Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • HT-ZF9
TÄRKEÄÄ: Tämä tiedosto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan määritettyjen mallien yhteydessä. Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa.

Tietoja tästä latauksesta

Edut ja parannukset

 • Korjaa ongelman, jossa TV-toiminnoista kuuluu kohinaa ARC- ja OPT-liitäntöihin yhdistettäessä
 • Parantaa Amazon Alexa™ -liitettävyyttä

Aiemmat hyödyt ja parannukset

 • Lisää Chromecast built-in -äänituen (versio 1.40)
  • Parantaa Chromecast built-in -liitettävyyttä
 • Sisäänrakennettu Chromecast-äänituki, versio 1.36
  • Parannettu sisäänrakennettu Chromecast-liitettävyys
 • Mahdollistaa Spotify Connectin käytön myös maksuttomalla tilillä (paitsi Venäjällä)
 • Amazon Alexa™ Multi-Room Music (MRM) -ominaisuuden tuki lisätty
  Huomautus: Amazon Alexa ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.
 • Parantaa HDMI®-liitettävyyttä
 • Korjaa ongelman, jossa kuuluu ääni joitakin PlayStation®4-pelejä suljettaessa
 • Korjaa verkkovirheen, joka ilmeni versiossa 1.816.
 • Lisätty eARC-toiminnon tuki.
  Huomautuksia:
  • eARC on uusi HDMI 2.1 -standardia käyttävä toiminto, joka lisää uusimpien äänimuotojen tuen. Myös aiemman ARC (Audio Return Channel) -toiminnon tukemia äänimuotoja tuetaan edelleen.
  • eARC-toiminto mahdollistaa sellaisen häviöttömän, objektipohjaisen Dolby Atmos®-, Dolby TrueHD®- ja DTS:X®- tai monikanavaisen LPCM-äänisisällön toistamisen, jota ARC-toiminto ei tue.
 • Lisätty Amazon Alexa® -toiminto
  Huomautus: Amazon Alexa ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.
 • Parannettu yhteensopivuus muiden valmistajien televisioiden kanssa
 • Tukee Spotify-toistoa Spotify Connect -palvelussa (paitsi Venäjällä)
 • Tukee langatonta monihuonetoimintoa

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Laiteohjelmistopäivitys 2.315 mallille HT-ZF9

Tiedoston versio

 • 2.315

Tiedoston koko

 • 198 Mt (208 124 246 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 27-08-2020

Valmisteleminen

Tarkista laiteohjelmistoversio

Laiteohjelmisto voi jo olla ajan tasalla, erityisesti jos SoudBar-malli on uusi. Jos versionumero on 2.315 tai suurempi, päivitystä ei tarvita.

Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa mikä laiteohjelmaversio sinulla on:

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon Soundbar on liitetty. Jos Soundbar on liitetty HDMI 2 -liitäntään, valitse tuloksi HDMI 2.
 2. Käynnistä Soundbar.
 3. Paina kauko-ohjaimen HOME (Aloitus) -painiketta ja odota, kunnes näet aloitusnäytön.
 4. Valitse aloitusnäytössä kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla [Setup] (Asetus) → [Advanced Settings] (Lisäasetukset). Paina sitten ENTER-painiketta.
 5. Valitse kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla [System Settings] (Järjestelmäasetukset) → [System Information] (Järjestelmätiedot). Paina sitten ENTER-painiketta.
 6. TV-näytössä näkyvä laiteohjelmiston versionumero näyttää tältä:
  Ohjelmistoversio 002.315 (ohjelmistoversionumeron ensimmäiset kaksi nollaa voi ohittaa): jos versionumero on 2.315 tai suurempi, sinulla on jo uusin laiteohjelmistoversio.

Tärkeä huomautus

 • Lue ohjeet huolellisesti, muuten HT-ZF9 saattaa vahingoittua.
 • Älä sammuta HT-ZF9:ää tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen ollessa käynnissä.
 • Älä paina mitään painikkeita, ellei ohjeissa kehoteta tekemään niin.
 • Älä irrota virtajohtoa tai verkkokaapelia (lähiverkkokaapelia) ohjelmiston latauksen ja päivityksen aikana.
 • Älä irrota virtajohtoa, ennen kuin päivitys on suoritettu loppuun. Tämä aiheuttaa järjestelmässä toimintahäiriön.

Voit päivittää HT-ZF9-järjestelmän laiteohjelmiston helposti jommallakummalla seuraavista tavoista:

EdellytyksetMiksi käyttää tätä menetelmää?
Internet/verkko
***SUOSITUS***
 • Ethernet-kaapeli Soundbarin yhdistämiseksi Internetiin
 • Tällä varmistetaan, että Soundbar on yhdistetty:
  • toimivaan Internet-yhteyteen
  • yhteensopivaan televisioon.
Tämä tapa on suositeltava, koska se on helpoin ja nopein tapa laiteohjelmiston päivittämiseen.
USB-tallennuslaite
 • Tietokone
 • USB-tallennuslaite
Päivitä laiteohjelmisto tällä tavalla, jos Internet-yhteyttä ei ole.

Lataa ja asenna

HT-ZF9-järjestelmän päivittäminen Internetin kautta

Tämä päivitystapa on suositeltavin, koska se on yksinkertaisin. Se kestää tavallisesti 15–30 minuuttia. Ota ensin laitteisto käyttöön ja lataa sen jälkeen HT-ZF9-järjestelmän päivitys Internetistä.

Edellytykset:

 • Ethernet-kaapeli Soundbarin yhdistämiseksi Internetiin
 • Tällä varmistetaan, että Soundbar on yhdistetty:
  • toimivalla Internet-yhteydellä (Ethernet-kaapelilla tai langattomalla reitittimellä)
  • yhteensopivaan televisioon.

Ota laitteisto käyttöön:

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon Soundbar on liitetty. (Jos Soundbar on liitetty HDMI 2 -porttiin, valitse tuloksi HDMI 2.)
 2. Yhdistä Soundbar Internet-lähteeseen Ethernet-kaapelilla.
 3. Käynnistä Soundbar.
 4. Paina kauko-ohjaimen [HOME] (Aloitus) -painiketta ja odota, kunnes näet aloitusnäytön.

Vaihe 1: Asenna päivitys

 1. Valitse [Home] (Aloitus) -valikosta kauko-ohjaimen painikkeilla [Setup] → [Advanced Settings] → [Software Update] → [Network update] (Asetus → Lisäasetukset → Ohjelmistopäivitys → Verkkopäivitys) ja paina sitten Enter-painiketta.
 2. TV-näyttöön tulee viesti [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version 00x.xxx New version 002.315] (Päivitys uuteen ohjelmistoversioon. Älä sammuta virtaa päivityksen aikana. Nykyinen versio on M28.R.xxxx, uusi versio on 002.315.) Valitse kauko-ohjaimella [OK] ja paina sitten [ENTER]-painiketta.
 3. TV-näyttöön tulee viesti [Update Caution] (Päivitysvaroitus). Valitse kauko-ohjaimella [OK] ja paina sitten [ENTER]-painiketta.
 4. Soundbar lataa laiteohjelmistotiedot Internetistä.
 5. Lataamisen jälkeen Soundbar käynnistyy uudelleen ja aloittaa päälaitteen päivityksen. Päälaitteen päivityksen aikana etupaneelin näytössä näkyy päivityksen etenemisen tila [XX%].
 6. Päälaitteen päivityksen jälkeen Soundbar käynnistyy taas automaattisesti uudelleen. Sen jälkeen se aloittaa tarvittaessa bassokaiuttimen tai takakaiuttimien päivityksen.
 7. Kun ilmoitus valmistumisesta näkyy TV:ssä, päivitys on valmis.

Vaihe 2: Tarkista, että päivitys onnistui.

 1. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on 2.315, laiteohjelmiston päivitys onnistui.

Vianmääritys

Mitä tehdä, jos Soundbarin laiteohjelmiston päivittäminen Internetistä tuottaa ongelmia.

 • TV-näyttöön tulee viesti [The device is not connected to network. To update, your sound bar needs to be connected to the Internet.] (Laite ei ole yhteydessä verkkoon. Päivitys edellyttää, että Soundbar on yhteydessä Internetiin.)
  1. Reitittimen ja kaikkien Soundbarin ja reitittimen välille liitettyjen laitteiden virta on kytketty.
  2. Soundbarin ja reitittimen välillä käytetään oikeantyyppistä kaapelia (suora tai ristikytkentä).
  3. Kaikki Soundbarin ja reitittimen väliset kaapelit on kytketty oikein.
  4. Yritä päivitystä uudelleen.

  Jos et pysty suorittamaan ohjelmistopäivitystä, yritä päivittää USB-muistista.

 • Kun päivitys Internetin kautta on käynnistetty, näyttöön tulee viesti [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Latauskapasiteetti xxxxxx kt / xxxxx kt ja xx %), mutta näytön etenemispalkki ei muutu.

  Verkkoyhteydestä riippuen päivitys Internetin kautta voi kestää kauan (jopa 60 minuuttia). Tämän vuoksi näytössä näkyy viesti [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Latauskapasiteetti: xxxxxx kt / xxxxx kt ja xx %), ja näytön etenemispalkki ei muutu pitkään aikaan.
 • Kun suoritat päivityksen Internetin kautta, TV:ssä näkyy viesti [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Yhteyden tilaa ei voi vahvistaa. Palvelimen kanssa ei voi kommunikoida. Yritä myöhemmin uudelleen.), etkä voi suorittaa laiteohjelmistopäivitystä.
  • Tarkista, onko lähiverkkokaapeli liitetty.
  • Tarkista, onko Soundbarilla verkkoasetuksissa oma IP-osoite. (Jos käytät välityspalvelinta, kirjoita käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite Välityspalvelin-kenttään välityspalvelimen nimen asemesta.)
  • Yritä päivitystä uudelleen.
 • Virta sammui päivityksen ollessa kesken.
  Käynnistä Soundbar ja yritä päivittää uudelleen.
 • Päivitys on kestänyt yli 60 minuuttia eikä ole vielä valmis.
  Jos Soundbar on yhdistetty langattomaan verkkoon, kokeile yhteyttä verkkoon kaapelilla ja yritä päivitystä uudelleen.
  Jos ongelma jatkuu, verkon lähetysnopeus voi olla matala. Yritä siinä tapauksessa päivittää järjestelmä USB-muistista.
 • TV-näyttöön tulee viesti [Already Updated] (Päivitys jo suoritettu).
  Soundbariin asennettuna oleva laiteohjelmistoversio on uusin versio.

Päivitys USB-muistilaitteen ja tietokoneen kautta

Päivitykseen on suositeltavaa käyttää Internetiä, jos mahdollista. Muussa tapauksessa voit käyttää tätä tapaa. Lataa päivitys tietokoneeseen, siirrä se USB-muistilaitteeseen ja sitten HT-ZF9-järjestelmään.

Laiteohjelmistopäivityksen valmistelut

Varmista ennen laiteohjelmiston lataamista, että tietokoneessa käytetään jotakin seuraavista käyttöjärjestelmistä, ja valmistele muistitikku.

Käyttöjärjestelmät

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Mac OS X®

Vaihe 1: Asenna päivitys

 1. Lue ja hyväksy käyttöehdot.
 2. Lataa tietokoneeseen tiedosto Z9HT2-2_315.zip ja muista, mihin hakemistoon sen lataat.
 3. Etsi tiedosto tietokoneelta, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Tarkista, että koko on 198 Mt (208 124 246 tavua).
Siirrä päivitystiedostot USB-tallennusvälineeseen:
 1. Pura päivitystiedosto Z9HT2-2_315.zip-tiedostosta.
  • Mac OS X® -käyttöjärjestelmä:
   1. Siirry tiedoston lataussijaintiin ja kaksoisosoita Z9HT2-2_315.zip-tiedostoa.
   2. F_Z9HT2.UPG-niminen uusi tiedosto luodaan.
  • Microsoft® Windows® 10/8.1:
   1. Siirry tiedoston lataushakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella Z9HT2-2_315.zip-tiedostoa. Valitse sitten Extract All (Pura kaikki).
    Huomautus: Windows® 8.1- ja Windows® 10 -käyttöjärjestelmissä Internet Explorer® tallentaa tiedoston oletusarvoisesti Lataukset-kansioon. Siirry Lataukset-kansioon napsauttamalla aloitusnäytön työpöytäruutua ja etsi ladattu tiedosto Resurssienhallinnan kautta.
   2. Valitse Extract Compressed (Zipped) Folders (Pakattujen kansioiden purkaminen) -ikkunassa Extract (Pura).
   3. F_Z9HT2.UPG-niminen uusi tiedosto luodaan.
 2. Liitä yhteensopiva USB-tallennuslaite tietokoneeseen.
 3. Siirrä F_Z9HT2.UPG-tiedosto USB-tallennuslaitteeseen:
  • Mac OS X® -käyttöjärjestelmä:
   1. Vedä ja pudota F_Z9HT2.UPG-tiedosto USB-laitteen juurihakemistoon.
  • Windows-käyttöjärjestelmä:
    Siirry tiedoston luontihakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella F_Z9HT2.UPG-tiedostoa.
   1. Valitse valikossa Lähetä kohteeseen... ja sen jälkeen USB-laitettasi vastaava levy (esim. Siirrettävä levy E:).
   2. F_Z9HT2.UPG-tiedosto kopioidaan USB-laitteeseen.
  Huomautus: Päivitystä ei suoriteta, jollei tiedostoa kopioida USB-laitteen juurihakemistoon tai jos tiedostonimeä muutetaan.
 4. Kun olet kopioinut F_Z9HT2.UPG-tiedoston, irrota USB-laite tietokoneesta.
Siirrä päivitys HT-ZF9-laitteeseen.

Valmistele laite ja siirrä päivitys HT-ZF9:ään.

Valmistele laite:
 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon Soundbar on liitetty. (Jos Soundbar on liitetty HDMI 2 -porttiin, valitse tuloksi HDMI 2.)
 2. Käynnistä Soundbar.
 3. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta ja odota, kunnes näet aloitusnäytön.
 4. Liitä USB-laite, joka sisältää F_Z9HT2.UPG-tiedoston
Siirrä päivitys:
 1. Valitse [Home] (Aloitus) -valikosta kauko-ohjaimen painikkeilla [Setup] → [Advanced Settings] → [Software Update] → [USB update] (Asetus → Lisäasetukset → Ohjelmistopäivitys → USB-päivitys) ja paina sitten Enter-painiketta.
 2. TV-näyttöön tulee viesti [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 002.315] (Päivitys uuteen ohjelmistoversioon. Älä sammuta virtaa päivityksen aikana. Nykyinen versio on xxx.xxx, uusi versio on 002.315.) Valitse kauko-ohjaimella [OK] ja paina sitten [ENTER]-painiketta.
 3. TV-näyttöön tulee viesti [Update Caution] (Päivitysvaroitus). Valitse kauko-ohjaimella [OK] ja paina sitten [ENTER]-painiketta.
 4. Soundbar lataa laiteohjelmistotiedot USB-laitteesta.
 5. Lataamisen jälkeen Soundbar käynnistyy uudelleen ja aloittaa päälaitteen päivityksen. Päälaitteen päivityksen aikana etupaneelin näytössä näkyy päivityksen etenemisen tila [XX%].
 6. Päälaitteen päivityksen jälkeen Soundbar käynnistyy taas automaattisesti uudelleen. Sen jälkeen se aloittaa tarvittaessa bassokaiuttimen tai takakaiuttimien päivityksen.
 7. Kun ilmoitus valmistumisesta näkyy TV:ssä, päivitys on valmis.

Vaihe 2: Tarkista, että päivitys onnistui.

 1. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on 2.315, laiteohjelmiston päivitys onnistui.

Vianmääritys

Mitä tehdä, jos Soundbarin laiteohjelmiston päivittäminen tietokoneella ja USB-muistilla tuottaa ongelmia?

 • UPDT (Päivitys) ja ERROR (Virhe) näkyvät vuorotellen etupaneelin näytössä.
  1. Sammuta järjestelmä ja irrota virtajohto.
  2. Kytke virta Soundbariin.
  3. Yritä päivittää USB-muistista.

 • Virta sammui päivityksen ollessa kesken.
  Käynnistä Soundbar ja suorita päivitys USB-muistista uudelleen.

 • Päivityssivustosta lataamaani Z9HT2-2_315.zip-päivitystiedostoa ei voi purkaa.
  Onnistuiko tiedoston lataaminen? Yritä poistaa tiedosto ja ladata se uudelleen.

 • Päivitys on kestänyt yli 60 minuuttia eikä ole vielä valmis.
  1. Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin odotettuasi ensin useita minuutteja.
  2. Käynnistä Soundbar.
  3. Yritä päivitystä uudelleen.