Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • BDP-S1100
 • BDP-S3100

TÄRKEÄÄ: Tämä tiedosto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan määritettyjen mallien yhteydessä. Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa.

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset edellisen päivityksen jälkeen

BDP-S3100
 • Poistaa Gracenote-toiminnon
BDP-S1100
 • Tämä sarja päivitetään muiden mallien päivitysten yhteydessä, mutta toiminnot eivät muutu (vain versiotiedot muuttuvat)

Aiemmat hyödyt ja parannukset

 • Virheenkorjaus tietyille Blu-ray-soittimille, joissa on toisto-ongelmia
 • Ratkaisee SSL-suojausongelman
 • Parantaa BD-ROM-toistoa
 • Parantaa BRAVIA® Internet Video -palvelun yhteyksiä
 • Parantaa Opera™-selainsovelluksen yhdistettävyyttä Sony Entertainment Network -palvelussa
 • Parantaa YouTube® Leanback -toistoa BRAVIA® Internet Video -palvelussa
 • Ratkaisee ongelman, jossa tiettyä verkkosisältöä ei voi toistaa version ollessa M14.R.0136

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Laiteohjelmistopäivitys M14.R.0257 mallille BDP-S1100/S3100

Tiedoston versio

 • M14.R.0257

Tiedoston koko

 • 101 Mt (106 814 183 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 05-03-2019

Valmisteleminen

Laiteohjelmisto saattaa olla jo ajan tasalla erityisesti, jos sinulla on uusi Blu-ray-soitinmalli. Jos versionumero on M14.R.0257 tai suurempi, päivitystä ei tarvita.

Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa mikä laiteohjelmaversio sinulla on:

 1. Käynnistä TV ja varmista, että sen lähteenä on tulo, johon Blu-ray-soitin on liitetty. (Jos soitin on liitetty HDMI 2 -liitäntään, valitse tuloksi HDMI 2.)
 2. Käynnistä Blu-ray-soitin
 3. Jos levyn toisto käynnistyy, paina STOP-painiketta ja odota, kunnes näet XrossMediaBar (XMB) -valikkonäytön
 4. Korosta XrossMediaBar-valikkonäytössä Määritys > Järjestelmäasetukset ja valitse sitten kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla ENTER
 5. Valitse kauko-ohjaimella pikakäynnistystila. Tarkista, että pikakäynnistystilan asetuksena on Pois, muutoin laiteohjelmistopäivitys ei välttämättä onnistu.
 6. Korosta järjestelmätiedot näytössä ja paina sitten ENTER-painiketta.
 7. TV-näytössä näkyvä laiteohjelmiston versionumero näyttää tältä:
  Ohjelmistoversio M14.R.0257 – jos versionumero on M14.R.0257 tai suurempi, sinulla on jo uusin laiteohjelmistoversio.

Voit päivittää Blu-ray-soittimen laiteohjelmiston helposti kahdella tavalla:

Blu-ray-soittimen laiteohjelmiston päivitystavat
EdellytyksetMiksi käyttää tätä menetelmää?
Internet/verkko
***SUOSITUS***
 • Ethernet-kaapeli tai langaton reititin, jotta voit yhdistää Blu-ray-soittimen Internetiin
 • Varmista, että Blu-ray-soitin on yhdistetty:
  • toimivaan Internet-yhteyteen
  • yhteensopivaan televisioon.
Tämä tapa on suositeltava, koska se on helpoin ja nopein tapa laiteohjelmiston päivittämiseen.
Tallentavan CD-R-levyn käyttö
 • Tietokone, jossa on tallentava CD-asema
 • Uusi, kirjoitettava ja naarmuton tallentava CD-R-levy
Päivitä laiteohjelmisto tällä tavalla, jos Internet-yhteyttä ei ole.

Lataa ja asenna

BDP-S1100/S3100-mallin päivittäminen Internetin kautta

Tämä päivitystapa on suositeltavin, koska se on yksinkertaisin. Se kestää tavallisesti 15–30 minuuttia. Ota ensin laitteisto käyttöön ja lataa sen jälkeen päivitys Internetistä Blu-ray-soittimeen.

Edellytykset:

 • Toimiva Internet-yhteys (Ethernet-kaapelin tai langattoman reitittimen välityksellä)
 • Yhteensopiva TV

Sujuvan päivityksen varmistaminen

Päivitys on yleensä yksinkertainen toimenpide. Näin toimien varmistat, että päivitys onnistuu ensimmäisellä kerralla:

 • Lue ohjeet huolellisesti. Muuten Blu-ray-soitin voi vioittua
 • Älä sammuta Blu-ray-soitinta tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen aikana
 • Älä paina mitään painikkeita, ellei ohjeissa kehoteta tekemään niin.

Ota laitteisto käyttöön:

 1. Käynnistä TV ja varmista, että sen lähteenä on tulo, johon Blu-ray-soitin on liitetty. (Jos vastaanotin on liitetty HDMI 2 -liitäntään, valitse tuloksi HDMI 2.)
 2. Yhdistä Blu-ray-soitin Internet-lähteeseen Ethernet-kaapelilla tai reitittimen langattoman yhteyden kautta
 3. Käynnistä Blu-ray-soitin. (Jos soittimessa on levy, poista se.)

Hae päivitys:

 1. Valitse kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla XrossMediaBar-valikkonäytössä [Määritys] > [Network Update] (Verkkopäivitys) ja paina sitten ENTER-painiketta.
 2. Vahvistus verkkopäivityksestä näkyy TV:ssä. Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 3. TV-näyttöön tulee viesti [Update to a new software version. ja uusin ohjelmistoversio näkyy TV:ssä
 4. Valitse Start (Aloita) ja paina ENTER-painiketta
 5. Päivitys alkaa ja päivitysikkuna näkyy TV:ssä
 6. Päivityksen aikana TV:ssä näkyy edistymispalkki "x %" ja latauskapasiteetti. - x muuttuu arvoksi 0 ja kasvaa arvoon 100 päivityksen aikana
 7. Soitin käynnistyy uudelleen ja päivitys jatkuu. - Älä käytä soitinta tai käynnistä sitä itse tässä vaiheessa
 8. Edistymispalkki "x %" ja latauskapasiteetti ilmestyvät TV-ruutuun uudelleen. - x muuttuu arvoksi 0 ja kasvaa arvoon 100 päivityksen aikana
 9. Soitin viimeistelee päivityksen sammumalla automaattisesti ja käynnistymällä uudelleen. – Älä käytä soitinta tai sammuta sitä, ennen kuin päivitys on valmis.
 10. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on M14.R.0257, laiteohjelmistopäivitys onnistui

Vianmääritys

Ohjeet, jos Blu-ray-soittimen laiteohjelmistopäivitys Internetistä ei onnistu.

 • TV:ssä näkyy ilmoitus, että yhteyden tilaa ei voi vahvistaa tai että laite ei ole yhteydessä verkkoon
  Ongelma saattaa johtua verkkoyhteydestä.
  1. Kiinteä yhteys: tarkista, että LAN-kaapeli on liitetty soittimeen ja Internet-lähteeseen
  2. Langaton yhteys: tarkista, että langaton reititin on käynnissä ja yhteydessä Internet-lähteeseen
  3. Tarkista verkkoasetuksista, onko Blu-ray-soittimella oma IP-osoite. (Jos käytät välityspalvelinta, kirjoita käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite Välityspalvelin-kenttään välityspalvelimen nimen asemesta.)
  4. Varmista kohdasta Verkkoasetukset ---> Network Connection Status (Verkkoyhteyden tila), että sekä Fyysinen yhteys- että Internet-yhteys ovat kunnossa
  5. Yritä päivitystä uudelleen

 • Virta katkesi päivityksen aikana
  Käynnistä soitin ja yritä päivitystä uudelleen.

 • Päivitys on kestänyt yli 30 minuuttia eikä ole vielä valmis.
  1. Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin odotettuasi ensin useita minuutteja.
  2. Käynnistä Blu-ray-soitin.
  3. Yritä päivitystä uudelleen.
  4. Voit myös peruuttaa verkkotoiminnon ja tehdä päivityksen CD-R-levyltä

 • Näyttöön tulee päivityksen aikana ilmoitus Päivitys epäonnistui
  • Varmista, että Internet-yhteydessä ei ole ongelmia
  • Päivitys epäonnistui -ikkunassa voit yrittää päivitystä uudelleen valitsemalla OK tai keskeyttää valitsemalla Peruuta
  • Jos ongelma jatkuu, lataa laiteohjelmistotiedosto ja tee päivitys CD-R-levyltä
  • Voit myös peruuttaa verkkotoiminnon ja tehdä päivityksen CD-R-levyltä

 • Laiteohjelmisto ei onnistu usean yrityksen jälkeen
  1. Lataa laiteohjelmistotiedosto ja tee päivitys CD-R-levyltä

Päivitys CD-R-levyn ja tietokoneen avulla

Suosittelemme päivitystä Internetistä aina, kun se on mahdollista. Muussa tapauksessa voit käyttää tätä tapaa. Voit ladata päivityksen tietokoneeseen, siirtää sen CD-R-levylle ja siirtää sen BDP-S1100/S3100-laitteeseen.

Suosittelemme seuraavia käyttöjärjestelmiä:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Macintosh OS X 10.5 tai uudempi

Sujuvan päivityksen varmistaminen

Päivitys on yleensä yksinkertainen toimenpide. Näin toimimalla varmistat, että se onnistuu ensimmäisellä kerralla:

 • Lue ohjeet huolellisesti. Muuten Blu-ray-soitin voi vioittua
 • Älä sammuta Blu-ray-soitinta tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen aikana
 • Älä paina mitään painikkeita, ellei ohjeissa kehoteta tekemään niin.

Lataa päivitys tietokoneelle:

 1. Lue ja hyväksy käyttöehdot.
 2. Lataa tiedosto UPDATA_M14R0257.zip tietokoneeseen ja muista, mihin hakemistoon sen lataat.
 3. Etsi tiedosto tietokoneelta, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Tarkista, että koko on 101 Mt (106 814 183 tavua)

Luo levy

 1. Pura UPDATA_M14R0257.zip-päivitystiedosto.
  1. Siirry tiedoston lataushakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATA_M14R0257.zip-tiedostoa. Valitse sitten Pura kaikki.
   Huomautus: Windows® 8.1- ja Windows® 10 -käyttöjärjestelmissä Internet Explorer® tallentaa tiedoston oletusarvoisesti Lataukset-kansioon. Siirry Lataukset-kansioon napsauttamalla aloitusnäytön työpöytäruutua ja etsi ladattu tiedosto Resurssienhallinnan kautta.
  2. Valitse Extract Compressed (Zipped) Folders (Pura pakatut kansiot) -ikkunassa Extract (Pura).
  3. UPDATE-niminen uusi kansio luodaan.
   Huomautus: Neljä tiedostoa puretaan: MSB14-FW.BIN, MSB14-FW.ID, MSB14-FW_MB.BIN ja MSB14FW_MB.ID.
 2. Tallenna nämä neljä tiedostoa tyhjälle tallentavalle CD-levylle. Käytätkö CD-levyjen poltto-ohjelmistoa? Valitse universal disc format (UDF) -muoto.
  ISO9660-muodon käytön seurauksena voi olla toimimaton päivityslevy.
Siirrä päivitys tietokoneeseen

Valmistele laite ja siirrä päivitys soittimeen.

Valmistele laite:
 1. Käynnistä TV ja varmista, että sen lähteenä on tulo, johon Blu-ray-soitin on liitetty. (Jos soitin on liitetty HDMI 2 -liitäntään, valitse tuloksi HDMI 2.)
 2. Käynnistä Blu-ray-soitin
 3. Aseta levy soittimeen ja sulje levykelkka.
Siirrä päivitys:
 1. Kun levy on latautunut, laiteohjelmiston päivitysilmoitus näkyy TV:ssä.
 2. Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 3. Päivitys alkaa.
 4. Päivityksen aikana TV:ssä näkyy edistymispalkki "x %". X muuttuu arvoksi 0 ja kasvaa arvoon 100 päivityksen aikana.
 5. Soitin käynnistyy uudelleen ja päivitys jatkuu. - Älä käytä soitinta tai käynnistä sitä itse tässä vaiheessa.
 6. Edistymispalkki "x %" ilmestyy TV-ruutuun uudelleen. X muuttuu arvoksi 0 ja kasvaa arvoon 100 päivityksen aikana.
 7. Kun levykelkka avautuu ja soitin sammuu automaattisesti, päivitys on valmis. Älä käytä soitinta tai sammuta sitä, ennen kuin päivitys on valmis.
 8. Ota päivityslevy soittimesta ja käynnistä soitin.
 9. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on M14.R.0257, laiteohjelmistopäivitys onnistui

Vianmääritys

Ohjeet, jos Blu-ray-soittimen laiteohjelmistopäivitys tietokoneen ja levyn avulla ei onnistu.

 • Soitin ei poista päivityslevyä. Toimi näiden ohjeiden mukaisesti:
  1. Sammuta soitin ja irrota virtajohto.
  2. Liitä virtajohto takaisin ja paina samalla avaus-/sulkemispainiketta soittimessa, ei kaukosäätimessä.
  3. Paina soittimen avaus-/sulkemispainiketta, kunnes kelkka avautuu.
  4. Poista levy.
  5. Kun olet poisatanut levyn, palauta soitin irrottamalla virtajohto ja liittämällä se takaisin.

 • Päivityssivustosta lataamaani UPDATA_M14R0257.zip-päivitystiedostoa ei voi purkaa.
  Onnistuiko tiedoston lataaminen? Kokeile poistaa tiedosto ja ladata se uudelleen.

 • Päivitys on kestänyt yli 30 minuuttia eikä ole vielä valmis.
  1. Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin odotettuasi ensin useita minuutteja.
  2. Käynnistä Blu-ray-soitin.
  3. Yritä päivitystä uudelleen.
 • Virta katkesi päivityksen aikana
  Käynnistä Blu-ray-soitin ja yritä päivitystä uudelleen.