ODOTA - lue Tarvittavat tiedostot -kohta alta, ennen kuin lataat tämän tiedoston.

Vaadittavat lataukset

Ellei toisin mainita, alla mainittu tiedosto on asennettava ENNEN tiedostoa SEL135F18GM-objektiivin järjestelmäohjelmiston (laiteohjelmisto) päivitys, Ver.02 (Mac), jotta se toimii oikein. Jos luettelossa on useita tarvittavia tiedostoja, asenna ne tällä sivulla mainitussa järjestyksessä.

Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • Objektiivi: SEL135F18GM
 • Huomautuksia: Tämä objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitys on saatavilla E-tyypin kameroille.
  • Joitakin malleja ei voi päivittää tällä päivityksellä. (malliluettelo)
  • Kun kuvaat PXW-FS7M2-kameralla, noudata PXW-FS7M2-käyttöoppaan ohjeita.

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Parannettu aukon toiminta, kun objektiivi on kiinnitetty ILCE-9-, ILCE-9M2- ja ILCE-7RM4-kameramalleihin.
 • Kun objektiivi on kiinnitetty ILCE-9-kameraan (jossa on laiteohjelmistoversio 6.00 tai uudempi), Aperture Drive in AF (Aukon säätö AF-tilassa) -valikosta voi valita vaihtoehdon Focus Priority (Tarkennuksen priorisointi).

Huomautuksia:

 • Tämä objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitys on saatavilla E-tyypin kameroille.
  • Joitakin malleja ei voi päivittää tällä päivityksellä. (malliluettelo)
 • Jos käytät PXW-FS7M2-kameraa, seuraa käyttöoppaan ohjeita.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • SEL135F18GM-objektiivin järjestelmäohjelmiston (laiteohjelmisto) päivitys, Ver.02 (Mac)

Tiedoston versio

 • 02

Tiedoston koko

 • 2.54 Mt (2 544 369 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 16-01-2020

Valmisteleminen

Tarkista objektiivin järjestelmäohjelmiston versio

Tarkista objektiivin järjestelmäohjelmiston versio toimimalla alla olevien ohjeiden mukaan.

 • Objektiivin järjestelmäohjelmiston versio [Ver.01] pitäisi päivittää.
 • Jos objektiivin järjestelmäohjelmiston versio on [Ver.02], päivitystä ei tarvita.

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko) → Setup (Asennus) → Version (Versio).
 2. Objektiivin järjestelmäohjelmiston versio näytetään alla olevan kuvan mukaisesti.


 3. Jos käytät QX-sarjan mallia, käynnistä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma tietokoneessa ja tarkista objektiivin järjestelmäohjelmiston versio suorittamalla päivitys.

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

Objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva yleisimmin käytettyjen Mac-versioiden kanssa:

 • macOS 10.13 - 10.15

Tärkeää:
käytettäessä macOS 11 -versiota varmista, että "System Software Update Helper" on asennettu ennen kuin päivität ohjelmiston.

Tietokonelaitteisto

Objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:

 • Kiintolevytila: vähintään 200 Mt
 • RAM-muisti: vähintään 512 Mt
  Huomautus: Sulje kaikki muut ohjelmistosovellukset ennen objektiivin järjestelmäohjelmiston päivittämistä.
 • Muut vaihdettavalla objektiivilla varustettuun α-kameraan tarkoitetut tuotteet
  • Kameran virtalähde: Täyteen ladattu akku tai verkkolaite (myydään erikseen)
   Huomautus: Päivitys voidaan suorittaa vain silloin, kun jäljellä oleva akkutaso on (kolme tolppaa) tai enemmän. On suositeltavaa käyttää täyteen ladattua akkua tai verkkolaitetta (myydään erikseen). Irrota pystykahva objektiivin järjestelmäohjelmiston päivityksen ajaksi.
  • Kameran toimitukseen kuuluva USB-kaapeli
   Huomautus: Päivitystoiminnon toimivuutta ei taata muilla USB-kaapeleilla.
 • Muut kameraan tarkoitetut tuotteet – lähetystoiminta ja tuotanto
  • Kameran virtalähde: laitteen oma verkkolaite
  • USB-kaapeli

Lataa ja asenna

Tärkeitä huomautuksia:

 • Tämä objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitys voidaan suorittaa vain silloin, kun objektiivi on kiinnitetty kameraan. Objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitystä ei voi suorittaa toisella kameralla.
 • Kiinnitä objektiivi kameraan ennen objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen suorittamista. Varmista, että kameran virta on katkaistu.
 • Käytä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivittämiseen täyteen ladattua akkua tai verkkolaitetta (myydään erikseen). (vaihdettavalla objektiivilla varustettua α-kameraa varten)
 • Käytä päivittämiseen laitteen omaa verkkolaitetta. (Ammattilaistason kameroille).
 • Kun suoritat objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen, käytä laitteen omaa verkkolaitetta. (kameraa – lähetystoimintaa ja tuotantoa varten)
 • Älä irrota akkua päivityksen aikana, Muuten kamerasta voi äkillisen virrankatkaisun vuoksi tulla käyttökelvoton.
 • Irrota muistikortti kamerasta ennakkoon.
 • Irrota akku ja verkkolaite ennen päivitettävän objektiivin kiinnittämistä. (Ammattilaistason kameroille)
 • Sulje muut sovellukset ennen päivittämistä.
 • Estä tietokonetta siirtymästä lepotilaan. Jos tietokone siirtyy lepotilaan ja päivitys keskeytyy, suorita koko päivitysprosessi alusta.
 • Älä liitä kameraa tietokoneeseen tässä vaiheessa.

Lataa objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma seuraavasti:

 1. Kun olet lukenut vastuuvapauslausekkeen, valitse Download (Lataa).
 2. [Update_SEL135F18GMV2D.dmg]-tiedoston lataaminen alkaa.
 3. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).

Kun tiedosto on ladattu, voit asentaa objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen Ver.02 mallille SEL135F18GM.

Vaihe 1: käynnistä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma

 1. Kaksoisnapsauta lataamaasi [Update_SEL135F18GMV2D.dmg]-tiedostoa. - Älä liitä kameraa tässä vaiheessa.
 2. Kaksoisnapsauta työpöydällä näkyvää [Update_SEL135F18GMV2D]-kuvaketta.
 3. Kaksoisnapsauta [UpdateSetting Tool] -kuvaketta.
 4. Ytimen laajennuksen lataamista varten viesti pyytää antamaan sovellukselle luvan tehdä muutoksia. Näppäile järjestelmänvalvojan tilin salasana.
  Anna käyttäjätunnus ja salasana

  Kun järjestelmäviesti tulee näkyviin, tietoturvan ja tietosuojan näyttö aukeaa.
  • Jos näkyviin tulee seuraava viesti ennen kuin Security and Privacy (Suojaus ja tietoturva) aukeaa, paina [OK]-painiketta.
   Paina OK-painiketta
  • Avaa Security and Privacy (Suojaus ja tietoturva) -näytön General (Yleistä) -välilehti ja salli Sony Corporation -järjestelmäohjelmiston luku.
   Suojaus ja tietoturva -näyttö
   Huomautus: Jos olet aiemmin antanut hyväksyntäsi, tietoturvan ja tietosuojan näyttö ei tule näkyviin.
  • Jos sinua pyydetään käynnistämään macOS uudelleen [Allow] (Salli) -painikkeen painamisen jälkeen, käynnistä uudelleen ja palaa päivitysmenettelyn alkuun.
  • Jos Security and Privacy (Suojaus ja tietoturva) -näyttö ei katoa, sulje ikkuna.
  • Jos viesti ja Security and Privacy (Suojaus ja tietoturva) -näyttö näkyvät edelleen, sulje molemmat painamalla [OK]-painiketta.
   Järjestelmälaajennus estetty -näyttö

 5. Liitä kamera tietokoneeseen.
  • Näkyviin tulee USB-liitäntää koskeva valintaikkuna.
   Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla
  • Liitä kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla (vakiovaruste). ”USB Mode” [USB-tila] tulee näkyviin kameran LCD-näyttöön.
  • Valitse [OK]. Jos viesti tulee näkyviin, sulje se painamalla [OK]-painiketta.
   Paina OK-painiketta
   Huomautus: Älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.

 6. Näyttöön tulee objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelman ikkuna.


 7. Kytke kameraan virta. Jos kameran virta on jo kytketty, katkaise virta ja kytke se uudelleen.
  Valitse kamerassa Lens System Software Updaterin ohjeiden mukaisesti [Menu] (Valikko) → [Setup] (Asennus)→ [USB Connection] (USB-yhteys) ja tarkista, onko [Mass Storage] (Massamuisti) -asetus valittu.(Jos käytät QX-sarjaa, tämä vaihe ei ole tarpeen). Jos tilaksi on valittu jokin muu kuin [Mass Storage] (Massamuisti), valitse [Mass Storage] (Massamuisti).


 8. Irrota muistikortti kamerasta ennakkoon. Liitä kamera tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.
  Jos tietokoneen näyttöön ilmestyy virheilmoitus, toimi seuraavien ohjeiden mukaan.
  - Irrota USB-kaapeli kamerasta ja liitä USB-kaapeli takaisin.
  - Jos tietokoneessa on toinen USB-liitäntä, liitä USB-kaapeli toiseen USB-liitäntään.

 9. Valitse objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelmassa Next (Seuraava).Tietokoneen näyttöön avautuu objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelman ikkuna, kun taas ja kameran näyttöön tulee viesti ”Follow computer instructions.” (Toimi tietokoneen ohjeiden mukaan.).
  Tietokone:

  Kamera:


  Huomautus: Älä tämän jälkeen sammuta kameraa, ennen kuin objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitys on valmis.
  Kameramallin mukaan näytön vaihtuminen voi kestää muutaman minuutin.

 10. Vianmääritys:
  • Jos näet ilmoituksen The update is not available for your model (Päivitys ei ole saatavilla malliisi),tarkista, vastaako asennettava järjestelmäohjelmistotiedosto kameraan kiinnitettyä objektiivia.
   Jos käynnissä on oikea objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma, sulje päivitysohjelma, irrota USB-kaapeli,sammuta kamera ja palaa vaiheeseen 1: Käynnistä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma.
  • Jos näet ilmoituksen Could not find camera with the lens for this update mounted (Kameraa, johon on liitetty tätä päivitystä vastaava objektiivi, ei löydy),tarkista, onko kamera mainittu kohdassa Relevant Products (Mallit, joita ilmoitus koskee) ja onko kamera liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla.
 11. Valitse objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelmassa Next (Seuraava). Nykyinen versio ja päivityksen jälkeinen versio tulevat näkyviin näyttöön vasempaan alareunaan. Jos nykyinen objektiivin järjestelmäohjelmiston versio on .02 tai uudempi, päivitystä ei tarvita. Katkaise tässä tapauksessa USB-yhteys ja valitse Finish (Lopeta), sammuta kamera, irrota akku ja/tai verkkolaite, aseta akku takaisin paikalleen tai yhdistä verkkolaite uudelleen ja käynnistä kamera.

  Päivitys vaaditaan.


  Päivitystä ei vaadita.


 12. Varmista, että [Current version] (Nykyinen versio) on .01. Valitse [Next] (Seuraava). Tiedot siirretään kameraan (noin 5 sekuntia).
  Huomautus: Älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.


 13. Tiedonsiirron päättymisen jälkeen näkyviin tulee seuraava näyttö:


  Valitse Finish (Valmis).
 14. Päivitysprosessi käynnistyy, ja kamerassa näkyvät edistymispalkit (noin 30 sekuntia).


 15. Päivitysprosessi on päättynyt, kun kamerassa näkyy viesti ”Lens update complete.” (Objektiivin päivitys on suoritettu.).
  Jos käytät QX-sarjan mallia, päivitysprosessi on päättynyt, kun QX-sarjan näyttö katoaa. 16. Irrota USB-kaapeli.
  Huomautus: Kun päivitys on valmis, katkaise kamerasta virta, irrota akku ja/tai verkkolaite,laita akku takaisin paikalleen tai yhdistä verkkolaite ja kytke kameraan virta.

Vaihe 2: varmista, että objektiivin järjestelmäohjelmiston versio on Ver.02

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko) → Setup (Asennus) → Version (Versio).
 2. Objektiivin järjestelmäohjelmiston versio näytetään alla olevan kuvan mukaisesti.

Kysymyksiä ja vastauksia

Päivitys ei valmistu ja kamera

Kun näyttö on musta yli 15 minuutin ajan, tee vianmääritys noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
 2. Irrota akku ja verkkolaite kamerasta, odota muutama minuutti ja aseta akku takaisin paikalleen tai liitä verkkolaite.
 3. Käynnistä tietokone uudelleen.
 4. Kytke kameraan virta ja suorita asennus uudelleen.