Tietoja tästä latauksesta

Tietoja tästä päivityksestä:

Tämä apuohjelma päivittää BDV-IT1000-laiteohjelmiston versioksi 010 ja tarjoaa seuraavat edut:

Parannuksia laiteohjelmaversioon 006:

 • Parantaa BD-Java-yhteensopivuutta vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi joidenki BD-ROM-levyjen osalta.
 • Parantaa BD-Live-suorituskykyä vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi.

Varoitus:

 • Tämä apuohjelma on tarkoitettu käytettäväksi vain BDV-IT1000:n Euroopassa myydyssä mallissa. Kaikkia malleja ei ole julkaistu myyntiin kaikissa maissa.
 • Noudata UPDATE_BDV1000_VER010.EXE:n ohjeita huolellisesti. Jos ohjeita ei noudateta, UPDATE_BDV1000_VER010.EXE:n asennus voi keskeytyä, ja kotiteatterijärjestelmä saattaa jumiutua tai se voidaan joutua huoltamaan.
 • Älä katkaise kotiteatterijärjestelmästä virtaa tai irrota sitä verkkovirrasta. Jos virta katkaistaan UPDATE_BDV1000_VER010.EXE-laiteohjelmiston asennuksen aikana, kotiteatterijärjestelmä saattaa jumiutua tai häiriö saattaa aiheuttaa huoltotarpeen.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • UPDATE_BDV1000_VER010.EXE

Tiedoston koko

 • -

Valmisteleminen

On kaksi tapaa päivittää BDV-IT1000-laiteohjelmisto:

 • Verkkopäivitys:
  • Verkkopäivitys on yksinkertainen toimenpide, joten on suositeltavaa käyttää sitä.
  • BDV-IT1000:lle on muodostettava yhteys internet-lähteeseen Ethernet-kaapelilla.
 • BDV-IT1000:een asetettavan päivityslevyn luominen
  • Kirjoita laiteohjelmistopäivitys käyttämättömälle kirjoitettavalle CD-R-levylle. Kotiteatterijärjestelmä ei välttämättä lue oikein likaista tai naarmuista levyä.
  • Tarvitset tietokoneen, jossa on kirjoitusohjelmistolla varustettu CD-kirjoitin.
  • Ladattu tiedosto luo ISO-kuvan. ISO-kuva (.iso) on ISO 9660 -tiedostojärjestelmän levykuva.
  • Useimmat CD-kirjoitusapuohjelmat voivat kirjoittaa ISO-tiedostoja levylle. Katso lisätietoja CD-kirjoitusohjelmiston ohjetiedostoista.
   ÄLÄ KÄYTÄ CD-RW-LEVYÄ. CD-R-levy on suositeltava.

Tarkista kotiteatterijärjestelmän laiteohjelmistoversio:

 • Kytke TV-vastaanottimen virta päälle, ja varmista, että se on viritetty tuloihin, joihin BDV-IT1000-kotiteatterijärjestelmä on liitetty.
 • Käynnistä BDV-IT1000-kotiteatterijärjestelmä.
 • Jos kotiteatterijärjestelmä aloittaa levyn toiston, paina STOP [Seis] -painiketta ja odota, kunnes televisioon tulee sininen Sony Blu-ray Disc™ -näyttö, ennen kuin jatkat.
 • Korosta kaukosäätimen nuolinäppäimillä "xross media bar™" (XMB™) -mediapalkissa "Setup" [Asetus] > "System Settings" [Järjestelmäasetukset] ja paina sitten ENTER-painiketta.
 • Korosta kaukosäätimen nuolinäppäimillä "System Information" [Järjestelmätiedot] ja paina sitten ENTER-painiketta.
 • Valitse kaukosäätimen nuolinäppäimillä "System Information" [Järjestelmätiedot] ja paina sitten ENTER-painiketta.
 • BDV-IT1000:n parhaillaan asennettuna oleva laiteohjelmisto näytetään TV-ruudussa seuraavasti:

  SOFTWARE VERSION [Ohjelmistoversio] XX.X.006

  Jos versionumero on 010 tai uudempi, tätä laiteohjelmistoa ei ole tarpeen asentaa.

Verkkopäivitys on yksinkertainen toimenpide, joten on suositeltavaa käyttää sitä BDV-IT1000:n laiteohjelmistopäivitykseen.

Jos et pysty muodostamaan BDV-IT1000:lle yhteyttä internet-lähteeseen, käytä seuraavan kappaleen "Update Disc" [Päivityslevy] -menetelmää.

 • Lue kaikki tiedot huolellisesti ennen tiedoston lataamista ja asennusta. Jos ohjeita ei noudateta, BD/DVD-kotiteatterijärjestelmä saattaa jumiutua tai häiriö voi aiheuttaa huoltotarpeen.
 • Tämän päivitysmenetelmän käyttämiseksi on välttämätöntä, että kotiteatterijärjestelmä on liitetty oikein toimivaan internet-yhteyteen.
 • Laiteohjelmiston päivityksen suorittamiseksi on välttämätöntä liittää kotiteatterijärjestelmä oikein yhteensopivaan TV-vastaanottimeen.

Laiteohjelmiston päivitys kestää tavallisesti noin 15-30 minuuttia järjestelmän määritysten ja verkkoyhteyden mukaan.

 1. Kytke TV-vastaanottimen virta päälle, ja varmista, että se on viritetty tuloihin, joihin BD/DVD-kotiteatterijärjestelmä on liitetty.
 2. Liitä kotiteatterijärjestelmän lähiverkkopääte Ethernet-kaapelilla internet-lähteeseen.
 3. Käynnistä BD/DVD-kotiteatterijärjestelmä.
 4. Jos järjestelmän sisällä on levy, poista se.
 5. Korosta kaukosäätimen nuolinäppäimillä xross media bar® (XMB®) -mediapalkissa Setup - Network Update [Asetus - Verkkopäivitys] ja paina sitten ENTER-painiketta.
 6. Viesti Perform version update? [Suorita versiopäivitys?] tulee näkyviin. 7. Valitse OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 8. Latausprosessi käynnistyy ja latausnäyttö tulee näkyviin.
  DOWNLOAD */9 ("*" muutokset "0" - "9" ilmaisevat edistymistä) näkyy TV-ruudussa ja järjestelmän etupaneelinäytöllä. 9. Latausprosessin jälkeen käynnistyy päivitys ja UPDATE [Päivitys] tulee näkyviin kotiteatterijärjestelmän etupaneelinäyttöön.
 10. Päivitettäessä:
  UPDATE */9 ("*" muutokset "0" - "9" ilmaisevat edistymistä) näkyy etupaneelinäytöllä.
 11. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun COMPLETE! [Valmis!] -ilmoitus tulee näkyviin kotiteatterijärjestelmän etupaneelinäyttöön.
  Älä käytä järjestelmää tai sammuta virtaa ennen kuin tämä viesti tulee näkyviin. Se saattaa aiheuttaa BD/DVD-kotiteatterijärjestelmän jumiutumisen ja se voidaan joutua huoltamaan.
 12. BD/DVD-kotiteatterijärjestelmä sammuu automaattisesti.
 13. Käynnistä BD/DVD-kotiteatterijärjestelmä.
 14. Tarkista laiteohjelmistoversio:Verkkopäivitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia

"SYS ERR" tai "VUP NG" näkyy kotiteatterijärjestelmän etupaneelinäytössä.

 1. Irrota virtajohto ja liitä se uudelleen.
 2. Käynnistä BD/DVD-kotiteatterijärjestelmä.
 3. Suorita verkkopäivitys uudelleen.
 4. Jos vika uusiutuu uudelleenpäivityksen jälkeen, ota yhteys Sonyyn.

Suoritettaessa verkkopäivitystä TV-ruudussa näkyy ilmoitus "Connection status cannot be confirmed" [Yhteyden tilaa ei voi vahvistaa] etkä voi päivittää laiteohjelmistoa.

Ongelma voi johtua verkkoyhteydestä. Varmista, että kotiteatterijärjestelmän verkkoasetukset ovat asianmukaiset.

 1. Tarkista onko lähiverkkokaapeli liitetty liitäntään.
 2. Tarkista verkkoasetus ja onko BD/DVD-kotiteatterijärjestelmällä oma IP-osoite. Jos käytät välityspalvelinta, näppäile käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite "Proxy Server" [Välityspalvelin] -kenttään välityspalvelimen nimen asemesta.
 3. Suorita verkkopäivitys uudelleen.

Virta katkaistiin päivityksen aikana.

Käynnistä BD/DVD-kotiteatterijärjestelmä uudelleen. Suorita sitten verkkopäivitys uudelleen.

Verkkopäivitysprosessi koostuu kahdesta osasta, latauksesta ja päivityksestä. Jos latausosan valmistumisen jälkeen laiteohjelmiston päivitys ei ole valmis oltuaan käynnissä yli 30 minuuttia.
Ota yhteys Sonyyn.

Jos et pysty muodostamaan BDV-IT1000:lle yhteyttä internet-lähteeseen, käytä päivityslevymenetelmää.
Jos onnistuit päivittämään BDV-IT1000-soittimen yllä kuvatulla verkkopäivityksellä, tämän toimenpiteen käyttö on tarpeeton.

 • Lue päivitysohjeet huolellisesti. Jos ohjeita ei noudateta, päivitys voi keskeytyä ja kotiteatterijärjestelmä saattaa jumiutua tai se voidaan joutua huoltamaan.
 • Älä katkaise kotiteatterijärjestelmästä virtaa tai irrota sitä verkkovirrasta. Jos virta katkaistaan laiteohjelmistopäivityksen asennuksen aikana, kotiteatterijärjestelmä saattaa jumiutua tai häiriö saattaa aiheuttaa huoltotarpeen.
 • Kirjoita laiteohjelmistopäivitys käyttämättömälle kirjoitettavalle CD-R-levylle. Kotiteatterijärjestelmä ei välttämättä lue oikein likaista tai naarmuista levyä.
 • Tietokoneen suositeltu käyttöjärjestelmä, joka lataa laiteohjelmistopäivityksen:
  • Tarvitaan Microsoft® Windows® 98 SE tai uudempi.
  • Windows® Vista®, Windows® XP tai Windows® 2000 (Service Pack 4) on suositeltava.
 • Tarvitset tietokoneen, jossa on kirjoitusohjelmistolla varustettu CD-kirjoitin.
 • Useimmat CD-kirjoitusapuohjelmat voivat kirjoittaa ISO-tiedostoja levylle. Katso lisätietoja CD-kirjoitusohjelmiston ohjetiedostoista.

Lataaminen:

 1. Lataa UPDATE_BDV1000_VER010.EXE-tiedosto väliaikaiseen tai lataushakemistoon (merkitse tämä hakemisto muistiin).
 2. Siirry hakemistoon, johon tiedosto ladattiin ja varmista, että tiedoston UPDATE_BDV1000_VER010.EXE koko on 51 284 992 tavua.
 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATE_BDV1000_VER010.EXE-tiedostoa ja valitse "Ominaisuudet".
 4. Varmista "UPDATE_BDV1000_VER010.EXE Ominaisuudet"-näytössä, että ilmoitettu "Koko": on "49,4 Mt (51 284 992 tavua)". 5. Aloita laiteohjelmistopäivityksen purku kaksoisnapsauttamalla UPDATE_BDV1000_VER010.EXE-tiedostoa.
 6. Näppäile UPDATE_BDV1000_VER010.EXE-valintaikkunaan sijainti tai napsauta "Selaa..."-painiketta valitaksesi pakkaamattoman päivityksen sijainnin ja napsauta sitten "OK"-painiketta. UPDATE_BDV1000_VER010.ISO-tiedosto puretaan määritettyyn sijaintiin.
 7. Luo UPDATE_BDV1000_VER010.ISO-tiedostosta päivityslevy CD-poltto-ohjelmiston "Burn Image" [Kirjoita kuva] -valinnalla

  Tärkeitä huomautuksia:
  • Varmista, että levy viimeistellään.
  • Varmista, että levy luotiin virheettömästi. Jos epäilet levyn toimivuutta, luo uusi päivityslevy.
  • Päivityslevyn kirjoittamista pakettimuotoisena ei tueta. (Packet writing [Pakettikirjoitus] -tapa on optisen levyn tallennusmenetelmä, jonka ansiosta kirjoitettavaa CD-levyä voidaan käyttää levykkeen tavoin).
  • Älä luo päivityslevyä muulla kuin yllä kuvatulla tavalla.

Laiteohjelmistopäivitys:

 • Älä katkaise kotiteatterijärjestelmän virtaa tai irrota virtajohtoa pistorasiasta päivitysprosessin aikana. Muussa tapauksessa kotiteatterijärjestelmä voi vahingoittua tai sen toiminta voi estyä, ja sen toimintakuntoon palauttaminen edellyttää huoltoon viemistä.
 • Älä paina painikkeita ilman eri kehotusta, ennen kuin päivitys on valmis. Muussa tapauksessa kotiteatterijärjestelmä voi vahingoittua tai sen toiminta voi estyä, ja sen toimintakuntoon palauttaminen edellyttää huoltoon viemistä.
 1. Kytke TV-vastaanottimen virta päälle, ja varmista, että se on viritetty tuloihin, joihin BD/DVD-kotiteatterijärjestelmä on liitetty.
 2. Käynnistä BD/DVD-kotiteatterijärjestelmä.
 3. Aseta päivityslevy järjestelmään ja sulje levyasema.
 4. Kun levy on ladattu, viesti, Perform version update? [Suorita versiopäivitys?] tulee näkyviin. 5. Valitse OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 6. Latausprosessi alkaa ja viesti "UPDATE" [Päivitys] tulee näkyviin järjestelmän etupaneelinäyttöön.
 7. Päivitettäessä:
  UPDATE */9 ("*" muutokset "0" - "9" ilmaisevat edistymistä) näkyy etupaneelinäytöllä. 8. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun COMPLETE! [Valmis!] -ilmoitus tulee näkyviin kotiteatterijärjestelmän etupaneelinäyttöön.
  Älä käytä järjestelmää tai sammuta virtaa ennen kuin tämä viesti tulee näkyviin. Se saattaa aiheuttaa BD/DVD-kotiteatterijärjestelmän jumiutumisen ja se voidaan joutua huoltamaan.
 9. Poista päivityslevy järjestelmästä.
 10. Käynnistä BD/DVD-kotiteatterijärjestelmä.
 11. Tarkista laiteohjelmistoversio:Päivityslevymenetelmään liittyviä mahdollisia ongelmia

"SYS ERR" tai "UPDATE NG" näkyy kotiteatterijärjestelmän etupaneelinäytössä.

 1. Irrota virtajohto ja liitä se uudelleen.
 2. Käynnistä BD/DVD-kotiteatterijärjestelmä.
 3. Toimi uudelleen levypäivitysohjeiden mukaisesti.
 4. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys Sonyyn.

"UPDATE" ei näy kotiteatterijärjestelmän etupaneelinäytössä, kun päivityslevy on asetettu sisään.

Poista päivityslevy kotiteatterijärjestelmästä ja poista päivitystiedostot tietokoneelta. Lataa päivitys uudelleen ja tee kaikki yllä kuvatut toimenpiteet uudelleen luodaksesi uuden päivityslevyn ja asenna laiteohjelmistopäivitys.

Kuinka voin varmistaa, että päivityslevy on kirjoitettu
Kun olet luonut päivityslevyn, tarkista, että tietokoneella on "BV10-00010"-levynimi.

Virta katkaistiin päivityksen aikana.
Käynnistä BD/DVD-kotiteatterijärjestelmä ja toimi levypäivitysohjeiden mukaisesti uudelleen.

Kun kaksoisnapsautan UPDATE_BDV1000_VER010.EXE-päivitystiedostoa, jonka latasin päivityssivustosta, UPDATE_BDV1000_VER010.ISO-tiedostoa ei luoda ja näkyviin tulee seuraava virheviesti: "Win32 Cabinet Self-Extraction".
Lataus on saattanut epäonnistua. Poista ladattu tiedosto ja lataa päivitystiedosto uudelleen.

Laiteohjelmistopäivitys ei valmistu oltuaan käynnissä yli 30 minuuttia.
Ota yhteys Sonyyn.