Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • WF-1000XM3

TÄRKEÄÄ: Tämä tiedosto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan määritettyjen mallien yhteydessä. Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa.

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Sallii DSEE HX -toiminnon ja Equalizer-toiminnon (taajuuskorjaimen) samanaikaisen toiminnan
  Huomautus: Ota oikeat asetukset käyttöön Sony | Headphones Connect -sovelluksessa, jotta voit käyttää samanaikaisesti DSEE HX -toimintoa ja Equalizer-toimintoa (taajuuskorjainta).

Aiemmat hyödyt ja parannukset

Myös seuraavat hyödyt ja parannukset sisältyvät tähän päivitykseen.

 • Korjaa ongelman, jossa äänenvoimakkuuden säätö ei toimi oikein musiikin toiston ollessa keskeytettynä, vaikka sitä ohjataan älypuhelimesta
 • Korjaa ongelman, jossa äänenvoimakkuuden säätöpalkki on tahattomasti näkyvissä joissakin älypuhelimissa
 • Parantaa yleistä suorituskykyä
 • Parantaa handsfree-puheluiden laatua
 • Lisää Amazon Alexa -tuen
 • Lisää mahdollisuuden säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeiden kosketustunnistimella
 • Lisää mahdollisuuden tarkistaa latauskotelon akun varauksen Sony | Headphones Connect -sovelluksella
 • Parantaa iOS-yhteensopivuutta
 • Parantaa muita toimintoja
 • Parantaa Windows 10 -yhteensopivuutta, ratkaisee ongelman, jossa joissakin Windows 10 -koontiversioissa äänen toisto ei onnistunut Bluetooth-pariliitoksen jälkeen
 • Yleisiä suorituskyvyn ja vakauden parannuksia

Järjestelmävaatimukset

 • Android-laite (V5.0 tai uudempi) tai iOS-laite (iOS 11.0 tai uudempi)
  HUOMAUTUS: Jos käytössäsi on iOS 13.1, tee päivitys käyttämällä versiota iOS 13.2 tai uudempaa.
 • Toimiva Internet-yhteys
 • Sony | Headphones Connect -sovelluksen uusin versio on asennettava
 • Kuulokkeet on liitettävä Android- tai iOS-laitteeseen.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Laiteohjelmistopäivitys 3.0.0 malleille WF-1000XM3

Tiedoston versio

 • Versio 3.0.0

Julkaisupäivämäärä

 • 30-09-2020

Valmisteleminen

Tarkista laiteohjelmistoversio

Jos WF-1000XM3-kuulokkeiden laiteohjelmistoversio on 3.0.0 tai sitä uudempi, päivitystä ei tarvita.
Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa mikä laiteohjelmaversio sinulla on:

 1. Käynnistä Sony | Headphones Connect -sovellus.
 2. Yhdistä WF-1000XM3-kuulokkeet Sony | Headphones Connect -sovellukseen.
 3. Napauta oikean yläkulman kolmea pistettä (valikkopainike).
 4. Valitse valikossa näkyvä laitteen versio. Kohde tulee näkyviin vain silloin, kun laite on yhdistetty.
 5. Tarkista WF-1000XM3-laiteohjelmistoversio.

Tärkeä huomautus

 • ÄLÄ liitä pääyksikköä akkulaturiin tai sammuta virtaa latauksen, tietojen siirron tai päivityksen aikana, koska kuulokkeista voi tulla käyttökelvottomat.
 • Kosketustunnistimeen määritetty toiminto saattaa muuttua ohjelmistopäivityksen jälkeen. Käytä siinä tapauksessa Sony | Headphones Connect -sovellusta kosketustunnistimen toiminnon määrittämiseen.
 • Älä katkaise virtaa

  ÄLÄ kosketa-painiketta (virtapainike).

  Jos yrität päivittää WF-1000XM3-kuulokkeita silloin, kun ne eivät ole korvillasi, vaihda Automatic Power Off (Automaattinen virrankatkaisu) -asetusta.
  Jos asetuksena on Off when headphones are taken off (Katkaise virta, kun kuulokkeet riisutaan), WF-1000XM3-kuulokkeet sammuvat automaattisesti noin viiden minuutin kuluttua ja keskeyttävät päivitystiedoston siirron. Kun seuraavan kerran kytket WF-1000XM3-kuulokkeisiin virran ja muodostat uudelleen Bluetooth-yhteyden, keskeytetty tiedonsiirto käynnistyy uudelleen.


  HUOMAUTUS: Jos olet muuttanut asetusta, vaihda asetukseksi Off when headphones are taken off (Katkaise virta, kun kuulokkeet riisutaan), kun päivitys on suoritettu.

 • ÄLÄ tee päivitystä epävakaissa Wi-Fi-ympäristöissä, kuten:
  - junassa tai muussa paikassa, jossa Wi-Fi-verkko on ruuhkainen
  - mikroaaltouunin, langattoman puhelimen tai jonkin muun 2,4 GHz:n taajuusalueen radioaaltoja käyttävän laitteen läheisyydessä
 • Varmista, että molemmat laitteet (Android-/iOS-laite ja WF-1000XM3) on ladattu täyteen.
 • Katkaise Android-/iOS-laitteestasi kaikkien muiden laitteiden, kuten puettavien laitteiden ja älykellojen, yhteydet ennen päivityksen aloittamista.

Ennen päivitystä

 • Päivityksen jälkeen laiteohjelmistoa ei voi palauttaa aikaisemmaksi versioksi.
 • Android-laitteella päivitys kestää noin 30 minuuttia. (Tiedoston koko on noin 998 Kb)
  iOS-laitteella päivitys kestää noin 30 minuuttia. (Tiedoston koko on noin 998 Kb)
 • Radioaaltoympäristö ja Android-/iOS-laite voivat hidastaa sitä.
 • Päivitä kuulokkeet noudattamalla seuraavia ohjeita: kun Automatic download of software (Automaattinen ohjelmiston lataus) -asetus on käytössä (oletusasetus) Sony | Headphones Connect -sovelluksessa, päivitysohjelmiston lataus ja siirto käynnistyy automaattisesti.
  • Lataa palvelimelta tiedot iOS- tai Android-laitteeseen.
  • Siirrä tiedot iOS- tai Android-laitteesta kuulokkeisiin. (Voit käyttää WF-1000XM3-kuulokkeita tavallisesti, kun siirto on käynnissä taustalla, mutta Google Assistantia ei voi käyttää siirron aikana.)
  • Suorita päivitys kuulokkeissa.

Lataa ja asenna

Päivitä kuulokkeet noudattamalla seuraavia ohjeita:
 • Lataa palvelimelta tiedot iOS- tai Android-laitteeseen.
 • Siirrä tiedot iOS- tai Android-laitteesta kuulokkeisiin.
 • Suorita päivitys kuulokkeissa.

Vaihe 1: Asenna päivitys

 1. Käynnistä Sony | Headphones Connect -sovellus.
 2. Yhdistä kuulokkeet Sony | Headphones Connect -sovelluksella.
  • Jos et ole aiemmin yhdistänyt kuulokkeita Sony | Headphones Connect -sovellukseen, yhdistä kuulokkeet Android-laitteeseen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
  • Jos olet yhdistänyt Sony | Headphones Connect -sovellukseen aiemmin, valitse kuulokkeet.
  HUOMAUTUS: Varmista, että oikea ja vasen kuuloke on yhdistetty.
  • Kun Automatic download of software (Automaattinen ohjelmiston lataus) -asetus on käytössä Sony | Headphones Connect -sovelluksessa (oletusasetus), päivitysohjelmiston lataus ja siirto tapahtuu automaattisesti.
   Siirry vaiheeseen 6.
  • Jos poistat käytöstä Automatic Software Download setting (Automaattinen ohjelmiston lataus) -asetuksen, päivitetyn ohjelmiston lataus ja siirto ei käynnisty automaattisesti.
   Siirry vaiheeseen 4 prosessin viimeistelyä varten.
 3. Kun yhteys on muodostettu ja saatavilla on päivitys, valitse More info (Lisätietoja) The latest headphones software is available (Kuulokkeiden uusin ohjelmisto on saatavilla) -ilmoitusnäytössä.
 4. Varmista, että näkyvissä on Version 3.0.0 (Versio 3.0.0) Update Software (Päivitä ohjelmisto) -näytössä, ja valitse sitten START (Käynnistä).

  HUOMAUTUS: Jos näkyviin tulee Switching software transfer destination… (Vaihdetaan ohjelmiston siirtokohdetta...) -ilmoitus, älä tee mitään. Edellinen näyttö palautuu muutaman sekunnin kuluttua.
 5. Valitse More info (Lisätietoja) Update the headphones software (Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto) -näytössä.

  HUOMAUTUS: Jos näyttö ei tule näkyviin, Auto Power Off Function (Automaattinen virrankatkaisutoiminto) sammutetaan.
  Vaihda Auto power off function (Automaattinen virrankatkaisutoiminto) -asetukseksi Do not turn off (Älä katkaise virtaa).
 6. Valitse START (Käynnistä) Update Software (Päivitä ohjelmisto) -näytössä.
 7. Päivitysprosessi alkaa, ja sen viimeistely kestää muutaman minuutin.
  ÄLÄ liitä pääyksikköä akkulaturiin päivityksen aikana, koska kuulokkeista voi tulla käyttökelvottomat.
  edistymisnäyttö
  HUOMAUTUS: Kuulokkeet sammuvat ja käynnistyvät uudelleen automaattisesti päivityksen aikana. Lisäksi ne muodostavat uudelleen Bluetooth-yhteyden Android- tai iOS-laitteeseen päivityksen viimeistelyä varten.
 8. Kun ohjelmistopäivitys on valmis, valitse OK.

  HUOMAUTUS: Jos näyttö ei tule näkyviin, tarkista onko versio 3.0.0. Jos on, laiteohjelmistopäivitys onnistui. Jos se on jokin muu, yritä päivittää laiteohjelmisto uudelleen.

Vaihe 2: Tarkista, että päivitys onnistui

Varmista päivityksen jälkeen, että uusi versio on asennettu oikein. Toimi [Check the firmware version] (Tarkista laiteohjelmistoversio) -kohdassa annettujen ohjeiden mukaan.
Jos laiteohjelmistoversionumero on 3.0.0, päivitys onnistui.

Kysymyksiä ja vastauksia

Päivityksen virheilmoitus tulee näyttöön.

 1. Valitse OK.
 2. Käynnistä WF-1000XM3-kuulokkeet uudelleen (aseta kuulokkeet koteloon ja poista ne sieltä).
 3. Käynnistä sen jälkeen Sony | Headphones Connect -sovellus uudelleen ja suorita päivitys uudelleen.

Vaikka päivitys epäonnistui toiminnon aikana, tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on 3.0.0, laiteohjelmistopäivitys onnistui. Jos se on jokin muu, yritä päivittää laiteohjelmisto uudelleen. Voit tarkistaa version Sony | Headphones Connect -sovelluksen asetuksista. Ohjeet version tarkistamiseen ovat tällä sivulla kohdassa Check the firmware version (Laiteohjelmistoversion tarkistaminen).