Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • WH-H900N
 • WF-SP700N
 • WI-SP600N
 • WI-C600N

TÄRKEÄÄ: Tämä tiedosto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan määritettyjen mallien yhteydessä. Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa.

Tietoja tästä latauksesta

Edut ja parannukset edellisen päivityksen jälkeen

 • Lisää Amazon Alexa -tuen
 • Lisää ääniopastuksen kielivalinnan tuen (vain WI-C600N)

Huomautus:
Amazon Alexan tai ääniopastuksen kielivalinnan käyttöön (vain WI-C600N), tarvitaan Sony | Headphones Connect -sovelluksen versio 5.0.0 tai sitä uudempi.

Aiemmat hyödyt ja parannukset

 • Optimoi kuulokkeet Google Assistantia varten

TÄRKEÄÄ:
Tämän laiteohjelmiston asentaminen lisää kuulokkeisiin vain yhteensopivuuden Google Assistantin kanssa.
Google julkaisee Google Assistantin vuoden 2018 aikana. Julkaisuajankohta voi vaihdella maittain.

Huomautus: Google ja Android ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Järjestelmävaatimukset

 • Android-laite (V5.0 tai uudempi) tai iOS-laite (iOS 11.0 tai uudempi)
 • Toimiva Internet-yhteys
 • Sony | Headphones Connect -sovelluksen uusin versio (5.0.0 tai uudempi) on asennettava.
 • Kuulokkeet on liitettävä Android- tai iOS-laitteeseen.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Laiteohjelmistopäivitys 4.2.0 malleille WH-H900N / WF-SP700N / WI-SP600N / WI-C600N

Tiedoston versio

 • Versio 4.2.0

Julkaisupäivämäärä

 • 04-06-2019

Valmisteleminen

Tarkista laiteohjelmistoversio

Jos WH-H900N-/WF-SP700N-/WI-SP600N-/WI-C600N-kuulokkeiden laiteohjelmistoversio on 4.2.0 tai uudempi, päivitystä ei tarvita.
Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa mikä laiteohjelmaversio sinulla on:

 1. Käynnistä Sony | Headphones Connect -sovellus.
 2. Yhdistä WH-H900N-/WF-SP700N-/WI-SP600N-/WI-C600N-kuulokkeet Sony | Headphones Connect -sovellukseen.
 3. Napauta oikean yläkulman kolmea pistettä (valikkopainike).
 4. Valitse valikossa näkyvä laitteen versio. Kohde tulee näkyviin vain silloin, kun laite on yhdistetty.
 5. Tarkista WH-H900N-/WF-SP700N-/WI-SP600N-/WI-C600N-kuulokkeiden laiteohjelmistoversio.

Tärkeä huomautus

ÄLÄ lataa akkua tai katkaise virtaa latauksen, tietojen siirron tai päivityksen aikana, koska kuulokkeista voi tulla käyttökelvottomat.

ÄLÄ tee päivitystä epävakaissa Wi-Fi-ympäristöissä, kuten:
- junassa tai muussa paikassa, jossa Wi-Fi-verkko on ruuhkainen
- mikroaaltouunin, langattoman puhelimen tai jonkin muun 2,4 GHz:n taajuusalueen radioaaltoja käyttävän laitteen läheisyydessä

Varmista, että molemmat laitteet (Android-/iOS-laite ja WH-H900N/WF-SP700N/WI-SP600N/WI-C600N) on ladattu täyteen.

Katkaise Android-/iOS-laitteestasi kaikkien muiden laitteiden, kuten puettavien laitteiden ja älykellojen, yhteydet ennen päivityksen aloittamista.

Ennen päivitystä

Päivityksen jälkeen laiteohjelmistoa ei voi palauttaa aikaisemmaksi versioksi.

 • WH-H900N
  Android-laitteella päivitys kestää noin 25 minuuttia. (Tiedoston koko on noin 3,3 Mt.)
  iOS-laitteella päivitys kestää noin 35 minuuttia. (Tiedoston koko on noin 3,3 Mt.)
 • WF-SP700N
  Android-laitteella päivitys kestää noin 60 minuuttia. (Tiedoston koko on noin 1,4 Mt.)
  iOS-laitteissa Google Assistant -toiminto on poistettava käytöstä ennen päivittämistä. Päivitys kestää noin 60 minuuttia. (Tiedoston koko on noin 1,4 Mt.)
 • Google ja Android ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

 • WI-SP600N
  Android-laitteella päivitys kestää noin 20 minuuttia. (Tiedoston koko on noin 2,1 Mt.)
  iOS-laitteella päivitys kestää noin 15 minuuttia. (Tiedoston koko on noin 2,1 Mt.)
 • WI-C600N
  Android-laitteella päivitys kestää noin 20 minuuttia. (Tiedoston koko on noin 2,0 Mt, CN-versiossa 1,7 Mt.)
  iOS-laitteella päivitys kestää noin 15 minuuttia. (Tiedoston koko on noin 2,0 Mt, CN-versiossa 1,7 Mt.)

Radioaaltoympäristö ja Android-/iOS-laite voivat hidastaa sitä.

Lataa ja asenna

Päivitä kuulokkeet noudattamalla seuraavia ohjeita:
 • Lataa palvelimelta tiedot iOS- tai Android-laitteeseen.
 • Siirrä tiedot iOS- tai Android-laitteesta kuulokkeisiin.
 • Suorita päivitys kuulokkeissa.

Vaihe 1: Asenna päivitys

 1. Käynnistä Sony | Headphones Connect -sovellus.
 2. Yhdistä WH-H900N-/WF-SP700N-/WI-SP600N-/WI-C600N-kuulokkeet Sony | Headphones Connect -sovellukseen.
  • Jos et ole aiemmin yhdistänyt kuulokkeita Sony | Headphones Connect -sovellukseen, yhdistä kuulokkeet Android-laitteeseen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
  • Jos olet yhdistänyt Sony | Headphones Connect -sovellukseen aiemmin, valitse kuulokkeet.
 3. Kun yhteys on muodostettu, näkyviin tulee seuraava näyttö.
 4. Jos päivitys on saatavilla, näyttöön tulee ilmoitus Headphone update is available (Kuulokkeiden päivitys on saatavilla). Valitse More Info (Lisätietoja).
  Varmista WF-SP700N-mallissa, että oikea ja vasen kuuloke on yhdistetty toisiinsa.Vahvista yhteys painamalla oikeanpuoleista painiketta ja tarkista, että merkkivalo vilkkuu sinisenä 5 sekunnin välein.Jos merkkivalo ei vilku tai se vilkkuu sekunnin välein, laita tuote koteloon ja yritä uudelleen alusta alkaen.
 5. Varmista, että näytössä lukee Version 4.2.0 (Versio 4.2.0) ja valitse OK. Päivitys käynnistyy.
 6. Kun lataus alkaa, sovellus siirtyy automaattisesti seuraavaan näyttöön latauksen valmistuttua.
  HUOMAUTUS:
  Kun näyttöön tulee ilmoitus [Bluetooth Pairing Request] (Bluetooth-pariliitospyyntö), valitse Pair (Muodosta pariliitos). Päivitys jatkuu. (vain iOS-laitteet.)
 7. Siirto alkaa. Sovellus siirtyy automaattisesti seuraavaan näyttöön latauksen valmistuttua.
 8. Kun siirto alkaa, sovellus siirtyy automaattisesti seuraavaan näyttöön siirron valmistuttua. Tämä kestää noin minuutin.
  HUOMAUTUS:
  ÄLÄ lataa akkua tai sammuta virtaa päivitysten latauksen, tietojen siirron tai päivityksen aikana, koska kuulokkeista voi tulla käyttökelvottomat.
  Jos saat ilmoituksen yhteyden katkeamisesta, odota kunnes yhteys muodostetaan uudelleen automaattisesti.
 9. Kun ohjelmistopäivitys on valmis, valitse OK.
  Jos näyttö ei näy, tarkista version päivittyminen seuraavassa vaiheessa.

Vaihe 2: Tarkista, että päivitys onnistui

 • WH-H900N / WI-SP600N / WI-C600N
  Varmista päivityksen jälkeen, että uusi versio on asennettu oikein. Toimi [Check the firmware version] (Tarkista laiteohjelmistoversio) -kohdassa annettujen ohjeiden mukaan.
 • WF-SP700N
  Aseta päivityksen jälkeen kuulokkeet akkulaturiin ja poista ne sieltä. Tarkista, että uusi versio on asennettu oikein noudattamalla kohdan [Tarkista laiteohjelmistoversio] ohjeita.

Jos laiteohjelmistoversionumero on 4.2.0, päivitys onnistui.

Kysymyksiä ja vastauksia

Päivityksen virheilmoitus tulee näyttöön.

 1. Valitse OK.
 2. Käynnistä WH-H900N / WF-SP700N / WI-SP600N / WI-C600N uudelleen (katkaise ja kytke virta).
 3. Käynnistä sen jälkeen Sony | Headphones Connect -sovellus uudelleen ja suorita päivitys uudelleen.

Vaikka päivitys epäonnistui toiminnon aikana, tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on 4.2.0, laiteohjelmistopäivitys onnistui. Jos se on jokin muu, yritä päivittää laiteohjelmisto uudelleen. Voit tarkistaa version Sony | Headphones Connect -sovelluksen asetuksista. Ohjeet version tarkistamiseen ovat tällä sivulla kohdassa Check the firmware version (Laiteohjelmistoversion tarkistaminen).