Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • ICD-TX800
TÄRKEÄÄ: Tämä tiedosto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan määritettyjen mallien yhteydessä. Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa.

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Korjaa ongelman, jossa IC-tallennin tai kaukosäädin ei ole käytettävissä, kun iOS 13 -laitteella on käytetty REC Remote -toimintoa

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

Kohteena olevat tietokoneympäristöt

 • macOS v10.13–10.15

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • ICD-TX800_V101.dmg

Tiedoston versio

 • 1.01

Tiedoston koko

 • 12,4 Mt

Julkaisupäivämäärä

 • 06-08-2020

Valmisteleminen

Tarkista laiteohjelmistoversio

ICD-TX800, jossa on laiteohjelmistoversiota 1.01 vanhempi versio. Jos laitteen laiteohjelmistoversio on jo 1.01, laiteohjelmistopäivitystä ei tarvita.

Mallin ja laiteohjelmistoversion tarkistaminen

Tarkista malli ja laiteohjelmistoversio noudattamalla seuraavia ohjeita.

 • Pidä kaukosäätimen BACK/HOME (Takaisin/Päävalikko) -painiketta painettuna, kunnes Home (Päävalikko) -valikko tulee näkyviin
 • Valitse Settings (Asetukset) → Common Settings (Yleiset asetukset) → System Information (Järjestelmätiedot)

Tarkista malli ja laiteohjelmistoversio.

Lataa

Tärkeitä huomautuksia

 • Päivityksen jälkeen laiteohjelmistoa ei voi palauttaa aikaisemmaksi versioksi
 • Varmuuskopioi kaikki laitteen tiedot etukäteen tietokoneeseen, sillä laitteeseen jäävät tiedot voidaan menettää päivityksen yhteydessä. Emme ota vastuuta tämän päivityksen yhteydessä vahingoittuneista kappaleista tai tiedoista
 • Päivitettäessä laitteessa on oltava vapaata tilaa noin 40 Mt. Tarkista koko noudattamalla seuraavia ohjeita
 • Kun lataat ohjelman ja päivität laiteohjelmiston, kirjaudu tietokoneelle järjestelmänvalvojan käyttäjänimellä tai jollakin muulla käyttäjänimellä, joka kuuluu järjestelmänvalvojalle

Asenna

Tiedot

Päivitä
 1. Käynnistä IC-tallennin uudelleen. (Työnnä Hold/Power (Pito/Virta) -valitsinta Power-asetusta kohti ja pidä sitä painettuna 8 sekunnin ajan.)
 2. Päivitysohjelman lataaminen aloitetaan napsauttamalla Download (Lataa) -painiketta
 3. Kun lataus on valmis, liitä IC-tallennin tietokoneen USB-porttiin
 4. Sulje kaikki tietokoneen käynnissä olevat ohjelmistot
 5. Kaksoisnapsauta tallennettua tiedostoa ja toimi näyttöviestin ohjeiden mukaan
  HUOMAUTUKSIA:
  • Älä irrota laitetta tietokoneesta päivityksen aikana
  • Päivityksen aikana USB-liitäntää hallitaan automaattisesti ja USB-yhteyden merkkivalo on sammuksissa.
  • Viesti USB disconnect (Irrota USB) voi tulla näkyviin joissakin tietokoneissa
   Käyttöjärjestelmän macOS 10.15 käyttäjät:
   Kun käynnistät päivitystyökalun ensimmäistä kertaa macOS 10.15 -käyttöjärjestelmän, valintaikkuna [“Software Update Tool” would like to access files on a removable volume.] (Ohjelmistopäivitystyökalun pitäisi päästä poistettaviin tiedostoihin.) avautuu. Jos napsautat [OK], päivitys alkaa. Jos napsautat [Don’t Allow] (Älä salli) virhenäyttö avautuu ja päivitys epäonnistuu.
 6. Kun viesti päivityksen valmistumisesta tulee näkyviin, napsauta Finish (Lopeta) -painiketta
Päivityksen jälkeen

Varmista päivityksen jälkeen, että uusi versio on asennettu oikein. Toimi [Check the firmware version] (Tarkista laiteohjelmistoversio) -kohdassa annettujen ohjeiden mukaan.
Jos laiteohjelmistoversionumero on 1.01, päivitys onnistui.