Tietoja tästä latauksesta

Tietoja tästä päivityksestä (26/07/2011)

Kiitämme luottamuksestasi Sony-tuotteisiin.

Sony on aina kiinnostunut laadusta ja asiakkaiden tyytyväisyydestä. Tästä syystä DSC-HX5V-kameraa varten onkin tarjolla laiteohjelmistopäivitys. Katso tiedot laiteohjelmistopäivityksen lataamisesta ja asentamisesta tämän asiakirjan luvusta "Lataus ja asennus".

Tärkeää:

Jos kohtaat ongelmia laiteohjelmiston päivityksessä, ota yhteys SonyKameran sarjanumeron tarkistaminen

Jos sarjanumero on seuraavien sarjanumeroalueiden sisällä, suorita laiteohjelmistopäivitys:

 • 1450001~1488430
 • 7452701~7525448


Kameran laiteohjelmistoversion tarkistaminen

Tarkista kameran laiteohjelmisto seuraavien ohjeiden mukaan.
Jos laiteohjelmistoversio on Ver.02 tai uudempi, päivitystä ei tarvita.

 1. Varmista, että kamera on sammutettu.
 2. Paina kameran Play Back [Toisto] -näppäintä samalla, kun työnnät zoomausnäppäimen T-puolelle.
 3. Paina kameran Menu-näppäintä.
 4. Valitse kamerasta Setup [Asetus].
 5. Kameran Main Setting [Pääasetukset] -luettelo. Laiteohjelmisto näytetään kuten alla olevassa kuvassa.

Soveltuvat mallit

 • DSC-HX5V ja laiteohjelmistoversio 01.

  Jos sarjanumero on seuraavien sarjanumeroalueiden sisällä, suorita laiteohjelmistopäivitys:

  1450001~1488430
  7452701~7525448

Parannukset

 • Tämä laiteohjelmistopäivitys korjaa ongelman, jossa tietyissä olosuhteissa DSC-HX5V:n kelloasetukset saattavat nollautua, kun GP-tietoja haetaan.

Järjestelmävaatimukset

 • Tietokonelaitteisto
  • Suoritin: Intel®
  • Kiintolevytila: vähintään 200 Mt
  • RAM-muisti: vähintään 256 Mt
 • Kameran virtalähde
  • Täysin ladattu ladattava akku NP-BG1 tai NP-FG1
   tai
   Verkkolaite AC-LS5A (myydään erikseen) ja johto VMC-MD2 (myydään erikseen)

   Huomaa: Päivitys voidaan suorittaa vain, kun jäljellä oleva akkutaso on (kolme tolppaa) tai enemmän. On suositeltavaa käyttää täysin ladattua akkua tai verkkolaitetta AC-LS5A (myydään erikseen) ja johtoa VMC-MD2 (myydään erikseen).
 • Kameran toimitukseen kuuluva USB-kaapeli (akkua käytettäessä).

Asenna

Tärkeitä huomautuksia:

 • Käytä laiteohjelmiston päivityksen suorittamiseen täysin ladattua ladattavaa akkua NP-BG1 tai NP-FG1 tai verkkolaitetta AC-LS5A (myydään erikseen).
 • Älä irrota akkua tai verkkolaitetta päivityksen aikana. Muuten kamerasta voi äkillisen virrankatkaisun vuoksi tulla käyttökelvoton.

Vaihe 1: lataa laiteohjelmiston päivitysohjelma

 1. Varmista, että olet kirjautunut sisään käyttäjänä, jolla on oikeudet hallinnoida tietokonetta.
 2. Kun olet lukenut nämä tiedot, osoita sivun alalaidassa olevaa Download [Lataa] -painiketta.
 3. [Update_DSCHX5V2.dmg]-tiedoston (27 Mt (28 341 940 tavua)) lataus alkaa.
 4. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).

Vaihe 2: päivitä kameran laiteohjelmisto

 1. Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
 2. Kaksoisosoita lataamaasi [Update_DSCHX5V2.dmg]-tiedostoa. Älä kytke kameraa tietokoneeseen tässä vaiheessa.
 3. Kaksoisosoita työpöydällä näkyvää [Update_DSCHX5V2]-symbolia.
 4. Kaksoisosoita [FirmwareUpdater]-symbolia.
 5. Näkyviin tulee ilmoitus, jossa pyydetään lupaa antaa sovelluksen tehdä muutoksia. Salli tämä, jotta ytimen laajennus voidaan ladata. Kirjoita ylläpitotilin salasana. 6. Laiteohjelmiston päivityssovellus käynnistyy. 7. Noudata laiteohjelmiston päivityssovelluksen ikkunan ohjeita ja paina Menu (Valikko)-painiketta, valitse kamerassa Settings (Asetukset) --> Main Settings (Pääasetukset) --> USB Connect (USB-liitäntä) ja tarkista, onko Mass Storage (Massamuisti) valittuna.
  Jos jokin muu kuin Mass Storage (Massamuisti) -tila on valittuna, valitse Mass Storage (Massamuisti). 8. Kytke kamera tietokoneeseen laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
  Huomaa: kun kamera on kytkettynä tietokoneeseen, kameran nestekidenäyttö on pois päältä. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
 9. Vahvista edellä mainitut tiedot ja osoita laiteohjelmiston päivityssovelluksen ikkunassa Next (Seuraava). Kuva 1 näkyy laiteohjelmiston päivityssovelluksen ikkunassa ja kuva 2 kameran nestekidenäytössä.
  Huomaa: tästä vaiheesta eteenpäin kameran virtaa ei saa katkaista, ennen kuin laiteohjelmiston päivitys on suoritettu.

  kuva 1


  kuva 2


 10. Vahvista, että kuvissa 1 ja 2 olevat näkymät ovat näkyvissä ja osoita sitten Next (Seuraava). Näytön alareunassa näytetään nykyinen versio ja päivityksen jälkeinen versio (kuva 3).
 11. Vahvista, että Current version [Nykyinen versio] on Ver.1 [versio 1] ja osoita sitten Next (Seuraava).

  Jos Current version [Nykyinen versio] on Ver.2 [versio 2], päivitystä ei tarvita. Osoita Finish [Lopeta]. Katkaise USB-yhteys turvallisesti vetämällä ja pudottamalla muistikortin tai aseman symboli Roskakori-symbolin päälle. Irrota sitten USB-kaapeli.

  kuva 3


 12. Kuvassa 4 oleva näkymä tulee näkyviin.

  Noudata annettuja ohjeita ja katkaise USB-yhteys vetämällä ja pudottamalla muistikortin tai aseman symboli Roskakori-symbolin päälle. Varmista, että USB-kaapeli on kytkettynä toimenpiteen aikana.

  kuva 4


 13. Suorita kameran nollaus painamalla ohjauspainikkeen keskiosaa.


  Huomaa: näyttö sammuu, kun painiketta painetaan. Siirry seuraavaan vaiheeseen.

 14. Nollauksen jälkeen kameran uudelleenkytkeminen vahvistetaan ja kuvassa 5 oleva näkymä tulee näkyviin.
 15. Käynnistä päivitys osoittamalla Run (Suorita). Tilapalkki on näkyvissä päivityksen aikana.
  Huomaa: älä katkaise kameran virtaa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.

  kuva 5


 16. Kun päivitys on valmis, kuvassa 6 oleva näkymä tulee näkyviin. Osoita Finish (Valmis) ja irrota USB-kaapeli.

  kuva 6


 17. Katkaise kameran virta, irrota akku ja/tai verkkolaite, aseta akku takaisin paikalleen tai kytke verkkolaite uudelleen kameraan ja kytke sitten kameraan virta.

Vaihe 3: Tarkista, että kameran laiteohjelmistoversio on Ver.02.

 1. Varmista, että kamera on sammutettu.
 2. Paina kameran Play Back [Toisto] -näppäintä samalla, kun työnnät zoomausnäppäimen T-puolelle.
 3. Paina kameran Menu-näppäintä.
 4. Valitse kamerasta Setup [Asetus].
 5. Kameran Main Settings [Pääasetukset] -luettelo. Laiteohjelmisto näytetään kuten alla olevassa kuvassa.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Update_DSCHX5V2.dmg

Tiedoston koko

 • -