Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • HT-SF200
 • HT-SF201

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Parannettu BRAVIA-synkronointiominaisuuden yhteys

Rajoitukset

 • Käytettävissä vain Euroopassa myytävissä tuotteissa. Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • 18VK_M.zip

Tiedoston versio

 • 1.12

Tiedoston koko

 • 2,86 Mt (3 004 505 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 11-04-2018

Valmisteleminen

Tarkista laiteohjelmistoversio

Laiteohjelmisto voi jo olla ajan tasalla, erityisesti jos SoudBar-malli on uusi. Jos versionumero on 1.12 tai suurempi, päivitystä ei tarvita.

TÄRKEÄÄ:

Version tarkistuksen jälkeen kaikki asetukset palautetaan tehdasoletuksiin.
Merkitse aiemmat asetukset muistiin tarvittaessa.
Sen jälkeen poistetaan tiedot Bluetooth-yhteyden pariliitoksesta älypuhelimeen/Bluetooth-TV:hen. Pariliitos on muodostettava uudelleen version tarkistuksen jälkeen.
Jos vaiheen [3] aikana painetaan muuta kuin [VOLUME+]-painiketta, merkkivalo syttyy, mutta asianmukaisia ohjelmistotietoja ei näy.

 1. Kun virta on kytkettynä, tarkista normaalin käynnistyksen tila.
 2. Paina kauko-ohjaimen painikkeita [PLAY/PAUSE] → [PLAYMODE] → [↓(ALANUOLI)] → [↑(YLÄNUOLI)] tässä järjestyksessä. Tämä näyttää version valmiustilan. (Kaikki merkkivalot vilkkuvat.)
 3. Paina [VOLUME+]-painiketta. Versionumero näkyy kuten alla.
  Versionumeron näyttökuvio: A.BC
  • TV:n merkkivalon vilkunta: ensimmäinen numero (A)
  • BLUETOOTH-merkkivalon vilkunta: desimaaliluvun ensimmäinen numero (B)
  • USB-merkkivalon vilkunta: desimaaliluvun toinen numero (C)
   Esimerkki: versio 1.12
 4. Tarkista ohjelmistoversio. (Jos ohjelmistoversio on ajan tasalla, ohjelmistopäivitystä ei tarvita.)
 5. Kun versio on tarkistettu, paina virtapainiketta, sulje versiontarkistustila ja katkaise virta painamalla virtapainiketta uudelleen.

Asenna

1. Valmistelut: USB-tallennuslaitteen valmisteleminen laiteohjelmistopäivitystä varten

Huomautuksia:

 • Käytä USB-tallennuslaitetta, jonka tiedostojärjestelmä on FAT32. Älä käytä FAT16-, exFAT- tai NTFS-laitteita.
 • Suositeltu käyttöjärjestelmä ohjelmistojen lataamiseen ja päivitystiedoston siirtämiseen USB-muistiin:
  Windows 10, Windows 8/8.1
 1. Liitä USB-laite tietokoneeseen ja alusta se FAT32-tiedostojärjestelmään
 2. Varmista, että tietokoneesta on muodostettu Internet-yhteys.
 3. Lataa päivitystiedosto tietokoneeseen.
  • Tiedoston nimi: 18VK_M.zip
  • Tiedoston koko: 2,86 Mt (3 004 505 tavua)
 4. Pura ladattu zip-tiedosto
 5. Kopioi tiedosto "18VK_M.bin" tietokoneeseen liitetyn USB-laitteen juurihakemistoon
  Huomautus: Päivitystä ei suoriteta, jollei tiedostoa kopioida USB-laitteen juurihakemistoon tai jos tiedostonimeä muutetaan.
 6. Irrota USB-laite tietokoneesta.

2. Päivitys: päälaitteen laiteohjelmiston päivittäminen USB-tallennuslaitteen avulla

Huomautuksia:

 • Lue ohjeet huolellisesti. Muutoin HT-SF200/HT-SF201 saattaa vahingoittua.
 • Älä sammuta HT-SF200/HT-SF201-järjestelmää tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen aikana
 • Älä paina mitään painiketta, jota ei ohjeissa kehoteta painamaan.
 • Älä irrota virtajohtoa ohjelmistopäivityksen aikana.
 • Älä irrota virtajohtoa, ennen kuin päivitys on suoritettu loppuun. Se saattaa vahingoittaa järjestelmää.

 1. Käynnistä Soundbar. Odota, kun LED-näyttö palaa edellisen syöttölähteen näyttöön.
  (Esimerkki: TV aiemmin valittuna syöttölähteenä.)
 2. Liitä USB-laite, joka sisältää päivitystiedoston
 3. Paina kosketusnäytön [BLUETOOTH] + [VIRTA]-painikkeita samanaikaisesti 5 sekunnin ajan, kunnes USB-merkkivalo syttyy.
 4. LED-näyttö näkyy, kun päivitys on alkanut. Päivityksen jälkeen kaiutin käynnistyy automaattisesti.
  Päivitys kestää noin 3 minuuttia
 5. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on 1.12, laiteohjelmiston päivitys onnistui.