Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • HT-MT500
 • HT-MT501
 • HT-CT800

TÄRKEÄÄ: Tämä tiedosto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan määritettyjen mallien yhteydessä. Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa.

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Lisää Chromecast built-in -äänituen (versio 1.36)
  • Parantaa Chromecast built-in -äänen yhteyttä

Aiemmat hyödyt ja parannukset

 • Parannettu liitettävyys langattomaan bassokaiuttimeen
 • Parannettu yhteensopivuus muiden valmistajien televisioiden kanssa
 • Spotify-toiston tuki sisäänrakennetun Chromecastin kautta (Spotify Cast)
 • Ottaa käyttöön monihuoneryhmän synkronoinnin
 • Tulossa Spotify Connect -toiminnon ylläpidon tuki

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Kotiteatterijärjestelmän laiteohjelmiston päivitys versioon M39.R.0516

Tiedoston versio

 • M39.R.0516

Tiedoston koko

 • 223 Mt (234 798 988 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 20-10-2020

Valmisteleminen

Tarkista laiteohjelmistoversio

Laiteohjelmistosi voi jo olla ajan tasalla varsinkin, jos sinulla on uusi kotiteatterijärjestelmä.Jos versionumero on M39.R.0516 tai uudempi, et tarvitse päivitystä.

Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa mikä laiteohjelmaversio sinulla on:

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty vastaanottamaan signaalia tulosta, johon kotiteatterijärjestelmä on liitetty. Jos kotiteatterijärjestelmä on liitetty HDMI 2 -liitäntään, valitse tuloksi HDMI 2.
 2. Käynnistä kotiteatterijärjestelmä.
 3. Paina kauko-ohjaimen HOME (Aloitus) -painiketta ja odota, kunnes näet aloitusnäytön.
 4. Valitse aloitusnäytössä kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla [Setup] (Asetus) > [System Settings] (Järjestelmäasetukset). Paina sitten ENTER-painiketta.
 5. Korosta järjestelmätiedot näytössä ja paina sitten ENTER-painiketta.
 6. TV-näytössä näkyvä laiteohjelmiston versionumero näyttää tältä:
  "Software Version M39.R.0516" – jos versionumero on M39.R.0516 tai korkeampi, sinulla on jo uusin laiteohjelmistoversio.

Tärkeä huomautus

 • Lue ohjeet huolellisesti, muutoin Soundbar saattaa vahingoittua.
 • Älä sammuta Soundbaria tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen ollessa käynnissä.
 • Älä paina mitään painikkeita, ellei ohjeissa kehoteta tekemään niin.
 • Älä irrota virtajohtoa tai verkkokaapelia (lähiverkkokaapelia) ohjelmiston latauksen ja päivityksen aikana. Pidä ne liitettyinä.
 • Älä irrota virtajohtoa, ennen kuin päivitys on suoritettu loppuun. Tämä aiheuttaa järjestelmässä toimintahäiriön.

Voit päivittää Soundbarin laiteohjelmiston helposti jommallakummalla seuraavista tavoista:

EdellytyksetMiksi käyttää tätä menetelmää?
Internet/verkko
***SUOSITUS***
 • Ethernet-kaapeli kotiteatterijärjestelmän yhdistämiseksi Internetiin
 • Tällä varmistetaan, että kotiteatterijärjestelmä on yhdistetty
  • toimivaan Internet-yhteyteen
  • yhteensopivan TV:seen.
Tämä tapa on suositeltava, koska se on helpoin ja nopein tapa laiteohjelmiston päivittämiseen.
USB-tallennuslaite
 • Tietokone
 • USB-tallennuslaite
Päivitä laiteohjelmisto tällä tavalla, jos Internet-yhteyttä ei ole.

Lataa ja asenna

Soundbarin päivittäminen Internetin kautta

Tämä päivitystapa on suositeltavin, koska se on yksinkertaisin. Se kestää tavallisesti 15–30 minuuttia. Ota ensin laitteisto käyttöön ja lataa sen jälkeen Soundbarin päivitys Internetistä.

Edellytykset:

 • Ethernet-kaapeli kotiteatterijärjestelmän yhdistämiseksi Internetiin
 • Tällä varmistetaan, että kotiteatterijärjestelmä on yhdistetty
  • toimiva Internet-yhteys (Ethernet-kaapelin tai langattoman reitittimen välityksellä)
  • yhteensopivan TV:seen.

Ota laitteisto käyttöön:

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon kotiteatterijärjestelmä on liitetty. (Jos Soundbar on liitetty HDMI 2 -porttiin, valitse tuloksi HDMI 2.)
 2. Yhdistä Soundbar Internet-lähteeseen Ethernet-kaapelilla.
 3. Käynnistä kotiteatterijärjestelmä.
 4. Paina kauko-ohjaimen [HOME] (Aloitus) -painiketta ja odota, kunnes näet aloitusnäytön.

Vaihe 1: Asenna päivitys

 1. Valitse [Home] (Aloitus) -valikossa kauko-ohjaimen näppäimillä [Setup] (Asetus) > [Software Update] > [Update via Internet] (Asetus > Ohjelmistopäivitys > Päivitä Internetin kautta) ja paina sitten [Enter]-painiketta.
 2. TV-näyttöön tulee viesti [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Uusi ohjelmistoversio on löytynyt verkosta. Haluatko päivittää ohjelmiston?) Valitse kauko-ohjaimella [OK] ja paina sitten [ENTER]-painiketta.
 3. Päivitys käynnistyy noin viisi minuuttia sen jälkeen, kun ohjelmisto on ladattu.
 4. TV-näyttöön tulee viesti [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0516](Päivitys uuteen ohjelmistoversioon. Älä sammuta virtaa päivityksen aikana. Nykyinen versio on M39.R.xxxx, uusi versio on M39.R.0516.) Valitse kauko-ohjaimella [Start] (Aloita) ja paina sitten [ENTER]-painiketta.
 5. Päivitys alkaa.
 6. TV-näyttöön tulee viesti [Update Caution]] (Päivitysvaroitus). Valitse kauko-ohjaimella [OK] ja paina sitten [ENTER]-painiketta.
 7. Päivityksen aikana näet etupaneelin näytössä viestin ["UPDT"] (Päivitys).
 8. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun etupaneelin näyttöön tulee viesti [DONE] (Valmis). Älä sammuta kotiteatterijärjestelmää tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen ollessa käynnissä.
 9. Kotiteatterijärjestelmä käynnistyy päivityksen suorittamisen jälkeen automaattisesti uudelleen.

Korak 2: Provjerite je li ažuriranje uspjelo

 1. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on M39.R.0516, laiteohjelmiston päivitys onnistui.

Vianmääritys

Mitä tehdä, jos kotiteatterijärjestelmän laiteohjelmiston päivittäminen Internetistä tuottaa ongelmia.

 • TV-näyttöön tulee viesti [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] (Päivitys epäonnistui. Liitä päivitystiedostot sisältävä USB-muisti ja yritä uudelleen. Jos päivitys epäonnistuu taas, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen.).
  1. Reitittimen ja kaikkien kotiteatterijärjestelmän ja reitittimen välille liitettyjen laitteiden virta on kytketty.
  2. Kotiteatterijärjestelmän ja reitittimen välillä käytetään oikeantyyppistä kaapelia (suora tai ristikytkentä).
  3. Kaikki kotiteatterijärjestelmän ja reitittimen väliset kaapelit on kytketty oikein.
  4. Yritä päivitystä uudelleen.

  Jos et pysty suorittamaan ohjelmistopäivitystä, yritä päivittää USB-muistista.

 • Kun päivitys Internetin kautta on käynnistetty, näyttöön tulee viesti [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] [Latauskapasiteetti: xxxxxx kt / xxxxx kt ja xx %], mutta näyttö ei ole muuttunut.
  Verkkoasetuksista riippuen päivitys Internetin kautta voi kestää kauan (jopa 60 minuuttia). Tämän vuoksi näytössä näkyy viesti [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] [Latauskapasiteetti: xxxxxx kt / xxxxx kt ja xx %], ja näytön etenemispalkki ei muutu pitkään aikaan.

 • Kun suoritat päivityksen Internetin kautta, TV:ssä näkyy viesti [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Yhteyden tilaa ei voi vahvistaa. Palvelimen kanssa ei voi kommunikoida. Yritä myöhemmin uudelleen.), etkä voi suorittaa laiteohjelmistopäivitystä.
  • Tarkista, onko lähiverkkokaapeli liitetty.
  • Tarkista, onko kotiteatterijärjestelmällä on oma IP-osoitteensa verkkoasetuksissa. (Jos käytät välityspalvelinta, kirjoita käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite Proxy Server (Välityspalvelin) -kenttään välityspalvelimen nimen asemesta.)
  • Yritä päivitystä uudelleen.
 • Virta sammui päivityksen ollessa kesken.
  Käynnistä kotiteatterijärjestelmä ja yritä päivitystä uudelleen.
 • Päivitys on kestänyt yli 60 minuuttia eikä ole vielä valmis.
  Jos kotiteatterijärjestelmä on yhdistetty langattomaan verkkoon, kokeile yhteyttä kaapelilla verkkoon ja yritä päivitystä uudelleen.
  Jos ongelma jatkuu, verkon lähetysnopeus voi olla matala. Yritä siinä tapauksessa päivittää järjestelmä USB-muistista.
 • TV-näyttöön tulee viesti [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Tätä laitetta ei ole liitetty verkkoon. Suorita verkkodiagnostiikka yhteyspalvelinasetukselle).
  Tarkista, onko lähiverkkokaapeli liitetty kotiteatterijärjestelmään.
 • TV-näyttöön tulee viesti [Already Updated] (Päivitys jo suoritettu).
  Kotiteatterijärjestelmään asennettuna oleva laiteohjelmistoversio on uusin versio.

Päivitys USB-muistilaitteen ja tietokoneen kautta

Päivitykseen on suositeltavaa käyttää Internetiä, jos mahdollista. Muussa tapauksessa voit käyttää tätä tapaa. Lataa päivitys tietokoneeseen, siirrä se USB-muistilaitteeseen ja sitten Soundbariin.

Laiteohjelmistopäivityksen valmistelut

Varmista ennen laiteohjelmiston lataamista, että tietokoneessa käytetään jotakin seuraavista käyttöjärjestelmistä, ja valmistele muistitikku.

Käyttöjärjestelmät

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

Vaihe 1: Asenna päivitys

 1. Lue ja hyväksy käyttöehdot.
 2. Lataa tiedosto UPDATE_M39R0516.zip tietokoneelle ja muista, mihin hakemistoon sen lataat.
 3. Etsi tiedosto tietokoneelta, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Tarkista, että koko on 223 Mt (234,798,988 tavua).
Siirrä päivitystiedostot USB-tallennusvälineeseen:
 1. Pura UPDATE_M39R0516.zip-päivitystiedosto.
  • Mac OS X® -käyttöjärjestelmä:
   1. Siirry tiedoston lataussijaintiin ja kaksoisnapsauta UPDATE_M39R0516.zip-tiedostoa.
   2. UPDATE-niminen uusi kansio luodaan.
  • Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7 -käyttöjärjestelmä:
   1. Siirry tiedoston lataushakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATE_M39R0516.zip-tiedostoa ja valitse sitten Pura kaikki.
    Huomautus: Windows® 8.1- ja Windows® 10 -käyttöjärjestelmissä Internet Explorer® tallentaa tiedoston oletusarvoisesti Lataukset-kansioon. Siirry Lataukset-kansioon napsauttamalla aloitusnäytön työpöytäruutua ja etsi ladattu tiedosto Resurssienhallinnan kautta.
   2. Valitse Extract Compressed (Zipped) Folders (Pura pakatut kansiot) -ikkunassa Extract (Pura).
   3. UPDATE-niminen uusi kansio luodaan.
    Huomautus: Neljä tiedostoa puretaan: MSB39-FW.BIN ja MSB39-FW.ID, MSB39-FW_MB.BIN ja MSB39FW_MB.ID.
 2. Liitä yhteensopiva USB-massamuistilaite tietokoneeseen.
 3. Siirrä UPDATE-kansio USB-massamuistilaitteeseen:
  • Mac OS X® -käyttöjärjestelmä:
   1. Vedä ja pudota UPDATE-kansio USB-laitteen juurihakemistoon.
  • Windows-käyttöjärjestelmä:
    Siirry kansion luontihakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATE-kansiota.
   1. Valitse valikossa Lähetä kohteeseen... ja sen jälkeen USB-laitettasi vastaava levy (esim. Siirrettävä levy E:).
   2. Update-kansio kopioidaan USB-laitteeseen.
  Huomautus: Päivitystä ei suoriteta, jos kansiota ei kopioida USB-laitteen juurihakemistoon tai jos kansion nimeä muutetaan.
 4. Irrota USB-laite tietokoneestasi UPDATE-kansion kopioinnin jälkeen.
Siirrä päivitys tietokoneeseen

Valmistele laite ja siirrä päivitys Soundbariin.

Valmistele laite:
 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon Soundbar on liitetty. (Jos Soundbar on liitetty HDMI 2 -porttiin, valitse tuloksi HDMI 2.)
 2. Käynnistä Soundbar.
 3. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta ja odota, kunnes näet aloitusnäytön.
 4. Liitä USB-laite, joka sisältää neljä tiedostoa.
Siirrä päivitys:
 1. Valitse aloitusnäytössä kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla [Setup] (Asetus) > [Software Update] (Ohjelmistopäivitys) ja paina ENTER-painiketta.
 2. Valitse nuolipainikkeilla Update via USB Memory (Päivitys USB-muistin kautta) ja paina ENTER-painiketta.
 3. TV-näyttöön tulee viesti [”Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0516. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.”] (USB-muistista löytyi päivitystiedostoja. Haluatko päivittää ohjelmiston? Nykyinen versio on M39.R.xxxx, uusi versio on M39.R.0516. Älä katkaise virtaa tai irrota USB-muistia päivityksen aikana.) Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 4. TV-näyttöön tulee viesti [Update Caution] (Päivitysvaroitus). Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 5. Päivitys alkaa.
 6. Päivityksen aikana näet etupaneelin näytössä viestin "UPDT" (Päivitys).
 7. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun etupaneelin näyttöön tulee viesti DONE (Valmis). Soundbar käynnistyy automaattisesti uudelleen.
  Huomautus: älä irrota virtajohtoa päivitysprosessin aikana.

Korak 2: Provjerite je li ažuriranje uspjelo

 1. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on M39.R.0516, laiteohjelmiston päivitys onnistui.

Vianmääritys

Mitä tehdä, jos Soundbarin laiteohjelmiston päivittäminen tietokoneella ja USB-muistilla tuottaa ongelmia?

 • "UPDT" ja "ERROR" näkyvät vuorotellen etupaneelin näytössä.
  1. Sammuta järjestelmä ja irrota virtajohto.
  2. Kytke kotiteatterijärjestelmään virta.
  3. Yritä päivittää USB-muistista

 • Virta sammui päivityksen ollessa kesken.
  Käynnistä kotiteatterijärjestelmä ja suorita päivitys USB-muistista uudelleen.

 • Päivityssivustosta lataamaani UPDATE_M39R0516.zip-päivitystiedostoa ei voi purkaa.
  Onnistuiko tiedoston lataaminen? Yritä poistaa tiedosto ja ladata se uudelleen.

 • Päivitys on kestänyt yli 30 minuuttia eikä ole vielä valmis.
  1. Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin odotettuasi ensin useita minuutteja.
  2. Käynnistä kotiteatterijärjestelmä.
  3. Yritä päivitystä uudelleen