Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:
 • RSX-GS9

Tietoja tästä latauksesta

Edut ja parannukset edellisen päivityksen jälkeen

 • Alkuperäinen 11,2 MHz:n/1 bitin DSD-toisto Android-älypuhelimella USB DAC -muuntimen kautta
  Alkuperäinen 5,6 MHz:n/1 bitin DSD-toisto(*) iPhonella USB DAC -muuntimen kautta
  Sony | Music Center -sovelluksella.
  (*)Alkuperäistä DSD-toistoa varten tarvitaan älypuhelin.
 • Sony | Music Center -sovellus tukee USB DAC -lähtöä

Aiemmat hyödyt ja parannukset

 • Kappaleen nimen näyttäminen USB1- ja USB2-liitännän kautta
 • Soittajan nimen näyttäminen Bluetooth-handsfree-puheluissa
 • Aseta Music Center -sovelluksen käynnistysasetukseksi kohdassa Settings (Asetukset) > Sony App (Sony-sovellus) AUTO (Automaattinen) tai OFF (Pois).
 • Kirkkausasetus
 • Alkuperäinen 11,2 MHz:n/1 bitin DSD-toisto Walkman-soittimella(*) USB DAC -muuntimen kautta
  (*)Alkuperäistä 11,2 MHz:n/1 bitin DSD-toistoa varten tarvitaan yhteensopiva Walkman.
  Yhteensopiva Walkman ei ehkä ole saatavilla asuinmaassasi tai -alueellasi.
 • Tukee Sony | Music Center -sovellusta
 • USB- ja USB2-liitäntöjen kautta voidaan nyt toistaa 5,6 MHz:n ja 1 bitin DSD-sisältöä.
 • Yli- ja alipäästösuotimiin on tehty virheenkorjauksia.
 • Korjattu myös virhe, jonka vuoksi aikaviiveen säätönäyttö ei jäänyt päälle virta-avainta käännettäessä.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • RSXGS9_v13.zip

Tiedoston versio

 • 13

Tiedoston koko

 • 72.1 Mt (75 699 787 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 09/11/2017

Valmisteleminen

 • Laiteohjelmistoversiot, joita päivitys koskee:
  • Jos laitteen laiteohjelmistoversio on 13 tai sitä uudempi, päivitystä ei tarvitse suorittaa.

Päälaitteen laiteohjelmistoversion tarkistaminen

Huomautus: varmista, että kauko-ohjain on käsillä.

 1. Kytke päälaitteeseen virta.
 2. Sammuta äänilähde ja näytä kello painamalla päälaitteen SRC-painiketta 1 sekunnin ajan.
 3. Paina kauko-ohjaimen MENU-painiketta yli 2 sekunnin ajan.
 4. Paina kauko-ohjaimen ↑- tai ↓-painiketta, kunnes näyttöön tulee GENERAL (Yleiset), ja paina sitten kauko-ohjaimen ENTER-painiketta.
 5. Paina kauko-ohjaimen ↑- tai ↓-painiketta, kunnes näyttöön tulee Firmware (Laiteohjelmisto), ja paina sitten kauko-ohjaimen ENTER-painiketta.
 6. Paina kauko-ohjaimen ↑- tai ↓-painiketta, kunnes näyttöön tulee Version (Versio), ja paina sitten kauko-ohjaimen ENTER-painiketta.
 7. Laiteohjelmiston nykyinen versio tulee näyttöön. Jos näytössä oleva versio on 13 tai sitä uudempi, päivitystä ei tarvitse suorittaa.

Asenna

1. Valmistelut: USB-tallennuslaitteen valmisteleminen laiteohjelmistopäivitystä varten

 1. Liitä USB-laite tietokoneeseen ja alusta se FAT16-, FAT32- tai ex-FAT-tiedostojärjestelmän mukaisesti.
 2. Varmista, että tietokoneesta on muodostettu Internet-yhteys.
 3. Lataa päivitystiedosto tietokoneeseen.
  • Tiedoston nimi: RSXGS9_v13.zip
  • Tiedoston koko: 72.1 Mt (75 699 787 tavua)
 4. Pura ladattu zip-tiedosto.
 5. Kopioi UPDATE-kansio tietokoneeseen liitetyn USB-laitteen päähakemistoon.
 6. Irrota USB-laite tietokoneesta.

2. Päivitys: päälaitteen laiteohjelmiston päivittäminen USB-tallennuslaitteen avulla

Huomautuksia:

 • USB-päivitys voidaan suorittaa vain etupaneelissa olevan USB1-liitännän kautta.
 • Noudata kaikkia alla olevia ohjeita.
 • Päivitysprosessin suorittaminen autossa kestää noin 5 minuutin.
 • Pysäköi autosi turvalliseen paikkaan ja käynnistä moottori, jotta laitteen jännite ei pääse laskemaan.
 • Älä irrota akkuvirtalähdettä tai sytytyksen virtalähdettä (apuvirtaa) päivityksen aikana, sillä tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

 1. Kytke päälaitteeseen virta ja odota 30 sekuntia, kunnes laite poistuu kokonaan valmiustilasta.
 2. Sammuta äänilähde ja näytä kello painamalla päälaitteen SRC-painiketta 1 sekunnin ajan.
 3. Paina kauko-ohjaimen MENU-painiketta yli 2 sekunnin ajan.
 4. Paina kauko-ohjaimen ↑- tai ↓-painiketta, kunnes näyttöön tulee GENERAL (Yleiset), ja paina sitten kauko-ohjaimen ENTER-painiketta.
 5. Paina kauko-ohjaimen ↑- tai ↓-painiketta, kunnes näyttöön tulee Firmware (Laiteohjelmisto), ja paina sitten kauko-ohjaimen ENTER-painiketta.
 6. Paina kauko-ohjaimen ↑- tai ↓-painiketta, kunnes näyttöön tulee Update (Päivitä), ja paina sitten kauko-ohjaimen ENTER-painiketta.
 7. Paina kauko-ohjaimen ↑- tai ↓-painiketta, kunnes näyttöön tulee YES (Kyllä), ja paina sitten kauko-ohjaimen ENTER-painiketta.
 8. Kun näyttöön tulee Insert USB (Lisää USB), liitä laiteohjelmistopäivityksen sisältävä USB-tallennuslaite USB1-liitäntään.
 9. Päivityksen pitäisi valmistua noin 5 minuutissa. Kun päivitys valmistuu ja onnistuu, laite käynnistyy automaattisesti uudelleen lähteen sammuneesta tilasta (jossa näytössä on kello).
 10. Varmista, että laiteohjelmistoversio on päivitetty, toimimalla kohdassa ”Päälaitteen laiteohjelmistoversion tarkistaminen” annettujen ohjeiden mukaan. Jos näytössä oleva versionumero on 13, laiteohjelmistopäivitys on suoritettu.