Tietoja tästä latauksesta

Tietoja tästä päivityksestä (10/10/2011)Tämä tiedosto päivittää television ohjelmiston version M7.039 ja korjaa seuraavia tilanteita:


Tähän versioon sisältyvät parannukset

 • Tuki digitaalisten HD palveluiden tekstitykselle.
 • Audion valintaa muutettu.
 • Immuniteettia lähetysvirheille parannettu.
 • Tekstityksen ajoitusta parennettu.
 • Merkistöjen tukea laajennettu.
 • Tietyillä HDMI laitteilla ääni kuului hetken myös TV:n sammutuksen jälkeen.
 • Tietyissä tilanteissa analogisten kanavien järjestely ei säily muistissa.
 • Tietyillä maksukanavilla kanavan vaihto kestää pitkään.
 • HD kanavilla pikselöintiä kuvassa.
 • Parantaa EPG-ohjelmaoppaan navigointinopeutta.
 • Vakautta edistäviä parannuksia, joiden avulla voidaan välttää television kaatuminen tietyissä tilanteissa.
 • DVB-C-kanavan viritykseen liittyviä ongelmia 434 MHz:n taajuudella.
 • Suosikkikanavat katoavat sen jälkeen, kun laite on ollut lepotilassa 10 minuuttia.
 • Norjankielisen EPG-ohjelmaoppaan tiedot ovat joissakin tapauksissa tanskaksi.
 • Kuvan leveys muuttuu jatkuvasti joitakin palveluita katsottaessa.
Päivitykset tulevat käyttöön, kun teet TV:n uudelleenasennuksen Auto Start-up-toiminnon avulla.


 • KDL-19S5700 / S5710 / S5720 / S5730
 • KDL-26S5550 / P5550
 • KDL-32S5550 / S5650 / P5550 / P5650 / P3550
 • KDL-37S5650 / P5650
 • KDL-40S5650 / P5650

Varoitus

 • Lue päivitysohjeet huolellisesti. Jos ohjeita ei noudateta, päivitysprosessi voi keskeytyä, minkä seurauksena TV-vastaanotin saattaa jumiutua tai häiriö voi aiheuttaa huoltotarpeen.
 • Älä katkaise TV-vastaanottimen virtaa äläkä irrota virtajohtoa verkkovirrasta. Jos virta katkaistaan laiteohjelmiston päivitysprosessin aikana, TV-vastaanotin saattaa jumiutua tai häiriö voi aiheuttaa huoltotarpeen.

Yleisiä kysymyksiä

 • Miten tarkistan TV:n ohjelmistoversion?
  • Käynnistä TV ja paina kaukosäätimenMENUpainiketta.
  • Valitse Asetukset ja paina OK.
  • Valitse Perusasetukset ja paina OK.
  • Valitse Digi-TV asetukset ja paina OK.
  • Valitse Tekniset asetukset ja paina OK.
  • Valitse Järjestelmätiedot ja paina OK.
  • Ohjelmiston versio näkyy ensimmäisellä rivillä.
 • Poistuvatko henkilökohtaiset asetukseni päivityksen yhteydessä?
  Käyttäjän asetukset eivät poistu.
 • Voinko asentaa aikaisemman laiteohjelmistoversion?
  Aikaisemman laiteohjelmistoversion asentamista ei tueta, jotta TV-vastaanottimen optimaalinen toiminta voidaan varmistaa.
 • TV-vastaanotin kytkeytyy pois päältä kesken päivitysprosessin.
  TV-vastaanottimen käynnistyminen uudelleen päivityksen aikana on normaalia. TV-vastaanottimen käynnistyminen saattaa kuitenkin kestää normaalia kauemmin käynnissä olevan laiteohjelmiston päivityksen vuoksi.

Asenna

 1. Hyväksy vastuuvapauslauseke ennen tiedoston lataamista.

  Lue kaikki tiedot huolellisesti ennen tiedoston lataamista ja asennusta. Jos ohjeita ei noudateta, TV-vastaanotin saattaa jumiutua tai häiriö voi aiheuttaa huoltotarpeen.

 2. Tallenna päivitystiedosto Työpöydälle, kun olet hyväksynyt vastuuvapauslausekkeen.

  Kun päivityksen lataus on valmis, tarkista, että tiedoston koko on 26,031,352 bittiä.
  Suorita tarkistus napsauttamalla tiedostoa hiiren oikealla painikkeella, valitse Properties [Ominaisuudet] ja tarkista, että General [Yleiset] -välilehdellä on seuraavat tiedostokokoon liittyvät tiedot:  Jos tietokoneella näkyvä koko poikkeaa annetusta, poista lataamasi tiedosto, tyhjennä selaimen välimuisti ja lataa tiedosto uudelleen.

 3. Avaa Windows Resurssienhallinta, siirry ladatun firmware.upd-tiedoston tallennuspaikkaan ja kopioi tiedosto USB-laitteen päähakemistoon

  Tärkeitä huomautuksia:
  • Varmista, että USB-laitteessa on riittävästi tilaa.

Laiteohjelmistopäivitys


 • Älä katkaise TV-vastaanottimen virtaa tai irrota laitteen virtajohtoa pistorasiasta päivitysprosessin aikana. Tällainen menettely saattaa vahingoittaa TV-vastaanotinta niin, että sitä ei voi käyttää ilman korjaustoimia.

 • Älä paina mitään painikkeita ilman eri kehotusta, ennen kuin päivitys on valmis. Tällainen menettely saattaa vahingoittaa TV-vastaanotinta niin, että sitä ei voi käyttää ilman korjaustoimia.

Laiteohjelmiston päivitysprosessi voi kestää enintään 10 minuuttia. Lue kaikki toimintaohjeet ennen kuin aloitat TV-vastaanottimen laiteohjelmiston päivitysprosessin.

 1. Käynnistä TV-vastaanotin

 2. Aseta firmware.upd-tiedoston sisältävä USB-laite TV-vastaanottimen sivulla olevaan USB-muistipaikkaan.

 3. Paina tarvittaessa kaukosäätimen HOME-painiketta ja varmista, että kuvaruudussa näkyy TV:n päävalikko (XMB™)

 4. Valitse Asetukset ja paina OK. Valitse Perusasetukset ja Paina OK, tämän jälkeen valitse Järjestelmäpäivitys ja paina OK. 5. TV:n kuvaruutuun tulee useita viestejä. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

 6. Virran merkkivalo palaa vihreänä 30 sekunnin ajan. Sen jälkeen kellertävä PIC OFF/TIMER -merkkivalo vilkkuu hitaasti ja valmiustilan merkkivalo palaa punaisena. TV-vastaanotin sammuu muutamana minuutin kuluttua ja käynnistyy sitten uudelleen, jolloin järjestelmä tekee päivityksen valmiiksi.

  HUOMAUTUS: Älä poista USB-laitetta, sammuta TV-vastaanotinta tai katkaise siitä virtaa laiteohjelmiston asennuksen aikana.

 7. Kun laiteohjelmiston asennus on valmis, kuvaruudussa näkyy ilmoitus viiden sekunnin ajan. 8. USB-laitteen voi poistaa muistipaikasta turvallisesti

 9. TV-vastaanottimen laiteohjelmiston version tarkistus:
  • Käynnistä TV ja paina kaukosäätimen MENU painiketta.
  • Valitse Asetukset ja paina OK.
  • Valitse Perusasetukset ja paina OK.
  • Valitse Digi-TV asetukset ja paina OK.
  • Valitse Tekniset asetukset ja paina OK.
  • Valitse Järjestelmätiedot ja paina OK.
  • Ohjelmiston versio näkyy ensimmäisellä rivillä.
  • Tarkista ohjelmisto versio.
  • Mikäli ohjelmistoversio on M7.039 ohjelmisto on päivitetty oikein.

Vastaanottimen etupaneelin näyttöön tulee teksti "Järjestelmäpäivitys epäonnistui".


Tee seuraavaa:
 1. Varmista, että käyttämäsi USB-laite on moitteettomassa kunnossa ja tee lataus uudelleen.
 2. Sammuta TV-vastaanotin painamalla sen virtapainiketta [POWER].
 3. Paina virtapainiketta uudelleen ja tee uudelleen asennusprosessi.

TV-vastaanottimen etupaneelin näytössä on teksti "Uudempaa ohjelmistoversiota ei saatavana"


TV-vastaanottimeesi on jo asennettu uusi laiteohjelmistoversio.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • firmware.upd

Tiedoston koko

 • -