Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • BDV-N5200W
 • BDV-N7200W
 • BDV-N9200W
 • BDV-N9200WL
 • BDV-NF7220

TÄRKEÄÄ: Tämä tiedosto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan määritettyjen mallien yhteydessä. Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa.

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset edellisen päivityksen jälkeen

 • Poistaa Gracenote-toiminnon
 • Parantaa langattoman Miracast™ -yhteyden yhteensopivuutta

Aiemmat hyödyt ja parannukset

 • Korjaa ongelman, jossa joitakin Blu-ray-levyjä ei voida toistaa
 • BRAVIA Internet Video -palvelun yhteyksien parannus
 • BD-ROM-toiston yhteensopivuuden parannus
 • Parannettu yhteensopivuus muiden valmistajien televisioiden kanssa

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Laiteohjelmistopäivitys M21.R.0182 mallille BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220

Tiedoston versio

 • M21.R.0182

Tiedoston koko

 • 105 Mt (110 653 212 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 19-03-2019

Valmisteleminen

Tarkista laiteohjelmistoversio

Laiteohjelmistosi saattaa jo olla ajantasainen. Jos versionumero on M21.R.0182 tai suurempi, päivitystä ei tarvita.

Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa mikä laiteohjelmaversio sinulla on:

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 on liitetty. Jos BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 on liitetty HDMI2-liitäntään, valitse tuloksi HDMI2.
 2. Käynnistä BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
 3. Paina FUNCTION-painiketta toistuvasti, kunnes BD/DVD-toiminto ilmestyy etupaneelin näyttöön.
 4. Jos levyn toisto käynnistyy, paina HOME-painiketta ja odota, kunnes näet XrossMediaBar (XMB) -valikkonäytön.
 5. Korosta XrossMediaBar-valikkonäytössä Määritys > Järjestelmäasetukset ja valitse sitten kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla ENTER.
 6. Korosta järjestelmätiedot näytössä ja paina sitten ENTER-painiketta.
 7. TV-näytössä näkyvä laiteohjelmiston versionumero näyttää tältä:
  Ohjelmistoversio M21.R.0182 – jos versionumero on M21.R.0182 tai suurempi, sinulla on jo uusin laiteohjelmistoversio.

Tärkeä huomautus

 • Lue ohjeet huolellisesti. Muutoin BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 saattaa vahingoittua.
 • Älä sammuta BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220-järjestelmää tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen ollessa käynnissä.
 • Älä paina mitään painiketta, jota ei ohjeissa kehoteta painamaan.
 • Älä irrota virtajohtoa tai verkkokaapelia (lähiverkkokaapelia) ohjelmiston latauksen ja päivityksen aikana.
 • Älä irrota virtajohtoa, ennen kuin päivitys on suoritettu loppuun. Tämä aiheuttaa järjestelmässä toimintahäiriön.

Voit päivittää BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220-järjestelmän laiteohjelmiston helposti jommallakummalla seuraavista tavoista:


EdellytyksetMiksi käyttää tätä menetelmää?
Internet/verkko
***SUOSITUS***
 • Yhdistä BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 Internetiin Ethernet-kaapelilla.
 • Tarkista, että BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 on yhdistetty
  • toimivaan Internet-yhteyteen
  • yhteensopivaan televisioon.
Tämä tapa on suositeltava, koska se on helpoin ja nopein tapa laiteohjelmiston päivittämiseen.
USB-tallennuslaite
 • Tietokone
 • USB-tallennuslaite
Päivitä laiteohjelmisto tällä tavalla, jos Internet-yhteyttä ei ole.

Lataa ja asenna

BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220-järjestelmän päivittäminen Internetin kautta

Tämä päivitystapa on suositeltavin, koska se on yksinkertaisin. Se kestää tavallisesti 15–30 minuuttia. Ota ensin laitteisto käyttöön ja lataa sen jälkeen BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220-järjestelmän päivitys Internetistä.

Edellytykset:

 • Yhdistä BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 Internetiin Ethernet-kaapelilla.
 • Tarkista, että BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 on yhdistetty
  • toimivalla Internet-yhteydellä (Ethernet-kaapelilla tai langattomalla reitittimellä)
  • yhteensopivaan televisioon.

Ota laitteisto käyttöön:

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 on liitetty.(Jos BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 on liitetty HDMI 2 -liitäntään, valitse tuloksi HDMI 2.)
 2. Yhdistä BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 Internet-lähteeseen Ethernet-kaapelilla.
 3. Käynnistä BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 – jos soittimessa on levy, poista se.
 4. Paina FUNCTION-painiketta toistuvasti, kunnes BD/DVD-toiminto ilmestyy etupaneelin näyttöön. - Voit suorittaa päivityksen vain, kun BD/DVD-toiminto on valittuna.
 5. Valitse XrossMediaBar-valikkonäytössä [Määritys] > [Järjestelmäasetukset] valitsemalla kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla ENTER.
 6. Valitse kauko-ohjaimella pikakäynnistystila. Tarkista, että pikakäynnistystilan asetuksena on Pois, muutoin laiteohjelmistopäivitys ei välttämättä onnistu.

Vaihe 1: Asenna päivitys

 1. Valitse kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla XrossMediaBar-valikkonäytössä [Määritys] > [Ohjelmistopäivitys] > [Update via Internet] (Päivitä Internetin kautta) ja paina sitten [Enter]-painiketta.
 2. TV-näyttöön tulee viesti [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Uusi ohjelmistoversio on löytynyt verkosta. Haluatko päivittää ohjelmiston?) Valitse kauko-ohjaimella [OK] ja paina sitten [ENTER]-painiketta.
 3. TV-näyttöön tulee viesti [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182] (Päivitys uuteen ohjelmistoversioon. Älä sammuta virtaa päivityksen aikana. Nykyinen versio on M21.R.xxxx, uusi versio on M21.R.0182). Valitse kauko-ohjaimella [Aloita] ja paina sitten [ENTER]-painiketta.
 4. Päivitys alkaa.
 5. Päivityksen aikana näet etupaneelin näytössä viestin ["UPDATE"] (Päivitys).
 6. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun etupaneelin näyttöön tulee viesti [DONE] (Valmis).
  Huomautus: älä irrota virtajohtoa päivitysprosessin aikana.
 7. Käynnistä järjestelmä uudelleen.

Vaihe 2: Tarkista, että päivitys onnistui.

 1. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on M21.R.0182, laiteohjelmiston päivitys onnistui.

Vianmääritys

Toimi näin, jos BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220-järjestelmän laiteohjelmiston päivittäminen Internetistä tuottaa ongelmia.

 • TV-näyttöön tulee viesti [Päivitys epäonnistui. ...].
  1. Reitittimen ja kaikkien BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220-järjestelmän ja reitittimen välille liitettyjen laitteiden virta on kytketty.
  2. BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220-järjestelmän ja reitittimen välillä käytetään oikeantyyppistä kaapelia (suora tai ristikytkentä).
  3. Kaikki BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220-järjestelmän ja reitittimen väliset kaapelit on kytketty oikein.
  4. Yritä päivitystä uudelleen.

  Jos et pysty suorittamaan ohjelmistopäivitystä, yritä päivittää USB-muistista.

 • Kun päivitys Internetin kautta on käynnistetty, näyttöön tulee viesti [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Latauskapasiteetti xxxxxx kt / xxxxx kt ja xx %), mutta näytön etenemispalkki ei muutu.
  Verkkoyhteydestä riippuen päivitys Internetin kautta voi kestää kauan (jopa 60 minuuttia). Tämän vuoksi näytössä näkyy viesti [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Latauskapasiteetti: xxxxxx kt / xxxxx kt ja xx %), ja näytön etenemispalkki ei muutu pitkään aikaan.
 • Kun suoritat päivityksen Internetin kautta, TV:ssä näkyy viesti [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Yhteyden tilaa ei voi vahvistaa. Palvelimen kanssa ei voi kommunikoida. Yritä myöhemmin uudelleen.), etkä voi suorittaa laiteohjelmistopäivitystä.
  • Tarkista, onko lähiverkkokaapeli liitetty.
  • Tarkista, onko BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220-järjestelmällä verkkoasetuksissa oma IP-osoite.(Jos käytät välityspalvelinta, kirjoita käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite Välityspalvelin-kenttään välityspalvelimen nimen asemesta.)
  • Yritä päivitystä uudelleen.
 • Virta sammui päivityksen ollessa kesken.
  Käynnistä BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 ja kokeile päivitystä uudelleen.
 • Päivitys on kestänyt yli 60 minuuttia eikä ole vielä valmis.
  Jos BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 on yhdistetty langattomaan verkkoon, kokeile yhteyttä verkkoon kaapelilla ja yritä päivitystä uudelleen.
  Jos ongelma jatkuu, verkon lähetysnopeus voi olla matala. Yritä siinä tapauksessa päivittää järjestelmä USB-muistista.
 • TV-näyttöön tulee viesti [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Tätä laitetta ei ole liitetty verkkoon. Suorita verkkodiagnostiikka yhteyspalvelinasetukselle).
  Tarkista, onko lähiverkkokaapeli liitetty BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220-järjestelmään.
 • TV-näyttöön tulee viesti [Already Updated] (Päivitys jo suoritettu).
  BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220-järjestelmään asennettuna oleva laiteohjelmistoversio on uusin versio.

Päivitys USB-muistilaitteen ja tietokoneen kautta

Päivitykseen on suositeltavaa käyttää Internetiä, jos mahdollista. Muussa tapauksessa voit käyttää tätä tapaa. Lataa päivitys tietokoneeseen, siirrä se USB-muistilaitteeseen ja sitten BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220-järjestelmään.

Laiteohjelmistopäivityksen valmistelut

Varmista ennen laiteohjelmiston lataamista, että tietokoneessa käytetään jotakin seuraavista käyttöjärjestelmistä, ja valmistele muistitikku.

Käyttöjärjestelmät

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Vaihe 1: Asenna päivitys

 1. Lue ja hyväksy käyttöehdot.
 2. Lataa tietokoneeseen tiedosto UPDATA_M21R0182.zip ja muista, mihin hakemistoon sen lataat.
 3. Etsi tiedosto tietokoneelta, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Tarkista, että koko on 105 Mt (110 653 212 tavua).
Siirrä päivitystiedostot USB-tallennusvälineeseen:
 1. Pura UPDATA_M21R0182.zip-päivitystiedosto.
  1. Siirry tiedoston lataushakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATA_M21R0182.zip-tiedostoa. Valitse sitten Extract All (Pura kaikki).
   Huomautus: Windows® 8.1- ja Windows® 10 -käyttöjärjestelmissä Internet Explorer® tallentaa tiedoston oletusarvoisesti Lataukset-kansioon.Siirry Lataukset-kansioon napsauttamalla aloitusnäytön työpöytäruutua ja etsi ladattu tiedosto Resurssienhallinnan kautta.
  2. Valitse Extract Compressed (Zipped) Folders (Pakattujen kansioiden purkaminen) -ikkunassa Extract (Pura).
  3. UPDATE-niminen uusi kansio luodaan.
   Huomautus: Neljä tiedostoa puretaan: MSB21-FW.BIN ja MSB21-FW.ID, MSB21-FW_MB.BIN ja MSB21FW_MB.ID.
 2. Liitä yhteensopiva USB-tallennuslaite tietokoneeseen.
 3. Siirrä UPDATE-kansio USB-massamuistilaitteeseen:
   Siirry kansion luontihakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATE-kansiota.
  1. Valitse valikossa Lähetä kohteeseen... ja sen jälkeen USB-laitettasi vastaava levy (esim. Siirrettävä levy E:).
  2. Päivityskansio kopioidaan USB-laitteeseen.
  Huomautus: Päivitystä ei suoriteta, jos kansiota ei kopioida USB-laitteen juurihakemistoon tai jos kansion nimeä muutetaan.
 4. Irrota USB-laite tietokoneestasi UPDATE-kansion kopioinnin jälkeen.
Siirrä päivitys tietokoneeseen

Valmistele laite ja siirrä päivitys BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220-järjestelmään.

Valmistele laite:
 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 on liitetty. (Jos BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 on liitetty HDMI 2 -liitäntään, valitse tuloksi HDMI 2.)
 2. Käynnistä BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
 3. Paina FUNCTION-painiketta toistuvasti, kunnes BD/DVD-toiminto ilmestyy etupaneelin näyttöön.
 4. Jos levyn toisto käynnistyy, paina HOME-painiketta ja odota, kunnes näet XrossMediaBar (XMB) -valikkonäytön.
 5. Valitse kauko-ohjaimella pikakäynnistystila. Tarkista, että pikakäynnistystilan asetuksena on Pois, muutoin laiteohjelmistopäivitys ei välttämättä onnistu.
 6. Liitä USB-laite, joka sisältää neljä tiedostoa.
Siirrä päivitys:
 1. Valitse XrossMediaBar-valikkonäytössä kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla [Määritys] > [Ohjelmistopäivitys] ja paina ENTER-painiketta.
 2. Valitse nuolipainikkeilla Update via USB Memory (Päivitys USB-muistin kautta) ja paina ENTER-painiketta.
 3. TV-näyttöön tulee viesti [Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182.Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.] (USB-muistista löytyi päivitystiedostoja. Haluatko päivittää ohjelmiston? Nykyinen versio on M21.R.xxxx, uusi versio on M21.R.0182. Älä katkaise virtaa tai irrota USB-muistia päivityksen aikana). Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 4. TV-näyttöön tulee viesti [Update Caution] (Päivitysvaroitus). Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 5. Päivitys alkaa.
 6. Päivityksen aikana näet etupaneelin näytössä viestin "UPDATE" (Päivitys).
 7. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun etupaneelin näyttöön tulee viesti [DONE] (Valmis).
  Huomautus: älä irrota virtajohtoa päivitysprosessin aikana.
 8. Käynnistä järjestelmä uudelleen.

Vaihe 2: Tarkista, että päivitys onnistui.

 1. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on M21.R.0182, laiteohjelmiston päivitys onnistui.

Vianmääritys

Mitä tehdä, jos BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220-järjestelmän laiteohjelmiston päivittäminen tietokoneella ja USB-muistilla tuottaa ongelmia?

 • UPDT (Päivitys) ja ERROR (Virhe) näkyvät vuorotellen etupaneelin näytössä.
  1. Sammuta järjestelmä ja irrota virtajohto.
  2. Käynnistä BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
  3. Poista levy.
  4. Yritä päivittää USB-muistista.

 • Virta sammui päivityksen ollessa kesken.
  Käynnistä BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 ja suorita päivitys USB-muistista uudelleen.

 • Päivityssivustosta lataamaani UPDATA_M21R0182.zip-päivitystiedostoa ei voi purkaa.
  Onnistuiko tiedoston lataaminen? Yritä poistaa tiedosto ja ladata se uudelleen.

 • Päivitys on kestänyt yli 30 minuuttia eikä ole vielä valmis.
  1. Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin odotettuasi ensin useita minuutteja.
  2. Käynnistä BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
  3. Yritä päivitystä uudelleen.