ODOTA - lue Tarvittavat tiedostot -kohta alta, ennen kuin lataat tämän tiedoston.

Vaadittavat lataukset

Ellei toisin mainita, alla mainittu tiedosto on asennettava ENNEN tiedostoa Järjestelmäohjelmiston versio 1.02 mallille FDR-AX53 (Mac), jotta se toimii oikein. Jos luettelossa on useita tarvittavia tiedostoja, asenna ne tällä sivulla mainitussa järjestyksessä.

Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:
  for FDR-AX53

Tietoja tästä latauksesta

 • Nimi: Järjestelmäohjelmistopäivityksen versio 1.02 mallille FDR-AX53 (Mac)
 • Julkaisupäivämäärä:06/09/2016
 • Edut ja parannukset
  • Parantaa kuvan vakautta panoroinnin/kallistuksen aikana käytettäessä kolmijalkaa.

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

Järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien Mac-versioiden kanssa:
 • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Tärkeää:
  käytettäessä macOS 10.13 - 10.15 -versiota varmista, että "DriverLoader_1015" on asennettu ennen kuin päivität ohjelmiston.

  Tärkeää:
  käytettäessä macOS 11 -versiota varmista, että "System Software Update Helper" on asennettu ennen kuin päivität ohjelmiston.


Tietokonelaitteisto

Järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:
 • Kiintolevytila: 300 Mt tai enemmän
 • RAM-muisti: 512 Mt tai enemmän
  Note:Sulje kaikki muut sovellusohjelmistot ennen järjestelmäohjelmiston päivittämistä.
 • Kameran virtalähde
  Täysin ladattu ladattava akku NP-FV70 tai verkkolaite
 • Kameran toimitukseen kuuluva USB-kaapeli

  Huomaa: Päivitystoiminnon toimivuutta ei taata muilla USB-kaapeleilla

Lataa

Tärkeitä huomautuksia:

 • Käytä järjestelmäohjelmiston päivittämiseen täyteen ladattua ladattavaa NP-FV70-akkua tai verkkolaitetta.
 • Älä irrota akkua päivityksen aikana. Muuten kamerasta voi äkillisen virrankatkaisun vuoksi tulla käyttökelvoton.
 • Irrota muistikortti ennakkoon kamerasta.
 • Järjestelmän ohjelmistopäivitys kestää noin 20 minuuttia, joten varmista, ettei tietokoneesi siirry lepotilaan sen aikana. Jos tietokone siirtyy lepotilaan ja päivitys keskeytyy, suorita koko päivitysprosessi alusta.

System Software Updaterin latausohjeet:

 1. Varmista, että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojana.
 2. Lue sivun alalaidasta vastuuvapauslauseke ja hyväksy ehdot osoittamalla valintaruutua. Osoita sitten Download [Lataa] -painiketta.
 3. [Update_FDR-AX53V102.dmg]-tiedoston lataaminen alkaa.
 4. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).

Asenna

Kun tiedosto on ladattu, voit asentaa järjestelmäohjelmistopäivityksen version 1.02 mallille FDR-AX53.

Vaihe 1: Käynnistä System Software Updater

 1. Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
 2. Kaksoisosoita lataamaasi [Update_FDR-AX53V102.dmg]-tiedostoa. Älä liitä kameraa tässä vaiheessa.
 3. [Update_FDR-AX53V102] avataan.
 4. Kaksoisosoita SystemSoftwareUpdater [Laiteohjelman päivitys] -kuvaketta.
 5. Ytimen laajennuksen lataamista varten viesti pyytää antamaan sovellukselle luvan tehdä muutoksia. Näppäile järjestelmänvalvojan tilin salasana. 6. System Software Updater käynnistyy. 7. Käynnistä kamera.

  Valitse System Software Updaterin ikkunassa olevien ohjeiden mukaan kamerassa [Menu] (Valikko) - [Setup] (Asennus) - [Connection] (Yhteys) - [USB Connect Setting] (USB-yhteysasetus) ja varmista, että valittuna on MassStorage (Massamuisti).

  Jos jokin muu tila kuin [Mass Storage] [Massamuisti] on valittu, valitse Mass Storage [Massamuisti].

 8. Irrota muistikortti ennakkoon kamerasta. Liitä kamera tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.
  ”USB Mode” [USB-tila] tulee näkyviin kameran LCD-näyttöön.
 9. Valitse kameran LCD-näytön tarkistamisen jälkeen [Next] (Seuraava). Nykyinen versio ja päivityksen jälkeinen versio tulevat näkyviin näyttöön vasempaan alareunaan.

 10. Kun olet varmistanut, että [Current version] (Nykyinen versio) on 1.01 tai aiempi, valitse [Next] (Seuraava).
  Jos [Current version] (Nykyinen versio) on [Ver.1.02], päivitys ei ole tarpeen. Katkaise viestin mukaisesti USB-yhteys ja valitse[Finish] (Valmis). Sammuta kamera, irrota akku tai verkkolaite ja käynnistä kamera uudelleen.

 11. Esiin tulee alla oleva näyttö.


 12. Asetusten automaattisen palautuksen jälkeen esiin tulee alla oleva näyttö, ja päivitys käynnistyy. Tilapalkki näkyy näytössä päivityksen ajan (noin 20 minuuttia).
  Huomautus:Älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.
 13. Kun päivitys on suoritettu, kamera käynnistyy automaattisesti uudelleen. Varmista, että kameran virta on kytketty, ja odota, kunnes LCD-näyttö tulee taas näkyviin. Valitse [Finish] (Valmis), kun LCD-näyttö tulee näkyviin, ja irrota USB-kaapeli.

Vaihe 2: Varmista, että kameran järjestelmäohjelmiston versio on 1.02.

 1. Valitse kamerassa [Menu] (Valikko) - [Setup] (Asennus) - [General Settings] (Yleiset asetukset) - [Version] (Versio). Jos näkyvissä on versio 1.02, järjestelmän ohjelmistoversio on 1.02.