Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia Blu-ray Disc / DVD -kotiteatterijärjestelmämalleja:

 • BDV-E670W / E370 / E870 / E970W / F500 / F700 / IZ1000W

Tietoja tästä latauksesta

Päivitys on helppoa ja uusimmilla laiteohjelmistoversioilla saat vielä enemmän irti Blu-ray-soittimesta.

 • Nimi: Blu-ray Disc / DVD-kotiteatterijärjestelmän laiteohjelmapäivitys versioon M04.R.789
 • Julkaisupäivämäärä: 02/01/2015
 • Edut ja parannukset:
  • Paranna salauksen suojausta
 • Rajoitukset: vain Euroopassa myytävien Blu-ray Disc / DVD-kotiteatterijärjestelmien käyttöön. Kaikkia malleja ei ole julkaistu myyntiin kaikissa maissa

Järjestelmävaatimukset

Laiteohjelmistosi voi jo olla ajan tasalla varsinkin, jos sinulla on uusi Blu-ray Disc / DVD-kotiteatterijärjestelmä. Jos versionumero on M04.R.789 tai uudempi, et tarvitse päivitystä.

Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa mikä laitteistoversio sinulla on:

 1. Kytke virta televisioon ja Blu-ray Disc / DVD-kotiteatterijärjestelmään. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon Blu-ray Disc / DVD-kotiteatterijärjestelmä on liitetty. Eli jos soitin on liitetty HDMI 2 -liitäntään, valitse tuloksi HDMI 2
 2. Paina "FUNCTION"-painiketta toistuvasti kunnes "BD/DVD"-toiminto tulee näkyviin etupaneelin näytössä
 3. Jos se alkaa toistaa levyä, paina STOP-painiketta ja odota, kunnes näet XrossMediaBar™ (XMB™ -valikon
 4. Korosta XrossMediaBarTM-valikossa Setup > System Settings [Asetukset ja järjestelmäasetukset] ja valitse sitten kaukosäätimen nuolinäppäimillä ENTER
 5. Korosta System Information [Järjestelmätiedot] ja valitse ENTER
 6. TV:n kuvaruudulla näkyvä laiteohjelmiston versionumero näyttää tältä: "Software Version M04.R.789" - jos versionumero on M04.R.789 tai korkeampi, sinulla on jo uusin laiteohjelmistoversio.

Asenna

Blu-ray Disc / DVD-kotiteatterijärjestelmän laiteohjelmiston voi päivittää kahdella helpolla tavalla:

 1. Sonyn kodin audio ja video: Laiteohjelmistojen lataus  

  • Lue kaikki tiedot huolellisesti ennen minkään tiedoston lataamista ja asennusta. Jos ohjeita ei noudateta, soitin saattaa jumiutua tai häiriö voi aiheuttaa huoltotarpeen
  • Tämä apuohjelma on tarkoitettu vain Euroopassa myytäviin Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-soittimiin. Kaikkia malleja ei ole julkaistu myyntiin kaikissa maissa
  • Tämän päivitysmenetelmän käyttämiseksi on välttämätöntä, että soitin on liitetty oikein toimivaan internet-yhteyteen.
  • Laiteohjelmiston päivityksen suorittamiseksi on välttämätöntä liittää soitin oikein yhteensopivaan TV-vastaanottimeen.
  • Laiteohjelmiston päivitys kestää tavallisesti noin 15-30 minuuttia järjestelmän määritysten ja verkkoyhteyden mukaan

  Ohjeet:

  • Ennen kuin aloitat:
  1. Kytke TV-vastaanottimen virta päälle, ja varmista, että se on viritetty tuloihin, joihin Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System -soitin on liitetty.

  2. Liitä Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System -soittimen lähiverkkopääte Ethernet-kaapelilla internet-lähteeseen.

  3. Käynnistä Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System -soitin.

  4. Jos soittimen sisällä on levy, poista se.

  • Päivityksen suorittaminen:
  1. Valitse kaukosäätimen nuolinäppäimillä xross media bar™ -valikossa Setup - Network Update [Asetus - Verkkopäivitys] ja paina sitten ENTER-painiketta.

  2. TV:ssä näkyy viesti "Perform version update?" [Suorita versiopäivitys?].

  3. Valitse OK ja paina sitten ENTER-painiketta.

  4. Lataus käynnistyy ja latausikkuna on näkyvissä TV-vastaanottimessa.

  5. Latauksen aikana TV-vastaanottimessa ja soittimen etupaneelin näytössä näkyy viesti "*/9".

   Huomaa: "*" muutokset "0" - "9" ilmaisevat latauksen edistymistä.

  6. Kun lataus on päättynyt päivitys käynnistyy ja soittimen etupaneelin näytölle tulee näkyviin teksti "UPDATING".

  7. Kun päivitystä asennetaan, viesti "UPDATING" on näkyvissä soittimen etupaneelin näytössä.

  8. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun "COMPLETE" [Valmis] -ilmoitus tulee näkyviin soittimen etupaneelin näyttöön.

   VAROITUS Älä käytä soitinta tai sammuta virtaa ennen kuin tämä viesti tulee näkyviin. Muussa tapauksessa Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System -soitin saattaa jumiutua tai häiriö voi aiheuttaa huoltotarpeen.

  9. Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System -soitin sammutetaan automaattisesti.

  10. Käynnistä Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System -soitin.

  11. Tarkista nykyinen laiteohjeversio ja varmista, että päivityksen asennus on onnistunut.

   Huomaa: Jos versionumeron kolme viimeistä numeroa ovat 789, laiteohjelmiston päivitys onnistui.

  Verkkopäivitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia


  "UPDATE" ja "INCOMPLETE" näkyvät vuorotellen etupaneelin näytössä.

  1. Irrota virtajohto ja liitä se takaisin pistorasiaan
  2. Kytke Blu-ray Disc / DVD-kotiteatterijärjestelmän virta päälle
  3. Suorita verkkopäivitys uudelleen
  4. Jos vika uusiutuu uudelleenpäivityksen jälkeen, ota yhteys Sonyyn

  Suoritettaessa verkkopäivitystä TV-ruudussa näkyy ilmoitus "Connection status cannot be confirmed" [Yhteyden tilaa ei voi vahvistaa] etkä voi päivittää laiteohjelmistoa.

  Ongelma voi johtua verkkoyhteydestä. Varmista, että Blu-ray Disc / DVD-kotiteatterijärjestelmän verkkoasetukset ovat oikeat.

  1. Tarkista onko lähiverkkokaapeli liitetty liitäntään.
  2. Tarkista verkkoasetus ja onko Blu-ray Disc / DVD-kotiteatterijärjestelmällä oma IP-osoite. Jos käytät välityspalvelinta, näppäile käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite "Proxy Server" [Välityspalvelin] -kenttään välityspalvelimen nimen asemesta.
  3. Suorita verkkopäivitys uudelleen

  Virta katkaistiin päivityksen aikana.

  Käynnistä järjestelmä uudelleen. Suorita sitten verkkopäivitys uudelleen.


  Kun Blu-ray Disc / DVD-kotiteatterijärjestelmän virta kytketään päälle päivityksen jälkeen "WELCOME" [Tervetuloa]-viesti pysyy jatkuvasti näkyvissä etupaneelinäytössä.

  Ota yhteys Sonyyn.


  Ohjelmistopäivitys (ei lataus) ei valmistu oltuaan käynnissä yli 30 minuuttia.

  1. Irrota virtajohto (sähköjohto) pistorasiasta ja kytke takaisin usean minuutin kuluttua
  2. Kytke Blu-ray Disc / DVD-kotiteatterijärjestelmän virta päälle
  3. Suorita verkkopäivitys uudelleen
  4. Ota yhteys Sonyyn


  Järjestelmä ei lähetä 3D signaalia, kun 3D-päivitys on tehty, vaikka järjestelmä on kytketty 3D-yhteensopivaan televisioon.  Kytke 3D-yhteensopiva Tv HDMI-liitännällä.

  Yritä seuraavaa:

  1. Paina KOTISIVU-painiketta.
   Kotisivuvalikko tulee näkyviin TV-kuvaruutuun
  2. Paina , ja valitse "Setup" [Asetus]
  3. Paina , ja valitse "Screen Settings" [Näytön asetukset]. Paina sitten Enter.
  4. Paina , ja valitse "Output Video Format" [Videon lähtömuoto]. Paina sitten Enter.
  5. Paina , ja valitse "HDMI". Paina sitten Enter
  6. Valitse "Auto" [Automaattinen], ja suorita asennus loppuun seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • UPDATA_M04R789.ZIP