Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:
 • SRS-ZR5

TÄRKEÄÄ: Tämä tiedosto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan määritettyjen mallien yhteydessä. Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa.

Tietoja tästä latauksesta

Edut ja parannukset edellisen päivityksen jälkeen

 • Parantaa tiedonsiirron suojaa.
 • Mahdollistaa Spotify Connectin käytön myös maksuttomalla tilillä
 • TÄRKEÄÄ: Tämä laiteohjelmistopäivitys on tehtävä, jotta sisäänrakennettua Chromecast-musiikkipalvelua voidaan edelleen käyttää.
  Jos et asenna päivitystä manuaalisesti, se asentuu automaattisesti, kun laitetta ei käytetä, jos käytettävissä on toimiva verkkoyhteys.

Aiemmat hyödyt ja parannukset

Myös seuraavat hyödyt ja parannukset sisältyvät tähän päivitykseen.

 • Parantaa tiedonsiirron suojaa.
 • Bluetooth-pariliitostilan ääniopastus lisätty
 • Spotify-toiston tuki Chromecastin kautta
 • Langaton tilaääni tukee nyt myös SCMS-T-laitteita toistettaessa musiikkia Bluetooth-yhteydellä.
 • Äänisisällön Google Cast -tuki:
  • Googlen monihuonetoiminnon tuki on nyt lisätty.
  • Tukee SCMS-T-laitteiden Bluetooth-yhteydellä lähettämiä musiikkilähteitä langattoman stereo- tai langattoman tilaäänitoiminnon käytön aikana.
 • toimintaan ja vakauteen liittyvät parannuksia.
 • Parantaa toimintavakautta, kun toistetaan USB-muistin musiikkitiedostoja Wi-Fi-yhteydellä.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Laiteohjelmistopäivitys 6.05 SRS-ZR5-mallille

Tiedoston versio

 • 6.05

Julkaisupäivämäärä

 • 06-08-2019

Valmisteleminen

Tarkista laiteohjelmistoversio

Tarvitseeko minun ladata se? Tämä päivitysohjelma ei ole välttämätön, jos henkilökohtaisen audiojärjestelmäsi laiteohjelmaversio on jo 6.05.
Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa mikä laiteohjelmaversio sinulla on:

Alla on mainittu kaksi tapaa.

Vahvistaminen Sony | Music Center (SongPal) -sovelluksella.
 1. Yhdistä laite älypuhelimesi kanssa samaan Wi-Fi-verkkoon käyttäen Sony | Music Center (SongPal) -sovellusta.
 2. Käynnistä älypuhelimesi Sony | Music Center (SongPal) -sovellus.
 3. Valitse "SRS-ZR5".

 4. Valitse Settings (Asetukset).

 5. Valitse Other Settings (Muut asetukset).

 6. Tarkista SRS-ZR5-laiteohjelmistoversio.

Tarkistaminen PC-tietokoneella.
 1. Liitä laite tietokoneeseen LAN-kaapelilla (ei mukana).

  Huomaa : Yhdistä kaiutin suoraan tietokoneeseen LAN-kaapelilla.
 2. Liitä virtajohto (mukana) verkkolaitteeseen (mukana). Paina (päällä/valmiustila) -painiketta ja kytke virta päälle.

  Odota, kunnes LINK-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa vaaleanpunaisena
 3. Näytä Sony Network Device Setting [Sony-verkkolaiteasetus] tietokoneella.
  1. Käynnistä selain
  2. Kirjoita osoiteriville seuraava URL: http://169.254.1.1

 1. Valitse kieli kohdasta Language Setup [Kieliasetukset], jos se tulee näkyviin
 2. "X.XX.X.XX" on versio kohdassa System Software Version [Järjestelmän ohjelmistoversio] Device Details [Laitetiedot] -valikossa

 3. Ohjelmistoversio, mallin nimi, laitteen nimi, yhteyden tyyppi, Internet-yhteys, SSID ja suojaustapa ovat esimerkkejä.

Voit päivittää SRS-ZR5-järjestelmän laiteohjelmiston helposti jommallakummalla seuraavista tavoista:

EdellytyksetMiksi käyttää tätä menetelmää?
Internet/verkko
***SUOSITUS***
 • Ethernet-kaapeli tai langaton reititin SRS-ZR5:n yhdistämiseksi Internetiin
 • Tällä varmistetaan, että SRS-ZR5 on yhdistetty:
  • toimivaan Internet-yhteyteen
Tämä tapa on suositeltava, koska se on helpoin ja nopein tapa laiteohjelmiston päivittämiseen.
USB-tallennuslaite
 • Tietokone
 • USB-tallennuslaite
Päivitä laiteohjelmisto tällä tavalla, jos Internet-yhteyttä ei ole.

Lataa ja asenna

Internet/verkko

Ohjelmistopäivitys on saatavilla Internetin kautta (verkko). Tarkista seuraavat asiat.
Huomautus: Et voi päivittää uusimpaan ohjelmistoon, jos laitetta EI ole yhdistetty internetiin (verkkoon).
Tärkeää:

 • Varmista ennen päivityksen aloittamista, että laite on kytketty virtalähteeseen USB-verkkolaitteella.

 1. Kytkeminen virtalähteeseen
  • Kytke laitteen DC IN 5 V -portti virtalähteeseen USB-verkkolaitteella ja mukana toimitettavalla micro-USB-kaapelilla.
  Huomautus: ohjelmistopäivitystä ei voi suorittaa, kun käytetään akkuvirtaa.
 2. Internet-yhteyden muodostaminen (verkko)
  • Yhdistä älypuhelimesi Sony | Music Center (SongPal) -sovelluksen avulla
  • Yhdistäminen Wi-Fi Protected Setup (WPS) -toiminnon avulla
  • Yhdistäminen tietokoneen avulla
  Katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta.
 3. Jos kaiuttimen virta on kytketty, paina -painiketta (käynnistys/valmiustila) ja katkaise virta.
 4. Liitä verkkolaitteen virtajohto kunnolla pistorasiaan.
  Huomautus: Ohjelmistoa ei voi päivittää, jos laite käyttää vain akkuvirtaa.
 5. Kytke virta painamalla -painiketta (käynnistys/valmiustila).
 6. Odota, kunnes LINK-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa oranssina. Kun ohjelmistopäivityksiä on saatavilla, UPDATE/WPS-painikkeen valo syttyy.
 7. Paina UPDATE/WPS-painiketta, kunnes kuulet äänimerkkejä. Kun ohjelmistopäivitys alkaa, UPDATE/WPS-painike alkaa vilkkua.
  Huomautus: Kaiutin ei toimi päivityksen aikana.
 8. Vilkkuva (väli ja tila) UPDATE/WPS-painike muuttuu päivityksen aikana.
 9. UPDATE/WPS-painike sammuu ja kaiutin siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai BLUETOOTH-tilaan / verkon valmiustilaan, kun päivitys on päättynyt.
 10. Tarkista versio noudattamalla kohdassa Laiteohjelmistoversion tarkistaminen annettuja ohjeita ja varmista, että päivitys onnistui.

Kysymyksiä ja vastauksia

Palavatko kaikki LED-toimintovalot?

Ohjelmistopäivitys on epäonnistunut. Katkaise kaiuttimen virta painamalla -painiketta (käynnistys/valmiustila) ja kytke virta sen jälkeen uudelleen. Varmista, että kaiutin on yhdistetty internetiin ja että UPDATE/WPS-merkkivalo palaa, ja aloita sitten päivitys uudelleen.


UPDATE-painikkeen valo palaa edelleen oranssina.

Ohjelmistopäivitys on epäonnistunut. Henkilökohtaisen äänentoistojärjestelmän laiteohjelmistopäivityksen voi tehdä USB-muistista.


-merkkivalo vilkkuu punaisena ja UPDATE/WPS-painike vilkkuu oranssina.

Ohjelmistopäivitys on epäonnistunut. Henkilökohtaisen äänentoistojärjestelmän laiteohjelmistopäivityksen voi tehdä USB-muistista.


USB

Tuetut käyttöjärjestelmät:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1 – käytä sitä työpöytätilassa.
 • Windows® 7, Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS X (10.6) tai uudempi

Tallennusvälineet:USB-muisti: kapasiteetti yli 256 Mt (kaikkien USB-muistitikkujen toimintaa ei taata).

Huomautuksia:

 • UPDATE-ilmaisimen välkähdysten määrä muuttuu päivityksen etenemisen mukaan. UPDATE-ilmaisin vilkkuu ensin neljä kertaa, vähenee sitten yhdellä välkähdyksellä ja sammuu kokonaan, kun päivitys on valmis.
 • Pidä kaiutin liitettynä virtalähteeseen päivityksen aikana.
 • Älä irrota virtajohtoa, ennen kuin päivitys on valmis.
 • Älä katkaise virtaa päivityksen aikana.
 • Päivitys kestää tavallisesti 3–10 minuuttia.

 1. Sulje tätä sivua lukuun ottamatta kaikki muut ikkunat ja ohjelmat.
 2. Lue tällä sivulla olevat käyttöehdot ja hyväksy ne valitsemalla valintaruutu.
 3. Lataa laiteohjelmistopäivitys. Tiedoston SRS16003.UPG, 150 Mt (157 327 552 tavua) lataus aloitetaan.
 4. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle.
  Huomautus: Jos käytät Windows 10- tai Windows 8.1 -käyttöjärjestelmää, päivitystiedosto saatetaan tallentaa automaattisesti Lataukset-kansioon. Napsauta Työpöytä-ruutua aloitusnäytössä ja hae ladattu tiedosto Lataukset-kansiosta Windowsin resurssienhallinnalla.
 5. Kopioi päivitystiedostot USB-muistitikulle:
  1. Aseta alustettu (formatoitu) USB-muistitikku tietokoneen USB-paikkaan.
  2. Kopioi UPDATE-kansio USB-muistitikkuun:

Päivitä äänentoistojärjestelmä USB-muistitikun kautta:

 1. Kytke kaiutin virtalähteeseen ja käynnistä se painamalla virta-/valmiustilapainiketta.
 2. Kun virran merkkivalo palaa vihreänä, aseta USB-muistitikku kaiuttimen USB-porttiin.
 3. Pidä UPDATE/WPS-painiketta painettuna ja napauta ja paina heti FUNCTION-painiketta. Paina molempia painikkeita neljän sekunnin ajan, kunnes kuulet merkkiäänen. - Kun kaiutin muodostaa yhteyttä verkkoon, päivityksen merkkivalo voi palaa oranssina. Even in this case, please operate it
 4. Kun USB-päivitys alkaa, päivityksen merkkivalo vilkkuu oranssina. Älä käytä kaiutinta tänä aikana.

 5. Päivityksen merkkivalo (ja virran merkkivalo) vilkkuu useita kertoja päivityksen aikana.
 6. Kun päivitys on valmis, päivityspainikkeen valo sammuu ja kaiutin siirtyy valmiustilaan tai BLUETOOTH®-/verkon valmiustilaan automaattisesti.
  Huomautus: Kun käynnistät kaiuttimen ensimmäistä kertaa päivityksen jälkeen, päivityksen merkkivalo välähtää oranssina kolme kertaa.
 7. Tarkista laiteohjelmistoversio