Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-A106HN
 • NW-ZX507

TÄRKEÄÄ: Tämä tiedosto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan määritettyjen mallien yhteydessä. Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa.

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Sisältää tietoturvapäivityksen
 • Korjaa ongelman, jossa aloitusnäyttöön tulee mustia pisteitä ja viivoja
 • Korjaa ongelman, jossa pika-asetuspaneelin kuvat eivät näy oikein
 • Korjaa ongelman, jossa Wi-Fi-yhteys ei joskus käynnisty
 • Parantaa yleisiä toimintoja

Tiedoston tiedot

Tiedoston versio

 • Versio 1.01.00

Julkaisupäivämäärä

 • 28-11-2019

Valmisteleminen

Tarkista laiteohjelmistoversio

Jos Walkman-laitteen ohjelmisto on jo päivitetty versioon 1.01.00, tätä päivitystä ei tarvitse tehdä.

 1. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin.
 2. Valitse [Settings] (Asetukset) – [System] (Järjestelmä) – [About device] (Tietoja laitteesta)
 3. Mallin nimi ja ohjelmistoversio ovat kohdissa [Model & hardware] (Malli ja laitteisto) ja [Build number] (Koontiversion numero).

Ennen päivitystä

 • Muodosta verkkoyhteys päivityksen ajaksi.
 • Päivityksen jälkeen laiteohjelmistoa ei voi palauttaa aikaisemmaksi versioksi.
 • Siirrä kaikki tiedot laitteesta tietokoneeseen, koska laitteeseen jäävät tiedot voidaan menettää päivityksen aikana.
 • Emme pysty takaamaan, että kappaleet ja tiedot eivät vahingoitu tätä päivitystä suoritettaessa.
 • Päivitettäessä laitteessa on oltava vapaata tilaa noin 2 Gt. Varmista, että laitteessa on tarpeeksi vapaata tilaa.
 • Jos sisäänrakennetun flash-muistin tila ei riitä, lisää vapaata tilaa siirtämällä kaikki tarpeettomat tiedot tietokoneeseen.
 • Varmista, että Walkman-akun lataus on yli 60 % ja se on lataustilassa.
 • Varmista tiedoston asennuksen aikana, että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojana tai käyttäjänä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
 • Tiedonsiirron kulut ovat käyttäjien vastuulla.

Tärkeä huomautus

Jos päiväystä ja aikaa ei ole määritetty oikein Walkman-laitteessa, päivitysilmoitusta ei ehkä tule. Tarkista, että päiväys ja aika on määritetty oikein. Jos ne eivät ole oikein, määritä ne manuaalisesti.

Päiväyksen ja ajan määrittäminen

 1. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin.
 2. Napauta [Clock] (Kello) -kuvaketta, jolloin päiväys ja aika tulevat näyttöön.
  • Jos päiväys ja aika ovat oikein, Walkman antaa päivitysilmoituksen. Muussa tapauksessa päiväys ja aika on määritettävä seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 3. Palaa takaisin aloitusnäyttöön napauttamalla näytön alareunan "" -painiketta (siirtymispalkin Home [Aloitus] -painike).
 4. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin.
 5. Napauta valikkokohtia seuraavassa järjestyksessä.
  [Settings] (Asetukset) – [System] (Järjestelmä) – [Date & time] (Päiväys ja aika)
 6. Jos [Automatic date & time] (Automaattinen päiväys ja aika) on ON (Käytössä) -tilassa, valitse [Automatic date & time] (Automaattinen päiväys ja aika). Tällöin [Set date] (Aseta päivämäärä) ja [Set time] (Aseta aika) näkyy selvästi kohdan [Automatic date & time] (Automaattinen päiväys ja aika) alapuolella.
 7. Valitse [Set date] (Aseta päivämäärä), ja jos päiväys on väärä, korjaa se. Palaa sitten [Date & time] (Päiväys ja aika) -näyttöön valitsemalla [OK].
 8. Valitse [Set time] (Aseta aika), ja jos aika on väärä, korjaa se. Palaa sitten [Date & time] (Päiväys ja aika) -näyttöön valitsemalla [OK].
 9. Napauta [Automatic date & time] (Automaattinen päiväys ja aika) -kohtaa, jolloin toiminto siirtyy ON (Käytössä) -tilaan.

Lataa ja asenna

Voit tehdä päivityksen jommallakummalla seuraavista tavoista.

 • Päivittäminen Wi-Fi:n kautta (langaton LAN-verkko)
 • Päivittäminen Music Center for PC -sovelluksen kautta

Vaihe 1: Asenna päivitys

(1) Päivittäminen Wi-Fi:n kautta (langaton LAN-verkko)

Muodostamalla yhteyden Internetiin Wi-Fi:n kautta voit ladata uusimman ohjelmiston Walkman-laitteeseen ja päivittää sen.
Jos ohjelmistoon on julkaistu uusi versio, päivitysilmoitus tulee näyttöön, kun Walkman on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

 1. Liitä Walkman virtalähteeseen.
 2. Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön, jotta Walkman voi muodostaa Internet-yhteyden.
 3. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin.
 4. Valitse [Settings] (Asetukset) – [System] (Järjestelmä) – [Advanced] (Lisäasetukset) – [System updates] (Järjestelmäpäivitykset).
 5. Vahvista viesti, ja tee päivitys näytön ohjeiden mukaan.

Huomautus:
Ohjelmistopäivitys saattaa vaatia käyttöoikeuden antamista tallennustilaan. Jos näin käy, anna tallennustilan käyttöoikeus.

(2) Päivittäminen Music Center for PC -sovelluksen kautta

Music Center for PC on tietokonesovellus Walkman-laitteessa käytettävän sisällön hallintaan.
Music Center for PC -sovellus muodostaa käynnistyksen aikana yhteyden päivityspalvelimeen Internetin kautta ja tarkistaa automaattisesti, onko Walkman-laitteeseen päivityksiä.

 1. Katkaise Walkman-laitteen Internet-yhteys sammuttamalla Wi-Fi-toiminto.
 2. Käynnistä Music Center for PC -sovellus tietokoneessa.
 3. Liitä Walkman tietokoneeseen.
 4. Use USB for (Käytä USB:tä kohteelle) -näyttö avautuu WALKMAN-laitteen näytössä. Valitse Use USB for (Käytä USB:tä kohteelle) -näytössä File Transfer (Tiedostojen siirto) ja valitse sitten OK.
 5. Päivitysilmoitus näkyy tietokoneen näytössä. Vahvista viesti, ja tee päivitys näytön ohjeiden mukaan.

Huomautus:
Ota Wi-Fi-toiminto tarvittaessa käyttöön, jotta Walkman voi muodostaa Internet-yhteyden.

Vaihe 2: Tarkista, että päivitys onnistui

Varmista päivityksen jälkeen seuraavien vaiheiden mukaisesti, että uuden version asentaminen onnistui.

 1. Pyyhkäise Walkman-laitteen aloitusnäytössä ylöspäin.
 2. Valitse [Settings] (Asetukset) – [System] (Järjestelmä) – [About device] (Tietoja laitteesta). Ohjelmistoversio näkyy kohdassa [Build number] (Koontiversion numero).
 3. Jos [Build number] (Koontiversion numero on 1.01.00, päivitys onnistui.