Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • WH-H900N
 • WH-CH700N
 • WI-SP600N
 • WI-C600N

TÄRKEÄÄ: Tämä tiedosto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan määritettyjen mallien yhteydessä. Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa.

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Parantaa järjestelmäohjelmiston suojausominaisuuksia
 • Parantaa kuulokkeiden yleistä suorituskykyä

Aiemmat hyödyt ja parannukset

 • Lisää Amazon Alexa -tuen
 • Lisää ääniopastuksen kielivalinnan tuen (vain WI-C600N)

Huomautus:
Amazon Alexan tai ääniopastuksen kielivalinnan käyttöön (vain WI-C600N), tarvitaan Sony | Headphones Connect -sovelluksen versio 5.0.0 tai sitä uudempi.

 • Optimoi kuulokkeet Google Assistantia varten (ei koske WI-C600N-kuulokkeita)

TÄRKEÄÄ:
Tämän laiteohjelmiston asentaminen lisää kuulokkeisiin vain yhteensopivuuden Google Assistantin kanssa.
Google julkaisee Google Assistantin vuoden 2018 aikana. Julkaisuajankohta voi vaihdella maittain.

Huomautus: Google ja Android ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Järjestelmävaatimukset

 • Android-laite (V5.0 tai uudempi) tai iOS-laite (iOS 11.0 tai uudempi)
 • Toimiva Internet-yhteys
 • Sony | Headphones Connect -sovelluksen uusin versio on asennettava
 • Kuulokkeet on liitettävä Android- tai iOS-laitteeseen.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Laiteohjelmistopäivitys 4.5.2 malleille WH-H900N / WH-CH700N / WI-SP600N / WI-C600N

Tiedoston versio

 • Versio 4.5.2

Julkaisupäivämäärä

 • 02-06-2020

Valmisteleminen

Tarkista laiteohjelmistoversio

Jos WH-H900N-/WH-CH700N-/WI-SP600N-/WI-C600N-kuulokkeiden laiteohjelmistoversio on 4.5.2 tai uudempi, päivitystä ei tarvita.
Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa mikä laiteohjelmaversio sinulla on:

 1. Käynnistä Sony | Headphones Connect -sovellus.
 2. Yhdistä WH-H900N-/WH-CH700N-/WI-SP600N-/WI-C600N-kuulokkeet Sony | Headphones Connect -sovellukseen.
 3. Napauta oikean yläkulman kolmea pistettä (valikkopainike).

  *Näytössä näkyvä laite vaihtelee liitetyn laitteen mukaan.
 4. Valitse valikossa näkyvä laitteen versio. Kohde tulee näkyviin vain silloin, kun laite on yhdistetty.
 5. Tarkista WH-H900N-/WH-CH700N-/WI-SP600N-/WI-C600N-kuulokkeiden laiteohjelmistoversio.

Tärkeä huomautus

ÄLÄ lataa akkua tai katkaise virtaa latauksen, tietojen siirron tai päivityksen aikana, koska kuulokkeista voi tulla käyttökelvottomat.

ÄLÄ tee päivitystä epävakaissa Wi-Fi-ympäristöissä, kuten:
- junassa tai muussa paikassa, jossa Wi-Fi-verkko on ruuhkainen
- mikroaaltouunin, langattoman puhelimen tai jonkin muun 2,4 GHz:n taajuusalueen radioaaltoja käyttävän laitteen läheisyydessä

Varmista, että molemmat laitteet (Android-/iOS-laite ja WH-H900N/WH-CH700N/WI-SP600N/WI-C600N) on ladattu täyteen.

Katkaise Android-/iOS-laitteestasi kaikkien muiden laitteiden, kuten puettavien laitteiden ja älykellojen, yhteydet ennen päivityksen aloittamista.

Ennen päivitystä

 • Päivityksen jälkeen laiteohjelmistoa ei voi palauttaa aikaisemmaksi versioksi.
 • Päivitys kestää noin 60 minuuttia. Tiedoston koko on seuraava.
  • noin 3,3 Mt (WH-H900N)
  • noin 3,1 Mt (WH-CH700N)
  • noin 2,1 Mt (WI-SP600N)
  • noin 2,8 Mt (WI-C600N)
 • iOS-laitteissa Google Assistant -toiminto on poistettava käytöstä ennen päivittämistä.
 • Radioaaltoympäristö ja Android-/iOS-laite voivat hidastaa sitä.

Lataa ja asenna

Päivitä kuulokkeet noudattamalla seuraavia ohjeita:
 • Lataa palvelimelta tiedot iOS- tai Android-laitteeseen.
 • Siirrä tiedot iOS- tai Android-laitteesta kuulokkeisiin.
 • Suorita päivitys kuulokkeissa.

Vaihe 1: Asenna päivitys

 1. Käynnistä Sony | Headphones Connect -sovellus.
 2. Yhdistä WH-H900N-/WH-CH700N-/WI-SP600N-/WI-C600N-kuulokkeet Sony | Headphones Connect -sovellukseen.
  • Jos et ole aiemmin yhdistänyt kuulokkeita Sony | Headphones Connect -sovellukseen, yhdistä kuulokkeet Android-laitteeseen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
  • Jos olet yhdistänyt Sony | Headphones Connect -sovellukseen aiemmin, valitse kuulokkeet.
 3. Kun yhteys on muodostettu, näkyviin tulee seuraava näyttö.
 4. Jos päivitys on saatavilla, näyttöön tulee ilmoitus Headphone update is available (Kuulokkeiden päivitys on saatavilla). Valitse More Info (Lisätietoja).
 5. Varmista, että näytössä lukee Version 4.5.2 (Versio 4.5.2) ja valitse OK. Päivitys käynnistyy.
 6. Kun lataus alkaa, sovellus siirtyy automaattisesti seuraavaan näyttöön latauksen valmistuttua.
  HUOMAUTUS:
  Kun näyttöön tulee ilmoitus [Bluetooth Pairing Request] (Bluetooth-pariliitospyyntö), valitse Pair (Muodosta pariliitos). Päivitys jatkuu. (vain iOS-laitteet.)
 7. Siirto alkaa. Sovellus siirtyy automaattisesti seuraavaan näyttöön latauksen valmistuttua.
 8. Kun siirto alkaa, sovellus siirtyy automaattisesti seuraavaan näyttöön siirron valmistuttua. Tämä kestää noin minuutin.
  HUOMAUTUS:
  ÄLÄ lataa akkua tai sammuta virtaa päivitysten latauksen, tietojen siirron tai päivityksen aikana, koska kuulokkeista voi tulla käyttökelvottomat.
  Jos saat ilmoituksen yhteyden katkeamisesta, odota kunnes yhteys muodostetaan uudelleen automaattisesti.
 9. Kun ohjelmistopäivitys on valmis, valitse OK.
  Jos näyttö ei näy, tarkista version päivittyminen seuraavassa vaiheessa.

Vaihe 2: Tarkista, että päivitys onnistui

 • Varmista päivityksen jälkeen, että uusi versio on asennettu oikein. Toimi [Check the firmware version] (Tarkista laiteohjelmistoversio) -kohdassa annettujen ohjeiden mukaan.

Jos laiteohjelmistoversionumero on 4.5.2, päivitys onnistui.

Kysymyksiä ja vastauksia

Päivityksen virheilmoitus tulee näyttöön.

 1. Valitse OK.
 2. Käynnistä WH-H900N / WH-CH700N / WI-SP600N / WI-C600N uudelleen (katkaise ja kytke virta).
 3. Käynnistä sen jälkeen Sony | Headphones Connect -sovellus uudelleen ja suorita päivitys uudelleen.

Vaikka päivitys epäonnistui toiminnon aikana, tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on 4.5.2, laiteohjelmistopäivitys onnistui. Jos se on jokin muu, yritä päivittää laiteohjelmisto uudelleen. Voit tarkistaa version Sony | Headphones Connect -sovelluksen asetuksista. Ohjeet version tarkistamiseen ovat tällä sivulla kohdassa Check the firmware version (Laiteohjelmistoversion tarkistaminen).