Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • SRS-HG1

TÄRKEÄÄ: Tämä tiedosto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan määritettyjen mallien yhteydessä. Kaikkia malleja ei ole julkaistu myyntiin kaikissa maissa.

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset edellisen päivityksen jälkeen

 • Parantaa tiedonsiirron suojaa.
 • Mahdollistaa Spotify Connectin käytön myös maksuttomalla tilillä
 • TÄRKEÄÄ: Tämä laiteohjelmistopäivitys on tehtävä, jotta sisäänrakennettua Chromecast-musiikkipalvelua voidaan edelleen käyttää.
  Jos et asenna päivitystä manuaalisesti, se asentuu automaattisesti, kun laitetta ei käytetä, jos käytettävissä on toimiva verkkoyhteys.

Aiemmat hyödyt ja parannukset

 • Parantaa tiedonsiirron suojaa.
 • Kaiuttimien lisäystoiminto lisätty
 • Bluetooth-pariliitostilan ääniopastus lisätty
 • Spotify-toiston tuki Chromecastin kautta
 • toimintaan ja vakauteen liittyvät parannuksia.
 • Lisätty monihuonetoiminto Google Cast -palvelun kautta
 • Musiikin toiston tuki SCMS-T-laitteista Bluetooth-yhteydellä käytettäessä langatonta tilaäänitoimintoa.
 • Lisätty Wireless surround & Wireless Stereo (Langaton tilaääni ja langaton stereo) -toiminto
 • Korkean resoluution äänisisällön tuki Google Cast -palvelussa
 • Peilaustoiminnon tuki
  (Saatavuus maittain Google Inc:n mukaan)

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Laiteohjelmistopäivitys 6.05 SRS-HG1-mallille

Tiedoston versio

 • 6.05

Julkaisupäivämäärä

 • 06-08-2019

Valmisteleminen

Tarkista laiteohjelmistoversio

Jos versio on 5.02 tai sitä aiempi, laiteohjelmisto on suositeltavaa päivittää.

Jos et ole varma tämänhetkisestä laiteohjelmistoversiosta, voit tarkistaa sen helposti:

 1. Yhdistä laite älypuhelimesi kanssa samaan Wi-Fi-verkkoon käyttäen Sony | Music Center (SongPal) -sovellusta.
 2. Käynnistä älypuhelimesi Sony | Music Center (SongPal) -sovellus.
 3. Valitse SRS-HG1.

 4. Valitse Settings (Asetukset).

 5. Valitse Other Settings (Muut asetukset).

 6. Tarkista SRS-HG1-laiteohjelmistoversio.

Lataa ja asenna

Ohjelmistopäivitys on saatavilla Internetin kautta (verkko). Tarkista seuraavat asiat.
Huomautus: Et voi päivittää uusimpaan ohjelmistoon, jos laitetta EI ole yhdistetty internetiin (verkkoon).
Tärkeää:

 • Jos laitteen virran merkkivalo vilkkuu edelleen vihreänä virtapainikkeen painamisen jälkeen, paina laitteen pohjassa olevaa RESET-painiketta.
 • Varmista ennen päivityksen aloittamista, että laite on kytketty virtalähteeseen USB-verkkolaitteella.

 1. Kytkeminen virtalähteeseen
  • Kytke laitteen DC IN 5 V -portti virtalähteeseen USB-verkkolaitteella ja mukana toimitettavalla micro-USB-kaapelilla.
  Huomautus: ohjelmistopäivitystä ei voi suorittaa, kun käytetään akkuvirtaa.
 2. Internet-yhteyden muodostaminen (verkko)
  • Yhdistä älypuhelimesi Sony | Music Center (SongPal) -sovelluksen avulla
  • Yhdistäminen Wi-Fi Protected Setup (WPS) -toiminnon avulla
  • Yhdistäminen tietokoneen avulla
  Katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta.
 3. Jos kaiuttimen virta on kytketty, paina -painiketta (käynnistys/valmiustila) ja katkaise virta.
 4. Liitä verkkolaitteen virtajohto kunnolla pistorasiaan.
  Huomautus: Ohjelmistoa ei voi päivittää, jos laite käyttää vain akkuvirtaa.
 5. Kytke virta painamalla -painiketta (käynnistys/valmiustila).
 6. Odota, kunnes LINK-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa oranssina. Kun ohjelmistopäivityksiä on saatavilla, WPS/UPDATE-painikkeen valo syttyy.

 7. Paina WPS/UPDATE-painiketta, kunnes kuulet äänimerkkejä. Kun ohjelmistopäivitys alkaa, WPS/UPDATE-painike alkaa vilkkua. Huomautus: Kaiutin ei toimi päivityksen aikana.
 8. Vilkkuva (väli ja tila) WPS/UPDATE-painike muuttuu päivityksen aikana.
 9. WPS/UPDATE-painike sammuu ja kaiutin siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai BLUETOOTH-tilaan / verkon valmiustilaan, kun päivitys on päättynyt.
 10. Tarkista versio noudattamalla kohdassa Laiteohjelmistoversion tarkistaminen annettuja ohjeita ja varmista, että päivitys onnistui.

Kysymyksiä ja vastauksia

Kaikki LED-toimintovalot palavat

Ohjelmistopäivitys on epäonnistunut. Katkaise kaiuttimen virta painamalla -painiketta (käynnistys/valmiustila) ja kytke virta sen jälkeen uudelleen. Varmista, että kaiutin on yhdistetty internetiin ja että WPS/UPDATE-merkkivalo palaa, ja aloita sitten päivitys uudelleen.