merkkivalo lopettaa vilkkumisen ja palaa vihreänä tai oranssina. Kun ohjelmistopäivitys tulee saataville, UPDATE [Päivitys] -painike syttyy palamaan. Huomaa: UPDATE [Päivitys] -painike ei pala, kun ohjelmisto on uusin versio.
 5. Napauta ja pidä valittuna UPDATE [Päivitys] -painiketta, kunnes kuulet piippauksia. Kun ohjelmistopäivitys alkaa, UPDATE [Päivitys] -painike alkaa vilkkua.Huomaa: Kaiutin ei ole toiminnallinen päivityksen aikana
 6. Vilkkuva (väli ja tila) UPDATE [Päivitys] -painike muuttuu päivityksen aikana.
 7. UPDATE [Päivitys] -painike sammutetaan ja kaiutin vaihtuu valmiustilaan tai BLUETOOTH/Verkko-valmiustilaan automaattisesti, kun päivitys on päättynyt.
 8. Tarkista versio noudattamalla vaiheita, jotka on kuvattu kohdassa laiteohjelmistoversion tarkistaminen. Päivitys on nyt valmis.

Kysymyksiä ja vastauksia

UPDATE [Päivitys] -painike sammuu vilkuttuaan hitaasti 4 kertaa.

Ohjelmistopäivitys on epäonnistunut. Paina (päällä/valmiustila) -painiketta sammuttaaksesi kaiuttimen ja kytke virta takaisin päälle. Varmista, että kaiutin on yhdistetty internetiin ja UPDATE [Päivitys] -painike palaa ja aloita päivitys uudelleen.

UPDATE [Päivitys] -valo jatkaa hitaasti vilkkumista.

Ohjelmistopäivitys on epäonnistunut. Paina (päällä/valmiustila) -painiketta sammuttaaksesi kaiuttimen ja käynnistä päivitys uudelleen. Jos ohjelmistopäivitys epäonnistui, UPDATE [Päivitys] -painike jatkaa hitaasti vilkkumista, kunnes kaiutin sammutetaan. Sammuta kaiutin, kun olet tarkistanut kunnolla, ettei UPDATE [Päivitys] -painikkeen vilkkuminen ole muuttunut.

Huomaa:

 • Pidä kaiutin liitettynä virtalähteeseen ja verkkoon päivityksen aikana.
 • ÄLÄ irrota verkkolaitetta, ennen kuin päivitys on päättynyt
 • ÄLÄ sammuta laitetta päivityksen aikana
 • Päivitys kestää tavallisesti noin 3-10 minuuttia. Se voi kestää kauemmin verkkoympäristöstä riippuen.