Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • XAV-AX1000
 • XAV-V10BT

TÄRKEÄÄ: Tämä tiedosto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan määritettyjen mallien yhteydessä. Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa.

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Korjaa ongelman, jossa CarPlay ei toimi tai näytä puhelun aikana saapuvia ilmoituksia, kuten Navigation Guidance (navigointiohjeet) tai äänimerkki (ei koske mallia XAV-V10BT)
 • Korjaa ongelman, jossa FLAC-tiedoston alussa toisto nykii, kun äänitiedot ovat tiedoston ensimmäisessä osassa

Aiemmat hyödyt ja parannukset

 • Korjaa ongelman, jossa High Charge (Teholataus) -tila ei toimi, kun järjestelmä on liitetty Android-laitteeseen
 • Ratkaisee Bluetooth®-puhelutoimintojen ongelmat iOS™12 -laitteissa

Tiedoston tiedot

Zip-tiedoston nimi

 • XAV-AX1000_XAV-V10BT_v123.zip

Tiedoston versio

 • 1.23

Tiedoston koko

 • 8.09 Mt (8 485 015 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 05-11-2020

Valmisteleminen

Tarkista laiteohjelmistoversio

Tarkista yksikköön asennettu nykyinen laiteohjelmistoversio noudattamalla seuraavia vaiheita:
Jos versionumero on 1.23, laiteohjelmistoa ei tarvitse päivittää.

 1. Kytke pääyksikköön virta.
 2. Valitse aloitusnäytössä Settings (Asetukset).
 3. Valitse General (Yleistä).
 4. Valitse Firmware Version (Laiteohjelmistoversio). Laiteohjelmiston nykyinen versio tulee näyttöön.

Lataa ja asenna

Päivityksen lataaminen

 1. Liitä tietokoneeseen, jossa on vähintään 10 Mt vapaata tilaa, enintään 32 Gt:n USB-massamuistilaite (FAT16/FAT32).
   Huomautus:
  • ExFAT-muotoista USB-muistia ei tueta.
  • Yli 32 Gt:n USB-muistia ei tueta.
 2. Varmista, että tietokoneesta on muodostettu Internet-yhteys.
 3. Lataa päivitystiedosto tietokoneeseen.
 4. Pura ladattu zip-tiedosto. Se sisältää 3 tiedostoa (LSO1231.FIR/LMC1231.U88/LDS1231.up6).
 5. Kopioi kaikki kolme tiedostoa tietokoneeseen liitetyn USB-muistin päähakemistoon.
 6. Irrota USB-muistilaite tietokoneesta.

Tärkeä huomautus

 • Pysäköi autosi turvalliseen paikkaan ja käynnistä moottori, jotta laitteen jännite ei pääse laskemaan.
 • Älä sammuta yksikköä päivityksen aikana.
 • Älä irrota USB-muistilaitetta päivityksen aikana.
 • Aseta päivämäärä ja aika päivityksen jälkeen.

Vaihe 1: Asenna päivitys

 1. Liitä USB-muisti pääyksikön USB-liitäntään.
 2. Valitse Settings (Asetukset) aloitusnäytössä. Jos et löydä Settings (Asetukset) -kuvaketta, pyyhkäise aloitusnäytön alareunasta ja sitten oikealta vasemmalle.
 3. Valitse General (Yleistä).
 4. Valitse Firmware Version (Laiteohjelmistoversio).
 5. Valitse Update (Päivitä).
  • Tarkista USB-muistin tiedostorakenne, jos et pysty painamaan Update (Päivitä) -painiketta Päivitettyä tiedostoa ei ehkä ole tallennettu oikeaan paikkaan USB-muistissa tai tiedostomuotoa ei ehkä tueta.
  • Jos yksikössä näytetään viesti Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port (Mene tukisivustolle ja liitä USB-laite [jossa päivitysohjelmisto] USB-liitäntään), tarkista USB-muistilaitteessa olevat tiedostot. USB-muistilaitteessa ei ehkä ole oikeaa päivitystiedostoa.
  • Lataa viimeisin päivitystiedosto, jos versionumero ei ole 1.23. Saatat käyttää virheellistä päivitystiedostoa.
 6. Valitse uudelleen Update (Päivitä). Yksikön päivitys käynnistyy.
  Päivitys kestää noin 5 minuuttia.

Vaihe 2: Tarkista, että päivitys onnistui.

 1. Kytke pääyksikköön virta.
 2. Valitse Settings (Asetukset) aloitusnäytössä.
 3. Valitse General (Yleistä).
 4. Valitse Firmware Version (Laiteohjelmistoversio). Laiteohjelmiston nykyinen versio tulee näyttöön. Kun näytössä oleva versionumero on 1.23, laiteohjelmistopäivitys on suoritettu.

Jos laiteohjelmiston päivittäminen ei onnistu, yritä uudelleen käyttämällä jotakin toista USB-laitetta.