Soveltuvat mallit

 • BDP-CX7000ES

Tietoja tästä latauksesta

Edut ja parannukset:

Tämä apuohjelma päivittää Blu-ray Disc™ -soittimen laiteohjelmiston versioksi 020 ja tarjoaa seuraavat edut:

 • Parantaa yhteensopivuutta vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi joidenkin BD-ROM-levyjen osalta.

Valmisteleminen

Tarkista soittimen laiteohjelmistoversio:

 • Kytke TV-vastaanottimen virta päälle, ja varmista, että se on viritetty tuloihin, joihin Blu-ray Disc™ -soitin on liitetty.
 • Käynnistä Blu-ray Disc™ -soitin.
 • Valitse kaukosäätimen nuolinäppäimillä "Setup" [Asetukset] - "System Settings" [Järjestelmäasetukset], ja paina sitten ENTER-painiketta (nuolinäppäimien keskellä).
 • Valitse kaukosäätimen nuolinäppäimillä "System Information" [Järjestelmän tiedot], ja paina sitten ENTER-painiketta (nuolinäppäimien keskellä).
 • Blu-ray Disc™ -soittimen parhaillaan asennettuna oleva laiteohjelmisto näytetään TV-vastaanottimessa seuraavasti:

  Ohjelmistoversio xx.x.xxx

  Jos versionumeron kolme viimeistä numeroa ovat 020 tai enemmän, tätä laiteohjelmistoa ei ole tarpeen asentaa.

 • Verkkopäivitys:
  • Verkkopäivitys on yksinkertainen toimenpide, joten on suositeltavaa käyttää sitä.
  • Blu-ray Disc™ -soittimelle on muodostettava yhteys internetlähteeseen Ethernet-kaapelilla.

Ohjeet näet napsauttamalla tätä

Ohjeet näet napsauttamalla tätä

Updating over the internet 

Verkkopäivitys on yksinkertainen toimenpide, joten on suositeltavaa käyttää sitä integroidun Blu-ray-soittimen laiteohjelmistopäivitykseen.

 • Lue kaikki tiedot huolellisesti ennen minkään tiedoston lataamista ja asennusta. Jos ohjeita ei noudateta, soitin saattaa jumiutua tai häiriö voi aiheuttaa huoltotarpeen.
 • Tämä apuohjelma on tarkoitettu vain Euroopassa myytäviin Blu-ray-soittimiin. Kaikkia malleja ei ole julkaistu myyntiin kaikissa maissa.
 • Tämän päivitysmenetelmän käyttämiseksi on välttämätöntä, että soitin on liitetty oikein toimivaan internet-yhteyteen.
 • Laiteohjelmiston päivityksen suorittamiseksi on välttämätöntä liittää soitin oikein yhteensopivaan TV-vastaanottimeen.
 • Laiteohjelmiston päivitys kestää tavallisesti noin 15-30 minuuttia järjestelmän määritysten ja verkkoyhteyden mukaan.

Ohjeet:

 • Ennen kuin aloitat:
 1. Kytke TV-vastaanottimen virta päälle, ja varmista, että se on viritetty tuloihin, joihin Blu-ray Disc™ -soitin on liitetty.
 2. Liitä Blu-ray Disc™ -soittimen lähiverkkopääte Ethernet-kaapelilla internet-lähteeseen.
 3. Käynnistä Blu-ray Disc™ -soitin.
 • Päivityksen suorittaminen:
 1. Valitse kaukosäätimen nuolinäppäimillä Home -valikossa Setup - Network Update [Asetus - Verkkopäivitys] ja paina sitten ENTER-painiketta.
 2. TV:ssä näkyy viesti "Perform version update?" [Suorita versiopäivitys?].
 3. Valitse OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 4. Lataus käynnistyy ja latausikkuna on näkyvissä TV-vastaanottimessa.
 5. Latauksen aikana TV-vastaanottimessa ja soittimen etupaneelin näytössä näkyy viesti "DOWNLOAD */9".
  Huomaa: "*" muutokset "0" - "9" ilmaisevat latauksen edistymistä.
 6. Kun lataus on päättynyt päivitys käynnistyy ja soittimen etupaneelin näytölle tulee näkyviin teksti "VERSION UP".
 7. Kun päivitystä asennetaan, viesti "VERSION UP */9" on näkyvissä soittimen etupaneelin näytössä.
  Huomaa: "*" muutokset "0" - "9" ilmaisevat päivityksen edistymistä.
 8. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun "FINISH" [Valmis] -ilmoitus tulee näkyviin soittimen etupaneelin näyttöön.
  VAROITUS Älä käytä soitinta tai sammuta virtaa ennen kuin tämä viesti tulee näkyviin. Muussa tapauksessa Blu-ray Disc™ -soitin saattaa jumiutua tai häiriö voi aiheuttaa huoltotarpeen.
 9. Blu-ray Disc™ -soitin sammutetaan automaattisesti.
 10. Käynnistä Blu-ray Disc™ -soitin.
 11. Tarkista nykyinen laiteohjeversio ja varmista, että päivityksen asennus on onnistunut.
  Huomaa: Jos versionumeron kolme viimeistä numeroa ovat 020, laiteohjelmiston päivitys onnistui.

Verkkopäivitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia

"SYSTEM ERROR" tai "VERSION UP NG" näkyy soittimen etupaneelinäytössä.

 1. Pidä "POWER" [VIRTA] -painiketta painettuna useita sekunteja, kunnes laitteen virta sammuu.
 2. Kytke Blu-ray Disc™ -soittimen virta päälle.
 3. Suorita verkkopäivitys uudelleen.
 4. Jos vika uusiutuu uudelleenpäivityksen jälkeen, ota yhteys Sonyyn.


Suoritettaessa verkkopäivitystä televisioruudussa näkyy jokin virheilmoitus etkä voi päivittää laiteohjelmistoa.

Ongelma voi johtua verkkoyhteydestä. Varmista, että Blu-ray Disc™ -soittimen verkkoasetukset ovat oikein.

 1. Tarkista onko lähiverkkokaapeli liitetty liitäntään.
 2. Tarkista verkkoasetus ja onko Blu-ray Disc™ -soittimella oma IP-osoite. Jos käytät välityspalvelinta, näppäile käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite "Proxy Server" [Välityspalvelin] -kenttään välityspalvelimen nimen asemesta.
 3. Suorita verkkopäivitys uudelleen.


Virta katkaistiin päivityksen aikana.

Käynnistä soitin uudelleen. Suorita sitten verkkopäivitys uudelleen.Ohjelmistopäivitys (ei lataus) ei valmistu oltuaan käynnissä yli 30 minuuttia.

Ota yhteys Sonyyn.

Update using a recordable CD-R and your PC

Jos onnistuit päivittämään Blu-ray Disc™ -soittimen verkkopäivityksellä, tämän toimenpiteen käyttö on tarpeeton.

Varoitus:

 • Tämä apuohjelma on tarkoitettu vain Euroopassa myytävien Blu-ray Disc™ -soittimien käyttöön. Kaikkia malleja ei ole julkaistu myyntiin kaikissa maissa.
 • Lue päivitysohjeet huolellisesti. Jos ohjeita ei noudateta, asennus voi keskeytyä ja soitin saattaa jumiutua tai se voidaan joutua huoltamaan.
 • Älä katkaise soittimesta virtaa tai irrota sitä verkkovirrasta. Jos virta katkaistaan laiteohjelmistopäivityksen asennuksen aikana, soitin saattaa jumiutua tai häiriö voi aiheuttaa huoltotarpeen.
 • Kirjoita laiteohjelmistopäivitys käyttämättömälle kirjoitettavalle CD-R-levylle. Soitin ei välttämättä lue oikein likaista tai naarmuista levyä.
 • Tietokoneen suositeltu käyttöjärjestelmä, joka lataa laiteohjelmistopäivityksen:
  • Windows® Vista®, Windows® XP tai Windows® 7, Mac OS X 10.6.3 on suositeltava.
 • Tarvitset tietokoneen, jossa on kirjoittava CD-asema.

Lataaminen:

 1. Lataa UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE-tiedosto väliaikaiseen hakemistoon tai lataushakemistoon (merkitse tämä hakemisto muistiin).
 2. Siirry hakemistoon, johon tiedosto ladattiin ja varmista, että tiedoston UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE koko on 47 269 888 tavua.
 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE-tiedostoa ja valitse "Ominaisuudet".
 4. Varmista "UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE Ominaisuudet"-näytössä, että ilmoitettu "Koko": on "45,0 Mt (47 269 888 tavua)". 5. Aloita laiteohjelmistopäivityksen purku kaksoisnapsauttamalla UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE-tiedostoa.
 6. Näppäile UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE-valintaikkunaan sijainti tai napsauta "Selaa..."-painiketta valitaksesi pakkaamattoman päivityksen sijainnin ja napsauta sitten "OK"-painiketta. UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.IS-tiedosto puretaan määritettyyn sijaintiin.
 7. Luo laiteohjelman päivityslevy kirjoittamalla puretut tiedostot (UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO) CD-R-levyn juureen. (Älä käytä ISO9660-muotoa kirjoitusohjelmistoa käytettäessä.)

  Älä luo data-levyä. Jotta päivityslevy toimii, se on luotava CD-kirjoitusohjelman "Burn Image" [Kirjoita kuva] -asetuksella.

Tärkeitä huomautuksia:

 • Varmista, että levy viimeistellään.
 • Varmista, että levy luotiin virheettömästi. Jos epäilet levyn toimivuutta, luo uusi päivityslevy.
 • ISO9660-muodon käyttö saattaa aiheuttaa päivityslevyn epäonnistumisen.
 • Älä luo päivityslevyä muulla kuin yllä kuvatulla tavalla.

Laiteohjelmistopäivitys:

 • Varoitus:

  - Älä katkaise soittimen virtaa tai irrota virtajohtoa pistorasiasta päivitysprosessin aikana. Muussa tapauksessa soitin voi vahingoittua tai sen toiminta voi estyä, jolloin toimintakuntoon palauttaminen edellyttää huoltoon viemistä.

  - Älä paina painikkeita ilman eri kehotusta, ennen kuin päivitys on valmis. Muussa tapauksessa soitin voi vahingoittua tai sen toiminta voi estyä, jolloin toimintakuntoon palauttaminen edellyttää huoltoon viemistä.
 • Ennen kuin aloitat:
 1. Kytke TV-vastaanottimen virta päälle, ja varmista, että se on viritetty tuloihin, joihin Blu-ray Disc™ -soitin on liitetty.
 2. Käynnistä Blu-ray Disc™ -soitin.
 3. Avaa etuluukku painamalla kaukosäätimen tai etupaneelin OPEN/CLOSE-painiketta.
 4. Aseta päivityslevy paikoilleen ja sulje etuluukku painamalla kaukosäätimen tai etupaneelin OPEN/CLOSE-painiketta.
 • Päivitys:
 1. Valitse kaukosäätimen nuolinäppäimillä levyn päivitys kohdasta "Other Discs" [Muut levyt] luokkakuvakkeista ("Video" tai "Musiikki" tai "Valokuva"), ja paina sitten ENTER-painiketta (nuolinäppäimien keskellä).
 2. Kun levy on ladattu, viesti, Perform version update? [Suorita versiopäivitys?] tulee näkyviin TV-vastaanottimessa.
 3. Valitse kaukosäätimen nuolinäppäimillä "OK", ja paina sitten ENTER-painiketta (nuolinäppäimien keskellä).
 4. Päivitys käynnistyy ja "VERSION UP */9"-ilmoitus tulee näkyviin soittimen etupaneelinäyttöön.
  Huomaa: "*" muutokset "0" - "9" ilmaisevat päivityksen edistymistä.
 5. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun "FINISH" [Valmis] -ilmoitus tulee näkyviin soittimen etupaneelinäyttöön.
  Älä käytä laitetta tai sammuta virtaa, ennen kuin tämä viesti tulee näkyviin. Jos teet niin, soitin saattaa jumiutua ja vaatia huoltoa.
 6. Blu-ray Disc™ -soitin sammutetaan automaattisesti.
 7. Käynnistä Blu-ray Disc™ -soitin.
 8. Poista päivityslevy soittimesta.
 9. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on 020, laiteohjelmiston päivitys onnistui.

Päivityslevymenetelmään liittyviä mahdollisia ongelmia

"SYSTEM ERROR" tai "VERSION UP NG" näkyy soittimen etupaneelinäytössä.

 1. Pidä "POWER" [VIRTA] -painiketta painettuna useita sekunteja, kunnes laitteen virta sammuu.
 2. Kytke soitin päälle.
 3. Toimi uudelleen levypäivitysohjeiden mukaisesti.
 4. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys Sonyyn.


Päivityslevy ei näy HOME-valikon "Other Discs" [Muut levyt] -kohdassa, kun päivityslevy on asetettu paikoilleen.

Poista päivityslevy soittimesta ja poista päivitystiedostot tietokoneelta. Lataa päivitys uudelleen ja tee kaikki yllä kuvatut toimenpiteet uudelleen luodaksesi uuden päivityslevyn ja asenna laiteohjelmistopäivitys.Kun kaksoisnapsautan UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE-päivitystiedostoa, jonka latasin päivityssivustosta, UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO-tiedostoa ei luoda ja näkyviin tulee seuraava virheviesti: "Win32 Cabinet Self-Extraction".

Lataus on saattanut epäonnistua. Poista ladattu tiedosto ja lataa päivitystiedosto uudelleen.Laiteohjelmistopäivitys ei valmistu oltuaan käynnissä yli 30 minuuttia.

Ota yhteys Sonyyn.