Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • BDV-N7100W
 • BDV-N7100WL
 • BDV-N8100W
 • BDV-N9100W
 • BDV-N9100WL

TÄRKEÄÄ: Tämä tiedosto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan määritettyjen mallien yhteydessä. Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa.

Tietoja tästä latauksesta

Edut ja parannukset edellisen päivityksen jälkeen

 • Poistaa Gracenote-toiminnon

Aiemmat hyödyt ja parannukset

 • Korjaa ongelman, jossa joitakin Blu-ray-levyjä ei voida toistaa
 • Ratkaisee SSL-suojausongelmat
 • Parantaa BD-ROM-toistoa
 • Parantaa Bluetooth®-toistoa
 • Parantaa BRAVIA® Internet Video -palvelun yhteyksiä

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Laiteohjelmistopäivitys M17.R.0257 mallille BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL

Tiedoston versio

 • M17.R.0257

Tiedoston koko

 • 118 Mt (124 382 441 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 05-03-2019

Valmisteleminen

Tarkista laiteohjelmistoversio

Laiteohjelmistosi saattaa jo olla ajantasainen. Jos versionumero on M17.R.0257 tai suurempi, päivitystä ei tarvita.

Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa mikä laiteohjelmaversio sinulla on:

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL on liitetty.Jos BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL on liitetty HDMI 2 -liitäntään, valitse tuloksi HDMI 2.
 2. Käynnistä BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.
 3. Paina FUNCTION-painiketta toistuvasti, kunnes BD/DVD-toiminto ilmestyy etupaneelin näyttöön.
 4. Jos levyn toisto käynnistyy, paina STOP-painiketta ja odota, kunnes näet XrossMediaBar (XMB) -valikkonäytön
 5. Korosta XrossMediaBar-valikkonäytössä Määritys > Järjestelmäasetukset ja valitse sitten kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla ENTER.
 6. Korosta järjestelmätiedot näytössä ja paina sitten ENTER-painiketta.
 7. TV-näytössä näkyvä laiteohjelmiston versionumero näyttää tältä:
  Ohjelmistoversio M17.R.0257 – jos versionumero on M17.R.0257 tai suurempi, sinulla on jo uusin laiteohjelmistoversio.

Tärkeä huomautus

 • Lue ohjeet huolellisesti. Muutoin BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL saattaa vahingoittua.
 • Älä sammuta BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL-järjestelmää – tai irrota sitä virtalähteestä – päivityksen ollessa käynnissä.
 • Älä paina mitään painiketta, jota ei ohjeissa kehoteta painamaan.
 • Älä irrota virtajohtoa tai verkkokaapelia (lähiverkkokaapelia) ohjelmiston latauksen ja päivityksen aikana.
 • Älä irrota virtajohtoa, ennen kuin päivitys on suoritettu loppuun. Tämä aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriön.

Voit päivittää BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL-järjestelmän laiteohjelmiston helposti jommallakummalla seuraavista tavoista:


EdellytyksetMiksi käyttää tätä menetelmää?
Internet/verkko
***SUOSITUS***
 • Yhdistä BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL Internetiin Ethernet-kaapelilla.
 • Tarkista, että BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL on yhdistetty:
  • toimivaan Internet-yhteyteen
  • yhteensopivaan televisioon.
Tämä tapa on suositeltava, koska se on helpoin ja nopein tapa laiteohjelmiston päivittämiseen.
Tallentavan CD-R-levyn käyttö
 • Tietokone, jossa on tallentava CD-asema
 • Uusi, kirjoitettava ja naarmuton tallentava CD-R-levy
Päivitä laiteohjelmisto tällä tavalla, jos Internet-yhteyttä ei ole.

Lataa ja asenna

BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL-järjestelmän päivittäminen Internetin kautta

Tämä päivitystapa on suositeltavin, koska se on yksinkertaisin. Se kestää tavallisesti 15–30 minuuttia. Ota ensin laitteisto käyttöön ja lataa sen jälkeen BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL-järjestelmän päivitys Internetistä.

Edellytykset:

 • Yhdistä BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL Internetiin Ethernet-kaapelilla.
 • Tarkista, että BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL on yhdistetty
  • toimivalla Internet-yhteydellä (Ethernet-kaapelilla tai langattomalla reitittimellä)
  • yhteensopivaan televisioon.

Ota laitteisto käyttöön:

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL on liitetty.(Jos BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL on liitetty HDMI 2 -liitäntään, valitse tuloksi HDMI 2.)
 2. Yhdistä BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL Internet-lähteeseen Ethernet-kaapelilla.
 3. Käynnistä BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL – jos soittimessa on levy, poista se.
 4. Paina FUNCTION-painiketta toistuvasti, kunnes BD/DVD-toiminto ilmestyy etupaneelin näyttöön. - Voit suorittaa päivityksen vain, kun BD/DVD-toiminto on valittuna.
 5. Valitse XrossMediaBar-valikkonäytössä [Määritys] > [Järjestelmäasetukset] valitsemalla kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla ENTER.
 6. Valitse kauko-ohjaimella pikakäynnistystila. Tarkista, että pikakäynnistystilan asetuksena on Pois, muutoin laiteohjelmistopäivitys ei välttämättä onnistu.

Vaihe 1: Asenna päivitys

 1. Valitse kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla XrossMediaBar-valikkonäytössä [Määritys] > [Network Update] (Verkkopäivitys) ja paina sitten [Enter]-painiketta.
 2. TV-näyttöön tulee viesti [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Uusi ohjelmistoversio on löytynyt verkosta. Haluatko päivittää ohjelmiston?) Valitse kauko-ohjaimella [OK] ja paina sitten [ENTER]-painiketta.
 3. TV-näyttöön tulee viesti [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M17.R.xxxx New version M17.R.0257] (Päivitys uuteen ohjelmistoversioon. Älä sammuta virtaa päivityksen aikana. Nykyinen versio on M17.R.xxxx, uusi versio on M17.R.0257). Valitse kauko-ohjaimella [Aloita] ja paina sitten [ENTER]-painiketta.
 4. Päivitys alkaa.
 5. Päivityksen aikana näet etupaneelin näytössä viestin ["UPDATE"] (Päivitys).
 6. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun etupaneelin näyttöön tulee viesti [DONE] (Valmis).
  Huomautus: älä irrota virtajohtoa päivitysprosessin aikana.
 7. Käynnistä järjestelmä uudelleen.

Vaihe 2: Tarkista, että päivitys onnistui.

 1. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on M17.R.0257, laiteohjelmiston päivitys onnistui.

Vianmääritys

Mitä tehdä, jos BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL-järjestelmän laiteohjelmiston päivittäminen Internetistä tuottaa ongelmia.

 • TV-näyttöön tulee viesti [Päivitys epäonnistui. ...].
  1. Reitittimen ja kaikkien BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL-järjestelmän ja reitittimen välille liitettyjen laitteiden virta on kytketty.
  2. BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL-järjestelmän ja reitittimen välillä käytetään oikeantyyppistä kaapelia (suora tai ristikytkentä).
  3. Kaikki BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL-järjestelmän ja reitittimen väliset kaapelit on kytketty oikein.
  4. Yritä päivitystä uudelleen.

  Jos et pysty suorittamaan ohjelmistopäivitystä, yritä päivittää CD-R-levyn avulla.

 • Kun päivitys Internetin kautta on käynnistetty, näyttöön tulee viesti [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Latauskapasiteetti xxxxxx kt / xxxxx kt ja xx %), mutta näytön etenemispalkki ei muutu.
  Verkkoyhteydestä riippuen päivitys Internetin kautta voi kestää kauan (jopa 60 minuuttia). Tämän vuoksi näytössä näkyy viesti [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Latauskapasiteetti: xxxxxx kt / xxxxx kt ja xx %), ja näytön etenemispalkki ei muutu pitkään aikaan.
 • Kun suoritat päivityksen Internetin kautta, TV:ssä näkyy viesti [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Yhteyden tilaa ei voi vahvistaa. Palvelimen kanssa ei voi kommunikoida. Yritä myöhemmin uudelleen.), etkä voi suorittaa laiteohjelmistopäivitystä.
  • Tarkista, onko lähiverkkokaapeli liitetty.
  • Tarkista, onko BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL-järjestelmällä verkkoasetuksissa oma IP-osoite.(Jos käytät välityspalvelinta, kirjoita käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite Välityspalvelin-kenttään välityspalvelimen nimen asemesta.)
  • Yritä päivitystä uudelleen.
 • Virta sammui päivityksen ollessa kesken.
  Käynnistä BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL ja kokeile päivitystä uudelleen.
 • Päivitys on kestänyt yli 60 minuuttia eikä ole vielä valmis.
  Jos BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL on yhdistetty langattomaan verkkoon, kokeile yhteyttä verkkoon kaapelilla ja yritä päivitystä uudelleen.
  Jos ongelma jatkuu, verkon lähetysnopeus voi olla matala. Yritä siinä tapauksessa päivittää järjestelmä CD-R-levyn avulla.
 • TV-näyttöön tulee viesti [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Tätä laitetta ei ole liitetty verkkoon. Suorita verkkodiagnostiikka yhteyspalvelinasetukselle).
  Tarkista, onko lähiverkkokaapeli liitetty BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL-järjestelmään.
 • TV-näyttöön tulee viesti [Already Updated] (Päivitys jo suoritettu).
  BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL-järjestelmään asennettuna oleva laiteohjelmistoversio on uusin versio.

Päivitys CD-R-levyn ja tietokoneen avulla

Päivitykseen on suositeltavaa käyttää Internetiä, jos mahdollista. Muussa tapauksessa voit käyttää tätä tapaa. Lataa päivitys tietokoneeseen, siirrä se CD-R-levylle ja sitten BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL-järjestelmään.

Laiteohjelmistopäivityksen valmistelut

Varmista ennen laiteohjelmiston lataamista, että tietokoneessa käytetään jotakin seuraavista käyttöjärjestelmistä, ja valmistele CD-R-levy.

Käyttöjärjestelmät

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Vaihe 1: Asenna päivitys

 1. Lue ja hyväksy käyttöehdot.
 2. Lataa tietokoneeseen tiedosto UPDATA_M17R0257.zip ja muista, mihin hakemistoon sen lataat.
 3. Etsi tiedosto tietokoneelta, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Tarkista, että koko on 118 Mt (124 382 441 tavua).
Luo levy seuraavasti:
 1. Pura UPDATA_M17R0257.zip-päivitystiedosto.
  1. Siirry tiedoston lataushakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATA_M17R0257.zip-tiedostoa. Valitse sitten Pura kaikki.
   Huomautus: Windows® 8.1- ja Windows® 10 -käyttöjärjestelmissä Internet Explorer® tallentaa tiedoston oletusarvoisesti Lataukset-kansioon.Siirry Lataukset-kansioon napsauttamalla aloitusnäytön työpöytäruutua ja etsi ladattu tiedosto Resurssienhallinnan kautta.
  2. Valitse Extract Compressed (Zipped) Folders (Pakattujen kansioiden purkaminen) -ikkunassa Extract (Pura).
  3. UPDATE-niminen uusi kansio luodaan.
   Huomautus: Neljä tiedostoa puretaan: MSB17-FW.BIN ja MSB17-FW.ID, MSB17-FW_MB.BIN ja MSB17FW_MB.ID.
 2. Tallenna nämä neljä tiedostoa tyhjälle tallentavalle CD-levylle. Käytätkö CD-levyjen poltto-ohjelmistoa? Valitse universal disc format (UDF) -muoto.
  ISO9660-muodon käytön seurauksena voi olla toimimaton päivityslevy.
Siirrä päivitys tietokoneeseen

Valmistele laite ja siirrä päivitys BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL-järjestelmään.

Valmistele laite:
 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL on liitetty. (Jos BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL on liitetty HDMI 2 -liitäntään, valitse tuloksi HDMI 2.)
 2. Käynnistä BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.
 3. Paina FUNCTION-painiketta toistuvasti, kunnes BD/DVD-toiminto ilmestyy etupaneelin näyttöön.
 4. Jos levyn toisto käynnistyy, paina STOP-painiketta ja odota, kunnes näet XrossMediaBar (XMB) -valikkonäytön.
 5. Valitse kauko-ohjaimella pikakäynnistystila. Tarkista, että pikakäynnistystilan asetuksena on Pois, muutoin laiteohjelmistopäivitys ei välttämättä onnistu.
 6. Aseta levy soittimeen ja sulje levykelkka.
Siirrä päivitys:
 1. Levyn latauduttua TV-näyttöön tulee viesti [Update disc has been inserted. Do you want to update software? Current version M17.R.xxxx New version M17.R.0257 Never turn off power while performing update.] (Päivityslevy on asetettu. Haluatko päivittää ohjelmiston? Nykyinen versio on M17.R.xxxx, uusi versio on M17.R.0257. Älä sammuta virtaa päivityksen aikana).
 2. Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 3. Päivitys alkaa.
 4. Päivityksen aikana näet etupaneelin näytössä viestin UPDATE (Päivitys).
 5. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun etupaneelin näyttöön tulee viesti [DONE] (Valmis).
  Huomautus: älä irrota virtajohtoa päivitysprosessin aikana.
 6. Käynnistä järjestelmä uudelleen.

Vaihe 2: Tarkista, että päivitys onnistui.

 1. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on M17.R.0257, laiteohjelmiston päivitys onnistui.

Vianmääritys

Mitä tehdä, jos BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL-järjestelmän laiteohjelmiston päivittäminen tietokoneen ja CD-R-levyn avulla tuottaa ongelmia?

 • UPDATE (Päivitys) ja ERROR (Virhe) näkyvät vuorotellen etupaneelin näytössä.
  1. Sammuta järjestelmä ja irrota virtajohto.
  2. Käynnistä BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.
  3. Poista levy.
  4. Yritä päivittää CD-R-levyn avulla.

 • Teksti "UPDATE" ei näy etupaneelissa, kun asetat päivityslevyn.
  Käynnistä järjestelmä uudelleen ja jätä päivityslevy levykelkkaan. Päivityksen pitäisi käynnistyä uudelleen.

 • Virta sammui päivityksen ollessa kesken.
  Käynnistä järjestelmä uudelleen ja jätä päivityslevy levykelkkaan. Päivityksen pitäisi käynnistyä uudelleen.

 • Päivityssivustosta lataamaani UPDATA_M17R0257.zip-päivitystiedostoa ei voi purkaa.
  Onnistuiko tiedoston lataaminen? Yritä poistaa tiedosto ja ladata se uudelleen.

 • Päivitys on kestänyt yli 30 minuuttia eikä ole vielä valmis.
  1. Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin odotettuasi ensin useita minuutteja.
  2. Käynnistä BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.
  3. Yritä päivitystä uudelleen.