Valmisteleminen

Tietoja tästä päivityksestä (24/05/2011):

Tämä apuohjelma päivittää Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System Disc/DVD-kotiteatterijärjestelmän laiteohjelmiston versioksi 011 ja tarjoaa seuraavat edut:


 • BD-ROM-toistettavuuden parannus

Edellisten päivitysten edut, jotka sisältyvät versioon 011:

 • Hidastettu toisto lisätty Blu-ray- ja DVD-toistoon.
 • Hidas kuva kuvalta toisto lisätty Blu-ray- ja DVD-toistoon.
 • Parantaa yhteensopivuutta vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi joidenkin BD-ROM-levyjen osalta.
 • BD-ROM-toistettavuuden parannus

Soveltuvat mallit:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Valitse tapa, jota haluat käyttää Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-soittimesi päivittämiseen:


 • Verkkopäivitys:
  • Verkkopäivitys on yksinkertainen toimenpide, joten on suositeltavaa käyttää sitä.
  • Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-soittimelle on muodostettava yhteys internet-lähteeseen Ethernet-kaapelilla.

Napsauta nähdäksesi ohjeet

Napsauta nähdäksesi ohjeet

Verkkopäivitys:

bdp
 • Lue kaikki tiedot huolellisesti ennen minkään tiedoston lataamista ja asennusta. Jos ohjeita ei noudateta, soitin saattaa jumiutua tai häiriö voi aiheuttaa huoltotarpeen.
 • Tämä apuohjelma on tarkoitettu vain Euroopassa myytäviin Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-soittimiin. Kaikkia malleja ei ole julkaistu myyntiin kaikissa maissa.
 • Tämän päivitysmenetelmän käyttämiseksi on välttämätöntä, että soitin on liitetty oikein toimivaan internet-yhteyteen.
 • Laiteohjelmiston päivityksen suorittamiseksi on välttämätöntä liittää soitin oikein yhteensopivaan TV-vastaanottimeen.
 • Laiteohjelmiston päivitys kestää tavallisesti noin 15-30 minuuttia järjestelmän määritysten ja verkkoyhteyden mukaan.

Ohjeet:

 • Ennen kuin aloitat:
 1. Kytke TV-vastaanottimen virta päälle, ja varmista, että se on viritetty tuloihin, joihin Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System -soitin on liitetty.
 2. Liitä Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System -soittimen lähiverkkopääte Ethernet-kaapelilla internet-lähteeseen.
 3. Käynnistä Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System -soitin.
 4. Jos soittimen sisällä on levy, poista se.
 • Päivityksen suorittaminen:
 1. Valitse kaukosäätimen nuolinäppäimillä xross media bar™ -valikossa Setup - Network Update [Asetus - Verkkopäivitys] ja paina sitten ENTER-painiketta.
 2. TV:ssä näkyy viesti "Perform version update?" [Suorita versiopäivitys?].
 3. Valitse OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 4. Lataus käynnistyy ja latausikkuna on näkyvissä TV-vastaanottimessa.
 5. Latauksen aikana TV-vastaanottimessa ja soittimen etupaneelin näytössä näkyy viesti "*/9".

  Huomaa: "*" muutokset "0" - "9" ilmaisevat latauksen edistymistä.
 6. Kun lataus on päättynyt päivitys käynnistyy ja soittimen etupaneelin näytölle tulee näkyviin teksti "UPDATING".
 7. Kun päivitystä asennetaan, viesti "UPDATING" on näkyvissä soittimen etupaneelin näytössä.
 8. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun "COMPLETE" [Valmis] -ilmoitus tulee näkyviin soittimen etupaneelin näyttöön.

  VAROITUS Älä käytä soitinta tai sammuta virtaa ennen kuin tämä viesti tulee näkyviin. Muussa tapauksessa Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System -soitin saattaa jumiutua tai häiriö voi aiheuttaa huoltotarpeen.
 9. Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System -soitin sammutetaan automaattisesti.
 10. Käynnistä Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System -soitin.
 11. Tarkista nykyinen laiteohjeversio ja varmista, että päivityksen asennus on onnistunut.

  Huomaa: Jos versionumeron kolme viimeistä numeroa ovat 011, laiteohjelmiston päivitys onnistui.

Verkkopäivitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia

"UPDATE" ja "INCOMPLETE" näkyvät vuorotellen etupaneelin näytössä.

 1. Irrota virtajohto ja liitä se takaisin pistorasiaan.
 2. Kytke Blu-ray Disc / DVD-kotiteatterijärjestelmän virta päälle.
 3. Suorita verkkopäivitys uudelleen.
 4. Jos vika uusiutuu uudelleenpäivityksen jälkeen, ota yhteys Sonyyn.


Suoritettaessa verkkopäivitystä TV-ruudussa näkyy ilmoitus "Connection status cannot be confirmed" [Yhteyden tilaa ei voi vahvistaa] etkä voi päivittää laiteohjelmistoa.

Ongelma voi johtua verkkoyhteydestä. Varmista, että Blu-ray Disc / DVD-kotiteatterijärjestelmän verkkoasetukset ovat oikeat.

 1. Tarkista onko lähiverkkokaapeli liitetty liitäntään.
 2. Tarkista verkkoasetus ja onko Blu-ray Disc / DVD-kotiteatterijärjestelmällä oma IP-osoite. Jos käytät välityspalvelinta, näppäile käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite "Proxy Server" [Välityspalvelin] -kenttään välityspalvelimen nimen asemesta.
 3. Suorita verkkopäivitys uudelleen.


Virta katkaistiin päivityksen aikana.

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Suorita sitten verkkopäivitys uudelleen.Kun Blu-ray Disc / DVD-kotiteatterijärjestelmän virta kytketään päälle päivityksen jälkeen "WELCOME" [Tervetuloa]-viesti pysyy jatkuvasti näkyvissä etupaneelinäytössä.

Ota yhteys Sonyyn.Ohjelmistopäivitys (ei lataus) ei valmistu oltuaan käynnissä yli 30 minuuttia.

 1. Irrota virtajohto (sähköjohto) pistorasiasta ja kytke takaisin usean minuutin kuluttua.
 2. Kytke Blu-ray Disc / DVD-kotiteatterijärjestelmän virta päälle.
 3. Suorita verkkopäivitys uudelleen.
 4. Ota yhteys Sonyyn.


Järjestelmä ei lähetä 3D signaalia, kun 3D-päivitys on tehty, vaikka järjestelmä on kytketty 3D-yhteensopivaan televisioon.


Kytke 3D-yhteensopiva Tv HDMI-liitännällä.
Yritä seuraavaa:

 1. Paina KOTISIVU-painiketta.
  Kotisivuvalikko tulee näkyviin TV-kuvaruutuun
 2. Paina , ja valitse "Setup" [Asetus].
 3. Paina , ja valitse "Screen Settings" [Näytön asetukset]. Paina sitten Enter.
 4. Paina , ja valitse "Output Video Format" [Videon lähtömuoto]. Paina sitten Enter.
 5. Paina , ja valitse "HDMI". Paina sitten Enter.
 6. Valitse "Auto" [Automaattinen], ja suorita asennus loppuun seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-soittimeen asetettavan päivityslevyn luominen

Jos onnistuit päivittämään Blu-ray-järjestelmän "Verkkopäivityksellä", tämän toimenpiteen käyttö on tarpeeton.

Soveltuvat mallit:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Jos tämä ei ole BD-järjestelmämallisi, napsauta tätä valitaksesi oikean mallin.

Varoitus:

 • Tämä apuohjelma on tarkoitettu vain Euroopassa myytävien Blu-ray Disc / DVD-kotiteatterijärjestelmien käyttöön. Kaikkia malleja ei ole julkaistu myyntiin kaikissa maissa.
 • Lue päivitysohjeet huolellisesti. Jos ohjeita ei noudateta, asennus voi keskeytyä ja järjestelmä saattaa jumiutua tai se voidaan joutua huoltamaan.
 • Älä katkaise järjestelmästä virtaa tai irrota sitä verkkovirrasta. Jos virta katkaistaan laiteohjelmistopäivityksen asennuksen aikana, järjestelmä saattaa jumiutua tai häiriö voi aiheuttaa huoltotarpeen.
 • Blu-ray Disc / DVD-kotiteatterijärjestelmä nollataan tehtaan oletusasetuksiin. Päivityksen asennuksen jälkeen järjestelmä on määritettävä uudelleen.
 • Kirjoita laiteohjelmistopäivitys käyttämättömälle kirjoitettavalle CD-R-levylle. Järjestelmä ei välttämättä lue oikein likaista tai naarmuista levyä.
 • Tietokoneen suositeltu käyttöjärjestelmä, joka lataa laiteohjelmistopäivityksen:
  • Windows® Vista®, Windows® XP tai Windows® 7 on suositeltava.
 • Tarvitset tietokoneen, jossa on kirjoittava CD-asema.

Tarkista kotiteatterijärjestelmän laiteohjelmistoversio:

 • Kytke TV-vastaanottimen virta päälle, ja varmista, että se on viritetty tuloihin, joihin BDV-E300/E800W/E801/Z7-kotiteatterijärjestelmä on liitetty.
 • Käynnistä BDV-E300/E800W/E801/Z7-kotiteatterijärjestelmä.
 • Jos kotiteatterijärjestelmä aloittaa levyn toiston, paina STOP [Seis] -painiketta ja odota, kunnes televisioon tulee sininen Sony Blu-ray Disc™ -näyttö, ennen kuin jatkat.
 • Korosta kaukosäätimen nuolinäppäimillä "xross media bar™" (XMB™) -mediapalkissa "Setup" [Asetus] > "System Settings" [Järjestelmäasetukset] ja paina sitten ENTER-painiketta.
 • Korosta kaukosäätimen nuolinäppäimillä "System Information" [Järjestelmätiedot] ja paina sitten ENTER-painiketta.
 • BDV-E300/E800W/E801/Z7:n parhaillaan asennettuna oleva laiteohjelmisto näytetään TV-ruudussa seuraavasti:

  SOFTWARE VERSION [Ohjelmistoversio] XX.X.006

  Jos versionumero on 011 tai uudempi, tätä laiteohjelmistoa ei ole tarpeen asentaa.

Lataaminen:

 1. Lataa UPDATA_13x011.ZIP-tiedosto väliaikaiseen tai lataushakemistoon (merkitse tämä hakemisto muistiin).
 2. Siirry hakemistoon, johon tiedosto ladattiin ja varmista, että tiedoston UPDATA_13x011.ZIP koko on 48,165,706 tavua.
 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATA_13x011.ZIP-tiedostoa ja valitse "Ominaisuudet".
 4. Varmista "UPDATA_13x011.ZIP Ominaisuudet"-näytössä, että ilmoitettu "Koko": on "46,9 Mt (48,165,706 tavua)". 5. Pura UPDATA_13x011.ZIP-tiedosto haluamaasi sijaintiin.
 6. Purettujen tiedostojen nimet ovat "BD13-VUD.BIN" ja "SONY_VUP.ID".
 7. Luo laiteohjelman päivityslevy kirjoittamalla puretut tiedostot ("BD13-VUD.BIN" ja "SONY_VUP.ID") CD-R-levyn juureen. (älä käytä ISO9660-muotoa kirjoitusohjelmistoa käytettäessä).

Tärkeitä huomautuksia:

 • Valitse UDF-muoto, kun käytät DVD/CD-kirjoitusohjelmistoa.
 • Varmista, että levy viimeistellään.
 • Varmista, että levy luotiin virheettömästi. Jos epäilet levyn toimivuutta, luo uusi päivityslevy.
 • ISO9660-muodon käyttö saattaa aiheuttaa päivityslevyn epäonnistumisen.
 • Älä luo päivityslevyä muulla kuin yllä kuvatulla tavalla.

Laiteohjelmistopäivitys:

 • Varoitus:

  - Älä katkaise järjestelmän virtaa tai irrota virtajohtoa pistorasiasta päivitysprosessin aikana. Muussa tapauksessa järjestelmä saattaa vahingoittua tai sen toiminta voi estyä, ja sen toimintakuntoon palauttaminen edellyttää huoltoon viemistä.

  - Älä paina painikkeita ilman eri kehotusta, ennen kuin päivitys on valmis. Muussa tapauksessa järjestelmä saattaa vahingoittua tai sen toiminta voi estyä, ja sen toimintakuntoon palauttaminen edellyttää huoltoon viemistä.
 1. Kytke TV-vastaanottimen virta päälle, ja varmista, että se on viritetty tuloihin, joihin BD/DVD-kotiteatterijärjestelmä on liitetty.
 2. Käynnistä BD/DVD-kotiteatterijärjestelmä.
 3. Aseta päivityslevy järjestelmään ja sulje levyasema.
 4. Kun levy on ladattu, viesti, Perform version update? [Suorita versiopäivitys?] tulee näkyviin. 5. Valitse OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 6. Latausprosessi alkaa ja viesti "UPDATE" [Päivitys] tulee näkyviin järjestelmän etupaneelinäyttöön.
 7. Päivitettäessä:
  UPDATE */9 ("*" muutokset "0" - "9" ilmaisevat edistymistä) näkyy etupaneelinäytöllä. 8. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun COMPLETE! [Valmis!] -ilmoitus tulee näkyviin kotiteatterijärjestelmän etupaneelinäyttöön.
  Älä käytä järjestelmää tai sammuta virtaa ennen kuin tämä viesti tulee näkyviin. Se saattaa aiheuttaa BD/DVD-kotiteatterijärjestelmän jumiutumisen ja se voidaan joutua huoltamaan.
 9. Poista päivityslevy järjestelmästä.
 10. Käynnistä BD/DVD-kotiteatterijärjestelmä.
 11. Tarkista laiteohjelmistoversio:Päivityslevymenetelmään liittyviä mahdollisia ongelmia

"SYS ERR" tai "UPDATE NG" näkyy kotiteatterijärjestelmän etupaneelinäytössä.

 1. Irrota virtajohto ja liitä se takaisin pistorasiaan.
 2. Kytke Blu-ray Disc / DVD-kotiteatterijärjestelmän virta päälle.
 3. Jos ongelma ei poistu uudelleenpäivityksellä, poista päivityslevy järjestelmästä ja poista päivitystiedostot tietokoneelta.
 4. Lataa päivitys uudelleen ja tee kaikki yllä kuvatut toimenpiteet uudelleen luodaksesi uuden päivityslevyn ja asenna laiteohjelmistopäivitys.
 5. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys Sonyyn.


"UPDATE" ei näy etupaneelinäytössä, kun päivityslevy on asetettu sisään.

Poista päivityslevy soittimesta ja poista päivitystiedostot tietokoneelta. Lataa päivitys uudelleen ja tee kaikki yllä kuvatut toimenpiteet uudelleen luodaksesi uuden päivityslevyn ja asenna laiteohjelmistopäivitys.Virta katkaistiin päivityksen aikana.

Käynnistä järjestelmä uudelleen pitämällä päivityslevyn levykelkassa. Päivityksen tulisi käynnistyä uudelleen automaattisesti.Päivityssivustosta lataamaani UPDATA_13x011.ZIP-päivitystiedostoa ei voi purkaa.

Lataus on saattanut epäonnistua. Poista ladattu tiedosto ja lataa päivitystiedosto uudelleen.Laiteohjelmistopäivitys ei valmistu oltuaan käynnissä yli 30 minuuttia.

 1. Irrota virtajohto (sähköjohto) pistorasiasta ja kytke takaisin usean minuutin kuluttua.
 2. Kytke Blu-ray Disc / DVD-kotiteatterijärjestelmän virta päälle.
 3. Suorita levyn päivitys uudelleen.
 4. Jos vika uusiutuu uudelleenpäivityksen jälkeen, ota yhteys Sonyyn.