Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia AV-vastaanottimia:

 • STR-DN1080
TÄRKEÄÄ: Tämä tiedosto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan määritettyjen mallien yhteydessä. Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa.

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Lisää Chromecast built-in -äänituen (versio 1.36)
  • Parantaa Chromecast built-in -äänen yhteyttä

Aiemmat hyödyt ja parannukset

 • Automaattinen kalibrointi -asetuksessa ollut ongelma korjattu
 • Lisätty eARC-toiminnon tuki.
  Huomautuksia:
  • eARC on uusi HDMI 2.1 -standardia käyttävä toiminto, joka lisää uusimpien äänimuotojen tuen. Myös aiemman ARC (Audio Return Channel) -toiminnon tukemia äänimuotoja tuetaan edelleen.
  • eARC-toiminto mahdollistaa sellaisen Dolby Atmos-, Dolby TrueHD- ja DTS:X- tai monikanavaisen LPCM-äänisisällön toistamisen, jota ARC-toiminto ei tue.
 • Entistä vakaampi järjestelmä
 • Ottaa käyttöön Dolby Vision -läpiviennin
 • Ottaa käyttöön monihuoneryhmän synkronoinnin
 • Tulossa Spotify Connect -toiminnon ylläpidon tuki
 • Spotify-toiston tuki sisäänrakennetun Chromecastin kautta (Spotify Cast).
  • Toimintoa voi käyttää, kun Google on käynnistänyt palvelun.
  • Tämä ohjelmistopäivitys ei vaikuta Spotify Connect -toimintoon, joka on käytettävissä entiseen tapaan.

Tiedoston tiedot

Nimi

 • STR-DN1080-laiteohjelmistopäivitys, versio M41.R.0516

zip-tiedoston nimi

 • UPDATE_M41R0516.zip

Tiedoston versio

 • Versio M41.R.0516

Tiedoston koko

 • 230 Mt (241 574 801 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 20-10-2020

Valmisteleminen

Laiteohjelmistosi voi jo olla ajan tasalla varsinkin, jos sinulla on uusi AV-vastaanotin.Jos versionumero on M41.R.0516 tai uudempi, et tarvitse päivitystä.

Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa mikä laiteohjelmaversio sinulla on:

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon AV-vastaanotin on liitetty. Jos AV-vastaanotin on liitetty HDMI 2 -liitäntään, valitse tuloksi HDMI 2.
 2. Käynnistä AV-vastaanotin.
 3. Paina kauko-ohjaimen HOME (Aloitus) -painiketta ja odota, kunnes näet aloitusnäytön.
 4. Paina kauko-ohjaimen HOME (Aloitus) -painiketta, valitse kauko-ohjaimen painikkeilla [Setup] → [System Settings] → [System Information] (Asetus → Järjestelmäasetukset → Järjestelmän tiedot) ja paina sitten ENTER-painiketta.
 5. TV-näytössä näkyvä laiteohjelmiston versionumero näyttää tältä:
  "Software Version M41.R.0516" – jos versionumero on M41.R.0516 tai korkeampi, sinulla on jo uusin laiteohjelmistoversio.

Kaksi helppoa tapaa päivittää AV-vastaanottimen laiteohjelmisto

Tarvitset seuraavat varusteet:Miksi käyttää tätä menetelmää?
Internet/verkko
***SUOSITELTAVA***
 • Toimiva Internet-yhteys (Ethernet-kaapelin tai langattoman reitittimen välityksellä)
 • Yhteensopiva TV
Tämä tapa on suositeltava, koska se on helpoin ja nopein tapa laiteohjelmiston päivittämiseen.
USB-tallennusväline
 • Tietokone
 • USB-tallennusväline
Päivitä laiteohjelmisto tällä tavalla, jollei sinulla ole internet-yhteyttä.

Lataa ja asenna

AV-viritinvahvistimen päivittäminen Internetin kautta

Tämä päivitystapa on suositeltavin, koska se on yksinkertaisin. Se kestää tavallisesti noin 15–60 minuuttia. Ota ensin laitteisto käyttöön ja lataa sen jälkeen päivitys Internetistä AV-vastaanottimeen.

Tarvittavat asiat:

 • Toimiva Internet-yhteys (Ethernet-kaapelin tai langattoman reitittimen välityksellä)
 • Yhteensopiva TV

Sujuvan päivityksen varmistaminen

Päivitys on yleensä yksinkertainen toimenpide. Näin toimien varmistat, että päivitys onnistuu ensimmäisellä kerralla:

 • Lue ohjeet huolellisesti, muuten AV-vastaanotin saattaa vahingoittua.
 • Älä sammuta AV-vastaanotinta tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen ollessa käynnissä.
 • Älä paina mitään painiketta, jota ei ohjeissa kehoteta painamaan.

Ota laitteisto käyttöön:

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon AV-vastaanotin on liitetty. (Jos vastaanotin on liitetty HDMI 2 -liitäntään, valitse tuloksi HDMI 2.)
 2. Liitä AV-vastaanotin Internet-lähteeseen Ethernet-kaapelilla tai langattomalla yhteydellä reitittimen kautta.
 3. Käynnistä AV-vastaanotin.

Hae päivitys:

 1. Valitse [Home] (Aloitus) -valikossa kauko-ohjaimen näppäimillä [Setup] → [System Settings] → [Software Update] → [Update via Internet] (Asetus → Järjestelmäasetukset → Ohjelmistopäivitys → Päivitä Internetin kautta) ja paina sitten Enter-painiketta.
 2. TV-näyttöön tulee viesti [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Uusi ohjelmistoversio on löytynyt verkosta. Haluatko päivittää ohjelmiston?) Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 3. TV-näyttöön tulee viesti [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M41.R.XXXX New version M41.R.0516] (Päivitys uuteen ohjelmistoversioon. Älä sammuta virtaa päivityksen aikana. Nykyinen versio on M41.R.XXXX uusi versio on M41.R.0516.) Valitse kauko-ohjaimella Start (Aloita) ja paina sitten ENTER-painiketta.
 4. Päivitys alkaa.
 5. TV-näyttöön tulee seuraava viesti: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, "COMPLETE" will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process.] (Kun päivitys käynnistyy, vastaanottimen näyttöikkunaan ilmestyy ”UPDATING” (Päivitys). Päivityksen suorittaminen voi kestää jopa 60 minuuttia. Kun päivitys on suoritettu, vastaanottimen näyttöikkunaan ilmestyy ”COMPLETE” (Valmis) ja vastaanotin käynnistyy automaattisesti uudelleen. Älä irrota virtajohtoa päivityksen aikana.) Päivitys käynnistyy noin 5 minuuttia ohjelmiston latautumisen jälkeen. Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 6. Päivityksen aikana näet näyttöikkunassa viestin ”UPDATING” (Päivitetään).
 7. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun näyttöikkunaan tulee viesti ”COMPLETE” (Valmis).
  Huomautus: Älä sammuta AV-vastaanotinta tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen ollessa käynnissä.
 8. AV-vastaanotin käynnistyy päivityksen suorittamisen jälkeen automaattisesti uudelleen.
 9. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on M41.R.0516, laiteohjelmiston päivitys onnistui.

Vianmääritys

Mitä tehdä, jos AV-vastaanottimen laiteohjelmiston päivittäminen Internetistä tuottaa ongelmia.

 • TV-näyttöön tulee viesti [Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] (Päivitys epäonnistui. Liitä päivitystiedostot sisältävä USB-muisti ja yritä uudelleen. Jos päivitys epäonnistuu taas, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen.).
  1. Reitittimen ja kaikkien AV-vastaanottimen ja reitittimen välille liitettyjen laitteiden virta on kytketty.
  2. AV-vastaanottimen ja reitittimen välillä käytetään oikeantyyppistä kaapelia (suora tai ristikytkentä).
  3. Kaikki AV-vastaanottimen ja reitittimen väliset kaapelit on kytketty oikein.
  4. Yritä päivitystä uudelleen.

  Jos et pysty suorittamaan ohjelmistopäivitystä, yritä päivittää USB-muistista.

 • Kun päivitys Internetin kautta on käynnistetty, näyttöön tulee viesti [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Latauskapasiteetti: xxxxxx kt / xxxxx kt ja xx %), mutta näyttö ei ole muuttunut.
  Verkkoasetuksista riippuen päivitys Internetin kautta voi kestää kauan (jopa 60 minuuttia). Tämän vuoksi näytössä näkyy viesti [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Latauskapasiteetti: xxxxxx kt / xxxxx kt ja xx %), ja näytön etenemispalkki ei muutu pitkään aikaan.

 • Kun suoritat päivityksen Internetin kautta, TV:ssä näkyy viesti [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Yhteyden tilaa ei voi vahvistaa. Palvelimen kanssa ei voi kommunikoida. Yritä myöhemmin uudelleen.), etkä voi suorittaa laiteohjelmistopäivitystä.
  • Tarkista, onko lähiverkkokaapeli liitetty.
  • Tarkista, onko AV-vastaanottimella oma IP-osoitteensa verkkoasetuksissa. (Jos käytät välityspalvelinta, kirjoita käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite Proxy Server (Välityspalvelin) -kenttään välityspalvelimen nimen asemesta.)
  • Yritä päivitystä uudelleen.
 • Virta sammui päivityksen ollessa kesken.
  Käynnistä AV-vastaanotin ja yritä päivitystä uudelleen.
 • Päivitys on kestänyt yli 90 minuuttia eikä ole vielä valmis.
  Jos AV-vastaanotin on yhdistetty langattomaan verkkoon, kokeile yhteyttä kaapelilla verkkoon ja yritä päivitystä uudelleen.
  Jos ongelma jatkuu, verkon lähetysnopeus voi olla matala. Yritä siinä tapauksessa päivittää järjestelmä USB-muistista.
 • TV-näyttöön tulee viesti [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Tätä laitetta ei ole liitetty verkkoon. Suorita verkkodiagnostiikka yhteyspalvelinasetukselle).
  Tarkista, onko lähiverkkokaapeli liitetty AV-vastaanottimeen.
 • TV-näyttöön tulee viesti [Already Updated] (Päivitys jo suoritettu).
  AV-vastaanottimeen asennettuna oleva laiteohjelmistoversio on uusin versio.

Päivitys USB-muistilaitteen ja tietokoneen kautta

Päivitykseen on mahdollisuuksien mukaan suositeltavaa käyttää Internetiä. Muussa tapauksessa voit käyttää tätä tapaa. Lataa päivitys tietokoneelle, siirrä se USB-muistilaitteeseen ja sitten AV-vastaanottimeen.

Suosittelemme seuraavia käyttöjärjestelmiä:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Mac OS X

Sujuvan päivityksen varmistaminen

Päivitys on yleensä yksinkertainen toimenpide. Näin toimimalla varmistat, että se onnistuu ensimmäisellä kerralla:

 • Lue ohjeet huolellisesti, muuten AV-vastaanotin saattaa vahingoittua.
 • Älä sammuta AV-vastaanotinta tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen ollessa käynnissä.
 • Älä paina mitään painiketta, jota ei ohjeissa kehoteta painamaan.

Lataa päivitys tietokoneelle:

 1. Lue ja hyväksy käyttöehdot.
 2. Lataa tiedosto UPDATE_M41R0516.zip tietokoneelle ja muista, mihin hakemistoon sen lataat.
 3. Etsi tiedosto tietokoneelta, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Tarkista, että koko on 230 Mt (241,574,801 tavua).

Tallenna USB-muistiin:

 1. Pura tiedosto tietokoneeseesi:
  • Mac OS X: Siirry tiedoston lataussijaintiin ja kaksoisnapsauta UPDATE_M41R0516.zip-tiedostoa. – Puretun tiedoston nimi on UPDATE
  • Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7:
   a. Siirry tiedoston lataushakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATE_M41R0516.zip-tiedostoa. Valitse sitten Extract All (Pura kaikki).
   b. Valitse Extract Compressed (Zipped) Folders (Pura pakatut kansiot) -ikkunassa Extract (Pura).
   c. UPDATE-niminen uusi kansio luodaan.
 2. Varmista että seuraavat neljä tiedostoa sisältyvät ”UPDATE”-kansioon: MSB41-FW.BIN, MSB41-FW.ID, MSB41-FW_MB.BIN ja MSB41-FW_MB.ID
 3. Liitä yhteensopiva USB-tallennuslaite tietokoneeseen.
  • Mac OS X -käyttöjärjestelmä:
   Vedä ja pudota UPDATE-kansio USB-laitteen juurihakemistoon.
  • Windows-käyttöjärjestelmä:
   1. Mene kansion luontihakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATE-kansiota.
   2. Valitse näkyviin tulevasta valikosta Send To... (Lähetä kohteeseen).
   3. Valitse asema, joka vastaa USB-laitetta (esim. siirrettävä asema E:).
   4. Päivityskansio kopioidaan USB-laitteeseen.

Huomautus: Päivitystä ei suoriteta, jollei tiedostoa kopioida USB-laitteen juurihakemistoon tai jos tiedostonimeä muutetaan.

Siirrä päivitys AV-vastaanottimeen.

Valmistele laite ja siirrä päivitys soittimeen.

Valmistele laite:

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon AV-vastaanotin on liitetty. (Jos soitin on liitetty HDMI 2 -liitäntään, valitse tuloksi HDMI 2.)
 2. Käynnistä AV-vastaanotin.
 3. Tarkista, ettei muita USB-laitteita ole liitetty AV-vastaanottimeen. Jos sellaisia on liitettynä, irrota ne AV-vastaanottimesta.

Siirrä päivitys:

 1. Aseta päivitystiedoston sisältävä USB-tallennuslaite AV-vastaanottimen etupaneelissa olevaan USB-liitäntään.
 2. Valitse [Home] (Aloitus) -valikossa kauko-ohjaimen näppäimillä [Setup] → [System Settings] → [Software Update] → [Update via USB Memory] (Asetus → Järjestelmäasetukset → Ohjelmistopäivitys → Päivitä USB-muistista) ja paina sitten Enter-painiketta.
 3. TV-näyttöön tulee viesti [”Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M41.R.XXXX New version M41.R.0516. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.”] (USB-muistista löytyi päivitystiedostoja. Haluatko päivittää ohjelmiston? Nykyinen versio on M41.R.XXXX, uusi versio on M41.R.0516. Älä katkaise virtaa tai irrota USB-muistia päivityksen aikana.) Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 4. TV-näyttöön tulee seuraava viesti: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, "COMPLETE" will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process.] (Kun päivitys käynnistyy, vastaanottimen näyttöikkunaan ilmestyy ”UPDATING” (Päivitys). Päivityksen suorittaminen voi kestää jopa 60 minuuttia. Kun päivitys on suoritettu, vastaanottimen näyttöikkunaan ilmestyy ”COMPLETE” (Valmis) ja vastaanotin käynnistyy automaattisesti uudelleen. Älä irrota virtajohtoa päivityksen aikana.) Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 5. Päivitys alkaa.
 6. Päivityksen aikana näet näyttöikkunassa viestin ”UPDATING” (Päivitetään).
 7. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun näyttöikkunaan tulee viesti ”COMPLETE” (Valmis).
  Huomautus: Älä sammuta AV-vastaanotinta tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen ollessa käynnissä.
 8. Soitin sammuu automaattisesti, kun päivitys on valmis. Älä käytä soitinta tai sammuta sitä, ennen kuin päivitys on valmis.
 9. Irrota USB-laite AV-vastaanottimesta ja käynnistä se.
 10. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on M41.R.0516, laiteohjelmiston päivitys onnistui.

Vianmääritys

Mitä tehdä, jos AV-vastaanottimen laiteohjelmiston päivittäminen tietokoneella ja levyllä tuottaa ongelmia.

 • ”UPDATE” ja ”ERROR” näkyvät vuorotellen vastaanottimen näyttöikkunassa.
  1. Sammuta järjestelmä ja irrota virtajohto.
  2. Kytke AV-vastaanottimeen virta.
  3. Yritä päivittää USB-muistista.

 • Virta sammui päivityksen ollessa kesken.
  Käynnistä AV-vastaanotin ja suorita päivitys USB-muistista uudelleen.

 • Päivityssivustosta lataamaani UPDATE_M41R0516.zip-päivitystiedostoa ei voi purkaa.
  Onnistuiko tiedoston lataaminen? Yritä poistaa tiedosto ja ladata se uudelleen.

 • Päivitys on kestänyt yli 90 minuuttia eikä ole vielä valmis.
  1. Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin odotettuasi ensin useita minuutteja.
  2. Käynnistä AV-vastaanotin.
  3. Yritä päivitystä uudelleen.