Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • HT-G700
TÄRKEÄÄ: Tämä tiedosto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan määritettyjen mallien yhteydessä. Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa.

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Korjaa ongelman, jossa ääntä ei välttämättä kuulu bassokaiuttimesta, kun se liitetään televisioon Bluetoothin kautta
 • Korjaa ongelman, jossa ääntä ei välttämättä kuulu, kun yhdistetään televisioon
 • Korjaa PIN-koodin pyyntöongelman muodostettaessa Bluetooth-pariliitosta Windows-tietokoneella

Aiemmat hyödyt ja parannukset

 • Korjaa ongelman, jossa Apple® Mac OS® -laitteesta kuuluu Bluetooth®-ääniliitännän kautta vinkuva tai kumea ääni
 • Parantaa Bluetooth-toiminnon suojausta
 • Korjaa ongelman, jossa ääntä ei välttämättä kuulu, kun yhdistetään PS4™ tai PS4 Pro™ -laitteeseen
 • Korjaa ongelman, jossa YouTube™-sovelluksesta ei välttämättä kuulu ääntä

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X
HUOMAUTUKSIA:
 • Toimintaa ei taata kaikissa tietokoneissa.
 • Edellä mainittu käyttöjärjestelmä on asennettava, kun tietokone toimitetaan tehtaalta. Toimintaa ei taata päivitetyille tai monikäynnistysympäristöille.
 • Suositeltavan ympäristön toimintaa ei taata kaikissa tietokoneissa.Emme myöskään takaa tietokoneeseen asentamiesi tuotteiden, päivitettyjen tuotteiden, monikäynnistysympäristöjen ja moninäyttöympäristöjen toimintaa.

Edellytykset

 • USB-massamuistilaite: Käytä USB-massamuistilaitetta, jonka tiedostojärjestelmä on FAT32.
  HUOMAUTUS: Älä käytä USB-massamuistilaitetta, jonka tiedostojärjestelmä on jokin muu kuin FAT32.
 • USB-tyyppi: USB2.0
 • kapasiteetti yli 256 Mt
HUOMAUTUKSIA:
 • Kaikkien USB-massamuistilaitteiden toimintaa ei taata.
 • Ei välttämättä sovellu käytettäväksi USB-massamuistilaitteen muunnossovittimen ja USB-keskittimen kanssa.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Laiteohjelmistopäivitys 1.062 mallille HT-G700

Tiedoston versio

 • 1.062

Tiedoston koko

 • 1.80 Mt (1 890 757 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 01-12-2020

Valmisteleminen

Tarkista laiteohjelmistoversio

Laiteohjelmisto voi jo olla ajan tasalla, erityisesti jos SoudBar-malli on uusi. Jos versionumero on 1.062 tai suurempi, päivitystä ei tarvita.

Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa mikä laiteohjelmaversio sinulla on:

 1. Käynnistä laite ja varmista, että se on normaalin käynnistyksen tilassa.
 2. Yhdistä bassokaiutin tähän laitteeseen.
  Katso käyttöohjeista, miten bassokaiutin yhdistetään tähän laitteeseen.
  (Bassokaiuttimen yhdistäminen vaikuttaa siihen, mikä ohjelmistoversio näytetään)
 3. Valitse kaukosäätimestä järjestyksessä [MENU] (Valikko) → [alanuoli] → SYSTEM (Järjestelmä) ja [ENTER]-painike.
 4. Valitse VERSION (Versio) ja [ENTER]-painike painamalla kaukosäätimen painiketta [alanuoli] yhtäjaksoisesti.
 5. Tämän laitteen versiotiedot näkyvät vierittämällä.
 6. Tarkista ohjelmistoversio. (Ohjelmistopäivitys on asennettava, jos käytössä ei ole uusin ohjelmistoversio)
  Jos versionumero on 1.062 tai suurempi, sinulla on jo uusin laiteohjelmistoversio.

Tärkeä huomautus

 • Lue ohjeet huolellisesti. Muutoin HT-G700 saattaa vahingoittua.
 • Älä sammuta HT-G700-järjestelmää tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen aikana.
 • Älä paina mitään painiketta, jota ei ohjeissa kehoteta painamaan.
 • Älä irrota virtajohtoa päivityksen aikana. Se voi vahingoittaa laitetta, jolloin se on korjattava.
 • Mikään toiminto ei ole käytettävissä ennen kuin päivitys on suoritettu loppuun.

Laitteen ohjelmistopäivitys suoritetaan käyttämällä USB-massamuistilaitetta. Lisätietoja on seuraavassa ohjeessa.
HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa päivityksen aikana. Se voi vahingoittaa laitetta, jolloin se on korjattava.

Lataa ja asenna

Jos tietokoneen voi yhdistää Internetiin ja tiedostot voidaan kirjoittaa USB-massamuistilaitteeseen, voit päivittää tietokoneen alla olevien vaiheiden 1 ja 2 mukaisesti.

Vaihe 1: Siirrä päivitetty ohjelmistotiedosto tietokoneesta USB-massamuistilaitteeseen

 1. Napsauta [Download] (Lataa) -painiketta. Lue ja hyväksy käyttöehdot ja napsauta sitten [Download] (Lataa) -painiketta. Lataus alkaa.
 2. Tallenna tiedosto tietokoneen työpöydälle tai muuhun sijaintiin tiedostonimeä muuttamatta.
 3. Etsi tiedosto tietokoneelta, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Jos tiedosto on kooltaan 1,80 Mt (1 890 757 tavua), lataus on onnistunut.
  HUOMAUTUS: Jos se on muun kokoinen, lataus on saattanut epäonnistua. Poista tiedosto ja yritä ladata se uudelleen.
 4. Kaksoisnapsauta lataamaasi tiedostoa ja varmista, että löydät tiedoston FW_SB1.BIN.
 5. Valitse Extract all (Pura kaikki). Jos tallennat ladatun tiedoston tietokoneen työpöydälle, valitse Extract (Pura) muuttamatta laajennettavaa kansiota.
 6. Tiedoston purkaminen käynnistyy, kun valitset Extract (Pura). Kun tiedosto on purettu, luodaan kansio G700_Update. Varmista, että löydät tiedoston FW_SB1.BIN. Lataus on valmis.
 7. Aseta USB-massamuistilaite tietokoneen USB-liitäntään. USB-asema tulee näkyviin, kun tietokone on tunnistanut USB-massamuistilaitteen.
 8. Vedä ja pudota ladattu FW_SB1.BIN-tiedosto suoraan USB-massamuistilaitteeseen.
  HUOMAUTUS: Tallenna se suoraan USB-massamuistilaitteeseen ilman muita tiedostoja.
 9. Varmista, että FW_SB1.BIN-tiedosto on USB-massamuistilaitteessa. Päivitetty tiedoston siirto on valmis. Suorita seuraavaksi [Vaihe 2: Päivitä laitteen ohjelmisto].

Vaihe 2: Päivitä laitteen ohjelmisto

 1. Liitä laitteen virtajohto.
 2. Paina laitteen tai kaukosäätimen virtapainiketta (virta) ja odota, kunnes edellinen syöttölähde ilmestyy näkyviin.
  esimerkki, jossa edellinen syöttölähde näkyvissä oli TV
  syöttölähteenä TV
 3. Tarkista, että bassokaiutin on yhdistetty.
  HUOMAUTUS: Jos kaiutinta ei ole yhdistetty, yhdistä se tähän laitteeseen. Katso käyttöohjeista, miten bassokaiutin yhdistetään tähän laitteeseen.
 4. Aseta USB-massamuistilaite tähän laitteeseen ohjelmistopäivitystä varten.
 5. Valitse peräkkäin kaukosäätimestä [MENU] (Valikko) → [alanuoli]-painike ja valitse UPDATE (Päivitä) painamalla kaukosäätimen [ENTER]-painiketta.
 6. Valitse START (Aloita) painamalla kaukosäätimen [ENTER]-painiketta.
 7. Päivitys käynnistyy ja näyttöön ilmestyy alla oleva ilmoitus.
  prosenttia
 8. Kun näyttöön ilmestyy DONE (Valmis), laite käynnistyy uudelleen automaattisesti ja päivitys on valmis.
  HUOMAUTUS: Päivitysaika on noin 3–10 minuuttia.
 9. Varmista, että ohjelmistoversio on päivitetty uusimpaan versioon noudattamalla laiteohjelmistoversion tarkistusohjeita.
HUOMAUTUKSIA:
 • Älä irrota virtajohtoa päivityksen aikana. Se voi vahingoittaa laitetta, jolloin se on korjattava.
 • Mikään toiminto ei ole käytettävissä ennen kuin päivitys on suoritettu loppuun.