Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-A106HN
 • NW-ZX507

TÄRKEÄÄ: Tämä tiedosto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan määritettyjen mallien yhteydessä. Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa.

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Lisää 360 Reality Audio -palvelun tuen
 • Tarjoaa tietoturvapäivityksiä (Settings [Asetukset] -valikon tietoturvataso on päivätty lokakuussa 2020)

Huomautus: 360 Reality Audio -palvelu ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

TÄRKEÄÄ:
 • Yhteyden vakauden parantamiseksi on päivitettävä sekä Music Center for PC -ohjelmisto että Walkman®-laiteohjelmisto. Jos jompaakumpaa ei ole päivitetty uusimpaan versioon, on mahdollista, että Music Center for PC -ohjelmisto ja Walkman-laite eivät yhdisty oikein.
 • Walkman-laitteen päivämäärä ja aika tulee määrittää oikein, sillä muuten päivitysilmoitusta ei välttämättä näy. Jos ne eivät ole oikein, aseta päivämäärä ja aika manuaalisesti.

Aiemmat hyödyt ja parannukset

Myös seuraavat hyödyt ja parannukset sisältyvät tähän päivitykseen.

 • Lisää DSEE Ultimate -tuen (kun käytetään Music Player -sovellusta)
  Huomautus: Kun DSEE Ultimate on käytössä, akunkesto saattaa olla lyhyempi kuin silloin, kun DSEE HX on käytössä.
 • Sallii äänen säätämisen Bluetooth-lähdössä
 • Tarjoaa tietoturvapäivityksiä (Settings [Asetukset] -valikon tietoturvataso on päivätty syyskuussa 2020)
 • Lisää Hi-Res-suoratoiston tuen
 • Lisää Bookmarks (Kirjanmerkit) -toiminnon Music Player -sovellukseen
 • Lisää Keyword Search (Hakusanahaku) -toiminnon Music Player -sovellukseen
 • Korjaa ongelman, jossa toistonopeus hidastuu tietyssä M4A-muotoisessa sisällössä
 • Lisää akunkestoa parantavan Auto Power Off (Automaattinen virrankatkaisu) -toiminnon
 • Korjaa ongelman, jossa näyttöön tulee ajoittain SD-kortin asettamisen jälkeen virheellinen ilmoitus kortin vioittumisesta
 • Parantaa yleistä suorituskykyä
 • Parantaa Music Center for PC -ohjelmiston yhteyden vakautta
 • Sisältää tietoturvapäivityksen
 • Korjaa ongelman, jossa aloitusnäyttöön tulee mustia pisteitä ja viivoja
 • Korjaa ongelman, jossa pika-asetuspaneelin kuvat eivät näy oikein
 • Korjaa ongelman, jossa Wi-Fi-yhteys ei joskus käynnisty
 • Parantaa yleisiä toimintoja

Tiedoston tiedot

Tiedoston versio

 • Versio 4.00.02

Julkaisupäivämäärä

 • 26-11-2020

Valmisteleminen

Tarkista laiteohjelmistoversio

Jos Walkman-laitteen ohjelmisto on jo päivitetty versioon 4.00.02, tätä päivitystä ei tarvitse tehdä.

 1. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin.
 2. Valitse [Settings] (Asetukset) – [System] (Järjestelmä) – [About device] (Tietoja laitteesta)
 3. Mallin nimi ja ohjelmistoversio ovat kohdissa [Model & hardware] (Malli ja laitteisto) ja [Build number] (Koontiversion numero).

Ennen päivitystä

 • Varmista, että verkkoyhteys on muodostettu päivityksen ajaksi.
 • Päivityksen jälkeen laiteohjelmistoa ei voi palauttaa aikaisemmaksi versioksi.
 • Päivityksen jälkeen Bluetooth-toiminnon Wireless Playback Quality (Langattoman toiston laatu) -asetus voidaan palauttaa oletusasetukseen (LDAC-yhteys ensisijainen).
 • Permissions [Luvat] -näyttö saatetaan näyttää päivityksen jälkeen. Tässä tapauksessa noudata näyttöön tulevia ohjeita.
 • Siirrä kaikki tiedot laitteesta tietokoneeseen, sillä laitteeseen jäävät tiedot voidaan menettää päivityksen aikana.
 • Emme pysty takaamaan, että kappaleet ja tiedot eivät vahingoitu tätä päivitystä suoritettaessa.
 • Laitteessa on oltava noin 2 Gt tilaa, kun se päivitetään. Varmista, että vapaata tilaa on riittävästi.
 • Jos sisäänrakennetun flash-muistin tila ei riitä, lisää vapaata tilaa siirtämällä kaikki tarpeettomat tiedot tietokoneeseen.
 • Varmista, että Walkman-akun lataus on yli 60 % ja se on lataustilassa.
 • Varmista tiedoston asennuksen aikana, että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojana tai käyttäjänä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
 • Tiedonsiirron kulut ovat käyttäjien vastuulla.

Tärkeä huomautus

Asiakkaille, jotka käyttävät Music Center for PC -ohjelmistoa

 • Paranna yhteyden vakautta päivittämällä sekä Music Center for PC että Walkman-laiteohjelmisto uusimpaan versioon.
 • Jos niitä ei ole päivitetty uusimpaan versioon, Walkman-laite ja Music Center for PC eivät välttämättä ole yhdistettävissä.

Jos Walkman-laitteen päiväystä ja aikaa ei ole asetettu oikein, päivitysilmoitusta ei välttämättä näy. Varmista, että päiväys ja aika on asetettu oikein. Jos ne eivät ole oikein, aseta päiväys ja aika manuaalisesti.

Päiväyksen ja ajan asettaminen

 1. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin.
 2. Saat näkyviin päivämäärän ja kellonajan napauttamalla [Clock] (Kello) -kuvaketta.
  • Jos päiväys ja aika ovat oikein, Walkman antaa päivitysilmoituksen. Jos päiväys ja aika eivät ole oikein, korjaa ne näitä ohjeita noudattamalla.
 3. Palaa takaisin aloitusnäyttöön napauttamalla näytön alareunan "" -painiketta (siirtymispalkin Home [Aloitus] -painike).
 4. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin.
 5. Napauta valikkokohtia seuraavassa järjestyksessä.
  [Settings] (Asetukset) – [System] (Järjestelmä) – [Date & time] (Päiväys ja aika)
 6. Jos [Automatic date & time] (Automaattinen päiväys ja aika) on ON (Käytössä) -tilassa, valitse [Automatic date & time] (Automaattinen päiväys ja aika). [Set date] (Aseta päiväys) ja [Set time] (Aseta aika) näkyvät alla kohdassa [Automatic date & time] (Automaattinen päiväys ja aika).
 7. Valitse [Set date] (Aseta päiväys) ja aseta oikea päivämäärä. Palaa sitten [Date & time] (Päiväys ja aika) -näyttöön valitsemalla [OK].
 8. Valitse [Set time] (Aseta aika) ja aseta oikea aika. Palaa sitten [Date & time] (Päiväys ja aika) -näyttöön valitsemalla [OK].
 9. Aseta [Automatic date & time] (Automaattinen päiväys ja aika) ON (Käytössä) -tilaan.

Lataa ja asenna

Voit tehdä päivityksen jommallakummalla seuraavista tavoista.

 • Päivittäminen Wi-Fi:n kautta (langaton LAN-verkko)
 • Päivittäminen Music Center for PC -sovelluksen kautta

Vaihe 1: Asenna päivitys

(1) Päivittäminen Wi-Fi:n kautta (langaton LAN-verkko)

Muodostamalla yhteyden Internetiin Wi-Fi:n kautta voit ladata uusimman ohjelmiston Walkman-laitteeseen ja päivittää sen.
Jos ohjelmistoon on julkaistu uusi versio, päivitysilmoitus tulee näyttöön, kun Walkman on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

 1. Liitä Walkman virtalähteeseen.
 2. Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön, jotta Walkman voi muodostaa Internet-yhteyden.
 3. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin.
 4. Valitse [Settings] (Asetukset) – [System] (Järjestelmä) – [Advanced] (Lisäasetukset) – [System updates] (Järjestelmäpäivitykset).
 5. Vahvista viesti, ja tee päivitys näytön ohjeiden mukaan.

Huomautus:
Ohjelmistopäivitys saattaa vaatia käyttöoikeuden antamista tallennustilaan. Jos näin käy, anna tallennustilan käyttöoikeus.

(2) Päivittäminen Music Center for PC -sovelluksen kautta

Music Center for PC on tietokonesovellus Walkman-laitteessa käytettävän sisällön hallintaan.
Music Center for PC -sovellus muodostaa käynnistyksen aikana yhteyden päivityspalvelimeen Internetin kautta ja tarkistaa automaattisesti, onko Walkman-laitteeseen päivityksiä.

 1. Katkaise Walkman-laitteen Internet-yhteys sammuttamalla Wi-Fi-toiminto.
 2. Käynnistä Music Center for PC -sovellus tietokoneessa.
 3. Liitä Walkman tietokoneeseen.
 4. Use USB for (Käytä USB:tä kohteelle) -näyttö avautuu WALKMAN-laitteen näytössä. Valitse Use USB for (Käytä USB:tä kohteelle) -näytössä File Transfer (Tiedostojen siirto) ja valitse sitten OK.
 5. Päivitysilmoitus näkyy tietokoneen näytössä. Vahvista viesti, ja tee päivitys näytön ohjeiden mukaan.

Huomautus:
Ota Wi-Fi-toiminto tarvittaessa käyttöön, jotta Walkman voi muodostaa Internet-yhteyden.

Vaihe 2: Tarkista, että päivitys onnistui

Varmista päivityksen jälkeen seuraavien vaiheiden mukaisesti, että uuden version asentaminen onnistui.

 1. Pyyhkäise Walkman-laitteen aloitusnäytössä ylöspäin.
 2. Valitse [Settings] (Asetukset) – [System] (Järjestelmä) – [About device] (Tietoja laitteesta). Ohjelmistoversio näkyy kohdassa [Build number] (Koontiversion numero).
 3. Jos [Build number] (Koontiversion numero on 4.00.02, päivitys onnistui.